Consultanță Managerială

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 34798
Mărime: 193.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion-Valeriu Ciurea
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ Iaşi

Cuprins

INTRODUCERE

I. CONCEPTUL, IMPORTANŢA ŞI ROLUL CONSULTANŢEI

AGRICOLE

1.1. Conceptul de consultanţă

1.2. Conţinutul consultanţei agricole

1.3. Principiile consultanţei agricole

1.4. Funcţiile consultanţei agricole

II. MEDIUL AMBIANT AL CONSULTANŢEI AGRICOLE

2.1. Conţinutul şi cadrul structural de desfăşurare a activităţilor agricole

2.2. Particularităţile exploataţiilor agricole

2.3. Mediul ambiant al structurilor organizatorice în care se desfăşoară consultanţa agricolă

IV. PLANIFICAREA CONSULTANŢEI

4.1. Etapele procesului de consultanţă

4.1.1. Iniţierea

4.1.2. Diagnosticul

4.1.3. Alegerea soluţiilor şi planificarea acţiunilor viitoare

4.1.4. Aplicarea soluţiilor

4.1.5. Incheierea

V. METODE DE LUCRU ÎN CONSULTANŢĂ

5.1. Consultanţa individuală

5.1.1. Consultanţa individuală pe câmp

5.1.2. Consultanţa individuală în birou sau locuinţa consultantului

5.2. Consultanţa în grup

5.2.1. Discuţii în grup

5.2.2. Demonstraţii

5.2.3. Ziua câmpului

5.2.4. Consultanţa în centre de instruire

5.3. Consultanţa în masă

5.3.1. Campania

5.3.2. Expoziţia agricolă

5.4. Consultanţa în şcolile rurale

5.5. Folosirea mijloacelor auxiliare în consultanţă

5.5.1. Tipuri de mijloace auxiliare

5.5.1.1. Cuvântul scris şi vorbit

5.5.1.2. Prezentări grafice

5.5.1.3. Diapozitive şi filme

5.5.1.4. Prezentări video

5.5.1.5. Televiziunea

5.5.1.6. Prezentări tridimensionale

5.5.1.7. Prezentări şi metode animate

5.5.2. Posibilităţi de acţiune ale mijloacelor auxiliare

5.5.3. Condiţii pentru folosirea mijloacelor auxiliare

VI. EVALUAREA ŞI COSTURILE ACTIVITĂŢII DE

CONSULTANŢĂ

6.1. Criterii şi indicatori pentru evaluarea consultanţei agricole

6.2. Procedee de evaluare

6.2.1. Evaluarea pe parcurs

6.2.2. Evaluarea finală

6.3. Realizarea evaluării

6.3.1. Alegerea evaluatorului

6.3.2. Prezentarea rezultatelor

6.4. Costuri şi onorarii in activitatea de consultanţă

6.4.1. Stabilirea costurilor pentru serviciile care se plătesc

6.4.2. Metode de fixare a onorariilor

VII. FACTORUL UMAN ÎN ACTIVITATEA DE CONSULTANŢĂ

AGRICOLĂ

7.1. Particularităţi ale profesiei de consultant în activitatea agricolă

7.2. Calităţi, cunoştinţe, aptitudini

7.3. Recrutarea şi selecţia consultanţilor

7.4. Integrarea şi perfecţionarea profesională

7.4.1. Integrarea profesională a consultantului

7.4.2. Instruirea şi specializarea consultantului coordonator

7.4.3. Alegerea şi folosirea profesorilor şi cercetătorilor în instruirea şi specializarea consultanţilor

7.5. Evaluarea activităţii consultanţilor

VIII. RELAŢIILE CONSULTANT – BENEFICIAR

8.1. Poziţia consultantului faţă de beneficiar

8.2. Relaţiile beneficiarului faţă de consultant

IX. ORGANIZAREA ŞI DOTAREA CENTRELOR ŞI BIROURILOR DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ

9.1. Birouri şi spaţii de locuit

9.2. Mijloace de transport

9.3. Mijloace auxiliare pentru consultanţă

9.4. Stabilirea bugetului

X. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SERVICIULUI DE CONSULTANŢĂ DIN ROMÂNIA

10.1. Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Consultanţă Agricolă (ANCA)

10.2. Structura organizatorică a Oficiilor Judeţene de Consultanţă Agricolă (OJCA)

10.3. Alte tipuri de structuri organizatorice privind consultanţa în spaţiul rural

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONCEPTUL, IMPORTANŢA ŞI ROLUL CONSULTANŢEI AGRICOLE

1.1. Conceptul de consultanţă

1.2. Conţinutul consultanţei agricole

1.3. Principiile consultanţei agricole

1.4. Funcţiile consultanţei agricole

1.1. CONCEPTUL DE CONSULTANŢĂ

Ca şi alte concepte care au apărut mai târziu în terminologia economică românească, noţiunea de consultanţă, ca definiţie, nu s-a cristalizat într-un concept care să întrunească unanimitatea. Termenul provine din latinescul „consultare“, de la care a derivat, în franceză, „consulter“ care înseamnă a întreba, a cere părere sau un sfat, dar şi a lua avizul unei persoane autorizate sau a se sfătui cu cineva.

În decursul timpului, s-au conturat mai multe definiţii ale consultanţei, care se diferenţiază din punct de vedere semantic şi stilistic şi care s-au coagulat în două moduri diferite de abordare a conţinutului.

Un prim mod de abordare, consideră consultanţa ca o metodă de a oferi sfaturi şi ajutoare concrete. Se apreciază procesul de consultanţă ca „o formă de a acorda ajutor, cu privire la conţinutul, desfăşurarea şi structura unei activităţi sau a unei serii de activităţi, acţiune în cadrul căreia consultantul nu răspunde de executarea acelei activităţi, ci îi ajută pe cei interesaţi“.

Aceasta presupune o activitate de consiliere fără ca ea să angajeze vreo responsabilitate privind aplicarea în practică a sfatului sau a soluţiei avansate de consultant. Personalul aflat în această postură oferă numai sfaturi (gratuite sau plătite), neimplicându-se în acţiunile viitoare ale beneficiarului.

Un al doilea mod de abordare presupune consultanţa ca un serviciu profesional specializat realizat de către persoane special instruite şi calificate într-un anumit domeniu care ajută, la solicitare, persoane sau organizaţii, într-un mod obiectiv şi independent să-şi identifice şi să-şi analizeze problemele cu care se confruntă, recomandând soluţii şi ajutând, când li se cere, implementarea acestora. Acest mod de abordare angajează într-o măsură mai mare pe consultant, îl motivează mai puternic, întrucât el participă la „punerea în operă“ a sfaturilor şi soluţiilor pe care le avansează şi în urma rezultatelor obţinute îşi asumă o parte din răspundere, alături de beneficiar.

Consultanţă managerială în agricultură, din cele prezentate mai sus, ţinând cont şi de particularităţile acestei ramuri se poate caracteriza consultanţa ca un serviciu profesional de consiliere şi, la cerere, de implicare, realizat gratuit sau pe baza unui onorariu, de către specialişti sau organizaţii autorizate, având ca scop sprijinirea managerilor exploataţiilor agricole sau altor persoane interesate în realizarea unor obiective sau rezolvarea unor probleme din sfera agriculturii.

Consultanţa managerială în agricultură reprezintă, în primul rând o profesie.

Ea s-a ivit din necesitatea de a asigura asistenţă de specialitate (tehnică, tehnologică, economică, managerială, juridică sau cu caracter social). Pentru obţinerea statutului de consultant, mai mult ca în cazul altor profesii, este nevoie de înalt profesionalism, obţinut prin instrucţie şi experienţă practică. În mare măsură, această profesie are similitudini cu cea de medic, având însă dezavantajul unor diagnosticări mai anevoioase întrucât informaţiile sunt mai greu de obţinut de la fiinţe (plante şi animale) care „nu cuvântă“.

În al doilea rând, consultanţa în agricultură constituie şi o metodă de lucru, care poate fi folosită de orice întreprinzător agricol care doreşte să-şi rezolve problemele cu care se confruntă şi care apelează la „tehnologia“ folosită de consultant. Această activitate o desfăşoară şi anumite persoane (profesori universitari, cercetători ştiinţifici, diferiţi manageri), care deţin competenţa profesională într-un anumit domeniu, dar care oferă consultanţă în mod ocazional.

Elemenete de caracterizare:

a. consultantul trebuie să fie un altruist, împărtăşind din cunoştinţele sale beneficiarului;

b. beneficiarul trebuie să colaboreze cu consultantul cât mai mult cu putinţă, pentru ca misiunea acestuia să se încheie cu succes;

c. pentru ambii parteneri orice misiune de consultanţă reprezintă o experienţă reciprocă de învăţare şi de perfecţionare a măiestriei profesionale.

Acţiuni ale consultanţei

1. Acţiuni cu caracter corectiv prin care se urmăreşte ameliorarea unei situaţii ce se înrăutăţeşte sau este pe cale a se înrăutăţi. De exemplu: starea de sănătate a unei culturi sau a unui animal, situaţia economică de ansamblu a exploataţiei agricole, scăderea producţiilor medii etc.

2. Acţiuni cu caracter informativ prin care beneficiarul obţine informaţii într-un domeniu care-i este mai puţin familiar (caracteristicile unor soiuri, rase sau hibrizi; performanţele unor tipuri noi de maşini sau de substanţe chimice, elementele tehnologice ale unei activităţi noi, modalităţile de obţinere a unor credite etc.).

3. Acţiuni cu caracter progresiv, care vizează creşterea performanţelor faţă de un nivel de referinţă. Ele se referă, de exemplu la asigurarea de asistenţă pentru ameliorarea unor soluri, extinderea activităţii prin creşterea dimensiunii exploataţiei, creşterea cifrei de afaceri, diversificarea pieţelor etc.

4. Acţiuni cu caracter creativ, când se solicită crearea unor situaţii noi, cu caracter novator. Aceste acţiuni au o paletă foarte largă, cum ar fi: înfiinţarea unei exploataţii agricole; retehnologizarea unei activităţi; introducerea unui nou tip de management asistat de calculator etc.

Preview document

Consultanță Managerială - Pagina 1
Consultanță Managerială - Pagina 2
Consultanță Managerială - Pagina 3
Consultanță Managerială - Pagina 4
Consultanță Managerială - Pagina 5
Consultanță Managerială - Pagina 6
Consultanță Managerială - Pagina 7
Consultanță Managerială - Pagina 8
Consultanță Managerială - Pagina 9
Consultanță Managerială - Pagina 10
Consultanță Managerială - Pagina 11
Consultanță Managerială - Pagina 12
Consultanță Managerială - Pagina 13
Consultanță Managerială - Pagina 14
Consultanță Managerială - Pagina 15
Consultanță Managerială - Pagina 16
Consultanță Managerială - Pagina 17
Consultanță Managerială - Pagina 18
Consultanță Managerială - Pagina 19
Consultanță Managerială - Pagina 20
Consultanță Managerială - Pagina 21
Consultanță Managerială - Pagina 22
Consultanță Managerială - Pagina 23
Consultanță Managerială - Pagina 24
Consultanță Managerială - Pagina 25
Consultanță Managerială - Pagina 26
Consultanță Managerială - Pagina 27
Consultanță Managerială - Pagina 28
Consultanță Managerială - Pagina 29
Consultanță Managerială - Pagina 30
Consultanță Managerială - Pagina 31
Consultanță Managerială - Pagina 32
Consultanță Managerială - Pagina 33
Consultanță Managerială - Pagina 34
Consultanță Managerială - Pagina 35
Consultanță Managerială - Pagina 36
Consultanță Managerială - Pagina 37
Consultanță Managerială - Pagina 38
Consultanță Managerială - Pagina 39
Consultanță Managerială - Pagina 40
Consultanță Managerială - Pagina 41
Consultanță Managerială - Pagina 42
Consultanță Managerială - Pagina 43
Consultanță Managerială - Pagina 44
Consultanță Managerială - Pagina 45
Consultanță Managerială - Pagina 46
Consultanță Managerială - Pagina 47
Consultanță Managerială - Pagina 48
Consultanță Managerială - Pagina 49
Consultanță Managerială - Pagina 50
Consultanță Managerială - Pagina 51
Consultanță Managerială - Pagina 52
Consultanță Managerială - Pagina 53
Consultanță Managerială - Pagina 54
Consultanță Managerială - Pagina 55
Consultanță Managerială - Pagina 56
Consultanță Managerială - Pagina 57
Consultanță Managerială - Pagina 58
Consultanță Managerială - Pagina 59
Consultanță Managerială - Pagina 60
Consultanță Managerială - Pagina 61
Consultanță Managerială - Pagina 62
Consultanță Managerială - Pagina 63
Consultanță Managerială - Pagina 64
Consultanță Managerială - Pagina 65
Consultanță Managerială - Pagina 66
Consultanță Managerială - Pagina 67
Consultanță Managerială - Pagina 68
Consultanță Managerială - Pagina 69
Consultanță Managerială - Pagina 70
Consultanță Managerială - Pagina 71
Consultanță Managerială - Pagina 72
Consultanță Managerială - Pagina 73
Consultanță Managerială - Pagina 74
Consultanță Managerială - Pagina 75
Consultanță Managerială - Pagina 76
Consultanță Managerială - Pagina 77
Consultanță Managerială - Pagina 78
Consultanță Managerială - Pagina 79
Consultanță Managerială - Pagina 80
Consultanță Managerială - Pagina 81
Consultanță Managerială - Pagina 82
Consultanță Managerială - Pagina 83
Consultanță Managerială - Pagina 84
Consultanță Managerială - Pagina 85
Consultanță Managerială - Pagina 86
Consultanță Managerială - Pagina 87
Consultanță Managerială - Pagina 88
Consultanță Managerială - Pagina 89
Consultanță Managerială - Pagina 90
Consultanță Managerială - Pagina 91
Consultanță Managerială - Pagina 92
Consultanță Managerială - Pagina 93
Consultanță Managerială - Pagina 94
Consultanță Managerială - Pagina 95
Consultanță Managerială - Pagina 96
Consultanță Managerială - Pagina 97
Consultanță Managerială - Pagina 98
Consultanță Managerială - Pagina 99
Consultanță Managerială - Pagina 100
Consultanță Managerială - Pagina 101
Consultanță Managerială - Pagina 102
Consultanță Managerială - Pagina 103
Consultanță Managerială - Pagina 104
Consultanță Managerială - Pagina 105
Consultanță Managerială - Pagina 106
Consultanță Managerială - Pagina 107
Consultanță Managerială - Pagina 108
Consultanță Managerială - Pagina 109
Consultanță Managerială - Pagina 110
Consultanță Managerială - Pagina 111
Consultanță Managerială - Pagina 112
Consultanță Managerială - Pagina 113
Consultanță Managerială - Pagina 114
Consultanță Managerială - Pagina 115
Consultanță Managerială - Pagina 116
Consultanță Managerială - Pagina 117
Consultanță Managerială - Pagina 118
Consultanță Managerială - Pagina 119
Consultanță Managerială - Pagina 120
Consultanță Managerială - Pagina 121
Consultanță Managerială - Pagina 122

Conținut arhivă zip

  • Consultanta Manageriala.doc

Alții au mai descărcat și

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Management Strategic - Hotel Paradis

CAPITOLUL I. Scurta descriere a companiei 1.1. Domeniu de activitate Hotel Paradis face parte din firma S.C. Multirol Prodcom Impex Srl,...

Raport de Practica

SINTEZA RAPORTULUI DE PRACTICA S.C.BEMANIS S.R.L., infiintata in anul 1999, cu sediul in Radauti, Judetul Suceava si un capital social de 62...

Particularitatile Managementului de Consultanta in Afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Rolul Echipelor în Creșterea Performanței Organizaționale

Introducere În literatura de specialitate, unul dintre cele mai discutate subiecte îl constituie managementul lucrului în echipă. Fenomenul a luat...

Raport de Practica - SC SQnP SRL

Motivaţie, explicaţii: Am ales să fac raportul de practică la această firmă datorită atmosferei şi mediului în care se desfăşoară activitatea...

Raport de Practica - SC XL World Romania SRL

Motivaţie şi explicaţii S-a ales societatea XL WORLD ROMANIA SRL, cu sediul legal in Aleea MIHAIL SADOVEANU 13, 700490, Iasi, pentru satisfacerea...

Managementul riscurilor la nivel de intreprindere

INTRODUCERE Perioada actuală în care am crescut și în care traim desfășurându-ne activitățile cotidiene este caracterizată de instabilitate pe...

Ai nevoie de altceva?