Management Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 6 fișiere: pdf
Pagini : 159 în total
Cuvinte : 56959
Mărime: 2.03MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1.Managementul financiar: definiţie, obiective, atribuţii, funcţii

În condiţiile economiei de piaţă, eficienţa unei întreprinderi depinde într-o proporţie

covârşitoare de capacitatea managerilor de a înţelege şi aplica principiile, metodele şi tehnicile

moderne de management. Calitatea actului de management este o condiţie vitală pentru ca firmele

să obţină avantaje competitive şi să reziste în mecanismele concurenţiale. Afirmaţia anterioară este

cu atât mai importantă cu cât, în ultimii ani, s-a demonstrat că factorul principal al falimentului

unei întreprinderi îl reprezintă incompetenţa managerilor şi greşelile de conducere datorate unor

erori în materie decizională. Într-o analiză structurală, acest factor deţine o pondere de 60%, fiind

urmat la mare distanţă de evoluţia nefavorabilă a pieţei (cu o pondere de 20%), fenomene naturale,

incendii, calamităţi, cutremure (cu o pondere de 10%) şi alte cauze (10%).

Având în vedere că falimentul apare ca urmare a imposibilităţii întreprinderii de a-şi

onora obligaţiile de plată şi este determinat de lipsa de lichidităţi, putem susţine că managementul

activităţii financiare este cauza succesului sau eşecului întreprinzătorilor. Aşadar, conducerea

prin finanţe a unei întreprinderi vine în sprijinul fundamentării politicii financiare la nivel

microeconomic, concretizându-se într-o multitudine de decizii financiare, cu impact asupra

performanţelor financiare. În aceste condiţii, întreprinderea apare ca un centru autonom de decizie

care deţine putere economico-financiară.

„Existenţa unei structuri de putere- afirma P. Conso- constituie suportul procedurii

interne de luare a deciziilor. Gradul de raţionalitate al deciziei depinde de rolul oamenilor şi de

sistemul de valori la care aceştia acceptă să adere.”1

Noţiunea de putere este fundamentală pentru înţelegerea procesului decizional, iar

argumentele care pledează pentru conservarea şi sporirea acesteia sunt, prin excelenţă, de natură

financiară.

Prin urmare, din multitudinea formelor de management, un rol fundamental a dobândit

managementul financiar care, în contextul actual al Uniunii Europene, trebuie să contribuie la

formarea unei noi mentalităţi despre afaceri şi la sporirea competitivităţii. Astfel, la summit-ul

1 Conso, P. – La gestion financière de l’entreprise. Les techiques et l’analyse financière; Tome 1; édition Dunod;

1981; p. 10

Conţinutul managementului financiar al întreprinderii

4

organizat la Barcelona în primăvara anului 2002, s-a ajuns la concluzia că procesul de integrare

europeană trebuie să se bazeze, nu numai pe marile concerne, ci şi pe întreprinderile mici şi

mijlocii. Acestea din urmă, printr-un management financiar adecvat, au rolul de a reinstaura

încrederea investitorilor şi consumatorilor şi, implicit, de a relansa iniţiativa şi activitatea

economică în spaţiul comunitar.

Aşadar, indiferent de mărimea şi forma de proprietate a întreprinderii, managementul

financiar îşi asumă în cea mai mare parte răspunderea pentru politica financiară adoptată la nivel

microeconomic care urmează a se aplica în vederea atingerii obiectivelor urmărite de proprietarii

şi/sau administratorii resurselor financiare. Din acest motiv, multitudinea definiţiilor întâlnite în

literatura de specialitate, identifică managementul financiar cu domeniul care se ocupă cu

fundamentarea deciziilor financiare la nivelul întreprinderii. Managementul financiar reprezintă

un ansamblu de principii, metode, tehnici, instrumente şi acţiuni prin intermediul cărora se

fundamentează deciziile financiare în contextul realizării unor obiective organizaţionale, formulate

printr-o strategie de firmă.

În cazul managementului financiar, obiectivul său general este de a asigura eficienţa

constituirii şi utilizării capitalului, realizând pe această cale suportul financiar maximizării

valorii de piaţă a firmei şi implicit, creşterea averii acţionarilor. În raport cu acest obiectiv, unii

autori2 definesc managementul financiar şi într-o formă simplificată, focalizându-l numai pe

conducerea eficientă a procesului de alocare corectă şi profitabilă a resurselor.

Preview document

Management Financiar - Pagina 1
Management Financiar - Pagina 2
Management Financiar - Pagina 3
Management Financiar - Pagina 4
Management Financiar - Pagina 5
Management Financiar - Pagina 6
Management Financiar - Pagina 7
Management Financiar - Pagina 8
Management Financiar - Pagina 9
Management Financiar - Pagina 10
Management Financiar - Pagina 11
Management Financiar - Pagina 12
Management Financiar - Pagina 13
Management Financiar - Pagina 14
Management Financiar - Pagina 15
Management Financiar - Pagina 16
Management Financiar - Pagina 17
Management Financiar - Pagina 18
Management Financiar - Pagina 19
Management Financiar - Pagina 20
Management Financiar - Pagina 21
Management Financiar - Pagina 22
Management Financiar - Pagina 23
Management Financiar - Pagina 24
Management Financiar - Pagina 25
Management Financiar - Pagina 26
Management Financiar - Pagina 27
Management Financiar - Pagina 28
Management Financiar - Pagina 29
Management Financiar - Pagina 30
Management Financiar - Pagina 31
Management Financiar - Pagina 32
Management Financiar - Pagina 33
Management Financiar - Pagina 34
Management Financiar - Pagina 35
Management Financiar - Pagina 36
Management Financiar - Pagina 37
Management Financiar - Pagina 38
Management Financiar - Pagina 39
Management Financiar - Pagina 40
Management Financiar - Pagina 41
Management Financiar - Pagina 42
Management Financiar - Pagina 43
Management Financiar - Pagina 44
Management Financiar - Pagina 45
Management Financiar - Pagina 46
Management Financiar - Pagina 47
Management Financiar - Pagina 48
Management Financiar - Pagina 49
Management Financiar - Pagina 50
Management Financiar - Pagina 51
Management Financiar - Pagina 52
Management Financiar - Pagina 53
Management Financiar - Pagina 54
Management Financiar - Pagina 55
Management Financiar - Pagina 56
Management Financiar - Pagina 57
Management Financiar - Pagina 58
Management Financiar - Pagina 59
Management Financiar - Pagina 60
Management Financiar - Pagina 61
Management Financiar - Pagina 62
Management Financiar - Pagina 63
Management Financiar - Pagina 64
Management Financiar - Pagina 65
Management Financiar - Pagina 66
Management Financiar - Pagina 67
Management Financiar - Pagina 68
Management Financiar - Pagina 69
Management Financiar - Pagina 70
Management Financiar - Pagina 71
Management Financiar - Pagina 72
Management Financiar - Pagina 73
Management Financiar - Pagina 74
Management Financiar - Pagina 75
Management Financiar - Pagina 76
Management Financiar - Pagina 77
Management Financiar - Pagina 78
Management Financiar - Pagina 79
Management Financiar - Pagina 80
Management Financiar - Pagina 81
Management Financiar - Pagina 82
Management Financiar - Pagina 83
Management Financiar - Pagina 84
Management Financiar - Pagina 85
Management Financiar - Pagina 86
Management Financiar - Pagina 87
Management Financiar - Pagina 88
Management Financiar - Pagina 89
Management Financiar - Pagina 90
Management Financiar - Pagina 91
Management Financiar - Pagina 92
Management Financiar - Pagina 93
Management Financiar - Pagina 94
Management Financiar - Pagina 95
Management Financiar - Pagina 96
Management Financiar - Pagina 97
Management Financiar - Pagina 98
Management Financiar - Pagina 99
Management Financiar - Pagina 100
Management Financiar - Pagina 101
Management Financiar - Pagina 102
Management Financiar - Pagina 103
Management Financiar - Pagina 104
Management Financiar - Pagina 105
Management Financiar - Pagina 106
Management Financiar - Pagina 107
Management Financiar - Pagina 108
Management Financiar - Pagina 109
Management Financiar - Pagina 110
Management Financiar - Pagina 111
Management Financiar - Pagina 112
Management Financiar - Pagina 113
Management Financiar - Pagina 114
Management Financiar - Pagina 115
Management Financiar - Pagina 116
Management Financiar - Pagina 117
Management Financiar - Pagina 118
Management Financiar - Pagina 119
Management Financiar - Pagina 120
Management Financiar - Pagina 121
Management Financiar - Pagina 122
Management Financiar - Pagina 123
Management Financiar - Pagina 124
Management Financiar - Pagina 125
Management Financiar - Pagina 126
Management Financiar - Pagina 127
Management Financiar - Pagina 128
Management Financiar - Pagina 129
Management Financiar - Pagina 130
Management Financiar - Pagina 131
Management Financiar - Pagina 132
Management Financiar - Pagina 133
Management Financiar - Pagina 134
Management Financiar - Pagina 135
Management Financiar - Pagina 136
Management Financiar - Pagina 137
Management Financiar - Pagina 138
Management Financiar - Pagina 139
Management Financiar - Pagina 140
Management Financiar - Pagina 141
Management Financiar - Pagina 142
Management Financiar - Pagina 143
Management Financiar - Pagina 144
Management Financiar - Pagina 145
Management Financiar - Pagina 146
Management Financiar - Pagina 147
Management Financiar - Pagina 148
Management Financiar - Pagina 149
Management Financiar - Pagina 150
Management Financiar - Pagina 151
Management Financiar - Pagina 152
Management Financiar - Pagina 153
Management Financiar - Pagina 154
Management Financiar - Pagina 155
Management Financiar - Pagina 156
Management Financiar - Pagina 157
Management Financiar - Pagina 158
Management Financiar - Pagina 159

Conținut arhivă zip

  • Management%20financiar%20-%20Curs%202007-2008%20(Capitolul%202).pdf
  • Management%20financiar%20-%20Curs%202007-2008%20(Capitolul%201).pdf
  • Management financiar - Curs 2007-2008 (Capitolul 3-2).pdf
  • Management financiar - Curs 2007-2008 (Capitolul 3-1).pdf
  • manag%20fin%20cap%205.pdf
  • manag%20fin%20cap%204.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul Participativ și Motivarea Personalului

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE DE MANAGEMENT I. 1. Conceptul de management La începutul desfăşurării unor activităţi în grupuri organizate,...

Influenta Sistemului de Management al Calitatii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII PRIVIVIND PREOCUPĂRILE ACTUALE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII. 1.1.Conceptul calităţii. Conceptul general de ,,calitate’’ se...

Analiză și sinteză managerială - SC Hard Discount Mall Invest SRL Brașov

Conceptul de management strategic. Strategia Termenul de strategie are o existenţă şi o istorie îndelungată, el fiind împrumutat, ca şi alte...

Managementul Financiar

Tema 1.Conceptul de Management Financiar 1. Esenţa şi obiectivele Managementului Financiar. 2. Funcţiile Managementului Financiar în cadrul...

Management Financiar

Cursul 1: Managementul financiar în firma modernă Importanţa în creştere a managementului financiar Finanţele reprezintă o funcţie care are în...

Managementul Financiar al Firmei - Note de Curs

INTRODUCERE Milan Kuber, spunea că “finanţele şi contabilitatea“ componente ale managementului financiar asigură “limbajul de lucru al...

Management Financiar

CAPITOLUL 1 FINANŢELE ÎNTREPRINDERII. OBIECTUL ŞI SARCINILE GESTIUNII FINANCIARE Obiectul gestiunii financiare a întreprinderii 2. Sarcinile...

Management Financiar

1.1. Conţinutul managementului financiar Conţinutul managementului financiar poate fi abordat prin referinţă la: obiectul său sarcinile...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici

INTRODUCERE Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme...

Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil

INTRODUCERE “Managementul financiar este o artă nu o ştiinţă exactă, ceea ce explică de ce unii oameni sunt capabili să o facă, iar alţii nu”....

Managementul financiar al unei entități economice - noțiuni generale

I. Introducere În economia de piață care ne înconjoară, un rol important în realizarea activităților specifice acesteia îl au agenții economici,...

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a...

Proiect Managementul Financiar Contabil

Cap 1. Managementul şi funcţiile sale 1.1 Conceptul de management Conceptul de management are semnificaţii multiple atât în teorie cât şi în...

Managementul financiar și rolul lui în lumea contemporană

INTRODUCERE Scopul principal al unei afaceri il constituie profitul. In vederea dezvoltarii controlabile a afacerii si maximizarii profitului,...

Managementul Financiar al Firmei

Capitolul 1. Managementul financiar al firmei Conceptul de management financiar În condiţiile economiei de piaţă, eficienţa unei întreprinderi...

Managementul Financiar

Partea I Managementul financiar public 1.1.Importanţa managementului financiar Directorii executivi ai firmelor recunosc că practica le cere tot...

Ai nevoie de altceva?