Management General

Imagine preview
(8/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Management General.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 346 de pagini .

Profesor: Rada Constantin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

Cap.1. Conceptul de management 8
1.1. Definirea managementului 8
1.1.1. Managementul ca proces 11
1.1.2. Managementul ca sistem 13
1.1.3. Concepte clasice și moderne 15
1.2. Managementul clasic și contemporan 18
1.2.1. Managementul este artă sau știință? 18
1.2.2. Managementul pe plan mondial 22
Cap.2. Școlile și doctrinele managementului 27
2.1. Școala clasică 27
2.1.1. Managementul științific 28
2.1.2. Managementul administrativ 32
2.1.3. Managementul birocratic 33
2.2. Școala comportamentului uman 36
2.3. Managementul modern 42
2.4. Școala cantitativă 49
2.5. Evoluția managementului în România 51
2.5.1. Tipologia firmelor românești 54
Cap.3. Funcțiile managementului 58
3.1. Generalități ale funcțiilor managementului 58
3.2. Prevederea (Planificare, Previziunea) 61
3.3. Organizarea 65
3.4. Antrenarea (Comandă - Motivație) 67
3.5. Coordonarea 70
3.6. Controlul 72
3.7. Particularități ale funcțiilor managementului 75
Cap.4. Importanța mediului ambiant 80
4.1. Abordarea mediului ambiant de către managementul firmei 80
4.2. Factorii de influență a mediului ambiant 82
4.3. Firma ca obiect al managementului 85
4.4. Antreprenorul (întreprinzătorul) și firma 86
Cap.5. Sistemul informațional al managementului 90
5.1. Definirea sistemului informațional 90
5.2. Componentele sistemului informațional 91
5.2.1. Informația economică 91
5.2.2. Circuite și fluxuri informaționale 94
5.2.3. Proceduri informaționale 96
5.2.4. Evaluarea informațiilor economice 97
5.3. Funcțiile sistemului informațional 98
5.4. Măsurarea cantității de informație 99
5.5. Sistemul de comunicații 101
5.6. Instrumentul de conducere operativă 107
Cap.6. Deciziile manageriale 110
6.1. Etapele procesului decizional 110
6.2. Cerințe față de decizii 112
6.3. Tipologia deciziilor 113
6.4. Metode și tehnici 118
6.4.1. Fundamentarea deciziilor manageriale în condiții
de certitudine 119
6.4.1.1. Când decidentul este individual 121
6.4.1.2. Când decidentul este colectiv 139
6.4.2. Fundamentarea deciziilor manageriale în condiții de risc 151
6.4.2.1. Când decidentul este individual 151
6.4.2.2. Când decidentul este colectiv 156
6.4.3. Fundamentarea deciziilor manageriale în condiții
de incertitudine 163
6.4.3.1. Decizii unicriteriale 164
6.4.3.2. Decizii multicriteriale 170
Cap.7. Organizarea firmei 176
7.1. Organizarea procesuală 176
7.1.1. Funcțiunile întreprinderii 179
7.2. Organizarea structurală 185
7.3. Structuri organizatorice de management 200
7.3.1. Structura ierarhic – liniară 200
7.3.2. Structura funcțională 203
7.3.3. Structura mixtă 205
7.4. Tipuri de organigrame 208
7.5. Regulamentul de organizare și funcționare 214
7.6. Elaborarea structurii organizatorice de management 218
7.6.1. Principii de structurare organizatorică 218
7.6.2. Interdependența dintre variabilele organizaționale
și structura organizatorică a firmei 222
7.6.3. Elaborarea structurii organizatorice 224
7.7. Tendințe mondiale în organizarea firmelor 226
Cap.8. Metode și tehnici de management 227
8.1. Concepte 227
8.2. Sistemul strategic al managementului 232
8.2.1. Conceptul de strategie și politică a firmei 233
8.2.2. Tipologia strategiilor 239
8.2.3. Etapele de elaborare și finalizare a strategiei manageriale 241
8.3. Metode de management 244
8.3.1. Conducere prin obiective 244
8.3.2. Conducere prin bugete 251
8.3.3. Conducere prin excepție 254
8.3.4. Conducere prin proiecte 259
8.3.5. Managementul pe produs (MP) 264
8.3.6. Conducere prin costuri 271
8.4. Tehnici specifice de management 273
8.4.1. Analiza diagnostic 273
8.4.2. Ședința 279
8.4.3. Delegarea 282
8.4.4. Tehnica Brainstorming 284
8.4.5. Tehnica „Delphi” 288
8.4.6. Sesiunea Sinectica (metoda lui Gordon) 289
8.4.7. Reuniunea „Philips ’66” 292
Cap.9. Echipa managerială 294
9.1. Resursele umane din organizații 294
9.2. Factorii mediului organizațional 295
9.2.1. Relațiile interumane 295
9.2.2. Climatul de muncă 297
9.3. Trăsăturile managerului 300
9.3.1. Statutul și rolul managerului 300
9.3.2. Trăsăturile cadrelor de conducere 302
9.3.3. Personalitatea și temperamentul 307
9.4. Stiluri de muncă și tipuri de conducători 319
9.5. Leadership și management 331
9.6. Planificarea și organizarea timpului de muncă al cadrelor de conducere 336
9.6.1. Planificarea timpului de muncă 337
9.6.2. Organizarea timpului de muncă 339
BIBLIOGRAFIE 342

Extras din document

Cap.1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT

1.1. Definirea managementului

Etimologic, cuvântul – management – derivă din latinescul „manus” care înseamnă mână, manevrare, manipulare. În italiană „manegio”, adică prelucrare cu mână. Din cuvântul francez „manège” a ajuns în limba română cu semnificația de „loc unde sunt crescuți caii”. În limba engleză a ajuns sub forma verbului „to manage”, care înseamnă a conduce, a administra.

De-a lungul dezvoltării, termenul a fost utilizat în administrația publică, în ziaristică și în domeniul militar.

Managementul înseamnă conducerea cu succes a acțiunilor sau administrarea eficientă a unei societăți comerciale.

Baza obiectivă a apariției și dezvoltării managementului a constituit-o activitatea comunităților umane, managementul fiind un proces de orientare a activităților oamenilor în scopul realizării unor obiective (Lazăr I., “Management general”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997).

Procesul de management se desfășoară și se dezvoltă în mediul intern și extern al organizațiilor. Fiind rezultatul gândirii și practicii umane, el are un caracter universal.

Dezvoltarea societății omenești a atras după sine intensificarea și amplificarea preocupărilor în domeniul managementului. Managementul a devenit o formă specifică de muncă intelectuală, cu o funcție bine precizată, bazându-se pe un bogat suport de cunoștințe științifice.

Managementul a început să fie considerat ca o activitate distinctă, desfășurată pe diferite niveluri ierarhice, abia la începutul secolului al XX-lea, iar primele lucrări considerate răspuns acestei problematici, în exclusivitate, au apărut la începutul secolului XX.

Dinamica dezvoltării afacerilor unei firme, fie ea mică sau mare societate transnațională, a determinat indispensabilitatea cunoștințelor de management. Cu atât mai stringentă este cerința de a dispune de cunoștințe în domeniul managementului în țările în curs de dezvoltare sau în cele în care se desfășoară procesul de tranziție de la sistemul centralizat la economia de piață.

Philip W. Shay, făcând aprecieri la importanța deosebită a însușirii cunoștințelor de management și a formării unor manageri competenți în țările în curs de dezvoltare, afirma: “Pentru ca aceste țări să progreseze în libertate și demnitate umană, managementul trebuie să constituie resursa primordială a dezvoltării, iar managerii trebuie să acționeze ca principali catalizatori. Dacă rezolvarea problemelor legate de dezvoltarea lor se va baza numai pe experiență, ele vor inevitabil împinse spre centralism excesiv, prin concentrarea deciziilor de management în mâinile celor câțiva planificatori la nivel înalt, experimentați, pe care îi au și al căror număr nu poate fi ușor sporit.

David H. Hemphil prezintă o definiție sintetică, potrivit căreia managementul este un compus al elementelor putere, autoritate și influență. Între aceste trei elemente la nivel microeconomic există o corelație cu influențe benefice asupra activității. Ele presupun colaborarea și participarea individuală și în grup pentru realizarea obiectivului general.

Asociația Americană de Management a emis adevărul că managementul presupune: a obține rezultate prin alții, asumându-ți responsabilitatea pentru aceste rezultate; a fi orientat spre mediul înconjurător; a lua decizii vizând finalitatea firmei; a te baza pe subordonați, încredințându-le responsabilități pentru rezultate vizate a fi obținute, a le recunoaște posibilitatea de a greși și a primi favorabil inițiativele lor; a descentraliza sistemul organizatoric și a aprecia oamenii în funcție de rezultatele obținute.

Unul din părinții managementului, H. Fayol (1841-1925), descrie faptul că prin management se înțelege, în general, a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona și a controla. Aceste aspecte sunt principalele atribute sau funcțiuni ale managementului acceptate și astăzi.

Explorând literatura de specialitate se observă că există și alte definiții ale managementului, cum ar fi:

Managementul reprezintă integrarea și coordonarea eficientă a resurselor în scopul atingerii obiectivelor dorite;

Managementul este ansamblul demersurilor, metodelor și proceselor de planificare, organizare, alocare de resurse, control, activare și animare a unei întreprinderi;

Managementul este procesul de coordonare a resurselor umane, informaționale, fizice și financiare, în vederea realizării scopurilor organizației;

Managementul este procesul de planificare, organizare, antrenare și control a eforturilor membrilor unei organizații și folosirea altor resurse organizaționale pentru atingerea scopurilor;

Managementul este lucrul cu indivizi sau grupuri pentru îndeplinirea unor obiective organizaționale;

Managementul este actul sau arta de a conduce, utilizarea judicioasă a mijloacelor pentru atingerea scopului, grupul celor ce conduc sau orientează o întreprindere;

Managementul este atingerea unor obiective prin intermediul altor oameni;

Managementul este dirijarea aspectelor tehnologice, comerciale și umane ale unei situații, în scopul obținerii unui progres.

Prin diferitele accepțiuni date managementului, acesta este considerat un proces, o activitate, un grup de persoane (managerii) sau o artă sau știință, cu obiect, legități și principii proprii.

1.1.1. Managementul ca proces

După cum se știe, la capătul fiecărui proces rezultă un produs, produsele finite ale procesului de management sunt deciziile. Acestea sunt rezultatul înlănțuirii unui ansamblu operațional de culegere și evaluare informațională prin specificitatea gândirii și rațiuni membrilor echipei manageriale.

Procesul de management are rolul de a asigura echilibrul dinamic al proceselor de producție.

Rezultatele finale, calitatea lor, depind de suma calităților decidentului individual sau de grup, precum și de totalitatea informațiilor tehnico-economice și sociale de care se dispune conjunctural.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management General.ppt

Alte informatii

a fost prezentat de profesor doctor inginer Rada Constantin, în cadrul cursului cu acelaşi nume, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia informaţiei, Universitatea din Oradea