Management

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 20134
Mărime: 610.52KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL 1 – CE ESTE MANAGEMENTUL FIRMEI 1

1.1 OBIECTUL DISCIPLINEI – DEFINIŢII. .1

1.2 PROCESELE ŞI RELAŢIILE DE MANAGEMENT. . .4

1.2.1 Procesul de management.4

1.2.2 Relaţiile de management. .10

CAPITOLUL 2 – FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI.14

2.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE. . 14

2.2 FUNCŢIA DE PREVIZIUNE.15

2.2.1 Definiţie.15

2.2.2 Planificarea strategică. . .17

2.3 FUNCŢIA DE ORGANIZARE. . 19

2.3.1 Definiţie. . .19

2.3.2 Organizarea procesuală.21

2.3.3 Organizarea structurală. 23

2.4 FUNCŢIA DE COORDONARE. .27

2.4.1 Definiţie. .27

2.4.2 Comunicarea.28

2.4.3 Sistemul informaţional. .33

2.4.4 Rolurile sistemului informaţional. . .35

2.5 FUNCŢIA DE ANTRENARE. .36

2.5.1 Definiţie; conceptul de leadership. .36

2.5.2 Motivarea.39

2.6 FUNCŢIA DE CONTROL-EVALUARE. .43

2.6.1 Definiţie; conţinutul funcţiei de control-evaluare. . .43

2.6.2 Tipuri şi metode de control. . .46

2.7 DINAMICA ŞI INTERDEPENDENŢELE FUNCŢIILOR MANAGEMENTULUI.49

CAPITOLUL 3 – FIRMA – OBIECTUL DE STUDIU AL MANAGEMENTULUI.51

3.1 DEFINIREA FIRMEI. . 51

3.2 TIPOLOGIA FIRMELOR.54

3.3 FUNCŢIUNILE FIRMELOR.62

3.3.1 Funcţiunea comercială.63

3.3.2 Funcţiunea cercetare-dezvoltare. 66

3.3.3 Funcţiunea producţie.70

3.3.4 Funcţiunea financiar-contabilă. .74

3.3.5 Funcţiunea resurse umane. .78

3.3.6 Externalizarea funcţiunilor în firmele moderne. .80

Extras din document

(CURS 1)

CAPITOLUL 1

CE ESTE MANAGEMENTUL FIRMEI

1.1 OBIECTUL DISCIPLINEI - DEFINIŢII

Din perspectivă istorică, firma poate fi considerată drept

leagănul de naştere al ştiinţei managementului.

Americanii F.W. Taylor, H. Ford şi francezul H. Fayol s-au

afirmat, la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, prin

lucrări care vizau în exclusivitate problematica organizării şi

conducerii firmelor, a eficientizării activităţilor din interiorul

acestora.

De-a lungul timpului au fost vehiculate mai multe definiţii

ale acestei discipline:

1- o formulare specifică reprezentanţilor pragmatismului nordamerican,

ar putea fi următoarea:

managementul firmei reprezintă un proces de atragere şi

coordonare a resurselor umane, materiale, financiare şi

informaţionale în vederea atingerii cu eficienţă maximă a

scopului urmărit de firmă.

-minimizează conţinutul general acceptat al conceptului de

management, reducându-l doar la funcţia sa de coordonare

-evidenţiază în schimb însăşi raţiunea de a fi a acestei

discipline şi anume:

eficientizarea tuturor acţiunilor firmei ca o premisă

obligatorie în vederea maximizării profitului.

2- reprezentanţii şcolilor europene preferă, în general, definiţiile

mai ample care fac trimitere la obiectul disciplinei şi specificul

acesteia. În ţara noastră "Dicţionarul Limbii Române

Contemporane" atribuie noţiunii de management accepţiunea

mai largă de:

ştiinţă a metodelor şi tehnicilor de organizare, conducere şi

gestionare a întreprinderilor.

Rezultă din această definiţie trei componente majore:

a. Organizarea - ansamblul metodelor şi tehnicilor folosite în

vederea obţinerii corelaţiei optime între forţele de muncă,

mijloacele de muncă şi obiectele muncii în cadrul tuturor

proceselor ce se desfăşoară în interiorul unei firme.

b. Conducerea - ansamblul mijloacelor (pârghiilor) prin care se

atrag şi se dirijează totalitatea resurselor (umane, materiale,

financiare şi informaţionale) în vederea îndeplinirii scopului

urmărit cu eficienţă maximă.

c. Gestionarea - suma activităţilor de evidenţiere valorică

curentă a stării patrimoniului firmei, cu identificarea surselor

din care acesta se formează şi a tuturor modificărilor ce

survin în timpul funcţionării.

3- o definiţie mai modernă a disciplinei este dată de O.

Nicolescu şi I. Verboncu. Potrivit lor:

managementul firmelor rezidă în studierea proceselor şi

relaţiilor de management din cadrul lor, în vederea

descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează, a

conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de

conducere, de natură să asigure obţinerea şi creşterea

competitivităţii.

-rezultă din această definiţie caracterul mai complex - de ştiinţă

aplicată - al managementului firmei care, pe lângă elaborarea

unor legi şi principii proprii (activitate definitorie în cazul

oricărei ştiinţe), se preocupă în egală măsură de conceperea

unor noi metode şi tehnici specifice.

Pentru a completa imaginea acestei ştiinţe mai trebuie

amintit aici şi caracterul său multidisciplinar:

-managementul firmei face apel în permanenţă la o serie

de categorii aparţinând analizei economice, marketingului,

sociologiei, psihologiei, ştiinţelor juridice, statisticii etc.

Preview document

Management - Pagina 1
Management - Pagina 2
Management - Pagina 3
Management - Pagina 4
Management - Pagina 5
Management - Pagina 6
Management - Pagina 7
Management - Pagina 8
Management - Pagina 9
Management - Pagina 10
Management - Pagina 11
Management - Pagina 12
Management - Pagina 13
Management - Pagina 14
Management - Pagina 15
Management - Pagina 16
Management - Pagina 17
Management - Pagina 18
Management - Pagina 19
Management - Pagina 20
Management - Pagina 21
Management - Pagina 22
Management - Pagina 23
Management - Pagina 24
Management - Pagina 25
Management - Pagina 26
Management - Pagina 27
Management - Pagina 28
Management - Pagina 29
Management - Pagina 30
Management - Pagina 31
Management - Pagina 32
Management - Pagina 33
Management - Pagina 34
Management - Pagina 35
Management - Pagina 36
Management - Pagina 37
Management - Pagina 38
Management - Pagina 39
Management - Pagina 40
Management - Pagina 41
Management - Pagina 42
Management - Pagina 43
Management - Pagina 44
Management - Pagina 45
Management - Pagina 46
Management - Pagina 47
Management - Pagina 48
Management - Pagina 49
Management - Pagina 50
Management - Pagina 51
Management - Pagina 52
Management - Pagina 53
Management - Pagina 54
Management - Pagina 55
Management - Pagina 56
Management - Pagina 57
Management - Pagina 58
Management - Pagina 59
Management - Pagina 60
Management - Pagina 61
Management - Pagina 62
Management - Pagina 63
Management - Pagina 64
Management - Pagina 65
Management - Pagina 66
Management - Pagina 67
Management - Pagina 68
Management - Pagina 69
Management - Pagina 70
Management - Pagina 71
Management - Pagina 72
Management - Pagina 73
Management - Pagina 74
Management - Pagina 75
Management - Pagina 76
Management - Pagina 77
Management - Pagina 78
Management - Pagina 79
Management - Pagina 80
Management - Pagina 81
Management - Pagina 82
Management - Pagina 83
Management - Pagina 84
Management - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Management.pdf

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul S.C. Ikos-Conf S.A.

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ”IKOS CONF” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea agentului economic:Societatea Comercială IKOS CONF S.A....

Particularitățile managementului de consultanță în afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Manager vs Leader

1.Introducere Leadership-ul si management-ul sunt doua sisteme de acțiune distincte si complementare. Fiecare are funcția proprie si activitatea...

Perfectionarea Exercitiului Functiei Antrenare-Motivare

Introducere Funcţia de antrenare este o funcţie importantă a managementului care influenţează toate celelalte funcţii, cu o intensitate relativ...

Analiza Diagnostic privind Calitatea Produselor la SC Velcom SRL

CAP.I - PROBLEME DE BAZÍ ALE CALITÍTII PRODUSELOR 1.1. CONCEPTUL DE CALITATE. EVOLUTIA CONCEPTULUI SI A ELEMETELOR CARE ÎL SUSTIN 1.1.1....

Conceptul de sistem al managementului calității

Sistemul de management al calității (SMC) este definit ca fiind un sistem de management prin care se orientează și se controlează o organizație în...

Manager vs Lider

1.Concepte şi noţiuni Termenul Management [ˈmænɪdʒmənt] provine din limba latina (manum agere = „a conduce cu mâna“) si a fost definit de către...

Lideri sau Manageri

De-a lungul timpului s-au realizat mii de studii cu privire la leadership, si in ciuda interesului remarcabil fata de acest subiect, definirea...

Te-ar putea interesa și

Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani

Printr-o orientare deschisă şi sinceră către soluţionarea cât mai rapidă a problemelor clientului, marketingul deschide “poarta succesului”. Drept...

Particularitățile managementului de consultanță în afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni

Introducere Construirea economiei de piaţă este un proces nou, de o complexitate deosebită, ce necesită multiple mutaţii economice, sociale şi...

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Indicatori de performanță - managementul în organizația viitorului

INTRODUCERE Cuvantul “proiect poate fi utilizat pentru a descrie o incercare de conducere si coordonare a unui anumit numar de activitati pentru...

Managementul participativ și motivația personalului

Introducere Managementul participativ reprezintă un sistem managerial bazat pe atragerea personalului sub formă deliberativă sau consultativă la...

Ai nevoie de altceva?