Management Comparat

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 20161
Mărime: 94.14KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tiberiu Foris
UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

I. Fundamentele teoretice ale managementului comparat 4

1.1. Conceptul de management comparat 4

1.2. Necesitatea apariţiei şi dezvoltării managementului comparat 5

1.3. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării managementului comparat 6

1.4. Obiectivele managementului comparat 7

II. Principalele şcoli şi modele ale managementului comparat pe plan mondial 9

2.1. Prezentarea principalelor şcoli de management comparat 9

2.2. Modele şi abordări majore de management comparat 13

2.2.1. Modelul Farmer - Richman 13

2.2.2. Modelul Negandhi - Prasad 14

2.2.3. Modelul Tung 16

2.2..4. Modelul Child 17

2.2.5. Abordarea lui Geert Hofstede 18

2.3. Încadrarea tipologică a managementului internaţional conform abordării cvadrodimensionale a lui Hofstede 21

2.4. Încadrarea tipologică a managementului românesc conform abordării cvadrodimensionale a lui Hofstede 26

III. Transferul internaţional de know-how în management 27

IV. Metodologia managementului comparat 31

4.1. Etapele unui studiu de management comparat 31

4.2. Tipuri de studii de management comparat 36

V. Managementul japonez 43

5.1. Principalele etape ce definesc evoluţia istorică a Japoniei 43

5.2. Principalele caracteristici ale managementului japonez 45

5.2.1. Caracteristici generale ale managementului şi culturii japoneze 46

5.2.2. Elemente economico-sociale specifice contextului naţional nipon 48

5.2.3. Trăsăturile definitorii ale managementului întreprinderilor japoneze (iambas) 50

5.2.3.1. Încadrarea în abordarea cvadrodimensională a lui Hofstede 51

5.2.3.2. Structura marilor grupuri industriale – “zaibatsu” 51

5.2.3.3. Adoptarea deciziilor prin consens 52

5.2.3.4. Modalităţi specifice de comunicare în întreprinderile nipone 53

5.2.3.5. Structura organizatorică a întreprinderii nipone 54

5.2.3.6. Relaţia management - sindicat 55

VI. Managementul american 57

6.1. Repere specifice stilului de viaţă american 57

6.1.1.Principalele caracteristici ale S.U.A. 57

6.1.2. Individualism şi intimitate 58

6.1.3. Timpul 58

6.2. Managementul american 59

6.2.1. Caracteristici contextuale ale managementului din S.U.A. 59

6.2.2. Elementele specifice managementului întreprinderilor nord-americane 60

6.2.2.1. Încadrarea în abordarea cvadridimensională a lui Hofstede 60

6.2.2.2. Opţiuni strategice predilecte 62

6.2.2.3. Principalele tipuri de structuri organizatorice ale firmelor nord-americane 63

6.2.2.4. Conducerea resurselor umane 64

6.2.2.5. Rolurile managerilor americani 65

6.2.2.6. Veniturile directorilor companiilor din S.U.A. 66

Bibliografie 67

Extras din document

I. Fundamentele teoretice ale managementului comparat

1.1. Conceptul de management comparat

Managementul comparat s-a impus ca disciplină în sine în ultimele decenii. Ca pentru orice ştiinţă tânără, şi pentru managementul comparat există mai multe accepţiuni asupra conţinutului şi funcţiilor sale.

William Newman – specialist american – afirmă că “managementul comparat se ocupă de studiul similarităţilor şi diferenţelor din practica managerială locală din diferite ţări”.

Raghu Nath – un alt specialist în domeniu – extinde definiţia precedentă, considerând că “în general, managementul comparat se concentrază asupra similarităţilor şi deosebirilor dintre sistemele de management şi economice dinn diferite contexte naţionale”.

Definiţia larg acceptată în momentul de faţă este cea aparţinând lui Edwin Miller; el consideră că “managementul comparat se ocupă cu studiul fenomenelor de management pe o bază multinaţională, axându-se asupra detectării, identificării, clasificării, măsurării şi interpretării similarităţilor şi deosebirilor privitoare la elemente cum ar fi procesele, conceptele şi tehnicile de management”. Această definiţie surprinde trei aspecte definitorii pentru managementul comparat:

1. obiectul comparaţiei îl reprezintă doar elementele de management şi nu procesele de altă natură; desigur, în cadrul examinărilor comparative este necesar să se aibă în vedere şi aspecte de natură juridică, economică, psihologică, tehnologică etc., dar acestea nu sunt abordate în sine, ci doar în măsura în care condiţionează sau intervin în elementele de management considerate, având un rol complementar;

2. specificul examinării constă în viziunea multinaţională utilizată, cuprinzând realităţi şi abordări teoretico-metodologice din două sau mai multe ţări;

3. abordarea comparativă are în vedere prioritar evidenţierea similarităţilor şi diferenţelor dintre practicile sau elementele teoretice de management avute în vedere.

Managementul comparat este strâns legat de managementul internaţional, cu care este uneori confundat.

Managementul internaţional se ocupă de managementul şi activităţile corporaţiilor internaţionale şi, în mod specific, cu asigurarea şi controlul fondurilor, oamenilor şi informaţiilor ce traversează frontierele naţionale sau politice.

Astfel, sfera de cuprindere a managementului comparat este mult mai largă decât aceea a managementului internaţional, acesta din urmă constituindu-se ca un domeniu de particularizare a managementului comparat, având un caracter predominant pragmatic.

1.2. Necesitatea apariţiei şi dezvoltării managementului comparat

Ca pentru orice domeniu ştiinţific nou, încă insuficient cunoscut şi acceptat de beneficiarii săi potenţiali, este absolut necesar să i se argumenteze necesitatea. Pentru aceasta, vom face apel la argumentaţia oferită de unul din cei mai cunoscuţi specialişti în domeniu, Raghu Nath, structurată pe cinci puncte:

1. Omenirea se află într-o stare de puternice interdependenţe internaţionale, manifestate în toate domeniile de activitate, şi în primul rând pe plan economic. La sfârşitul deceniului opt al secolului trecut, 30% din producţia economică a lumii de cca. 2000 miliarde USD era realizată prin activităţi economice internaţionale, cea mai mare parte în cadrul corporaţiilor multinaţionale. În prezent, acest procent este de 40%, iar volumul producţiei rezultate este mai mult decât triplul celei menţionate. Cerinţa logică ce se desprinde din această situaţie de fapt o constituie necesitatea investigării proceselor şi abordărilor de management implicate, astfel încât să se asigure o bază informaţională superioară pentru desfăşurarea proceselor economice internaţionale.

2. Abordarea comparativă este o componentă esenţială a modului de gândire umană; omul, prin natura sa, evaluează şi compară în permanenţă. Evaluarea se face explicit sau implicit, prin raportarea la ceva – un ideal, un standard, sau o situaţie cunoscută. Dezvoltarea activităţilor internaţionale determină ca procesele de comparare să dobândească o importanţă majoră în acest domeniu, ceea ce se reflectă şi în conturarea managementului comparat.

3. Studiul comparativ al realităţilor din diverse ţări, al managementului utilizat în cadrul lor, ne dezvoltă puterea de înţelegere şi capacitatea de receptare şi evaluare a diversităţii economice sau de altă natură, esenţiale în condiţiile actualelor interdependenţe internaţionale.

4. Examinarea fenomenelor de management dintr-o ţară comparativ cu cele ce se desfăşoară în alte ţări determină amplificarea sferei de variabile luate în considerare. Acest lucru va determina creşterea profunzimii şi acurateţii deciziilor şi soluţiilor practice.

5. Pe plan individual, apelarea la cunoştinţe de management comparat este de natură să contribuie la dezvoltarea capacităţii de apreciere corectă şi completă a realităţilor naţionale, raportate la cele din alte state.

În concluzie, managementul comparat răspunde unei game largi de necesităţi, atât individuale, cât şi de grup, cu tendinţă de intensificare odată cu creşterea procesului de internaţionalizare a pieţelor.

Preview document

Management Comparat - Pagina 1
Management Comparat - Pagina 2
Management Comparat - Pagina 3
Management Comparat - Pagina 4
Management Comparat - Pagina 5
Management Comparat - Pagina 6
Management Comparat - Pagina 7
Management Comparat - Pagina 8
Management Comparat - Pagina 9
Management Comparat - Pagina 10
Management Comparat - Pagina 11
Management Comparat - Pagina 12
Management Comparat - Pagina 13
Management Comparat - Pagina 14
Management Comparat - Pagina 15
Management Comparat - Pagina 16
Management Comparat - Pagina 17
Management Comparat - Pagina 18
Management Comparat - Pagina 19
Management Comparat - Pagina 20
Management Comparat - Pagina 21
Management Comparat - Pagina 22
Management Comparat - Pagina 23
Management Comparat - Pagina 24
Management Comparat - Pagina 25
Management Comparat - Pagina 26
Management Comparat - Pagina 27
Management Comparat - Pagina 28
Management Comparat - Pagina 29
Management Comparat - Pagina 30
Management Comparat - Pagina 31
Management Comparat - Pagina 32
Management Comparat - Pagina 33
Management Comparat - Pagina 34
Management Comparat - Pagina 35
Management Comparat - Pagina 36
Management Comparat - Pagina 37
Management Comparat - Pagina 38
Management Comparat - Pagina 39
Management Comparat - Pagina 40
Management Comparat - Pagina 41
Management Comparat - Pagina 42
Management Comparat - Pagina 43
Management Comparat - Pagina 44
Management Comparat - Pagina 45
Management Comparat - Pagina 46
Management Comparat - Pagina 47
Management Comparat - Pagina 48
Management Comparat - Pagina 49
Management Comparat - Pagina 50
Management Comparat - Pagina 51
Management Comparat - Pagina 52
Management Comparat - Pagina 53
Management Comparat - Pagina 54
Management Comparat - Pagina 55
Management Comparat - Pagina 56
Management Comparat - Pagina 57
Management Comparat - Pagina 58
Management Comparat - Pagina 59
Management Comparat - Pagina 60
Management Comparat - Pagina 61
Management Comparat - Pagina 62
Management Comparat - Pagina 63
Management Comparat - Pagina 64
Management Comparat - Pagina 65
Management Comparat - Pagina 66
Management Comparat - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Management Comparat.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Comparat al Resurselor Umane

Capitolul 1. Managementul comparat 1.1. Concepte O caracteristica des întâlnita dupa perioada 1960 este, în aproape toate domeniile cercetarii...

Management Comparat în Europa

Subiectul diferentelor culturale prezinta importanta atat pentru specialistii in economie mondiala, in afaceri internationale sau in stiinte...

Comparații manageriale biculturale - managementul japonez vs managementul din SUA

Managementul Japonez vs. Managementul din SUA I.Scurt istoric În ceea ce priveşte economiile naţiunilor industrializate se observă diferenţe...

Management Comparat

CAPITOLUL I GENEZA MANAGEMENTULUI COMPARAT 1.1 Conceptul de management Ca şi în cazul altor ştiinţe, originea managementului comparat este...

Management Comparat - Italia și China

CAPITOLUL I. Fundamentele managementului comparat 1.1 Conceptul de management comparat internaţional E. Burduş consideră că managementul comparat...

Abordarea comparativă a managementului între Franța și Germania

Economia Germaniei Economia germană este una dintre cele mai solide şi mai puternice din lume. Localizată în centrul Europei, Germania a trecut...

Managementul în Japonia

Introducere De-a lungul coastei de est a continentului Asia, destul de departe pentru a nu putea fi văzut cu ochiul liber nici în cele mai senine...

Management comparat

Tema nr. 1 Analiză pe culturală națională din România: Cultura naţională reprezintă „un sistem organizat de înţelesuri pe care membrii unei...

Te-ar putea interesa și

Managementul Comparat al Resurselor Umane

Capitolul 1. Managementul comparat 1.1. Concepte O caracteristica des întâlnita dupa perioada 1960 este, în aproape toate domeniile cercetarii...

Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European

Introducere Actualitatea temei . Oricare ramură a activităţii omului are istoria sa. „Fără trecut nu există viitor”, iar fără înţelegerea clară a...

Management Comparat

CAPITOLUL I GENEZA MANAGEMENTULUI COMPARAT 1.1 Conceptul de management Ca şi în cazul altor ştiinţe, originea managementului comparat este...

Management Comparat - Italia și China

CAPITOLUL I. Fundamentele managementului comparat 1.1 Conceptul de management comparat internaţional E. Burduş consideră că managementul comparat...

Managementul în SUA

Logic, orice problemă indiferent de nivelul la care apare, naţional sau internaţional, este creată de om, dar în cele din urmă el este cel care o...

Managementul țărilor arabe

O trăsătură definitorie a perioadei de după 1960 o reprezintă, pe întregul frontul cercetării ştiinţifice, extinderea abordărilor comparatiste....

Management Comparat Anul 3

1. Indicati care din variantele de mai jos definesc conceptul de management european: a) managementul european are la baza diversitatea si...

Incursiune în Managementul Comparat

INTRODUCERE După cum spune și titlul ”Incursiune în managementul comparat”,în acest proiect se vorbește despre managementul comparat deoarece...

Ai nevoie de altceva?