Evaluarea Performantelor Resurselor Umane

Imagine preview
(8/10 din 15 voturi)

Acest curs prezinta Evaluarea Performantelor Resurselor Umane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 176 de pagini .

Profesor: Carmen Novac

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Management, Comunicare

Cuprins

CURSUL 1. Evaluarea performanţelor. Generalităţi / 4
Definiţii / 4
Generalităţi / 8
Istoric / 10
Întrebări de verificare / 20
CURSUL 2. Evoluţia aprecierii performanţelor profesionale / 21
Istoric / 21
Puncte de vedere / 23
Inteligenţa emoţională / 27
Evaluarea psihologică / 29
Performanţe şi competenţe profesionale / 29
Întrebări de verificare / 31
CURSUL 3. Ciclul de gestionare a procesului de evaluare / 32
Etapele ciclului de evaluare / 32
Elaborarea programului de evaluare / 32
Procesul de evaluare a performanţelor / 33
Sisteme de evaluare a performanţelor / 36
Grila de evaluare / 39
Scalele de evaluare / 40
Semnificaţia interacţiunii evaluator-evaluat / 40
Întrebări de verificare / 43
CURSUL 4. Evaluarea bazată pe competenţe. Consideraţii generale asupra Centrelor de
evaluare / 44
Evaluarea competenţelor profesionale / 44
Centre de evaluare / 49
Întrebări de verificare / 60
CURSUL 5. Surse de erori în procesul de evaluare / 61
Probleme întâlnite în evaluare / 61
Surse de erori în evaluare / 62
Întrebări de verificare / 65
CURSUL 6. Scopurile/obiectivele evaluării performanţelor / 66
Scopurile evaluării / 66
Obiectivele evaluării / 68
Întrebări de verificare / 75
CURSUL 7. Clasificarea, prezentarea metodelor şi tehnicilor de evaluare actuale / 76
Scalele de evaluare / 77
Scalele de evaluare grafice / 77
Scalele de evaluare cu paşi multipli / 81
Scalele cu descrieri comportamentale / 82
Scalele cu observaţii comportamentale / 83
Metode comparative de evaluare a performanţei / 85
Metoda ierarhizării pe baza ordinei de merit / 86
Metoda comparării pe perechi / 86
3
Metoda distribuirii forţate / 87
Întrebări de verificare / 89
CURSUL 8. Evaluarea cu sursă multiplă (360 grade) / 90
Evaluarea 360 grade / 90
Deficienţe ale evaluării 360 grade / 97
Posibilităţi de îmbunătăţire / 99
Întrebări de verificare / 102
CURSUL 9. Elaborarea instrumentelor de evaluare / 103
Formular evaluare performanţă – nivel managerial / 106
Formular evaluare performanţă – nivel de execuţie / 109
Chestionar evaluare manager de către colaboratori / 110
Chestionar de evaluare a satisfacţiei profesionale / 113
Întrebări de verificare / 115
CURSUL 10. Interviul de evaluare / 116
Etapele interviului de evaluare a performanţelor / 118
Prezentarea unui interviu de evaluare-studiu de caz / 119
Întrebări de verificare / 128
CURSUL 11. Evaluare prin obiective / 129
Managementul prin obiective (MBO) / 129
Efectele aplicării MBO în organizaţiile cu scheme de evaluare tradiţionale / 130
Întrebări de verificare / 139
BIBLIOGRAFIE / 140
ANEXA A. Raport - evaluarea firmei X / 147
ANEXA B. Evaluarea XYZ / 160

Extras din document

CURSUL 1.

Evaluarea performanţelor. Generalităţi

Moto:

„Dacă nu poţi măsura ceva, nu-l poţi înţelege,

Dacă nu-l poţi înţelege, nu-l poţi controla,

Dacă nu-l poţi controla, nu-l poţi îmbunătăţi.”

H.I. Harrington

Capacitatea de cunoaştere a omului este inseparabilă de abilitatea sa de a evalua, care

face posibilă selecţia, ierarhizarea şi sistematizarea informaţiilor. Fie că vizează obiective,

fenomene sau procese, plasarea pe o anumită poziţie a unei scări valorice determină în mod

curent atitudini, decizii şi acţiuni.

Din perspectiva managerială, aprecierea rezultatelor unei activităţi, raportate la

obiectivele organizaţiei şi în relaţie cu contextul real în care se desfăşoară, constituie o condiţie a

oricărui demers de perfecţionare sau de adaptare. La nivel individual, de organizaţie sau sistem,

evaluarea corect efectuată permite înţelegerea clară a deficienţelor şi deschide calea unor posibile

îmbunătăţiri.

Definiţii. În limba română, verbul a evalua provine din limba franceză – evaluer , unde

conform dicţionarului Le Petit Larousse înseamnă a determina valoarea, preţul sau importanţa.

Potrivit Oxford English Dictionary , a evalua este egal cu a calcula, a aprecia cantitatea, a

exprima în termeni cunoscuţi. În Chember’s Dictionary, evaluarea este definită ca determinare a

valorii, iar Webster’s o echivalează cu aprecierea valorii. Rogert’s Thesaurus oferă o serie de

sinonime care lărgesc sfera semantică a termenului în discuţie: apreciere, estimare, critică,

recenzare , măsurare.

Atât Dicţionarul Explicativ al limbii române cât şi Dicţionarul Macmillan ne prezintă

definiţii ale cuvântului evaluare pe care le evidenţiem în Figura 1. În timp ce în Dicţionarul

Explicativ al limbii române găsim doar o singură formă a termenului evaluare, în engleză,

Dicţionarul Macmillan, ediţia din 2006, ne prezintă două forme care cuprind o mai mare sferă de

aplicabilitate.

Unele definiţii scot în evidenţă latura evaluării cantitative iar altele latura aprecierilor

calitative.

5

DEX:

EVALUARE = s.f, Acţiunea de a evalua şi rezultatul ei; socoteală, calcul; apreciere, preţuire.

A EVALUA = vb., A determina, a stabili preţul, valoarea, numărul, cantitatea etc.; a calcula, a socoti. A

preţui, a estima. Din fr. Évaluer.

The Macmillan English Dictionary, 2006:

TO APPRAISE [verb][T]= 1. Formal to form an opinion about how successful, effective, etc someone or

something is: The company will hire bankers and lawyers to appraise the terms of the deal.

2. Br E business to interview people who work for a company and tell them how

well they are doing their job: Stuff will be appraised twice a year.

APPRAISAL [noun]= 1. an opinion about how successful, effective, etc someone or something is: a

critical appraisal of government’s economic strategy.

2. Br E business an interview between a manager and someone who works for

them, designed to form a judgment about how well the employee is doing their job.

TO ASSESS [verb][T]= 1. to carefully consider a situation, person or problem in order to make a

judgment : We tried to assess his suitability for the job.

2. to calculate what something costs or it worth: Our agent will assess the value

of your property.

ASSESSMENT [noun]= 1. the process of making a judgment or forming an opinion, after considering

something or someone carefully: The investigation was reopened after care full assessment of new

evidence; 1a. a judgment or opinion that is the result of this process.

2. calculation of the cost or value of something, or the amount of the cost or

value: the assessment of property taxes

Dicţionar de resurse umane şi managementul personalului, englez – roman, 2001 (A. Ivanovici, P.H.

Collin):

TO APPRAISE = vb., a stabili, a estima sau a calcula valoarea unui lucru.

APPRAISAL = s.f, estimarea valorii unei persoane sau a unui lucru;

- appraisal interview – interviu în care managerul (the appraiser – cel care apreciază)

discută cu angajatul (the appraisee – cel apreciat) despre rezultatele activităţii sale;

- group appraisal – apreciere a unui angajat de către un grup de alte persoane;

- performance appraisal – estimare a calităţii activităţii unui angajat;

- staff appraisal – raport al activităţii fiecărui membru al personalului.

TO ASSESS = vb., a estima, a stabili, a impune, a evalua.

ASSESSMENT = s.f, estimare, evaluare a unei persoane sau a unui lucru;

- character assessment – evaluarea personalităţii unui angajat;

- performance assessment – evaluarea calităţii unei persoane la locul de muncă;

- performance-based assessment – evaluare a cunoştinţelor şi capacităţilor unui

angajat, de care dă dovadă în activitatea pe care o depune;

- staff assessment – raport asupra modului în care membrii personalului îşi

desfăşoară activitatea;

- assessment center – loc special care evaluează calităţile unui grup de angajaţi

trimişi de către firma lor;

- assessor – persoană care evaluează pe cineva.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea Performantelor Resurselor Umane.pdf

Alte informatii

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE