Continutul Obiectivele si Responsabilitatile Managementului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Continutul Obiectivele si Responsabilitatile Managementului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 81 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

1.Problematica managementului. Funcţia generică a managementului constă în asigurarea eficienţei acţiunii umane colective, desfăşurată în contextul unor sisteme organizate explicit în vederea realizării unor obiective specifice. Managementul trebuie să creeze necontenit contexte şi împrejurări care să faciliteze exploatarea competenţelor, potenţialităţilor şi resurselor sistemului în vederea asigurării unei evoluţii eficiente pe termen lung a acestuia.

A explica şi transmite aşteptările referitoare la rezultatele necesare, a culege informaţii privind rezultatele efective, a semnaliza subordonaţilor cunoaşterea rezultatelor cu ajutorul unei combinaţii specifice de recompense/sancţiuni - reprezintă, în linii mari, structura activităţii manageriale. Managementul poate fi caracterizat şi ca "atingerea unor obiective prin intermediul altor oameni".

Fig. 1 Cum funcţionează managementul

Modelul prezintă natura managementului: aceasta constă în a-i determina pe membrii organizaţiei să se implice în realizarea unor sarcini de muncă, prin utilizarea anumitor resurse organizaţionale, pentru a obţine anumite rezultate. Nivelul şi calitatea rezultatelor pot fi influenţate prin modificarea volumului şi a modului de combinare a resurselor organizaţiei sau prin re-definirea şi re-organizarea sarcinilor de muncă sau prin acţiunea asupra membrilor organizaţiei, mai exact asupra motivaţiilor şi preferinţelor acestora, asupra atitudinilor şi valorilor împărtăşite, asupra felului în care ei interacţionează. Ultima acţiune atrage inevitabil schimbări în sarcinile de muncă, în resursele folosite şi, împlicit, în rezultatele organizaţiei.

Peter Drucker susţine că managementul este organizarea sistematică a resurselor în vederea creşterii eficienţei organizaţiei. Atributul cheie al managementului constă în faptul de a fi o activitate sistematică şi nu una sporadică, discontinuă sau urmărind interese punctuale, ci priveşte simultan elementele organizaţiei, modul de integrare şi interacţiune a acestor elemente şi relaţia dintre ansamblul organizaţional şi mediu.

Managementul este responsabil pentru asigurarea eficientei organizaţionale, respectiv pentru producerea rezultatelor. Organizaţia este câmpul de manifestare şi exercitare a managementului. Conţinutul şi orientarea activităţii manageriale sunt condiţionate de particularităţile contextului organizaţional. Numai în acest sens se poate discuta despre o funcţie generică a managementului, responsabilă de obţinerea unor rezultate specifice, în conformitate cu misiunea şi obiectivele organizaţionale.

2.Rolurile şi condiţiile de performanţă a managementului. Henry Mintzberg arată că managementul îndeplineşte o varietate de roluri, grupate în trei categorii: 1) roluri interpersonale (de reprezentant al organizaţiei sau grupului, de lider şi de stabilire a relaţiilor şi contactelor); 2) roluri informaţionale (de monitorizare, de difuzare a informaţiilor şi de purtător de cuvânt) şi 3) roluri decizionale (de antreprenor, de soluţionare a crizelor şi conflictelor, de alocare a resurselor şi de negociator).

Managementul trebuie înţeles ca proces de influenţare a interacţiunilor şi interdependenţelor, care configurează un context organizat, în vederea realizării unor obiective determinate. Managementul generează acţiunile şi interacţiunile necesare pentru a obţine rezultatele necesare. Abordările sistemică, praxiologică şi prospectivă indică caracteristicile managementului performant. Tranziţia către sisteme manageriale performante implică următoarele reconversii în gândirea managerială:

1)Orientarea dinspre fragmentare, diferenţiere şi izolare spre căutarea interdependenţelor, conexiunilor şi interfeţelor.

2)Renunţarea la optica îngustă, restrictivă, strict economică asupra eficienţei în favoarea unei viziuni mai nuanţaţe, mai bogate.

3)A învăţa din viitor în loc de a rămâne dependenţi de trecut şi prezent.

3.Conţinutul funcţiilor managementului. Elementele activităţii manageriale sunt: funcţiile managementului, procesele de management, deciziile şi relaţiile de management, formând sistemul de management. Orice act managerial parcurge următoarele faze: planificarea; organizarea; coordonarea/antrenarea; controlul. Conţinutul funcţiilor manageriale este următorul:

Funcţia planificării presupune stabilirea obiectivelor sau scopurilor organizaţionale şi a modalităţilor (mijloacelor) prin care aceste obiective vor fi realizate. Formularea obiectivelor se desfăşoară pe două nivele. Primul vizează întreaga organizaţie şi angajamentele ei de durată, fiind stabilite orientările şi cursul general al evoluţiei viitoare a organizaţiei pe baza unor obiective pe termen lung. Pe următorul nivel sunt stabilite obiectivele pe termen scurt, mai detaliate, prin care sunt susţinute obiectivele pe termen lung. Planificarea urmăreşte atât determinarea politicii generale a organizaţiei - strategia, cât şi a planurilor tactice şi operaţionale, respectiv a procedeeor şi măsurilor concrete vizând realizarea obiectivelor pe diferite termene, a fondului de timp (calendarului) de execuţie, a responsabililor pentru fiecare obiectiv şi acţiune, a resurselor necesare şi a modului de distribuţie a acestor resurse în cadrul organizaţiei. Calitatea planificării condiţionează eficienţa celorlalte funcţii.

Funcţia organizării constă în asigurarea cadrului organizatoric şi administrativ necesar pentru realizarea obiectivelor satbilite în contextul planificării, implicând dezvoltarea unei structuri oganizatorice formale, care va facilita alocarea, integrarea şi coordonarea resurselor organizaţionale şi va stimula comunicarea şi cooperarea intraorganizaţională. Conceptul de bază al organizării este cel de diviziune a muncii. Aceasta înseamnă că sunt stabilite subdiviziunile funcţionale ale organizaţiei (departamente, secţii, servicii, birouri, grupuri de muncă, posturi), precum şi atribuţiile şi responsabilităţile ce revin fiecărei subdiviziuni. Urmează specificarea relaţiilor dintre subdiviziunile constituite. Aceste relaţii au în vedere raporturile de autoritate/subordonare între oameni şi subdiviziuni, canalele de răspundere, canalele de comunicare, traseele de luare a deciziilor, raporturile de cooperare etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Continutul Obiectivele si Responsabilitatile Managementului.doc