Elaborarea și Managementul Proiectelor

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 31157
Mărime: 215.34KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mangra Madalina

Extras din document

1. Introducere

1.1 Proiectul - definiţii

La nivelul oricărui segment social, la nivelul fiecărui grup organizat pe baza unui interes de dezvoltare se vorbeşte despre proiecte. Conceptul este atât de des utilizat încât a început să se abată de la propria definiţie, creând astăzi reale confuzii în rândul celor care îl folosesc. Este utilizat pentru a exprima activităţi simple sau complexe, organizate sau dezorganizate, de termen scurt sau mediu sau lung, creatoare sau distrugătoare, aducătoare de beneficii sau caritabile, de cerc restrâns sau de consorţii, etc. Unele utilizări ale conceptului sunt corecte, altele sunt forţate, iar altele frizează ridicolul. Pentru clarificarea acestui aspect este suficient să observăm definiţiile oferite de sursele cele mai de încredere, dicţionarele:

• Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, DEX: Proiect - plan sau intentie de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru

• Dicţionarul Oxford: Proiect - actiune individuală sau colectivă care este atent planificată şi construită pentru atingerea unui obiectiv specific

• Dicţionarul Larrouse: Proiect - ceea ce intenţionăm să facem

Mai largi sau mai restrânse din punct de vedere al acoperirii, mai mult sau mai puţin detaliate, definiţiile standard exprimă dorinţa organizată de a întreprinde o acţiune. Specialiştii domeniului însă sunt sensibil mai expliciţi în definire:

• PMI (Project Management Institute – Institutul de Management al Proiectului): Proiect este un efort temporar, întreprins pentru a crea un serviciu sau un produs unic, prin aplicarea cunostintelor, tehnicilor si relationarilor pentru proiectarea activitatilor, cu scopul de a satisface nevoile actionarilor si de a respecta cerintele de scop, timp, cost si calitate

• Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD): Un proiect este un set de activităţi integrate, menite să atingă un obiectiv prestabilit, într-o perioadă de timp determinată şi urmând un plan de acţiune stabilit.

Proiectele sunt aşadar activităţi unice, complexe, care au un scop şi obiective clar definite, care suferă limitări datorită unor restricţii impuse (timp, cost, calitate) şi care necesită structuri organizatorice şi metode speciale.

Scopul unui proiect reprezintă rezultatul favorabil ce se aşteaptă de la un proiect. Comparativ cu obiectivele proiectului nu este necesar ca scopul proiectului să fie cuantificabil.

Obiectivul / Obiectivele (deoarece uzual un proiect are mai multe obiective) proiectului reprezintă un rezultat sau mai multe rezultate aşteptate / estimate ce trebuie obţinute în efortul de atingere a scopului proiectului şi, implicit, a rezolvării problemei. Este necesar ca obiectivele să fie cuantificabile şi să se stabilească limite de timp pentru atingerea lor.

Definirea unui obiectiv trebuie să ţină cont de conţinutul acestuia, de modul de raportare la la seturi de valori bine precizate, de valoarea cantitativă şi calitativă efectivă a rezultatului care se urmăreşte şi de posibilitatea de a se obţine rezultatul dorit în perioada de timp existentă la dispoziţia celor care implementează proiectul. În acest fel, obiectivul va avea caracteristicile cunoscute sub numele de SMART:

- Specificitatea exprimată prin claritate: ce, cine, cum, pentru cine, când şi unde face?

- Măsurabilitatea: cunoaşterea şi controlarea nivelului atins;

- Abordabilitatea: posibilitatea de a derula activităţi în vederea obţinerii obiectivului;

- Realitatea: costurile, timpul şi capacitatea echipei de lucru sunt considerate realiste;

- Timpul: respectarea termenelor temporale propuse la iniţierea proiectului.

Conform figurii 1.1 un proiect parcurge mai multe etape din punct de vedere al managementului de proiect: iniţierea, planificarea, execuţia, controlul şi finalizarea.

Fig. 1.1 Etapele de management ale unui proiect

Aceste etape sunt strict controlate de mediul în care se va dezvolta proiectul. Influenţa mediului (social, economic, politic şi cultural) determină o serie de limitări, dintre care efecte puternice au costul, timpul şi calitatea. Intervenţia mediului se manifestă sub 5 aspecte principale:

• Mediul juridic, care cuprinde elementele de natură juridică ce interacţionează cu proiectul, legislaţia fiind primul dintre acestea;

• Mediul economic, cumulând o serie de elemente de tipul parametrilor economici ai regiunii căreia i se adresează proiectul, nivelul şomajului în rândul segmentului de populaţie vizat de proiect, starea fiscală a regiunii, şi altele;

• Mediul tehnic, ştiinţific şi specific domeniului abordat de proiect;

• Mediul social având drept prioritar segmentul ţintă de populaţie;

• Mediul geografic, vizând atât localizarea geografică cât şi elementele fizice şi de infrastructură ale spaţiului respectiv: forme de relief, elemente de infrastructură specifice, etc.

Aceste influenţe imprimă proiectului următoarele caracteristici:

• este o acţiune complexă unică, specifică şi nouă;

• are anumite obiective bine definite şi un scop care trebuie îndeplinite ca răspuns la o problemă;

• trece prin mai multe faze (concepere, planificare, executare, evaluare, finalizare)

• implementarea sa cuprinde o succesiune logică de activităţi componente cu caracter inovaţional de natură diferită, realizate într-o manieră organizată metodic şi progresiv, având puncte de plecare şi puncte de finalizare bine definite, destinate pentru obţinerea cu succes de noi rezultate complexe, necesare pentru satisfacerea de obiective clar definite;

• este limitat în timp şi în spaţiu;

• are prevăzut un buget aprobat în limitele căruia trebuie să se încadreze, el fiind un consumator de resurse (umane, materiale, timp, bani);

• implică riscuri specifice;

• are un responsabil/director de proiect şi o echipă de implementare; responsabilităţile acestora sunt bine definite;

• creează valoare adăugată fie că este vorba despre un produs sau despre un serviciu;

Preview document

Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 1
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 2
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 3
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 4
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 5
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 6
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 7
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 8
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 9
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 10
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 11
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 12
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 13
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 14
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 15
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 16
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 17
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 18
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 19
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 20
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 21
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 22
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 23
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 24
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 25
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 26
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 27
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 28
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 29
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 30
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 31
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 32
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 33
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 34
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 35
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 36
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 37
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 38
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 39
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 40
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 41
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 42
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 43
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 44
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 45
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 46
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 47
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 48
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 49
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 50
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 51
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 52
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 53
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 54
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 55
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 56
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 57
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 58
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 59
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 60
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 61
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 62
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 63
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 64
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 65
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 66
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 67
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 68
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 69
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 70
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 71
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 72
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 73
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 74
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 75
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 76
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 77
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 78
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 79
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 80
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 81
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 82
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 83
Elaborarea și Managementul Proiectelor - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea si Managementul Proiectelor.doc
  • Subiecte Elaborarea si Managementul Proiectelor.doc

Alții au mai descărcat și

Munca de echipă

INTRODUCERE De-a lungul timpului oamenii au încercat să interacționeze și să coopereze eficient pentru obținerea unei vieți cât mai bune și pentru...

Diagnosticul general al direcției comerciale din cadrul CN Poșta Româna SA - studiu de caz

Capitolul 1 Prezentare generala 1.1.Definirea termenilor In vederea familiarizarii cititorului cu acest studiu de caz, vom incepe cu o scurta...

Managementul producției

Ampla şi complexa dezvoltare ce caracterizează evoluţia societăţii omeneşti în ultimul secol se reflectă şi în apariţia unui număr de...

Guvernanță Corporativă

Rezumat În literatura de specialitate, s-a sugerat faptul că prudenţa contabilă joacă un rol important în guvernanţa întreprinderii. Ipoteza...

Afaceri Mici și Mijlocii

1.Ramura de activitate a firmei Introducere Pentru a supravietui si apoi a dezvolta, este foarte important ca firma sa cunoasca foarte bine...

Managementul Proiectelor

Managementul proiectelor implică planificarea, organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul şi resursele necesare pentru definirea şi...

Managementul calității

1. Calitatea -principii si evolutia conceptelor Calitatea în sensul cel mai general, definit în dictionare, este o categorie filosofică ce exprimă...

Abordarea pe Bază de Active

1. Logica abordãrii bazate pe active Abordarea pe bazã de active presupune estimarea valorii unei firme utilizând metode bazate pe valoarea de...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea unui proiect de investiții

Într-o societate de consum se dezvoltă an de an din ce în ce mai multe domenii de investiții, care pot aduce statului o dezvoltare economică și...

Strategia Institutiei Prefectului - Judetul Gorj privind Implementarea Managementului Calitatii

INTRODUCERE Actualitatea temei: Consolidarea instituţională este un proces complex de întărire, adaptare la schimbări şi diversificare a...

Lucrare licență - inginerie economică industrială

PARTEA I.PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAŢIE 1. Analiza funcțional - constructivă a piesei 1.1 Codificarea și clasificarea suprafețelor piesei...

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf Pe baza experienţei dobândite prin realizarea...

Programarea și conducerea producției

1.Date initiale 1.1Tema proiectului Programarea si conducerea productiei pentru fabricarea unui set de repere (corp de pompa,capac cu suport si...

Programarea și conducerea producției

1.Date initiale 1.1.Tema proiectului Programarea si conducerea productiei pentru fabricarea unui set de repere din component produsului P (Suport...

Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni

Introducere Construirea economiei de piaţă este un proces nou, de o complexitate deosebită, ce necesită multiple mutaţii economice, sociale şi...

Managementul Proiectului Procesului de Fabricatie a unui Difuzor

1.Scurta prezentare a produsului. Difuzorul este un dispozitiv în care energia electrică de audiofrecvenţă de la ieşirea receptorului radio, TV...

Ai nevoie de altceva?