Gestiune Hoteliera

Imagine preview
(7/10 din 18 voturi)

Acest curs prezinta Gestiune Hoteliera.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 41 de pagini (in total).

Profesor: Cornel Purcar

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

Premisele si elaborarea studiului de fezabilitate

- Obiective 1

Studiind capitolul "Premisele si elaborarea studiului de fezabilitate" veti dobândi cunostintele necesare cu privire la:

- elaborarea studiilor de piata hoteliera;

- continutul si calculul principalilor indicatori proprii activitatii hoteliere;

- aplicarea unui sistem de contabilitate hoteliera specific ("Uniform System of Accounts for Hotels &Restaurants");

- aprecierea performantelor în exploatare ale unor hoteluri, prin comparare cu mediile europene si mondiale,

- criteriile si factorii specifici optiunilor strategice de stabilire a tarifelor de cazare, inclusiv reglementarile legale din România din anii 1997-2001;

- metodele formale si neformale de stabilire a tarifelor de cazare;

- estimarea cifrei de afaceri si a cheltuielilor aferente elaborarii studiului de fezabilitate;

- evidentierea rentabilitatii previzionale, prin întocmirea contului de exploatare previzionala si a tabloului de calcul al cash-flow-ului, precum si prin studiul de rentabilitate propriu-zis.

- Rezumat 1

O investitie hoteliera este de dimensiuni prea mari pentru a nu fi temeinic fundamentata. Fundamentarea stiintifica a oricarei decizii in acest domeniu se face pe baza unui studio de fezabilitate. Studiul de fezabilitate pentru construirea sau modernizarea unui hotel este precedat de un studiu al pietei hoteliere; componentele proprii acestuia din urma sunt studiul mediului, analiza ofertei potential concurente prezente si viitoare, analiza cererii si - ca rezultanta a acestora - definirea (conceperea) produsului hotelier alternativ. Conceperea noului produs hotelier trebuie facuta pe adresa unui (unor) segment(e) de clientela exact definite (clientela de baza si segmentul complementar).

Înaintea elaborarii studiului de fezabilitate, trebuie clarificate continutul si modalitatea de calcul a unor indicatori necesari, specifici activitatii hoteliere. În considerare sunt luate patru serii de indicatori: indicatorii investitiei, indicatorii volumului de activitate, indicatorii de cheltuieli si indicatorii de rentabilitate.

Sistemul specific de contabilitate hoteliera ofera o modalitate de evidentiere a veniturilor si cheltuielilor (directe si indirecte) perfect adaptata nevoilor de informare ale hotelierului si, totodata, un mijloc de prezentare a datelor în cadrul studiului de fezabilitate sub forma contului de exploatare. Principiul sistemului consta în înregistrarea veniturilor si cheltuielilor simultan dupa natura lor si pe activitati (departamente). În acelasi timp, se elimina repartizarea cheltuielilor indirecte. Prezentarea unor repere sub forma mediilor europene si mondiale pe structura contului de exploatare permite aprecierea nivelului performantelor activitatii oricarui hotel.

Stabilirea tarifelor conditioneaza de asemenea studiul de fezabilitate. Optiunile strategice ale sistemului de tarife de cazare sunt determinate de criterii economice, factorii cererii si reglementarile legale. Stabilirea propriu-zisa a tarifelor de cazare se face prin intermediul metodelor formale si neformale. O data în plus, atentie la distinctia tarif afisat - tarif mediu real.

Studiul de fezabilitate propriu-zis foloseste prognoza de tarife si rata a ocuparii din cadrul studiului de piata. Baza de calcul este reprezentata de estimarea cifrei de afaceri - separat pentru fiecare serviciu prestat, începând cu cazarea - si de estimarea cheltuielilor - tot asa, pentru fiecare tip de cheltuiala în parte. Studiul rentabilitatii previzionale marcheaza construirea contului de exploatare previzionala si a tabloului de calcul al cash-flow-ului, care permit în continuare realizarea studiului de rentabilitate (VAN, RIR etc.). Atentie la termenul de recuperare a investitiei si la pragul de rentabilitate - la rândul lor, criterii definitorii în selectia proiectului de investitie.

- Studiul de piata

Obiectivul studiului de piata cu privire la un proiect de hotel consta in determinarea oportunitatii de piata a respectivului proiect, precum si in definirea (conceperea) si pozitionarea comerciala a viitorului produs hotelier (determinarea strategiei de piata). Studiul de piata sta la baza studiului de fezabilitate si reprezinta baza de lucru pentru abordarea din punct de vedere ethnic (arhitectonic) a proiectului, respective definirea ansamblului structural al serviciilor pe care le ofera un hotel (cazare, alimentatie etc) impreuna cu conceptia de organizare si echipare a spatiiilor, precum si cu valorile de personal.

Pentru realizarea unui studiu de piata sunt posibile doua demersuri:

- definirea (conceperea) produsului si a strategiei de piata adaptate unui anume amplasament

- adaptarea unui produs hotelier cunoscut, preexistent, performant, la un amplasament dat.

Cel mai adesea in cadrul studiilor de piata amplasamentul este un dat: fie a intrat apriori in folosinta initiatorului proiectului, fie va fi precizat in interiorul zonei teritoriale alese in chiar procesul elaborarii studiului de piata. Alegerea amplasamentului este o decizie de maxima importanta, gradul de ocupare a viitorului hotel ca si categoria de clientele, depinzand in cea mai mare masura de amplasament.

Tipurile de amplasament care pot fi avute in vedere sunt urmatoarele:

- intr-o zona de interes turistic, unde exista cerere nesatisfacuta, iar concurenta poate fi contracarata (centrul oraselor, statiunile turistice etc.)

- in vecinatatea cailor de comunicatie (autostrazi, aeroporturi, gari)

- acolo unde se dezvolta o activitate industriala sau comerciala, indifferent de cadrul peisagistic, clientele fiind constituita din oameni de afaceri.

Pentru studiul de piata, indiferent daca obiectivul il constituie definirea (conceperea) produsului sau adaptarea unui produs hotelier cunoscut, din structura nu vor lipsi analiza mediului, o ofertei (concurentei) si a cererii.

A. Studiul mediului

- geografic: inventarul resurselor naturale, peisaje, clima;

- demografic: varsta populatiei, repartitia populatiei active, soldul migrator, inclusiv disponibilul de forta de munca specializata

’ scop: evaluarea dinamismului zonei

- infrastructura si transporturile: studio al dezvoltarii retelei rutiere, de cai ferate si linii aeriene

Fisiere in arhiva (4):

  • Gestiune Hoteliera
    • Curs_1.doc
    • Curs_2.doc
    • curs_3.doc
    • Curs_4.doc

Alte informatii

4 cursuri, concis, si interesant