Functiile Managementului

Imagine preview
(8/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Functiile Managementului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

MANAGEMENTULUI

2.1 Conceptul de functie a managementului

2.1.1 Functia de previziune

2.1.2 Functia de organizare

2.1.3 Functia de coordonare

2.1.4 Functia de antrenare - motivatie

2.1.5 Functia de control-evaluare

2.2 Legaturile conexe si intensitatea manifestarii functiilor

managementului

Obiective:

¾ Explicarea continutului functiilor managementului;

¾ Întelegerea functiilor managementului în desfasurarea

procesului de management la nivelul unitatii economice;

¾ Explicarea legaturilor conexe si intensitatea manifestarii

functiilor managementului

Management

2.1 Conceptul de functie a managementului

Managementul unei unitati economice graviteaza în jurul unor

activitati pe care trebuie sa le înfaptuiasca si care, de fapt, se sintetizeaza în

functiile (atributele) sale. Formarea acestor functii tine de începuturile

stiintei managementului si apartine lui Henri Fayol. El a delimitat cinci

functii al managementului - previziune, organizare, comanda, coordonare si

control - care prin continutul lor, în general, îsi pastreaza si azi valabilitatea.

Ulterior au avut loc alte abordari ale functiilor managementului, aparând

deosebiri fata de ceea ce a conceput H. Fayol. Desi numarul functiilor

variaza de la un autor la altul, totusi, consideram ca esenta lucrurilor este

aceeasi. Foarte adesea, anumite activitati dintr-o functie sunt desprinse din

context si devin o functie de sine statatoare. Modificarile care au intervenit

în actiunea factorilor endogeni si exogeni, fiecarei unitati economice, au

determinat mutatii important în modul de manifestare a unor componente

ale functiilor managementului, dar fara sa se schimbe în totalitate sensul

acestora. În acest context putem aminti faptul ca manifestarea functiei de

comanda se concretizeaza în activitatea de antrenare si motivarea actiunilor

întreprinse în procesul de management, dar nu se poate afirma ca elementele

de “comanda” au disparut în totalitatea lor. Modificari semnificative s-au

produs si în modul de manifestare a componentelor functiei comerciale în

sensul ca în momentul de fata componenta care cuprinde activitatile de

marketing, au un rol special. Sub aceasta forma se pot formula aprecieri

pentru fiecare functie a managementului.

Abordarile din tara noastra, desi cunosc anumite deosebiri, totusi,

cele mai multe dintre parerile formulate converg catre urmatoarele functii:

previziune, organizare, coordonare, antrenare-motivare, controlevaluare.

Functiile managementului

În literatura de specialitate functiile managementului sunt definite ca

eforturi de gândire si actiune rationala, specifice activitatii de management,

care declanseaza un ciclu logic de desfasurare a evenimentelor viitoare, de

pregatire, previziune si organizare a mijloacelor existente, de cunoastere si

influentare a oamenilor. Din aceasta definitie rezulta ca procesul de

management are un caracter ciclic, care începe cu definirea scopului propus,

se continua cu precizarea obiectivelor pe un anumit termen, se stabilesc

sarcinile pentru componentii unitati si se încheie cu analiza îndeplinirii lor.

În procesul de desfasurare a fiecarui ciclu de management se efectueaza,

într-o succesiune logica, anumite operatii, care sunt sistematizate pe etape si

reprezinta continutul celor cinci functii ale managementului.

2.1.1 Functia de previziune

A întrezari si, eventual, a cuantifica evolutia viitoare a unor

fenomene de natura economico-sociala, prezinta o importanta deosebita

pentru activitatea unei unitati economice. În functie de acest lucru unitatea

poate activa sau nu într-un anumit climat si poate sa obtina rezultate care sai

asigure functionalitatea. Functia de previziune are în vedere un efort de

gândire si actiune a managerilor în scopul de a identifica anticipativ

problemele care vor interveni în activitatea unitatii, din interiorul si/sau din

afara ei. Cunoscute cu anticipatie se creeaza, datorita timpului aflat la

dispozitie, posibilitati mai mari de solutionare a problemelor, de încercare

de adaptare la evolutia mediului în care functioneaza unitatea economica.

Previziunea a devenit o parte integranta a mentalitatii managerilor,

care trebuie ca prin activitatea pe care o desfasoara, sa anticipeze modul de

desfasurare a activitatilor. Managerul trebuie sa orienteze permanent

Management

unitatea pentru obtinerea unor performante superioare prin anticiparea

modalitatilor de derulare a proceselor economice din unitate, pe baza

rezultatelor obtinute si experienta acumulata.

În general, manifestarea functiei de previziune presupune

sistematizarea activitatilor si parcurgerea urmatoarelor etape:

™ Stabilirea perspectivei, respectiv a directiei în care trebuie dirijata

actiunea, urmarind identificarea întregului set de informatii necesar, pe baza

carora se formuleaza actiunile posibile de initiat. În aceasta etapa se

prefigureaza viitoarele investitii si dezvoltarea mijloacelor de productie, în

functie de noua structura a activitatilor ce se va desfasura în unitate.

™ Definirea obiectivelor, pe baza informatiilor analizate în etapa

anterioara, sunt formulate obiectivele generale, la nivelul unitatii

economice, cât si cele derivate la nivelul subdiviziunilor organizatorice care

sunt implicate în realizarea acestora. Derivarea obiectivelor generale se

realizeaza numai când previziunea se refera la o perioada de timp mai mica.

™ Stabilirea programelor pentru fiecare sector de activitate, acestea

fiind considerate ca parte integranta din programul general.

Fisiere in arhiva (1):

  • Functiile Managementului.doc