Management de Proiect

Imagine preview
(8/10 din 13 voturi)

Acest curs prezinta Management de Proiect.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Profesor: Balogh Márton

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

În perioada actuala atragerea de surse de finantare prin proiecte a devenit o practica destul de frecvent folosita. Daca la început metoda de finantare prin intermediul proiectelor a fost o practica caracteristica mai ales organizatiilor neguvernamentale, în ultima perioada finantarea prin proiecte s-a extins atât la nivelul administratiilor publice, cât si la nivelul organizatiilor orientate spre obtinerea profitului. Pentru activitatea administratiilor publice locale, elaborarea si gestionarea proiectelor, raspunde în primul rând unei duble necesitati:

- nevoia de a adopta tehnici moderne de lucru,

- nevoia de a atrage noi resurse financiare pentru rezolvarea unor probleme aparute la nivelul comunitatilor locale.

Un proiect care dispune de termene precise, de obiective, de un responsabil si de mijloace alocate, permite introducerea progresiva a unei culturi orientate spre atingerea rezultatelor într-o perioada data. Prin urmare managementul de proiect a devenit o tematica de baza în mai toate modulele de pregatire adresate functionarilor publici.

Manualul de fata este realizat în cadrul unui program de Educatie la distanta adresat functionarilor publici si intitulat SEDAP (Sistem de educatie la distanta pentru functionarii publici din administratia publica locala). Programul de educatie la distanta a fost dezvoltat de Fundatia Civitas pentru o Societatea Civila iar proiectul, în cadrul careia a aparut si acest volum, a fost implementat în parteneriat de Fundatia Diaspora si organizatia amintita mai sus fiind finantat de Uniunea Europeana prin Programul Phare Coeziune Economica si Sociala 2000. Prin acest volum autorul nu si-a propus sa realizeze un material exhaustiv în domeniul elaborarii si managementului de proiecte ci doar sa prezinte câteva notiuni referitoare la acest fenomen, s-a încercat îmbinarea notiunilor teoretice cu cele practice în functie de necesitatile specifice proiectelor derulate de administratiile publice locale.

Materialul suport de curs care are ca tematica managementul de proiect este structurat pe trei parti. În prima parte vor fi prezentate câteva notiuni de specialitate pentru a clarifica cadrul conceptual al domeniului la care ne referim. Cea de-a doua parte va fi dedicata modalitatilor, pasilor care trebuie urmati în elaborarea proiectelor si a modului de conducere/gestionare propriu-zisa a unui proiect. Fundraisingul este tema celei de-a treia parti a acestui material.

I. Clarificari conceptuale

Înainte de a vorbi despre elaborarea proiectelor, despre managementul de proiect, precum si despre tehnicile si practicile de fundraising este necesara definirea termenilor de specialitate care vor fi folositi în cadrul lucrarii. Pentru început se vor defini cei doi termeni care compun aceasta expresie de management de proiecte.

Astfel, cuvântul proiect provine din latinescul projectus si conform Dictionarului Explicativ al Limbii Române are mai multe întelesuri, pentru noi fiind interesante urmatoarele:

- plan sau intentie de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru;

- prima forma a unui plan (economic, social, financiar, etc.) care urmeaza sa fie discutat si aprobat pentru a primi un caracter oficial si a fi pus în aplicare.

În materialul editat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii - Centrul pentru Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale - pentru conceptul de proiect sunt date urmatoarele întelesuri:

1. Gândire anticipativa orientata catre un scop, având în vedere producerea unei schimbari, percepute ca favorabila pentru cel ce intentioneaza sa o produca.

2. Documentatie tehnica si financiara, riguros alcatuita, pe baza careia se poate realiza un sistem oarecare cu caracteristici si niveluri de performanta predeterminate si cu riscuri limitate.

3. Proiect = activitate care are un început si un sfârsit, este planificata si controlata si are drept scop o schimbare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management de Proiect.doc