Cursuri Management

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Cursuri Management.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

Capitolul 1 Fundamente teoretice ale managementului
1.1 Etimologia cuvântului “Management”
1.2 Obiectul de studiu al Managementului
1.3 Procesele şi relaţiile de management
1.3.1 Procesele de management
1.3.2 Relaţiile de management
1.4 Funcţiile managementului firmei
1.5 Exercitarea funcţiilor managementului
1.5.1 Cultura întreprinderii
1.5.2 Particularităţi ale managementului în funcţie de dimensiunile culturale
Capitolul 2 Întreprinzătorul şi construirea unei afaceri
2.1 Iniţierea unei afaceri
2.2 Planul de afaceri
2.3 Indicatorii financiari ai unei afaceri
Capitolul 3 Întreprinderea – obiect al managementului
3.1 Definirea şi clasificarea întreprinderilor
3.2 Funcţiile întreprinderilor
3.3 Forme de organizare a afacerilor
3.3.1 Societăţile comerciale – definire, clasificare
3.3.2 Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Extras din document

CAPITOLUL I

Fundamente teoretice ale managementului

1.1 Etimologia cuvântului “Management”

Dicţionarul limbii române:

Management =

1. activitatea, arta de a conduce.

2. ştiinţa organizării şi conducerii întreprinderilor, a valorificării eficiente a resurselor umane, financiare şi materiale ale unei organizaţii.

Originile cuvântului „management”:

o Latinescul “manus”=mână;

o Italienescul “managgio”=prelucrare cu mâna;

o Englezescul “to manage”=chibzuirea corectă a relaţiilor cu diverse fiinţe sau lucruri în vederea obţinerii unui rezultat corespunzător”.

o Franţuzescul “manager”=a folosi cu economie, a trata cu atenţie pe cineva.

În economie, termenul „management” pătrunde la începutul secolului al XX-lea.

Definirea noţiunilor de „management” şi de „manager” are loc prin publicarea în anul 1941 a lucrării “ The managerial revolution”(Revoluţia managerială) elaborată de americanul J. Burnham. (Ion Petrescu –Management, Editura Holding, Bucureşti, 1991, pag.10).

1.2 Obiectul de studiu al Managementului

Se poate spune că managementul are aproape tot atât de multe definiţii, pe cât de mulţi practicanţi, fiecare specialist având în vedere doar unele trăsături sau elemente care fac obiectul acestei ştiinţe.

Există 3 categorii de autori:

1. Cei care sunt rezervaţi în utilizarea cuvântului “artă” în definirea managementului. „Managementul este cea mai nouă dintre ştiinţe şi cea mai veche dintre arte”

[J. J. Serven Screiber].

2. Cei care consideră că managementul are atât o dimensiune ştiinţifică, dar şi artistică;

3. Cei care consideră că, în timp, ştiinţa va ocupa locul artei.(Publicaţia franceză Larousse defineşte managementul ca ştiinţa tehnicilor de conducere a întreprinderii”).

Principii, metode, tehnici Ştiinţă

Abilitatea de a aplica principii, metode, tehnici Artă

Managementul Întreprinderii Agro-alimentare = o subramură a Managementului Întreprinderii, care este o componentă a Ştiinţei Managementului. Este o disciplină economică de sinteză, conţinând elemente de economie politică, analiză economică, marketing.

1.3 Procesele şi relaţiile de management

1.3.1 Procesele de management

În activitatea unei firme se disting două categorii de procese:

1. Procese de execuţie – o parte a forţei de muncă acţionează direct sau indirect asupra obiectului muncii, cu ajutorul unor mijloace de muncă, în vederea obţinerii unor produse şi servicii care să corespundă obiectivelor stabilite anterior;

2. Procese de management – o altă parte a forţei de muncă acţionează asupra celeilalte părţi, a majorităţii resurselor umane, pentru ca aceasta să fie cât mai eficientă.

Procesele de management au 3 etape principale:

I. Etapa previzională;

II. Etapa de operaţionalizare;

III. Etapa de măsurare şi interpretare a rezultatelor

I. Etapa previzională

o În această etapă se stabilesc obiective, strategii, tactici;

o activităţile specifice acestei etape sunt cele previzionale;

o se manifestă mai ales la nivelul superior al sistemului de management.

II. Etapa de operaţionalizare

o În această etapă se organizează, se coordonează şi se antrenează personalul în vederea realizării cotidiene a obiectivelor stabilite în etapa previzională;

o Se adoptă şi se implementează decizii curente;

o Este specifică mai ales procesului de producţie.

III. Etapa de măsurare şi interpretare a rezultatelor

o În această etapă au loc activităţi de evaluare-control-comparare-interpretare;

o prin aceasta, se încearcă măsurarea gradului în care au fost atinse obiectivele stabilite în etapa I.

o Se formulează concluzii.

1.3.2 Relaţiile de management

Relaţiile de management pot fi definite ca raporturile care se stabilesc între componenţii unui sistem şi între aceştia şi componenţii altor sisteme în procesele previzionării organizării, coordonării, antrenării şi control - evaluării activităţii unităţii. (Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, Management pag.21.

Relaţiile de management sunt analizate prin prisma a 3 abordări:

a. Abordarea social economică: relaţiile de management depind de natura şi modalităţile de existenţă ale proprietăţii asupra mijloacelor de producţie, prin aceasta asigurându-se aceleaşi caracteristici economico-sociale esenţiale unităţilor economice bazate pe aceeaşi formă de proprietate.

b. Abordarea tehnico materială: relaţiile de management depind de caracteristicile obiectelor muncii şi de mijloace de muncă - divizarea managementului întreprinderii în funcţie de profilul de producţie (exemplu management alimentar).

c. Abordarea umană: relaţiile de management depind de componenţa colectivităţii fiecărei firme şi de cultura sa organizaţională.

1.4 Funcţiile managementului firmei

Henry Fayol a identificat şi analizat pentru prima dată funcţiile managementului:

- Previziune;

- Organizare;

- Coordonare;

- Antrenare;

- Evaluare – Control.

Funcţia de previziune:

Constă în ansamblul proceselor de management prin care se stabilesc, pe baza calculelor şi analizei economice, obiectivele principale ale întreprinderii, ţinând cont de rezultatele obţinute în trecut, de situaţia prezentă şi de obiectivele care se doresc îndeplinite in viitor. Răspunde la întrebarea: "Ce se poate şi ce trebuie realizat în întreprindere având la dispoziţie anumite resurse?

Fisiere in arhiva (1):

  • Cursuri Management.doc