Gestiunea calității produselor agroalimentare

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 167 în total
Cuvinte : 84753
Mărime: 8.46MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Boboc
Suport Curs anul I master

Cuprins

Capitolul 1 SISTEMUL CALITĂŢII

1.1. Istoricul noţiunii de calitate ; definirea calitatii .

1.2. Sisteme de controlul calităţii

1.3. Standardizarea

Capitolul 2 OBIECTIVE SI POLITICI PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR

2.1. Politica privind calitatea produselor agroalimentare în Uniunea Europeană

2.2. Politica privind calitatea produselor agroalimentare în România

2.3. Politica privind calitatea pe filiera de produs agroalimentar

2.4. Politica privind calitatea produselor agroalimentare la nivel de unitate economică

2.5. Planificarea calităţii produselor agroalimentare

Capitolul 3 CALITATEA ŞI PREŢUL PRODUSELOR

3.1. Raportul calitate – preţ la produsele agroalimentare

3.2. Costurile calităţii

3.3. Costurile noncalităţii / lipsei de calitate

3.4. Evaluarea calităţii

Capitolul 4 RECUNOASTEREA CALITATII

4.1. Perceperea calităţii produselor alimentare de către consumatorii europeni

4.2. Semnele de calitate

4.3. Etichetarea şi codificarea produselor alimentare

4.4. Măsurarea caracteristicilor de calitate

4.5. Măsurarea calităţii alimentelor prin utilizarea unor instrumente

4.6. Proprietăţile produselor

4.7. Ecoeticheta

4.8 Factori interni şi externi organizaţiei care influenţează calitatea

Capitolul 5 ANALIZA SENZORIALA

5.1 Calitatea senzoriala a produsului alimentar si implicatiile acesteia asupra consumatorului

5.2. Influenţa analizei senzoriale asupra deciziei de cumpărare a consumatorilor

5.3. Locul analizei senzoriale în activitatea societăţilor comerciale

5.4 Evaluarea calităţii produselor alimentare tehnologizate şi comercializate

5.5. Evaluarea calităţii alimentelor prin metode de analiză senzorială

5.6 Analiza senzorială - cheia controlului calităţii alimentelor şi a succesului în afacerile comerciale

Capitolul 6 INSTRUMENTE ALE PLANIFICARII CALITATII

6.1 Instrumente de planificare strategică

6.2 Metode de planificare operativă

Capitolul 7 MANAGEMENTUL CALITATII.PRINCIPII SI ELEMENTE FUNDAMENTALE

7.1. Viziune, misiune, politică

7.2. Cultura organizaţională şi calitatea

7.3. Principii ale managementului calităţii

Capitolul 8 MANAGEMENTUL TOTAL AL CALITATII

8.1 Introducere

8.2 Rezistenţa la schimbare

8.3 Introducerea Managementului Total al Calităţii în administraţia publică

8.4 Opinii care susţin ideea introducerii Managementului Total al Calităţii fn administraţie şi serviciile publice

Capitolul 9MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII

Extras din document

Capitolul 1

SISTEMUL CALITĂŢII

1.1. Istoricul noţiunii de calitate; definirea calitatii.

- Se consideră că cea mai veche referire la noţiunea de calitate este întâlnită în Geneză: “lumea a fost creată în şase zile şi după fiecare zi Dumnezeu a zis: a fost bine făcut”.

- Codul lui Hammourabi (2150 î H) prevedea că: “dacă un zidar construieşte o casă şi ea se dărâmă omorând ocupanţii, zidarul va fi şi el omorât”.

- Fenicienii tăiau mâna celor care realizau produse care nu erau conforme cu modelul.

- Într-un mormânt egiptean (1450 î H) este prezentată o persoană care verifică perpendicularitatea unui bloc de piatră cu firul de plumb, în prezenţa tăietorului de piatră. Această reprezentare a fost preluată ca emblemă a Institutului Juran.

- Într-un raport al lui Colbert din 1664 se menţiona: “dacă fabricile noastre, printr-un lucru îngrijit, vor asigura calitatea produselor noastre, aceasta va duce la creşterea interesului străinilor pentru a se aproviziona de la noi şi banii lor se vor scurge către regat”.

- La începutul secolului XVIII, în Rusia existau reglementări referitoare la încercarea armamentului.

- În primele decenii ale secolului XX, în Statele Unite ale Americii, s-a produs separarea funcţiei fabricaţie de funcţia calitate; de asemenea a fost introdusă utilizarea instrumentelor statistice în procesul de verificare a calităţii.

Se consideră că preocupările vizând calitatea produselor au cunoscut o dezvoltare accentuată în secolul XX. Astfel, abordarea şi analiza calităţii au evoluat de la controlul calităţii (anii 60), la asigurarea calităţii (anii 70), ajungând la noţiunea de calitate totală în deceniile opt şi nouă.

Etimologic, cuvântul calitate provine din latinescul “qualitas”, care înseamnă fel de a fi. La originea noţiunii există mai multe puncte de vedere exprimate de organisme naţionale şi internaţionale.

O definire cât mai exactă a calităţii a dat naştere şi unor întrebări de genul: este calitatea un mit sau o realitate ?

Calitatea reprezintă ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface cerinţele exprimate sau implicite ale clientului. Ea nu poate fi analizată în afara cantităţii. Corelaţia dintre calitate şi cantitate se poate exprima prin noţiunea de măsură, aceasta fiind limita cantitativă dincolo de care se schimbă calitatea .

Definirea calităţii are o importanţă deosebită. Calitatea influenţează productivitatea muncii, nivelul preţurilor şi, în general, performanţele economice ale firmelor.

Calitatea se găseşte într-un anumit raport faţă de valoarea de întrebuinţare, individualizează produsele între ele în funcţie de numărul caracteristicilor utile pe care le au şi după măsura în care corespund domeniului de utilizare căruia i-au fost destinate.

Standardul ISO 8402 defineşte calitatea ca reprezentând “ansamblul caracteristicilor unei entităţi, care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite”. Din această definiţie pot fi desprinse o serie de elemente extrem de importante referitoare la modalitatea concretă de analiză a calităţii, şi anume:

- calitatea nu este exprimată prin intermediul unei singure caracteristici, ci printr-un ansamblu de caracteristici;

- calitatea nu este un concept singular; ea se defineşte numai în relaţie cu nevoile clienţilor;

- calitatea este o variabilă de tip continuu;

- calitatea satisface nu doar nevoile exprimate, ci şi pe cele implicite ale utilizatorilor.

Indiferent de ce activităţi desfăşoară, orice agent economic trebuie să aibă în vedere ca ceea ce oferă spre vânzare trebuie să fie de bună calitate. Dacă oferă spre vânzare un produs sau un serviciu care nu satisface pe consumator, atunci acesta se va vinde foarte greu, iar agentul economic, mai devreme sau mai târziu, va ajunge la faliment.

În ceea ce priveşte abordarea problemei calităţii produselor, este unanim acceptat faptul că aceasta trebuie să se facă de-a lungul “filierei” produsului, pornind de la faza de concepţie a produsului şi ajungând până la faza de reciclare a deşeurilor rezultate în urma consumului produsului respectiv.

Calitatea este cel mai controversat subiect în managementul anilor ’80, caracterizat de tot atâtea interpretări diferite câţi participanţi la dialog. Pe scurt, calitatea este acel ceva pe care procesele industriale şi produsele japoneze îl au, respectiv pe care nu-l au cele occidentale. Noua abordare a industriilor şi a afacerilor pornea la drum urmărind punctul de vedere al consumatorului şi intenţionând să-i ofere bunuri şi servicii mult peste aşteptările sale. Calitatea era privită ca o măsură a nivelului până la care izbutea să facă acest lucru.

“Merită să conferi tuturor produselor o imagine a calităţii; este un bilet de călătorie cu clasa întâi.”(David Ogilvy)

În general, calitatea se caracterizează prin intermediul celor trei funcţii ale sale, şi anume: funcţia tehnică, funcţia economică şi funcţia socială. Funcţia tehnică este exprimată cu ajutorul caracteristicilor tehnico-funcţionale ale produsului; în exprimarea funcţiei economice se face apel la o serie de indicatori cum ar fi: venitul, preţul etc., indicatori ce vizează aspectele de ordin economic ale procesului de realizare a produselor şi asigurarea eficienţei economice; funcţia socială reliefează modul în care calitatea produselor se răsfrânge asupra calităţii vieţii oamenilor şi a calităţii mediului înconjurător.

Calitatea evoluează în permanenţă, putând fi caracterizată printr-un dinamism evident. Principalii factori care îi imprimă acest caracter sunt: progresul tehnico – ştiinţific, concurenţa şi exigenţele crescânde ale consumatorilor contemporani.

În perioada actuală, sfera economică este confruntată cu o serie de fenomene, cum ar fi: complexitatea; mondializarea pieţelor; evoluţia socio-culturală; criza energetică etc. În aceste condiţii, apare şi se manifestă nevoia de calitate. Astfel, se consideră că a dori calitate, înseamnă a răspunde: unei exigenţe economice; unei exigenţe de competitivitate; unor noi modele culturale etc.

Unul din instrumentele utilizate în analiza calităţii produselor este reprezentat de scara calităţii. Utilizarea acestuia presupune încadrarea produselor în anumite zone, după cum urmează:

- zona roşie - produs acceptabil (clientul este critic, reclamă şi în final se orientează către un produs concurent);

- zona de indiferenţă - produs bun (clientul este nehotărât, nu este atras de produs);

- zona de fidelizare – produs foarte bun (clientul este satisfăcut, dar un concurent îl poate atrage);

- zona de calitate totală – produs excelent (clientul este foarte satisfăcut, refuză chiar şi ideea unui concurent posibil).

În perioada actuală, calitatea este din ce în ce mai mult abordată şi analizată prin prisma factorilor subiectivi, conturându-se, din această perspectivă, o serie de aprecieri distincte ale calităţii. Astfel, specialiştii consideră că analiza calităţii din această perspectivă presupune abordarea următoarelor direcţii:

- aprecierea calităţii prin intermediul cantităţii. Există numeroase cazuri în care se apreciază calitatea produselor prin intermediul cantităţii vândute, considerându-se că o creştere a cantităţii de produse vândute contribuie la creşterea nivelului calitativ al produsului.

De asemenea, aprecierea calităţii prin intermediul cantităţii are în vedere şi cantitatea con¬ţinută de un ambalaj. În urma unor ample cercetări, s-a constatat că numeroşi consumatori preferă produsele prezentate în ambalaje de mici dimensiuni în detrimentul celor care sunt prezente pe piaţă în ambalaje mari, voluminoase. Această apreciere se manifestă şi în cazul aceluiaşi produs, prezentat în ambalaje de dimensiuni diferite;

- aprecierea calităţii prin intermediul preţului / costului. Aprecierea calităţii prin intermediul preţului / costului reprezintă o alta tendinţă specifică perioadei actuale. Consumatorul este tentat să asocieze preţul înalt unui nivel ridicat de calitate. Această abordare nu este însă absolută, mai ales dacă analizăm raportul respectiv pe pieţe ale ţărilor dezvoltate, unde sunt prezente produse performante şi în acelaşi timp foarte accesibile unei mase mari de consumatori, inclusiv acelora cu venituri mai mici. Se cuvine să adăugăm şi faptul că anumite firme practică preţuri ridicate pentru a-şi păstra imaginea la un anumit nivel, pentru a ţine la distanţă concurenţa sau în alte scopuri.

- aprecierea evoluţiei calităţii prin evoluţia preţului. Acest tip de apreciere reprezintă, de fapt, o continuare a celei precedente. Este vorba, în acest caz, de o apreciere în dinamică a calităţii, pentru o anumită perioadă de timp. Metoda poate fi utilizată cu succes mai ales atunci când evoluţiile celor doi indicatori pot fi estimate cu ajutorul unor modele matematice. În prezent însă, asistăm la evoluţii ale preţurilor aflate sub influenţa productivităţii muncii, determinată de progresul tehnic şi, din această perspectivă, metoda îşi pierde valabilitatea.

Preview document

Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 1
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 2
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 3
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 4
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 5
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 6
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 7
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 8
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 9
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 10
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 11
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 12
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 13
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 14
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 15
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 16
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 17
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 18
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 19
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 20
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 21
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 22
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 23
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 24
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 25
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 26
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 27
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 28
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 29
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 30
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 31
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 32
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 33
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 34
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 35
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 36
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 37
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 38
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 39
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 40
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 41
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 42
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 43
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 44
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 45
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 46
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 47
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 48
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 49
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 50
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 51
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 52
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 53
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 54
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 55
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 56
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 57
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 58
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 59
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 60
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 61
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 62
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 63
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 64
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 65
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 66
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 67
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 68
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 69
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 70
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 71
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 72
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 73
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 74
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 75
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 76
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 77
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 78
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 79
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 80
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 81
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 82
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 83
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 84
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 85
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 86
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 87
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 88
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 89
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 90
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 91
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 92
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 93
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 94
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 95
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 96
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 97
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 98
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 99
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 100
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 101
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 102
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 103
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 104
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 105
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 106
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 107
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 108
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 109
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 110
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 111
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 112
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 113
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 114
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 115
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 116
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 117
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 118
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 119
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 120
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 121
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 122
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 123
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 124
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 125
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 126
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 127
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 128
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 129
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 130
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 131
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 132
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 133
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 134
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 135
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 136
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 137
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 138
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 139
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 140
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 141
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 142
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 143
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 144
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 145
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 146
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 147
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 148
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 149
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 150
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 151
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 152
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 153
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 154
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 155
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 156
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 157
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 158
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 159
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 160
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 161
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 162
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 163
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 164
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 165
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 166
Gestiunea calității produselor agroalimentare - Pagina 167

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Calitatii Produselor Agroalimentare.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Calității

INTRODUCERE O analiză succintă a tabloului economic mondial al anilor ’90 permite evidenţierea unor trăsături definitorii incontestabile:...

Analiza managementului calității la SC Michelin România SA

Introducere În cadrul sistemului de management al unei organizaţii, o deosebită importanţă este acordată sistemului de management al calităţii,...

Managementul calității în domeniul alimentar

Scopul studiului Obiectivul acestei lucrari a fost studiul procesului de managementul calitatii. In debutul lucrarii s-au enuntat componentele...

Controlul tehnic al calității la SC Pirelli Tyres Spa Slatina

INTRODUCERE Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă importanţa aplicării managementului calităţii în sectorul serviciilor, mai precis...

Managementul calității ameliorarea unui proces

Scurtă prezentare a contextului (organizaţia si procesul tratat) La 15 ani de la înfiinţare, SC Safir SRL este un nume de referinţă pe piaţa...

Aspecte specifice ale asigurări calității produselor alimentare - metoda HACCP și standardul ISO22000

Introducere Caracteristic pentru produsele alimentare este sensul complex al notiunii de calitate, deoarece, spre deosebire de alte produse...

Managementul Calității Produselor Alimentare

Introducere Până la sfârşitul secolului al XIX-lea nu s-a pus concret problema studierii calităţii, ea fiind considerată o caracteristică de care...

Sistemul de management al calității SC Poliplastik

1. Definire produs. Produsul ales in vederea realizarii acestei lucrari il reprezinta hard disk-ul. Acesta este un dispozitiv electronic-mecanic...

Te-ar putea interesa și

Analiza Influentei Mediului de Marketing la Colegiul Economic Ion Ghica Bacău

MEMORIU JUSTIFICATIV In lucrarea de disertatie „Analiza influentei mediului de marketing la Colegiul Economic Bacau” am incercat sa surprind...

Implementarea mixului de marketing la firma SC Marelvi SRL

ARGUMENT Definirea unei politici de marketing pentru un produs sau un serviciu are la bază patru categorii de decizie care se referă la...

Laptele și Produsele Lactate

I. GENERALITATI 1.1 Standardizarea – definitie si rol Conform definitiei date de Organizatia Internationala de Standardizare, standardul (norma)...

Promovare ASE

1.Macromediul a)Analiza serviciilor de educatie din domeniul economiei agroalimentare la nivel international Specializarea urmărește...

Hrănirea efectivului armatei naționale

Capitolul I. Hrănirea personalului M.Ap.n. I.1. Consideraţii generale În conformitate cu O.G. nr. 26 din 22 iulie 1994 , aprobată şi modificată...

Marketing

CONŢINUT 1.1. Conceptul de marketing; 1.2. Principalele etape în evoluţia marketingului; 1.3. Instituţii şi organisme de marketing; 1.4....

Dezvoltare rurală - note de curs, sinteze

INTRODUCERE Procesul tranzitiei de la economia supercentralizata la economia de piata a generat, în agricultura si dezvoltarea rurala a României,...

Ai nevoie de altceva?