Management Comparat

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 55385
Mărime: 229.40KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul 1

1.2.3. MODELE ŞI ABORDĂRI MAJORE DE MANAGEMENT COMPARAT

1.2.3.1. MODELUL FARMER - RICHMAN

Produs tipic al şcolii mediului, modelul Farmer-Richman este prima expresie formalizată a managementului comparat care s-a bucurat de recunoaştere şi utilizare din partea unui număr mare de cercetători şi profesori în domeniu. La baza modelului se află patru concepte, pe care le foloseşte în accepţiunea lor curentă:

• eficienţa managerială relativă, în viziunea managementului comparat;

• managementul intern, referitor la coordonarea resurselor umane şi materiale ale organizaţiei;

• constrângerile exogene, specifice mediului analizat, de natură economică, juridică, sociologică şi educaţională;

• eficienţa absolută a managementului.

Pornind de la concepţia potrivit căreia mediul este factorul cu pondere decisivă asupra managementului, Farmer şi Richman construiesc modelul prezentat în figura nr.1. Premisa metodologică pe care se bazează rezidă în considerarea managementului ca o variabilă dependentă, mediul reprezentând variabila independentă în funcţie de care evoluează toate celelalte elemente incluse în model. Aceasta rezultă cu claritate din direcţia de acţiune a influenţelor, orientate în mod exclusivist de la stânga la dreapta, adică de la mediu până la eficienţa firmei şi a sistemului din care face parte. Feed-back-ul din partea managementului este absent total din model. Fără echivoc, o asemenea construcţie şi funcţionalitate a modelului denotă o viziune unilaterală asupra fenomenelor examinate, în care rolul managementului este subevaluat. Această deficienţă majoră a modelului l-a îndreptăţit pe Schollhamer să-l califice drept “ecologist, o creatură pasivă a unor constrângeri externe” .

Afectează

afectează afectează

determină

determină

Figura nr. 1 - Modelul FARMER - RICHMAN

Punctarea limitelor modelului nu înseamnă că i se neagă utilitatea. Privind retrospectiv, constatăm că este prima construcţie coerentă asupra fundamentelor metodologice ale managementului comparat care s-a utilizat pe scară largă de către cei interesaţi în domeniu şi a avut un puternic rol de catalizator şi orientare a eforturilor depuse de către aceştia. În plus, a contribuit la sensibilizarea opiniei publice asupra rolului major pe care mediul îl are în dezvoltarea managementului şi în transferul cunoştinţelor sale pe plan mondial.

1.2.3.2. MODELUL NEGANDHI - PRASAD

În elaborarea modelului1 cei doi specialişti iau ca punct de plecare variabilele, în modelul precedent propunându-şi însă să-i depăşească limitele determinate de abordarea pasivă a managementului, de tratarea sa în mod exclusivist ca o variabilă dependentă.

Premisele metodologice de la care pornesc sunt trei:

• managementul are un rol activ în viaţa economico-socială, filosofia managementului reprezentând o variabilă independentă cu o forţă de influenţare analogă factorilor de mediu;

• în ansamblul mediului, firma sau întreprinderea joacă un rol central economic şi social, necesitând să i se acorde o atenţie deosebită, desigur ţinând cont de multiplele interacţiuni cu mediul ambiant;

• mediul, datorită complexităţii sale, este necesar să fie tratat nu global, ci diferenţiat, în cadrul său deosebind, într-o viziune sistemică, trei categorii de mediu: organizaţional, instrumental şi societal.

Prin mediul organizaţional se desemnează elementele caracteristice firmei - mărimea organizaţiei, tehnologia, climatul organizaţional, resursele umane, materiale şi financiare ale acesteia etc. - care-şi pun amprenta asupra managementului său. Elementele menţionate sunt tratate ca variabile de input în raport cu managementul.

Mediul instrumental include o parte din factorii de mediu, cei care îmbracă forma unor agenţi economici sau politici bine conturaţi şi ale căror relaţii cu organizaţia (firma) şi managementul, specializate pe anumite aspecte, pot fi relativ uşor identificate şi evaluate. Din această categorie fac parte angajaţii, furnizorii şi distribuitorii organizaţiei, consumatorii, comunitatea şi guvernul. Precizăm că, în prezent, pentru aceşti agenţi economici, se foloseşte termenul de “stakeholderi”. În esenţă un stakeholder fiind o organizaţie sau un grup de organizaţii ale căror interese sunt influenţate de conceperea şi desfăşurarea activităţilor firmei. Un management profesionist identifică stakeholderii şi promovează o abordare managerială prin care se iau în considerare interesele principalilor stakeholderi, subordonându-le realizării obiectivelor firmei.

În sfârşit, prin mediu societal desemnăm mediul macrosocial de la nivelul ţării respective, care cuprinde aceiaşi factori generali - politici, economici, juridici etc. - identificaţi de predecesorii lor, Farmer şi Richman.

Prin prisma elementelor menţionate, Neghandi şi Prasad au proiectat modelul prezentat în figura nr. 2.

afectează

Figura nr. 2 - Modelul NEGANDHI - PRASAD

Faţă de modelul precedent, construcţia lui Negandhi şi Prasad oferă câteva atuuri importante. Distincţia dintre teoria (filosofia) managementului şi practica sa a permis luarea în considerare a relaţiei management-mediu de o manieră mai apropiată de dimensiunile sale reale. În consecinţă, se creează premisa pentru o abordare mai echilibrată şi diferenţiată a problematicii managementului comparat, aceasta şi ca urmare a reconsiderării rolului organizaţiei. Mulţimea investigaţiilor de teren desfăşurate pe baza acestui model s-a finalizat în rezultate concrete sensibil superioare. Spre exemplu, mai multe cercetări de teren, în frunte cu cele iniţiate de autorii modelului, au urmărit să demonstreze influenţele factorilor consideraţi asupra eficacităţii şi eficienţei organizaţiei, inclusiv la nivelul unor indicatori cum ar fi profitul, cota-parte din piaţă etc.

Preview document

Management Comparat - Pagina 1
Management Comparat - Pagina 2
Management Comparat - Pagina 3
Management Comparat - Pagina 4
Management Comparat - Pagina 5
Management Comparat - Pagina 6
Management Comparat - Pagina 7
Management Comparat - Pagina 8
Management Comparat - Pagina 9
Management Comparat - Pagina 10
Management Comparat - Pagina 11
Management Comparat - Pagina 12
Management Comparat - Pagina 13
Management Comparat - Pagina 14
Management Comparat - Pagina 15
Management Comparat - Pagina 16
Management Comparat - Pagina 17
Management Comparat - Pagina 18
Management Comparat - Pagina 19
Management Comparat - Pagina 20
Management Comparat - Pagina 21
Management Comparat - Pagina 22
Management Comparat - Pagina 23
Management Comparat - Pagina 24
Management Comparat - Pagina 25
Management Comparat - Pagina 26
Management Comparat - Pagina 27
Management Comparat - Pagina 28
Management Comparat - Pagina 29
Management Comparat - Pagina 30
Management Comparat - Pagina 31
Management Comparat - Pagina 32
Management Comparat - Pagina 33
Management Comparat - Pagina 34
Management Comparat - Pagina 35
Management Comparat - Pagina 36
Management Comparat - Pagina 37
Management Comparat - Pagina 38
Management Comparat - Pagina 39
Management Comparat - Pagina 40
Management Comparat - Pagina 41
Management Comparat - Pagina 42
Management Comparat - Pagina 43
Management Comparat - Pagina 44
Management Comparat - Pagina 45
Management Comparat - Pagina 46
Management Comparat - Pagina 47
Management Comparat - Pagina 48
Management Comparat - Pagina 49
Management Comparat - Pagina 50
Management Comparat - Pagina 51
Management Comparat - Pagina 52
Management Comparat - Pagina 53
Management Comparat - Pagina 54
Management Comparat - Pagina 55
Management Comparat - Pagina 56
Management Comparat - Pagina 57
Management Comparat - Pagina 58
Management Comparat - Pagina 59
Management Comparat - Pagina 60
Management Comparat - Pagina 61
Management Comparat - Pagina 62
Management Comparat - Pagina 63
Management Comparat - Pagina 64
Management Comparat - Pagina 65
Management Comparat - Pagina 66
Management Comparat - Pagina 67
Management Comparat - Pagina 68
Management Comparat - Pagina 69
Management Comparat - Pagina 70
Management Comparat - Pagina 71
Management Comparat - Pagina 72
Management Comparat - Pagina 73
Management Comparat - Pagina 74
Management Comparat - Pagina 75
Management Comparat - Pagina 76
Management Comparat - Pagina 77
Management Comparat - Pagina 78
Management Comparat - Pagina 79
Management Comparat - Pagina 80
Management Comparat - Pagina 81
Management Comparat - Pagina 82
Management Comparat - Pagina 83
Management Comparat - Pagina 84
Management Comparat - Pagina 85
Management Comparat - Pagina 86
Management Comparat - Pagina 87
Management Comparat - Pagina 88
Management Comparat - Pagina 89
Management Comparat - Pagina 90
Management Comparat - Pagina 91
Management Comparat - Pagina 92
Management Comparat - Pagina 93
Management Comparat - Pagina 94
Management Comparat - Pagina 95
Management Comparat - Pagina 96
Management Comparat - Pagina 97
Management Comparat - Pagina 98
Management Comparat - Pagina 99
Management Comparat - Pagina 100
Management Comparat - Pagina 101
Management Comparat - Pagina 102
Management Comparat - Pagina 103
Management Comparat - Pagina 104
Management Comparat - Pagina 105
Management Comparat - Pagina 106
Management Comparat - Pagina 107
Management Comparat - Pagina 108
Management Comparat - Pagina 109
Management Comparat - Pagina 110
Management Comparat - Pagina 111
Management Comparat - Pagina 112
Management Comparat - Pagina 113
Management Comparat - Pagina 114
Management Comparat - Pagina 115
Management Comparat - Pagina 116

Conținut arhivă zip

  • Management Comparat.doc

Alții au mai descărcat și

Management General

Capitolul 1 Elemente de teoria firmei Firma este entitatea organizatorică şi tehnologică cea mai reprezentativă în societatea contemporană....

Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017

Capitolul 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND LOGISTICA 1.1. Conținutul și componentele logisticii Filozofia logisticii promovează ca obiectiv...

Management Comparat

I. Fundamentele teoretice ale managementului comparat 1.1. Conceptul de management comparat Managementul comparat s-a impus ca disciplină în sine...

Managementul Afacerilor Economice

1. Definirea şi clasificarea contrapartidei 1.1. Definirea contrapartidei Operaţiunile de contrapartidă constau în legarea vânzării de cumpărare,...

Managementul serviciilor

CURSUL I CONȚINUTUL ȘI SFERA DE CUPRINDERE A SERVICIILOR Evoluția economiei moderne înscrie între orientarile sale fundamentale: dezvoltarea și...

Management Strategic

CAPITOLUL 1 EMERGENŢA CONCEPTULUI ŞI PRACTICII MANAGEMENTULUI STRATEGIC Obiective: - justificarea necesităţii şi utilităţii abordării...

Analiza Mediului Extern

4. Analiza mediului extern Pentru a putea face o analiză coerentă şi cu rezultate benefice pentru elaborarea demersului strategic viitor al...

Management

FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI Funcţia de previziune cuprinde ansamblul acţiunilor prin care se stabilesc obiectivele firmei pe termen scurt, mediu şi...

Te-ar putea interesa și

Managementul Comparat al Resurselor Umane

Capitolul 1. Managementul comparat 1.1. Concepte O caracteristica des întâlnita dupa perioada 1960 este, în aproape toate domeniile cercetarii...

Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European

Introducere Actualitatea temei . Oricare ramură a activităţii omului are istoria sa. „Fără trecut nu există viitor”, iar fără înţelegerea clară a...

Management Comparat

CAPITOLUL I GENEZA MANAGEMENTULUI COMPARAT 1.1 Conceptul de management Ca şi în cazul altor ştiinţe, originea managementului comparat este...

Management Comparat - Italia și China

CAPITOLUL I. Fundamentele managementului comparat 1.1 Conceptul de management comparat internaţional E. Burduş consideră că managementul comparat...

Managementul în SUA

Logic, orice problemă indiferent de nivelul la care apare, naţional sau internaţional, este creată de om, dar în cele din urmă el este cel care o...

Managementul țărilor arabe

O trăsătură definitorie a perioadei de după 1960 o reprezintă, pe întregul frontul cercetării ştiinţifice, extinderea abordărilor comparatiste....

Management Comparat Anul 3

1. Indicati care din variantele de mai jos definesc conceptul de management european: a) managementul european are la baza diversitatea si...

Incursiune în Managementul Comparat

INTRODUCERE După cum spune și titlul ”Incursiune în managementul comparat”,în acest proiect se vorbește despre managementul comparat deoarece...

Ai nevoie de altceva?