Fundamentele managementului organizațional

Curs
8.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Management
Conține 16 fișiere: doc, docx, pdf
Pagini : 331 în total
Cuvinte : 104826
Mărime: 4.39MB (arhivat)
Cost: Gratis
Fundamentele managementului organizational_ASE

Cuprins

CAPITOLUL 1

Elemente introductive privind managementul organizatiei

CAPITOLUL 2

Organizatia si mediul ambiant

CAPITOLUL 3

Strategia organizatiei

CAPITOLUL 4

Sistemul managerial al organizatiei

CAPITOLUL 5

Managementul resurselor umane si motivarea

CAPITOLUL 6

Cultura organizationala

CAPITOLUL 7

Managerii si leadershipul

Bibliografie

Cuprinsul studiilor de caz:

Capitolul 2

2.1. Studiu de caz – O cariera fulgeratoare

Capitolul 3

3.1. Studiu de caz – Organizatia „Arta imbracamintei”, incotro?

Capitolul 5

5.1. Studiu de caz – Relatiile management-sindicate la „Petrarca S.A.”

Capitolul 6

1.1. Studiu de caz – Cultura organizationala ti conflictele de putere la „INTRA S.A. „

Capitolul 7

7.1. Studiu de caz – Eficacitatea managerului

Cuprinsul testelor:

Teste

Extras din document

1.1.1. Definirea ştiinţei managementului

Managementul, ca ştiinţă, s-a cristalizat relativ recent, prin

eforturile depuse de un mare număr de specialişti de pe întreg

mapamondul, ca răspuns la stringentele necesităţi ale practicii sociale.

Managementul organizaţiei este abordat din multiple puncte de vedere

(prezentarea conţinutului, în O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele

managementului organizaţiei, capitolul 1), care adesea se deosebesc

substanţial între ele.

Elementele specifice ştiinţei managementului organizaţiei sunt

deci procesele şi relaţiile de management, care nu trebuie confundate cu

relaţiile şi procesele economice, ce au conţinut total diferit şi nici cu

alte componente ale firmelor, de natură economică, tehnică sau umană.

Prin conţinut şi mod de manifestare, procesele şi relaţiile de

management prezintă o serie de trăsături particulare ce conferă acestei

ştiinţe o pronunţată specificitate. De aceea, esenţa ştiinţei

managementului o reprezintă studiul relaţiilor şi proceselor de

management.

Ca urmare a acestui studiu se descoperă principiile, legităţile şi

celelalte elemente de esenţă care explică conţinutul şi dinamica

managementului. Aceste legităţi, ca şi procesele şi relaţiile pe care le

reflectă, cunosc o continuă evoluţie, de unde decurge necesitatea

efortului creator de continuă descifrare şi actualizare, astfel încât

acestea să exprime esenţa managementului în toată complexitatea sa,

corespunzător condiţiilor actuale şi viitoare.

Având în vedere caracterul aplicativ al acestei ştiinţe, un rol

major în cadrul său îl deţine conceperea de noi sisteme, metode,

tehnici, proceduri de management al organizaţiei în ansamblul său şi

ale componentelor sale majore. Elaborate pe baza studiului relaţiilor şi

proceselor de conducere şi a legităţilor descoperite, elementele

metodologice ale ştiinţei managementului reprezintă instrumentarul pus

la dispoziţia managerilor şi a colaboratorilor acestora pentru a

eficientiza activităţile organizaţiei.

Definiţie

Apariţie

Conţinut

După opinia noastră, managementul organizaţiei rezidă în studierea proceselor şi

relaţiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legităţilor şi

principiilor care le guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi

modalităţi de conducere, de natură să asigure obţinerea, menţinerea şi creşterea

competitivităţii

Caracteristic ştiinţei managementului organizaţiei este situarea,

în centul investigaţiilor sale, a omului în toată complexitatea sa, ca

subiect şi ca obiect al managementului, prin prisma obiectivelor ce-i

revin, în strânsă interdependenţă cu obiectivele, resursele şi mijloacele

sistemelor în care este integrat. Efectul acestei abordări îl constituie

analiza multilaterală a relaţiilor şi proceselor de management ce se

reflectă în caracterul multidisciplinar al cunoştinţelor manageriale

subordonate direct sporirii eficienţei organizaţiilor.

– Managementul firmei reprezintă o componenţă a ştiinţei

managementului organizaţiilor, de fapt cea mai dezvoltată,

cunoscută şi - în condiţiile economiei de piaţă - importantă.

O ilustrare convingătoare a acestei realităţi o constituie faptul

că peste jumătate din literatura mondială de management este

consacrată firmei.

Poziţia pe care o deţine managementul firmei în cadrul ştiinţei

managementului, interdependenţele cu celelalte componente ale sale se

reflectă în dublul său caracter. În primul rând, este o disciplină

economică de sinteză.

În al doilea rând, managementul firmei are un caracter

multidisciplinar (prezentarea conţinutului, în O. Nicolescu, I.

Verboncu, Fundametele managementului organizaţiei, capitolul 1).

Pe fondul multidisciplinarităţii managementului, în ultimele două

decenii se manifestă tendinţa conturării ecomanagementului care se

caracterizează prin o nouă înţelegere a calităţii, care încorporează

adaptarea la natură, considerată ca un “client”; realizarea distincţiei

dintre activităţile creatoare de valoare şi cele distrugătoare de valoare;

derularea de activităţi referitoare la mediu (environmentele) de către

stakeholderii cheie ai organizaţiei; apariţia unei noi generaţii de

decidenţi, ce implementează un management “conştinet” din punct de

vedere al mediului.

Preview document

Fundamentele managementului organizațional - Pagina 1
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 2
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 3
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 4
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 5
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 6
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 7
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 8
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 9
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 10
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 11
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 12
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 13
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 14
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 15
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 16
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 17
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 18
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 19
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 20
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 21
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 22
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 23
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 24
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 25
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 26
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 27
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 28
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 29
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 30
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 31
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 32
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 33
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 34
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 35
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 36
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 37
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 38
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 39
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 40
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 41
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 42
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 43
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 44
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 45
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 46
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 47
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 48
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 49
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 50
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 51
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 52
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 53
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 54
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 55
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 56
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 57
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 58
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 59
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 60
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 61
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 62
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 63
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 64
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 65
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 66
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 67
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 68
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 69
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 70
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 71
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 72
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 73
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 74
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 75
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 76
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 77
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 78
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 79
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 80
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 81
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 82
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 83
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 84
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 85
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 86
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 87
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 88
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 89
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 90
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 91
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 92
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 93
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 94
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 95
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 96
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 97
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 98
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 99
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 100
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 101
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 102
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 103
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 104
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 105
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 106
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 107
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 108
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 109
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 110
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 111
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 112
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 113
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 114
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 115
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 116
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 117
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 118
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 119
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 120
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 121
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 122
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 123
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 124
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 125
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 126
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 127
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 128
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 129
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 130
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 131
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 132
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 133
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 134
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 135
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 136
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 137
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 138
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 139
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 140
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 141
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 142
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 143
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 144
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 145
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 146
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 147
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 148
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 149
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 150
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 151
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 152
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 153
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 154
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 155
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 156
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 157
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 158
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 159
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 160
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 161
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 162
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 163
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 164
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 165
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 166
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 167
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 168
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 169
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 170
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 171
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 172
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 173
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 174
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 175
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 176
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 177
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 178
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 179
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 180
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 181
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 182
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 183
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 184
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 185
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 186
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 187
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 188
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 189
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 190
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 191
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 192
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 193
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 194
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 195
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 196
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 197
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 198
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 199
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 200
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 201
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 202
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 203
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 204
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 205
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 206
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 207
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 208
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 209
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 210
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 211
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 212
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 213
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 214
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 215
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 216
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 217
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 218
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 219
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 220
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 221
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 222
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 223
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 224
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 225
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 226
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 227
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 228
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 229
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 230
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 231
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 232
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 233
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 234
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 235
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 236
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 237
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 238
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 239
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 240
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 241
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 242
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 243
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 244
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 245
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 246
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 247
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 248
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 249
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 250
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 251
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 252
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 253
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 254
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 255
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 256
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 257
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 258
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 259
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 260
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 261
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 262
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 263
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 264
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 265
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 266
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 267
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 268
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 269
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 270
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 271
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 272
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 273
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 274
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 275
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 276
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 277
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 278
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 279
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 280
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 281
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 282
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 283
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 284
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 285
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 286
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 287
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 288
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 289
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 290
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 291
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 292
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 293
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 294
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 295
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 296
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 297
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 298
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 299
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 300
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 301
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 302
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 303
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 304
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 305
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 306
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 307
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 308
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 309
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 310
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 311
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 312
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 313
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 314
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 315
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 316
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 317
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 318
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 319
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 320
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 321
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 322
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 323
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 324
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 325
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 326
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 327
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 328
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 329
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 330
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 331
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 332
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 333
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 334
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 335
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 336
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 337
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 338
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 339
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 340
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 341
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 342
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 343
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 344
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 345
Fundamentele managementului organizațional - Pagina 346

Conținut arhivă zip

 • Fundamentele Managementului Organizational
  • Fundamentele managementului organizational_ASE
   • 1.1. Studiu de caz - Cultura organizationala ti conflictele de putere la INTRA S.A..pdf
   • 2.1. Studiu de caz - O cariera fulgeratoare.pdf
   • 3.1. Studiu de caz - Organizatia Arta imbracamintei.pdf
   • 5.1. Studiu de caz - Relatiile management-sindicate la Petrarca S.A..pdf
   • 7.1. Studiu de caz - Eficacitatea managerului.pdf
   • CAPITOLUL 1 Elemente introductive privind managementul organizatiei.pdf
   • CAPITOLUL 2 Organizatia si mediul ambiant.pdf
   • CAPITOLUL 3 Strategia organizatiei.pdf
   • CAPITOLUL 4 Sistemul managerial al organizatiei.pdf
   • CAPITOLUL 5 Managementul resurselor umane si motivarea.pdf
   • CAPITOLUL 6 Cultura organizationala.pdf
   • CAPITOLUL 7 Managerii si leadershipul.pdf
   • Cuprins_Fundamentele managementului organizational.docx
   • Fundamentele Managementului Organizational.doc
   • Teste_Fundamentele managementului organizational.pdf
  • Fundamentele Managementului Organizationa.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Stilurilor de Management

INTRODUCERE Motivul pentru care mi-am ales această temă este în principal dorinţa de a aprofunda stilurile de management deoarece, în scurt timp,...

Studiu de Caz privind Fundamentarea, Elaborarea, Implementarea și Evaluarea Strategiei Generale a Heineken România SA

CAPITOLUL I: Notiuni generale 1.1. Conceptul de strategie Este un concept cu o istorie îndelungata, întâlnit pentru prima oara in antichitatea...

Rolul managerului pe piața economică - studiu de caz la SC Piatra Mare SA - Poiana Brașov

ROLUL MANAGERULUI IN ECONOMIA DE PIATA INTRODUCERE MANAGERUL Managerul este un specialist in domeniul managementului, conducator de...

Managementul Schimbării

„Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară este bogată sau săracă" (Richard Farmer) „Într-o lume în schimbare,...

Managementul Inovării

Se poate face totul în limita potentialului propriu cunoscut" A-ti da seama de amploarea potentialului este o problema eminamente practica, care...

Elemente Introductive în Managementul Organizației

I. Elemente introductive în managementul organizaţiei “Management înseamnă sarcini. Managementul este o disciplină. Dar management înseamnă şi...

Managementul Operațional

I. Ce este managementul Operational: - Ce este “Managementul operaţional”? Orice activitate economică (industrială, agricolă, de servicii) se...

Managementul Schimbării într-o Instituție Publică

INTRODUCERE Schimbarea reprezintă o permanenta a vieţii noastre, regăsindu-o în evoluţia tuturor stărilor si structurilor. Accelerarea ritmului si...

Te-ar putea interesa și

Cultura organizațională la două societăți comerciale de servicii

Cultura organizationala este ca personalitatea unui om: se construieste greu, se schimba si mai greu. Diferenta este ca organizatiile, pentru a...

Stilul managerial în IMM

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă cu titlul STILUL MANAGERIAL ÎN IMM, a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa stilului managerial în...

Managementul Schimbării

„Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară este bogată sau săracă" (Richard Farmer) „Într-o lume în schimbare,...

Procesele motivatoare în organizație

Rezumat Procesul de motivare presupune un răspuns la nevoile specifice ale angajaţilor şi o adaptare la context, prin care acestora le creşte...

Cercetare teoretică privind conceptul de organizație bazată pe cunoaștere

1. CONCEPTUL DE ORGANIZATIE 1.1. FORME DE ORGANIZARE Omul, prin natura sa, simte nevoia sa-si urmareasca si sa-si indeplineasca scopurile. Simte...

Strategia de motivare și creștere a satisfacției în muncă a angajaților

Investigate de numeroase discipline precum economia, psihologia sau sociologia, motivarea și satisfacția în muncă reprezintă subiectul a numeroase...

Managerii și Managementul

1. Definirea managerului Cel mai important personaj în exercitare managemetului, a proceselor de management, este managerul. În estenţa,...

Crearea unei Culturi Organizaționale Puternice

Despre cultura organizationala Introducere Cultura organizaţională poate fi interpretată ca o expresie a dezvoltării sociale a întreprinderii....

Ai nevoie de altceva?