Costuri, prețuri și tarife

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 18 fișiere: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 36283
Mărime: 266.98KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Beciu Silviu

Extras din document

Preţul, definiţie, tipologie, conţinut.

Preţul se defineşte ca valoarea de schimb a bunurilor şi a serviciilor pe piaţă (Dictionaire d’économie – C.D. Echaudemaison). În accepţiunea generală a cuvântului, preţul se referă la suma de bani pe care o plăteşte cineva pentru a intra în posesia unei unităţi de produs sau suma pe care o primeşte pentru a ceda posesia unei unităţi de produs. Dacă ne referim la servicii, similarul preţului este tariful: el reprezintă suma plătită pentru a beneficia de un serviciu sau suma încasată sau pentru a oferi un serviciu. Preţul este expresia bănească a valorii bunurilor sau serviciilor iar în ceea ce priveşte categoria economică preţ, aceasta a apărut odată cu introducerea monedei sau a banilor ca element de mijlocire a schimburilor şi de tezaurizarea a valorilor.

În prezent, noţiunea de preţ nu se limitează numai la bunuri sau servicii ci şi-a extins sfera la care se referă putând vorbi în egală măsură de preţul capitalului (de obicei dobânda pentru capitalul împrumutat dar şi dividendele pentru capitalul sub formă de acţiuni sau primele la obligaţiuni), preţul forţei de muncă (salariul orar ca element care stabileşte preţul real), preţul concesiunilor, preţul acţiunilor sau al obligaţiunilor etc.

Ca mărime preţul se stabileşte în strânsă corelaţie cu etalonul în care se măsoară respectiv cu moneda şi de asemenea cu valoarea mărfurilor la care se referă. Relaţia dintre monedă şi preţ este invers proporţională: cu cât valoarea monedei este mai mică (cursul de schimb în raport cu alte monede este mai mic sau acoperirea ei în metal preţios este mai mică) cu atât preţul este mai mare.

Devalorizarea monedei duce la mărirea preţurilor cu efect direct asupra deteriorării nivelului de viaţă al consumatorilor. Deprecierea sau aprecierea unei monede (valute) în raport cu altă monedă (valută) reprezintă un important instrument de politică monetară cu efecte asupra schimburilor comerciale dintre state şi nu de puţine ori se apelează la acest instrument pentru echilibrarea balanţei comerciale. Astfel, un stat care îşi depreciază moneda în raport cu o altă monedă poate urmări “ieftinirea” produselor naţionale la export, ceea ce încurajează exporturile către terţe ţari şi descurajează importurile din acele ţari. Prin raţionament similar, aprecierea monedei naţionale în raport cu moneda altor state duce la “ieftinirea” importurilor din ţările respective şi “scumpirea” exporturilor către aceste state. În cel de al doilea caz efectul este de descurajare a exporturilor şi de încurajare a importurilor.

Deprecierea monedei are efecte directe şi asupra masei monetare provocând mărirea masei monetare în circulaţie ajungându-se în acest mod la scăderea puterii de cumpărare; la nivelul întreprinderilor, instabilitatea monetară complică şi mai mult planificarea activităţilor, mai ales a acelora pe termen lung, prin introducerea unui element de risc suplimentar care este riscul monetar. În mod indirect instabilitatea monetară are efect şi asupra investiţiilor. În situaţiile de instabilitate monetară, capitalul se dirijează către valorile sigure (aur, proprietăţi imobiliare, bunuri de folosinţă îndelungată), se comprimă investiţiile productive (valoarea globală a lor) şi chiar şi pentru investiţiile care încă se mai fac, se micşorează orizontul de timp în care investitorul doreşte să-şi recupereze investiţia fiind preferate investiţiile care se recuperează cât mai repede (pragul de rentabilitate considerat în timp sau termenul de recuperare este scurt). Un alt element care afectează investiţiile în perioadele de instabilitate monetară este rentabilitatea aşteptată a investiţiei. Datorită instabilităţii monetare, disponibilitatea de a accepta alte categorii de risc scade dacă acceptăm ipoteza potrivit căreia disponibilitatea totală privind toate categoriile de risc este relativ constantă. În consecinţă, vor fi favorizate doar investiţiile cu o rentabilitate mare şi foarte mare şi vor fi refuzate investiţiile cu rentabilitate medie sau submedie chiar dacă acestea, în condiţii de stabilitate monetară sunt investiţii rentabile.

Indiferent de moneda în care se măsoară, tendinţa generală a preţurilor este de creştere pe termen mediu şi lung iar ritmul de creştere este mai lent sau mai accelerat fiind în strânsă relaţie cu inflaţia înregistrată pentru moneda respectivă. Adoptarea unei politici monetare cu o monedă al cărui curs este fluctuant este numai la îndemâna statelor cu o economie dezvoltată, stabilă şi/sau cu rezerve de aur. Statele cu economie în tranziţie sau care traversează perioade de criză economică sunt nevoite să adopte o politică monetară inflaţionistă care are ca efect principal o creştere continuă a preţurilor. Ritmul de creştere a preţurilor este dependent de mai mulţi factori dintre care amintim doar câţiva: cursul de schimb, balanţa comercială, preţul inputurilor cu utilizare generală (petrol, energie, materii prime, produse agricole), conjunctura economică, gradul de dependenţă economică, gardul de deschidere economică, capacitatea de a răspunde provocărilor sau supleţea economiei, etc.

Cel de al doilea element de determinare a mărimii preţurilor, valoarea produsului sau serviciului se află în relaţie direct proporţională cu preţul. Cu cât valoarea produsului sau serviciului este mai mare cu atât preţul este mai mare. În ceea ce priveşte baza sau factorii de formare a valorii, în istoria ştiinţelor economice s-au dezvoltat mai multe curente sau teorii: teoria valorii muncă, teoria utilităţii marginale, teoria obiectivă, teoria subiectivă.

Dacă ne gândim la tipologia preţurilor se mai întâlnesc şi alte noţiuni precum:

• Preţul relativ - reprezintă valoarea de schimb a unei mărfi A în raport cu marfa B sau, invers, cantitatea de marfă B care se schimbă contra unei unităţi din marfa A. Preţul relativ este prima categorie de preţ care a apărut în istorie fiind preţul care a fost folosit pentru primele schimburi de produse. Preţul relativ este preţul folosit în schimburile de tip troc sau barter. Expresia „plin pe plin” utilizată în schimburile de produse în mediul rural putând fi tradusă ca „un plin de cereale contra unui plin de mere sau cartofi” aparţine schimburilor de tip troc. În economiile moderne, de piaţă, bunurile sunt vândute sau cumpărate pe bani. În acest caz, preţul apare ca expresia monetară a valorii de schimb a bunurilor iar când obiectul schimbului îl formează un serviciu, valoarea de schimb sau de tranzacţionare a acestuia este tariful.

Legat de preţul relativ este interesant de urmărit maniera în care evoluează preţul relativ în timp între anumite produse şi cum intervine de multe ori aşa numita foarfece a preţurilor (evoluţia preţului petrolului faţă de preţul grâului poate fi un exemplu).

Preview document

Costuri, prețuri și tarife - Pagina 1
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 2
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 3
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 4
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 5
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 6
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 7
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 8
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 9
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 10
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 11
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 12
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 13
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 14
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 15
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 16
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 17
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 18
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 19
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 20
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 21
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 22
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 23
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 24
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 25
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 26
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 27
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 28
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 29
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 30
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 31
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 32
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 33
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 34
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 35
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 36
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 37
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 38
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 39
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 40
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 41
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 42
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 43
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 44
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 45
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 46
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 47
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 48
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 49
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 50
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 51
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 52
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 53
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 54
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 55
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 56
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 57
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 58
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 59
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 60
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 61
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 62
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 63
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 64
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 65
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 66
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 67
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 68
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 69
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 70
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 71
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 72
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 73
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 74
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 75
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 76
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 77
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 78
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 79
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 80
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 81
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 82
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 83
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 84
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 85
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 86
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 87
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 88
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 89
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 90
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 91
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 92
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 93
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 94
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 95
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 96
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 97
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 98
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 99
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 100
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 101
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 102
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 103
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 104
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 105
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 106
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 107
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 108
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 109
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 110
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 111
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 112
Costuri, prețuri și tarife - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Costuri, Preturi si Tarife
  • 1.Preturi-definitii, continut.doc
  • 10.Piata.doc
  • 11.Componentele pietei-cererea.doc
  • 12.Componentele pietei-oferta.doc
  • 13.Piata cu concurenta pura si perfecta.doc
  • 14.Piete cu concurenta imperfecta.doc
  • 15.Pretul de echilibru.doc
  • 16.Subventiile la export, Efectele taxelor vamale.doc
  • 17.Formarea pretului in situatia de monopol.doc
  • 18.Politica agricola comuna si controlul pietei.doc
  • 2.Teorii economice legate de valoarea produsului.doc
  • 3. Formarea preturilor produselor agricole.doc
  • 4.Costul-definitii, tipologie.doc
  • 5. Determinarea costurilor.doc
  • 6. Functia de prod.Legea randamentelor descrescatoare.doc
  • 7.Fortele care determina concurenta intr-un sector.doc
  • 8.Puterea de negociere a clientilor si a furnizorilor.doc
  • 9.Intensitatea rivalitatii intre concurentii existenti.doc

Alții au mai descărcat și

Segmentarea Strategică

CapI. Segmentarea strategică – noțiuni generale (Gheorghe Cârstea, Vasile Deac, Ion Popa, Simona Podgoreanu – ”Analiza strategic a mediului...

Management Financiar Contabil

INTRODUCERE Ce rol joacă “finanţele” în cadrul unei firme în general, al unei întreprinderi de servicii în particular? Ce sarcini specifice are...

Managementul Conflictelor de Muncă

Capitolul 1 Conceptul de conflict în organizaţii 1.1. Definirea conflictului în organizaţii Conflictul este un concept complex,...

Managementul Afacerilor

Ce este managementul şi ce fac managerii? Este managementul ştiinţă sau artă? Managementul - o ştiinţă inexactă Necesitatea teoriei şi...

Managementul producției

Întreprinderea (firma) industrială este o verigă organizatorică unde are loc fuziunea dintre factorii de producţie (resurse umane şi...

Controlul în Sistemul Managerial

În mod concret, obiectul de studiu al stiintei managementului îl constituie analiza proceselor si relatiilor de management din cadrul...

Suport de curs - managementul producției

CAPITOLUL 1 MAAGEMETUL PRODUCÞIEI Obiective: • Definirea conceptului de management al producþiei • Caracterizarea sistemului de producþie si...

Management

In concordanta cu spiritul american, prin management se intelege, inainte de toate, o stare de spirit, un mod de a privi si de a aborda problemele,...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale calității serviciilor hoteliere

INTRODUCERE Serviciile oferite de unităţile hoteliere sunt componente ale produselor turistice, alături de transport, atracţii, agrement şi alte...

Costuri, prețuri și tarife în turism

CAPITOLUL I. MECANISMUL FORMĂRII PREȚURILOR ÎN TURISM "Sistemul prețurilor nu-i altceva decât un sistem de semnale care coordonează și dă coerența...

Preturi si Tarife

INTRODUCERE Conceptul de preţ în economia de piaţă contemporană Privit în termeni generali, preţul poate reprezenta o sumă de bani primită sau...

Costuri Preturi și Tarife în Agroturism

Marginimea Sibiului este o zona etnografica unica in Romania situata la vest de Sibiu, limitata la sud de valea Sadului si la nord de valea raului...

Formarea si Functiile Pretului in Turism

Capitolul 1. Preturile si tarifele in turism 1.1 Definirea preturilor si tarifelor Pretul reprezinta un element fundamental al politicii de...

Fiscalitatea în Domeniul Industriei Hoteliere

FISCALITATEA ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI HOTELIERE Deşi turismul românesc în general suferă de nenumărate lipsuri, există o aripă a acestuia care s-a...

Particularitati ale Formarii Preturilor in Turism

Capitolul 1.Turismul Turismul este important nu numai ca sursa de venituri sau ĭncasǎri valutare,ca un factor de stopare sau atenuare a...

Tehnica Operatiunii de Turism

1.1. Componentele dezvoltării turismului 1. Atracţiile turistice naturale - antropice, Trei perspective pentru clasificarea atracţiilor...

Ai nevoie de altceva?