Management

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Management.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 99 de pagini .

Profesor: Prof.univ.dr.Gheorghiţa Căprărescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

1.Definirea şi obiectul de studiu al managementului organizaţiei
2.Procesul de management
3.Funcţiile managementului
4.Evoluţia managementului ca ştiinţă
5.Managerul
6.Cultura organizaţională
7.Decizia de management
8.Managementul schimbărilor
9.Structura organizatorică
10.Sistemul informaţional

Extras din document

Definirea şi obiectul de studiu al managementului organizaţiei

1.Accepţiunile generale ale managementului

2. Definirea şi caracterizarea ştiinţei managementului

3.Obiectul de studiu al managementului organizaţiei.

a) disciplină ştiinţifică - menirea de a oferi un ansamblu de cunoştinţe necesare formării managerilor şi orientării muncii lor;

b) proces , rezultat din desfăşurarea acţiunilor conform unor proceduri , în vederea stabilirii şi realizării unor obiective.

c) persoana sau grupul de persoane care dispune de dreptul de a influenţa acţiunile altora în vederea realizării unor ţeluri. Centrul decizional care dirijează, controlează, corectează, pedepseşte sau răsplăteşte munca altora;

d) carieră profesională, opţiunea individuală a unor persoane de a practica managementul ca pe o profesie.  

2. Definirea şi caracterizarea ştiinţei managementului

Definiţiile managementului ca ştiinţă se situează între două mari categorii de abordări:

v pragmatice : accent asupra modalităţilor de combinare eficientă şi coordonare a diferitelor categorii de resurse în vederea realizării scopurilor organizaţiei;

v teoretice : reliefarea necesităţii şi importanţei legităţilor, principiilor şi instrumentarului specific care poate fi învăţat şi, ulterior, aplicat în diverse domenii ale activităţii umane.

2. Definirea şi caracterizarea ştiinţei managementului

Definiţia Managementului Organizaţiei

Managementul organizaţiei studiază procesul de management şi relaţiile generate de acesta pentru a identifica, sistematiza şi generaliza legi, principii, reguli, concepte pe baza cărora se pot concepe noi metode şi tehnici capabile să asigure creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor desfăşurate.

2. Definirea şi caracterizarea ştiinţei managementului

Trăsăturile Managementului organizaţiei:

ştiinţă economică, de sinteză;

caracter interdiciplinar;

caracter aplicativ;

centrată asupra omului organizaţional

Este o ştiinţă sau o artă?

3.Obiectul de studiu al managementului organizaţiei.

Obiectul specific de studiu al ştiinţei managementului este reprezentat de relaţiile umane apărute în organizaţie- indiferent de natura sau dimensiunea activităţii - prin derularea proceselor de management.

Relaţiile de management : raporturile ce se stabilesc între componenţii unei organizaţii , între aceştia şi componenţii altor organizaţii din mediul în care funcţionează, în procesul elaborării şi realizării obiectivelor.

3.Obiectul de studiu al managementului organizaţiei.

Relaţiile de management:

apar şi se dezvoltă în orice organizaţie,

suportă influenţa unor factori, identificaţi în forme diferite dar de aceaşi natură;

aceşti factori generează o serie de efecte care le particularizează şi cer adecvarea lor la specificul situaţiilor în care apar numiţi determinanţi ai relaţiilor de management

3.Obiectul de studiu al managementului organizaţiei.

Determinantul socio-economic reflectă influenţa tipului de proprietate asupra relaţiilor de management. Diferenţiază organizaţiile care deşi sunt incluse în acelaşi sector instituţional şi sunt asemănătoare ca mărime, aparţinând sectorului public sau privat dezvoltă relaţiui de management diferite.

Determinantul tehnico-material reflectă influenţa naturii activităţii asupra relaţiilor de management. Diferenţiază organizaţiile prin prisma caracteristicilor proceselor tehnologice prin care se obţin produsele şi serviciile, a bazei tehnico-materiale, a condiţiilor de muncă pe care le generează

Fisiere in arhiva (1):

  • Management.ppt