Fundamentele Managementului Organizational

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Fundamentele Managementului Organizational.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 16 fisiere doc, docx, pdf de 331 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

CAPITOLUL 1
Elemente introductive privind managementul organizatiei
CAPITOLUL 2
Organizatia si mediul ambiant
CAPITOLUL 3
Strategia organizatiei
CAPITOLUL 4
Sistemul managerial al organizatiei
CAPITOLUL 5
Managementul resurselor umane si motivarea
CAPITOLUL 6
Cultura organizationala
CAPITOLUL 7
Managerii si leadershipul
Bibliografie
Cuprinsul studiilor de caz:
Capitolul 2
2.1. Studiu de caz – O cariera fulgeratoare
Capitolul 3
3.1. Studiu de caz – Organizatia „Arta imbracamintei”, incotro?
Capitolul 5
5.1. Studiu de caz – Relatiile management-sindicate la „Petrarca S.A.”
Capitolul 6
1.1. Studiu de caz – Cultura organizationala ti conflictele de putere la „INTRA S.A. „
Capitolul 7
7.1. Studiu de caz – Eficacitatea managerului
Cuprinsul testelor:
Teste

Extras din document

1.1.1. Definirea ştiinţei managementului

Managementul, ca ştiinţă, s-a cristalizat relativ recent, prin

eforturile depuse de un mare număr de specialişti de pe întreg

mapamondul, ca răspuns la stringentele necesităţi ale practicii sociale.

Managementul organizaţiei este abordat din multiple puncte de vedere

(prezentarea conţinutului, în O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele

managementului organizaţiei, capitolul 1), care adesea se deosebesc

substanţial între ele.

Elementele specifice ştiinţei managementului organizaţiei sunt

deci procesele şi relaţiile de management, care nu trebuie confundate cu

relaţiile şi procesele economice, ce au conţinut total diferit şi nici cu

alte componente ale firmelor, de natură economică, tehnică sau umană.

Prin conţinut şi mod de manifestare, procesele şi relaţiile de

management prezintă o serie de trăsături particulare ce conferă acestei

ştiinţe o pronunţată specificitate. De aceea, esenţa ştiinţei

managementului o reprezintă studiul relaţiilor şi proceselor de

management.

Ca urmare a acestui studiu se descoperă principiile, legităţile şi

celelalte elemente de esenţă care explică conţinutul şi dinamica

managementului. Aceste legităţi, ca şi procesele şi relaţiile pe care le

reflectă, cunosc o continuă evoluţie, de unde decurge necesitatea

efortului creator de continuă descifrare şi actualizare, astfel încât

acestea să exprime esenţa managementului în toată complexitatea sa,

corespunzător condiţiilor actuale şi viitoare.

Având în vedere caracterul aplicativ al acestei ştiinţe, un rol

major în cadrul său îl deţine conceperea de noi sisteme, metode,

tehnici, proceduri de management al organizaţiei în ansamblul său şi

ale componentelor sale majore. Elaborate pe baza studiului relaţiilor şi

proceselor de conducere şi a legităţilor descoperite, elementele

metodologice ale ştiinţei managementului reprezintă instrumentarul pus

la dispoziţia managerilor şi a colaboratorilor acestora pentru a

eficientiza activităţile organizaţiei.

Definiţie

Apariţie

Conţinut

După opinia noastră, managementul organizaţiei rezidă în studierea proceselor şi

relaţiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legităţilor şi

principiilor care le guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi

modalităţi de conducere, de natură să asigure obţinerea, menţinerea şi creşterea

competitivităţii

Caracteristic ştiinţei managementului organizaţiei este situarea,

în centul investigaţiilor sale, a omului în toată complexitatea sa, ca

subiect şi ca obiect al managementului, prin prisma obiectivelor ce-i

revin, în strânsă interdependenţă cu obiectivele, resursele şi mijloacele

sistemelor în care este integrat. Efectul acestei abordări îl constituie

analiza multilaterală a relaţiilor şi proceselor de management ce se

reflectă în caracterul multidisciplinar al cunoştinţelor manageriale

subordonate direct sporirii eficienţei organizaţiilor.

– Managementul firmei reprezintă o componenţă a ştiinţei

managementului organizaţiilor, de fapt cea mai dezvoltată,

cunoscută şi - în condiţiile economiei de piaţă - importantă.

O ilustrare convingătoare a acestei realităţi o constituie faptul

că peste jumătate din literatura mondială de management este

consacrată firmei.

Poziţia pe care o deţine managementul firmei în cadrul ştiinţei

managementului, interdependenţele cu celelalte componente ale sale se

reflectă în dublul său caracter. În primul rând, este o disciplină

economică de sinteză.

În al doilea rând, managementul firmei are un caracter

multidisciplinar (prezentarea conţinutului, în O. Nicolescu, I.

Verboncu, Fundametele managementului organizaţiei, capitolul 1).

Pe fondul multidisciplinarităţii managementului, în ultimele două

decenii se manifestă tendinţa conturării ecomanagementului care se

caracterizează prin o nouă înţelegere a calităţii, care încorporează

adaptarea la natură, considerată ca un “client”; realizarea distincţiei

dintre activităţile creatoare de valoare şi cele distrugătoare de valoare;

derularea de activităţi referitoare la mediu (environmentele) de către

stakeholderii cheie ai organizaţiei; apariţia unei noi generaţii de

decidenţi, ce implementează un management “conştinet” din punct de

vedere al mediului.

Fisiere in arhiva (16):

 • Fundamentele Managementului Organizational
  • Fundamentele Managementului Organizationa.doc
  • Fundamentele managementului organizational_ASE
   • 1.1. Studiu de caz - Cultura organizationala ti conflictele de putere la INTRA S.A..pdf
   • 2.1. Studiu de caz - O cariera fulgeratoare.pdf
   • 3.1. Studiu de caz - Organizatia Arta imbracamintei.pdf
   • 5.1. Studiu de caz - Relatiile management-sindicate la Petrarca S.A..pdf
   • 7.1. Studiu de caz - Eficacitatea managerului.pdf
   • CAPITOLUL 1 Elemente introductive privind managementul organizatiei.pdf
   • CAPITOLUL 2 Organizatia si mediul ambiant.pdf
   • CAPITOLUL 3 Strategia organizatiei.pdf
   • CAPITOLUL 4 Sistemul managerial al organizatiei.pdf
   • CAPITOLUL 5 Managementul resurselor umane si motivarea.pdf
   • CAPITOLUL 6 Cultura organizationala.pdf
   • CAPITOLUL 7 Managerii si leadershipul.pdf
   • Cuprins_Fundamentele managementului organizational.docx
   • Fundamentele Managementului Organizational.doc
   • Teste_Fundamentele managementului organizational.pdf

Alte informatii

Fundamentele managementului organizational_ASE