Management

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 17075
Mărime: 102.24KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bujor N.

Extras din document

1

Managementul - este un proces de planificare, organizare a activității și controlului asupra firmei pentru a coordona resursele umane și materiale spre atingerea scopurilor efective. în practică managementul deseori se reduce la un grup special de oameni atribuția cărora rezidă în organizarea și conducerea tuturor forțelor pentru atingerea scopurilor puse.

Managementul îndeplinește următoarele funcții de conducere: prognozarea, planificarea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul.

Cei dintâi care au definit activitatea de conducere la nivel de întreprindere au fost Taylor și Fayol.

Taylor: "Arta de a ști precis ce trebuie de făcut cât mai bine și mai ieftin".

Fayol: "A conduce înseamnă a organiza, a comanda, a coordona și a controla".

în general conducerea este un proces de influență a subiectului asupra obiectului cu un anumit scop (scop). Această influență are loc la nivel de întreprindere (magazin), asociație, minister, după o anumită schemă (algoritm) și se producere cu ajutorul unor mijloace (tehnice, organizatorice, economice, sociale, psihologice).

Pornind de la aceste aprecieri, putem constata, că procesul de conducere, este influențarea proceselor productive de către conducători, prin (cu ajutorul) altor persoane (subalternii).

Această influențare se pronunță de regulă în domeniul organizării. Eforturile de gândire și acțiune în domeniul organizării sunt și unul din atributele de bază ale conducerii, care poate fi privită ca rezultatul efortului de gândire și acțiune a conducătorului.

Interdependența proceselor de conducere și producție e redată în schema 1.

Interdependența proceselor de conducere și producție.

Procesul de conducere, fiind o înlănțuire permanentă de decizii transpuse în acțiune, asigură echilibrul dinamic al proceselor de producție.

Procesul de conducere al întreprinderii comerciale presupune parcurgerea următoarelor etape:

- diagnoza unei situații;

- prognozarea variantelor posibile;

- decizia - varianta unică;

- planificarea și programarea activității de realizare a deciziei;

- dirijarea realizării;

- controlul și rezultatul.

Știința definită la modul general este - ansamblul sistematic de cunoștințe veridice despre realitatea obiectivă (natura și societatea) și despre realitatea subiectivă (psihica și gândirea)

Obiectul unei științe se definește prin delimitarea câmpului de cercetare a fenomenelor specifice unui domeniu - de exemplu - în domeniul activității de conducere a întreprinderilor, totalitatea cunoștințelor de conducere au cunoscut o integrare sistematică după reguli și criterii științifice doar la începutul sec. XX-lea (lucrările lui Taylor, Fayol).

Știința conducerii la nivel de întreprindere se constituie ca un ansamblu de cunoștințe în continuă dezvoltare, care pe măsura progresului practicii se perfecționează continuu.

2

Elementele de bază, care constituie obiectul perfecționării sunt:

- teoria legilor și principiilor utilizate în vederea optimizării activității întreprinderii;

- metodele și procesele de soluționare a problemelor cu care este confruntată activitatea practică de conducere;

- ansamblul mijloacelor tehnice (tehnologice) care asigură conducerii îndeplinirea funcțiilor sale la toate nivelurile ierarhice;

- colectivul de oameni, legăturile dintre ei, climatul social-psihologic din colectiv.

Având în vedere toate acestea, pentru examinarea conținutului științei conducerii, putem folosi schema 2.

Teoria - este o formă de reflectare a realității în gândire, o formă de cunoaștere abstractă, generalizată într-un sistem de noțiuni științifice, categorii, legi și principii.

Teoria științei conducerii este dependentă de practica conducerii, dar la rândul ei influențează direct activitatea practică și socială. Bazele teoretice ale științei conducerii cuprind legile obiective și principiile cu ajutorul cărora se explică fenomenele ce acționează și se dezvoltă în cadrul întreprinderii. Elementele teoretice ale științei conducerii au apărut ca urmare a observării atente a fenomenelor practice, și a efectelor de acțiune asupra factorilor tehnici, economici, sociali din întreprindere.

Schema 1. Elementele principale ale științei managementului

Metodologia - sistema de metode, modul de cercetare folosite cât în teorie, atât și în practică, cu ajutorul cărora pot fi înțelese fenomenele și optimizate rezultatele.

În teoria conducerii pot fi definite următoarele metode fundamentale:

- economice;

- organizatorice;

- social-psihologice;

- administrative;

- matematice;

- statistico-economice.

Tehnologia - în cel mai general sens, exprimă modul de conducere, de realizare a deciziilor. Tehnologia poate fi privită ca un complex de metode folosite după o anumită schemă (algoritm) pentru a obține un anumit rezultat.

Practica - nucleul (baza) acțiuni, pentru care a fost creată și teoria, și metodologia și tehnologia, cu scopul de a optimiza procesul de conducere în practică. Orice societate se dezvoltă pe baza unui model unde conștient sunt repartizate împuternicirile.

Preview document

Management - Pagina 1
Management - Pagina 2
Management - Pagina 3
Management - Pagina 4
Management - Pagina 5
Management - Pagina 6
Management - Pagina 7
Management - Pagina 8
Management - Pagina 9
Management - Pagina 10
Management - Pagina 11
Management - Pagina 12
Management - Pagina 13
Management - Pagina 14
Management - Pagina 15
Management - Pagina 16
Management - Pagina 17
Management - Pagina 18
Management - Pagina 19
Management - Pagina 20
Management - Pagina 21
Management - Pagina 22
Management - Pagina 23
Management - Pagina 24
Management - Pagina 25
Management - Pagina 26
Management - Pagina 27
Management - Pagina 28
Management - Pagina 29
Management - Pagina 30
Management - Pagina 31
Management - Pagina 32
Management - Pagina 33
Management - Pagina 34
Management - Pagina 35
Management - Pagina 36
Management - Pagina 37
Management - Pagina 38
Management - Pagina 39
Management - Pagina 40
Management - Pagina 41
Management - Pagina 42
Management - Pagina 43
Management - Pagina 44
Management - Pagina 45
Management - Pagina 46
Management - Pagina 47
Management - Pagina 48
Management - Pagina 49
Management - Pagina 50
Management - Pagina 51
Management - Pagina 52
Management - Pagina 53
Management - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Management.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Stilurilor de Management

INTRODUCERE Motivul pentru care mi-am ales această temă este în principal dorinţa de a aprofunda stilurile de management deoarece, în scurt timp,...

Cultura și etica managerială în modelele de management european

TEMA 1 ORIGINILE ŞI PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI CULTURAL Obiective: - să cunoască originile managementului cultural; - să definească și adopte...

Dezvoltarea Spiritului Asociativ și Planificarea unei Mici Afaceri

Aspecte ale colaborării şi acţiunilor în comun ale producătorilor agricoli În anumite situaţii, colaborarea sau activitatea în comun a...

Managementul inovării

CURSUL 1 MANAGEMENTUL INOVĂRII NOTIUNI INTRODUCTIVE Necesitatea inovării Suntem în mileniul trei, mileniul dezvoltării inteligenței intuitive....

Management organizațional - etica în interiorul organizației și în afaceri

I. Introducere Ce înseamnă oare “drept”, “corect” şi “just”? Ce înţeleg oamenii de afaceri, managerii sau angajaţii prin acestea? Le percep oare...

Managementul afacerilor

Capitolul I MICILE AFACERI ȘI IMPORTANȚA LOR ÎN ECONOMIE - Obiectivele specifice ale capitolului: - cunoașterea rolului pe care îl joacă micile...

Teste grilă management

1.Procesul de execuţie se caracterizează prin: Faptul că o parte din forţa de muncă acţionează asupra celorlalte părţi a majorităţii resurselor...

Managementul IMM - urilor

Intreprinzătorul (intreprenor sau antreprenor): persoana care debuteaza legal in afaceri, cat şi managerul de la un anumit nivel ierarhic dintr-o...

Te-ar putea interesa și

Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani

Printr-o orientare deschisă şi sinceră către soluţionarea cât mai rapidă a problemelor clientului, marketingul deschide “poarta succesului”. Drept...

Particularitățile managementului de consultanță în afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni

Introducere Construirea economiei de piaţă este un proces nou, de o complexitate deosebită, ce necesită multiple mutaţii economice, sociale şi...

Indicatori de performanță - managementul în organizația viitorului

INTRODUCERE Cuvantul “proiect poate fi utilizat pentru a descrie o incercare de conducere si coordonare a unui anumit numar de activitati pentru...

Managementul participativ și motivația personalului

Introducere Managementul participativ reprezintă un sistem managerial bazat pe atragerea personalului sub formă deliberativă sau consultativă la...

Ai nevoie de altceva?