Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 19351
Mărime: 182.32KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: dr.ec.Dobay Krisztina Melinda
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI MANAGEMENT PENTRU I.M.M.

Cuprins

Aspecte ale colaborării şi acţiunilor în comun ale producătorilor agricoli 4

Principalele acte normative care reglementează asocierea şi cooperarea în agricultură 7

Proiecte de sprijinire a înfiinţării asociaţiilor în agricultură 8

Asociaţiile de marketing – factor de agregare al producătorilor agricoli 10

Asociaţiile de marketing – suport informativ pentru producătorii agricoli 15

Planul de afaceri 38

Strategii şi tehnici pentru creşterea viabilităţii asociaţiei 45

A. Strategii de piaţă 45

B. Modalităţi de atragere a surselor de finanţare pentru funcţionarea şi dezvoltarea asociaţiei 51

Extras din document

Aspecte ale colaborării şi acţiunilor în comun ale producătorilor agricoli

În anumite situaţii, colaborarea sau activitatea în comun a producătorilor agricoli îi poate ajuta să-şi rezolve problemele sau dificultăţile, în special în aprovizionarea cu input-urile necesare agriculturii, la lucrările agricole sau marketingul produselor agricole.

Structurile asociative pot îmbrăca mai multe forme, dintre care menţionăm:

- asociaţii familiale fără statut juridic;

- asociaţii cu statut juridic (inclusiv forme cooperatiste);

- societăţi agricole;

- societăţi comerciale cu profil agricol;

- societăţi agricole private pe acţiuni;

- cooperative de consum .

Asociaţii fără statut juridic

Definiţie Asociaţiile fără statut juridic reprezintă interesele unor grupuri mici de producători agricoli, cu o putere economică scăzută şi relativ apropiată, reuniţi în scopul soluţionării unor probleme pe care nu le pot rezolva individual.

Cele mai numeroase asociaţii sunt cele costituite pentru lucrarea în comun a pământului sau pentru folosirea păşunilor comunale.

Caracteristici

- membrii unei asemenea asociaţii sunt de regulă rude, vecini, alte persoane între care se manifestă relaţii de încredere reciprocă, reuniţi pentru un timp scurt (de obicei un ciclu de producţie). Numărul minim de membri este doi;

- proprietatea se păstrează individuală la nivelul fiecărui membru, iar dacă există unele bunuri comune, de regulă acestea au valori mici;

- nu se pot obţine credite la nivel de asociaţie, ci doar împrumuturi ca persoane fizice;

- profitabilitatea nu este principalul scop urmărit;

- riscul financiar este scăzut deoarece investiţiile sunt minime;

- funcţionarea acestor asociaţii nu obligă membrii la aderarea la un statut prestabilit şi nici la alte înţelegeri scrise.

Asociaţii cu statut juridic

Asociaţii non-profit

Definiţie Asociaţia/Fundaţia este o convenţie prin care mai multe persoane pun în comun în mod permanent contribuţia lor materială, cunoştinţele şi activitatea pentru realizarea unui scop ce nu urmăreşte foloase pecuniare sau patrimoniale.

Caracteristici

- numărul minim de membri este 3;

- se constituie patrimoniul distinct al asociaţiei;

- există risc financiar;

- este posibilă obţinerea creditelor şi sponsorizărilor;

- veniturile asociaţiilor provin din cotizaţiile membrilor; dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii; venituri realizate din activităţi economice directe; donaţii, sponsorizări sau legate; resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; alte venituri prevăzute de lege;

- organele de conducere şi control sunt: adunarea generală, consiliul director şi comisia de cenzori.

Asociaţii cu statut juridic care urmăresc realizarea profitului

Definiţie Asociaţia cu statut juridic ce urmăreşte realizarea profitului este societatea agricolă privată, cu capital variabil şi un număr nelimitat şi variabil de membri având ca obiectiv exploatarea agricolă a pământului, uneltelor, animalelor şi a altor mijloace aduse de membri, precum şi realizarea de investiţii pentru susţinerea obiectului de activitate.

Caracteristici

- profitul realizat este repartizat membrilor;

- numărul minim de membri este 10;

- costituirea unui patrimoniu social distinct şi autonom de patrimoniul individual al fiecărui membru;

- posibilitatea accesului la credite al asociaţiei;

- riscul financiar este posibil şi se distribuie asupra tuturor membrilor.

Societăţile comerciale

Definiţie Societatea comercială se defineşte prin asocierea mai multor persoane fizice sau juridice în scopul efectuării unor acte de comerţ conform legilor 15/1990 şi 31/1990.

În agricultura privată din România, forma cea mai răspândită de societate comercială este societatea cu răspundere limitată ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. În acest caz, asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor sociale.

Caracteristici

- profitul realizat aparţine membrilor asociaţi;

- numărul minim de membri este 1;

- constituirea unui patrimoniu distinct şi autonom de patrimoniul individual al asociatului/asociaţilor;

- posibilitatea accesului la credite;

- riscul financiar este posibil şi aparţine în totalitate proprietarului;

- finanţarea activităţilor societăţii se realizează în principal din profit şi din credite.

Preview document

Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 1
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 2
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 3
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 4
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 5
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 6
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 7
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 8
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 9
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 10
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 11
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 12
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 13
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 14
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 15
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 16
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 17
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 18
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 19
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 20
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 21
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 22
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 23
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 24
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 25
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 26
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 27
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 28
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 29
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 30
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 31
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 32
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 33
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 34
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 35
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 36
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 37
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 38
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 39
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 40
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 41
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 42
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 43
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 44
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 45
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 46
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 47
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 48
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 49
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 50
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 51
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 52
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 53
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 54
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 55
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 56
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 57
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 58
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 59
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 60
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 61
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 62
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 63
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 64
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 65
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 66
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 67
Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea Spiritului Asociativ si Planificarea unei Mici Afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Plan pentru Dezvoltarea unei Afaceri

1.Descrierea produselor şi a serviciilor Firma are ca obiect de activitate principal producţia şi comercializarea de covrigi şi alte produse de...

Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri

INTRODUCERE Motivația alegerii acestei teme derivă din dorința de a înțelege mai multe despre Programul Național de Dezvoltare Rurală și care sunt...

Dezvoltarea unei Firme - SC Elda Pam SA

1.1. Descrierea pieţei şi a rolului firmei În ultimii ani, concurenţa în domeniul produselor de panificaţie a crescut vertiginos. Datorită...

Înființare firmă

1.Infiintare firma de la zero ,,S.C. OMARPROD S.R.L.” 1.1 Motivatia de a deveni antreprenor. Antreprenorii reprezintă motorul sistemului...

Management organizațional - etica în interiorul organizației și în afaceri

I. Introducere Ce înseamnă oare “drept”, “corect” şi “just”? Ce înţeleg oamenii de afaceri, managerii sau angajaţii prin acestea? Le percep oare...

Management

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI 1.1. Obiectul de studiu Definirea ştiinţei managementului Managementul, ca ştiinţă, s-a...

Teste grilă management

1.Procesul de execuţie se caracterizează prin: Faptul că o parte din forţa de muncă acţionează asupra celorlalte părţi a majorităţii resurselor...

Managementul IMM - urilor

Intreprinzătorul (intreprenor sau antreprenor): persoana care debuteaza legal in afaceri, cat şi managerul de la un anumit nivel ierarhic dintr-o...

Te-ar putea interesa și

Tehnica Operatiunii de Turism

1.1. Componentele dezvoltării turismului 1. Atracţiile turistice naturale - antropice, Trei perspective pentru clasificarea atracţiilor...

Ai nevoie de altceva?