Economia Protectiei Mediului

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Economia Protectiei Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 130 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Management, Economie

Cuprins

1.1 Noţiuni introductive
1.2 Economia resurselor naturale
1.3 Balanţa fundamentalǎ
1.4 Mediul ca activ social şi economic
1.5 Emisiile, calitatea ambientului şi daunele
1.6 Tipuri de substanţe poluante
1.6.1 Substanţele poluante cumulative versus substanţe poluante necumulative
1.6.2 Substanţele poluante locale versus substanţe poluante regionale şi globale
1.6.3 Poluanţii cu sursă punctuală versus poluanţii cu sursă nepunctuală
1.6.4 Emisiile continue versus emisiile sporadice
1.6.5 Daunele de mediu care nu au legătură cu emisiile
1.7 Întrebǎri şi exerciţii pentru verificarea cunoştinţelor
2. BENEFICIILE ŞI COSTURILE
2.1 Noţiuni introductive
2.2 Disponibilitatea de plată
2.3 Cererea
2.4 Cererea/disponibilitatea de plată agregată
2.5 Beneficiile
2.6 Costuri
2.6.1 Costuri de oportunitate
2.6.2 Costurile Private şi Sociale
2.7 Tehnologia
2.8 Întrebǎri şi exerciţii pentru verificarea cunoştinţelor
3. EFICIENŢA ECONOMICĂ ŞI PIEŢELE
3.1 Noţiuni introductive
3.2 Pieţele
3.3 Pieţele şi eficienţa economică
3.4 Costurile externe
3.4.1 Resursele cu acces liber
3.5 Beneficiile externe
3.5.1 Bunurile publice
3.6 Întrebǎri şi exerciţii pentru verificarea cunoştinţelor
4. ECONOMIA CALITĂŢII MEDIULUI
4.1 Noţiuni introductive
4.2 Controlul poluǎrii - model general

Extras din document

ECONOMIA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Economia reprezintă o colecţie de aranjamente tehnologice, legale şi sociale, prin care

indivizii din cadrul societăţii caută să îşi crească bunăstarea materială şi spirituală. Cele două funcţii

economice elementare urmărite de societate sunt producţia şi distribuţia. Producţia se referă la toate

acele activităţi care determină cantităţile de bunuri şi de servicii produse şi mijloacele tehnologice şi

manageriale de realizare a producţiei. Distribuţia se referă la modul în care bunurile sunt împărţite,

distribuite între indivizii şi grupurile care constituie societatea. Distribuţia pune bunurile şi

serviciile la dispoziţia indivizilor, a gospodăriilor şi a organizaţiilor; utilizarea finală a acestor

bunuri şi servicii este denumită consum.

Pentru cǎ urmǎtorii termeni vor fi utilizati în mod frecvent în aceasta lucrare, se va încerca

o definire sinteticǎ a acestora:

-Calitatea ambientului: Ambientul se referă la mediul înconjurător, deci calitatea

mediului se referă la cantitatea de agenţi de poluare din mediu, de exemplu, la

concentraţia de SO2 din aerul de deasupra oraşelor sau concentraţia de anumite substanţe

chimice din apa unui râu.

-Calitatea mediului: Termen utilizat în sens larg pentru a exprima mediul înconjurător.

Acesta include calitatea ambientului şi alte lucruri cum ar fi calitatea vizuală şi estetică a

mediului.

-Reziduurile: Materialele rămase după realizarea unui produs. De exemplu o uzină

utilizează o varietate de materii prime şi le transformă în unele produse. Materialele şi

energia rămase după fabricarea produsului sunt reziduurile de producţie. Reziduurile de

consum sunt tot ceea ce nu este utilizat după ce consumatorii au terminat de folosit

produsele care conţineau sau care au utilizat în orice fel aceste materiale.

-Emisiile: Partea din reziduurile de producţie sau de consum care ajunge în mediu, uneori

direct, alteori după tratare.

-Reciclarea: procesul de transformare a unora sau a tuturor reziduurilor de producţie sau

de consum pentru a putea fi utilizate din nou în producţie sau în consum.

-Substanţa poluantă: O substanţă, o formă de energie, care, dacă este introdusă în mediu,

produce o scădere a nivelului calităţii mediului. Percepem acest termen ca incluzând nu

doar aspectele tradiţionale, cum ar fi combustibilii deversaţi în oceane sau substanţele

chimice din aer, dar şi activităţi, cum ar fi dezvoltarea unor clădiri, care poluează vizual.

-Apele Reziduale: Uneori termenul ape reziduale este utilizat pentru a face referire la

substanţele poluante din ape, şi emisiile este un termen care se referă la substanţele

reziduale din aer, dar în această carte aceste două cuvinte au aceeaşi semnificaţie.

-Poluarea: Poluarea este de fapt greu de definit. Unii oameni ar spune că poluare rezultă

atunci când orice cantitate, indiferent cât de mică, de reziduuri, au fost introduse în

mediu. Alţii susţin că poluarea este ceva ce se produce doar atunci când calitatea de

mediu a mediului înconjurător a fost suficient de degradată pentru a produce unele daune.

-Daunele: Impacturile negative generate de poluarea mediului asupra oamenilor, sub

formă de efecte medicale, (exemplu: degradarea vederii), etc. şi asupra elementelor

ecosistemelor, prin întreruperea lanţurilor ecologice, prin extincţia speciilor şi aşa mai

departe.

-Mediul înconjurător: Dimensiunile largi ale lumii naturale care constituie colectiv

mediul, clas

Fisiere in arhiva (1):

  • Economia Protectiei Mediului.pdf

Alte informatii

Universitatea SPIRU HARET Facultatea de Management Financiar Contabil Specializarea: Management