Management

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Management.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini .

Profesor: Gangan S.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

1. Noţiuni Generale
2. Etapele Evoluţiei Managementului
3. Elementele de Teorie a Firmei
4. Alegerea tehnologiei
5. Alegerea proceselor şi echipamentelor
6. Justificarea investiţiilor pentru firmă şi tehnologii
7. Diviziunea procesului conducerii firmei
8. Mecanismul procesului decizional şi utilităţile decizionale
9. Procesul planificării
10. Instrumentele planificării

Extras din document

TEMA: Noţiuni Generale

Managementul înseamnă organizarea şi dirijarea unei gospodării.

Conceptul de management are 3 sensuri:

1 Management ca proces

2 Management ca echipă de conducere

3 Management ca disciplină ştiinţifică

Relaţiile dintre aceste 3 genuri de management corespund următoarei scheme sistemice:

Managementul este asociat organizaţiilor.

Organizaţia este o unitate socio-tehnică (o firmă economică,instituţie civilă, instituţie guvernamentală).

Orice organizaţie efectuează procesul de transformări, în condiţie de mediul dinamic.

Activităţile prezintă: prelucrări de materiale, asamblare de produse, acordarea diferitor servicii.

Managementul ca proces prezintă sarcinile majore ale conducerii, acestea fiind:

1 Stabilirea misiunii organizaţiei

2 Asigurarea unei funcţionări productive

3 Reglementarea responsabilităţii sociale

Managementul, ca echipă, dirijează sistemele urmărind funcţionarea eficienţă şi corectă din punct de vedere social şi juridică.

Managementul ca ştiinţă preia informaţii referitoare la procesul conducerii şi echipa de conducere, şi le supune analizei cu următoarele scopuri:

1 De a valida experienţa pozitivă

2 De a perfecţiona metode şi tehnici de conducere existente

3 De a completa tehnicile de conducere cu metode şi tehnici noi

4 De a difuza pe larg cunoştinţele şi deprinderile din acest domeniu

Ştiinţa managementului este un proces analitic, aici ansamblul de metode tehnice şi reguli de decizie este sistematizat, simplificat şi difuzat pentru aplicare.

Managementul ca ştiinţă utilizează cunoştinţe din diferite domenii: tehnice, cercetările operaţionale, sociologice, psihologice, informatice, economice şi legislaţie.

Importanţa managementului ca ştiinţă poate fi dovedită statistic. Firmele care folosesc instrumentele ştiinţifice sunt mai viabile decât firmele conduse intuitiv.

Formula Succesului propusă de către Vreim.... este produsul dintre Abilităţi, Oportunităţi şi Motivaţie:

S=A*O*M

TEMA: Etapele Evoluţiei Managementului

I Managementul clasic

II Abordarea behavioristă

III Ştiinţa managementului

IV Managementul sistematic şi contingenţial

V Managementul în stil Japonez şi excelenţa în afaceri

I Managementul clasic

Fondatorii managementului clasic sunt Taylor şi Fayol.

Taylor sa ocupat de problemele conducerii la nivelul atelierelor, el a lucrat asupra reducerii pierderilor şi ridicării eficienţii muncii.

La Taylor managementul ştiinţific presupune managementul operaţiilor.

Taylor a propus 4 principii de bază ale managementului:

1 Pentru orice operaţie de lucru să se elaboreze o variantă ştiinţifică de realizare.

2 Să se asigure o soluţie ştiinţifică a lucrurilor, după care să se purceadă la perfecţionarea lor prin învăţătură şi experienţă.

3 Să se coopereze sincer cu lucrătorii astfel încât lucrările să se execute conform principilor ştiinţifice puse la baza lor.

4 Munca şi responsabilităţile să fie rezonabil împărţite între managerii preluând toate activităţile pe care le pot executa mai bine decât lucrătorii.

Fayol a adus contribuţii privind concepţia managementului la nivelul ansamblului firmei. El a formulat funcţiile conducerii firmei pe care le-a numit elementele managementului (1916):

1 Planificarea

2 Organizarea

3 Comanda

4 Coordonarea

5 Control

Succesorii lui Taylor şi Fayol au fost soţii Gilbreht şi Hanry Gant.

Soţii Gilbreht au introdus aplicaţii ştiinţifice exacte de măsurare a acţiunilor elementare din procesul muncii. Au elaborat sistemul Methods Time Measurement (MTM) de care se conduc toate companiile de renume până în prezent.

Henry Gantt a colaborat cu Taylor şi a dezvoltat sistemul de salarizare în acord,propus de Taylor. El a propus un sistem de salarizare stimulativ, care combină salariul zilnic garantat cu beneficii pentru depăşirea normei. Pentru a putea urmări gradul îndeplinirii sarcinilor a introdus în practică de atelier grafurile liniare de acţiune care poartă numele Grafurile Gantt.

Succesorul lui Fayol a fost Max Weber, el a introdus conceptul de organizaţie birocratică. El a propus un sistem de conducere impersonal bazat pe autoritate raţionată cu compartimente şi birouri care să constituie o structură formală capabilă de continuitate. Birourile şi compartimentele se conduc după regulamente scrise iar managerii care le conduc au putere legală.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management.doc

Alte informatii

Curs de la facultatea Telecomunicatii, UTM