Management Informațional

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 22500
Mărime: 824.94KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florescu Paul

Cuprins

Cap. 1. Aspecte privind informatizarea unităţilor economice

1.1. Unitatea economică – ansamblu de sisteme şi procese

1.1.1. Cuplul informaţie-decizie într-o economie sistemică

1.1.2. Circuite şi fluxuri informaţionale

1.1.3. Sistemul informatic al unităţii economice

1.2. Consideraţii privind realizarea unui sistem informatic

1.2.1. Proiectul director

1.2.2. Elemente de analiză şi proiectare

1.2.3. Avantajele utilizării bazelor de date

1.2.4. Documentaţia însoţitoare

1.2.5. Principalele etape în realizarea unei aplicaţii

Cap. 2. Sisteme informatice pentru conducere

2.1. Introducere

2.2. Obiective

2.2.1. Informarea conducerii

2.2.2. Raţionalizarea procesului de luare a deciziilor

2.3. Structura

2.4. Componente

2.4.1. Banca de date

2.4.2. Banca de modele şi metode

2.4.3. Echipamentele

2.4.4. Oamenii

2.4.5. Mediul înconjurător

2.5. Concepţia globală şi integrabilitatea

2.6. Informaţia

a) Calitatea informaţiei

b) Utilitatea informaţiei

c) Componentele informaţiei

d) Reprezentarea informaţiei

Cap. 3. Modalităţi de organizare a datelor supuse prelucrării automate

3.1. Definirea şi obiectivele organizării datelor

3.2. Evoluţia metodelor şi tehnicilor de organizare a datelor

3.3. Organizarea datelor în baze de date

3.3.1. Niveluri de organizare a datelor

3.3.2. Obiectivele băncilor de date

3.3.3. Clasificarea bazelor de date

Cap. 4. Sisteme informatice de asistare a deciziei în managementul contemporan

4.1 Sistemul holonic

4.2 Noi concepte privind procesele de afaceri

Cap. 5. Sisteme informatice de asistarea a deciziei (SIAD)

5.1. Ce înseamnă SIAD

5.2 Evoluţia SIAD

5.3 Caracteristicile unui SIAD

5.4 Clasificarea SIAD- urilor

Cap. 6. Arhitectura unui SIAD

6.1. Gestiunea datelor

6.2 Modelele şi gestiunea modelelor

6.3 Sistemele de gestiune a cunoştinţelor

6.4 Subsistemul de dialog

6.5 Integrarea SIAD-urilor

Cap. 7. Tehnologii moderne aferente SIAD

7.1 Inteligenţa artificială in problematica decizională

7.2 Sisteme expert - parte integranta a inteligentei artificiale

7.3. Structura unui sistem expert

7.4. Trăsăturile unui sistem expert şi domeniile de utilizare

7.5. Viitorul inteligentei artificiale

Cap. 8. Tablourile de bord electronice

Cap. 9. Data Warehouse

9.1. Obiectivele si caracteristicile tehnologiei Data Warehouse

9.2 Structura unui Data Warehouse

9.3 Arhitecturi specifice unui data warehouse

9.4. Realizarea unui Data Warehouse

9.5. Caracteristicile unui proiect de tip data Warehouse

9.6. Diferenţa între bazele de date operaţionale şi depozitele de date

9.7. Riscurile asociate unui proiect Data Warehouse

9.8. Tendinţe în tehnologia depozitelor de date

Cap. 10. Data Mining

10.1 Etapele procesului Data Mining

Cap. 11. Tehnologia OLAP (Online Analyses Processing)

11.1. Locul instrumentelor OLAP în mediul decizional

11.2 Caracteristicile de bază OLAP

11.3. Modelarea dimensionala

11.4. Bazele de date multidimensionale

11.5. Operațiile OLAP asupra hipercuburilor

Cap. 12. Suportul software pentru depozite de date şi OLAP

12.1. Serviciul de transformare a datelor

12.2. Serviciul de asistare a deciziei

12.3. Stocarea datelor OLAP

12.4. Analiza datelor folosind limbaje de procesare a datelor multidimensionale

Extras din document

C A P I T O L U L I

ASPECTE PRIVIND INFORMATIZAREA UNITĂŢILOR ECONOMICE

Activitatea umană, privită ca totalitatea proceselor economico-sociale organizate şi corelate, are la baza unitatea economică. Teoriile moderne consideră unitatea economică formată din sisteme şi subsisteme care comunică şi interacţionează între ele astfel ca unitatea să îşi îndeplinească funcţiile care îi revin în cadrul societăţii umane.

Sistemul informatic are ca scop principal automatizarea proceselor informaţional -

decizionale din cadrul unei unităţi economice. Informatizarea unităţilor economice se poate realiza

fie prin cumpărarea şi implementarea unui produs soft existent pe piaţă, fie prin crearea unei

aplicaţii proprii.

1.1. Unitatea economică – ansamblu de sisteme şi procese

O privire sistemică a unităţii economice conduce la delimitarea a trei sisteme constitutive principale: sistemul de conducere, sistemul operativ şi sistemul informaţional.

Sistemul de conducere cuprinde ansamblul activităţilor de conducere, coordonare, comandă, reglare şi control în vederea asigurării funcţionării optime a întregii unităţi; el primeşte informaţii de la sistemul informaţional şi transmite decizii către acesta.

Sistemul operativ sau executiv cuprinde ansamblul activităţilor specifice unităţii: producţia, aprovizionarea, desfacerea, transportul, exportul, etc. Volumul şi calitatea acestor activităţi sunt consemnate în documentele justificative care redau starea şi dinamica fenomenelor şi proceselor conduse. Sistemul operativ furnizează date către sistemul informaţional şi funcţionează pe baza deciziilor primite de la acesta.

Sistemul informaţional realizează legătura dintre sistemul condus şi sistemul de conducere; el reprezintă un ansamblu ierarhizat de procese informaţionale şi se compune din totalitatea informaţiilor, surselor de informaţie, nivelurilor receptoare, canalelor de circulaţie a fluxurilor informaţionale, precum şi a procedurilor şi mijloacelor de tratare şi transmitere a informaţiei.

Într-o unitate economică modernă, prelucrarea datelor are loc cu ajutorul sistemelor

automate mai mult sau mai puţin complicate. În acest context, sistemul informaţional “se

informatizează”, adică sistemul informatic al unităţii economice devine cea mai importantă

componentă a sistemului informaţional.

Considerând acest criteriu, ierarhizarea sistemelor în cadrul unităţii economice este

reprezentată sugestiv prin schema din FIG.1.1.

sistem de conducere

sistem informaţional

sistem

operativ

1.1.1. Cuplul informaţie-decizie într-o economie sistemică

FIG.1.1 – Privire sistemică asupra unităţilor economice

Privirea sistemică asupra activităţii socio-economice sugerează importanţa cuplului informaţie – decizie. El reprezintă un tot inseparabil în orice activitate umană, informaţia având rol de declanşator al deciziei.

Informaţia este o redare specifică a realităţii economico-sociale, fiind destinată funcţiei de gândire umană în vederea descifrării semnificaţiilor sale şi transformării ei în decizii menite să regleze întregul sistem.

Informaţia tehnico-economică este orice comunicare cu grad de noutate care se referă explicit la mijloacele de producţie, procesele şi fluxurile tehnologice, stadiile de transformare ale obiectului muncii, natura acestor transformări, evidenţierea calitativă şi cantitativă a efectelor transformărilor endogene şi exogene, a efectelor economice ale activităţii depuse de o unitate economică, etc.

- După frecvenţa de generare şi utilizare, informaţia tehnico-economică poate fi operativă, periodică, statistică sau previzională:

- Informaţia operativă redă starea şi dinamica fenomenelor şi proceselor economice, care fac obiectul cuantificării pe intervale mici de timp (oră, schimb, zi), astfel încât prezintă în mod continuu evoluţia sistemului.

- Informaţia periodică este formată din cumularea informaţiilor cu caracter operativ la anumite intervale de timp prestabilite (ex.: decadă, lună, trimestru, semestru, an), în aşa fel încât fenomenele şi procesele economice să poată fi cuantificate la încheierea acestor

intervale de timp.

- Informaţia statistică se bazează pe utilizarea informaţiei cu caracter operativ şi periodic; ea reflectă dinamica şi structura fenomenelor şi proceselor economice prin comparaţii între două intervale de timp (intervale de referinţă).

- Informaţia previzională provine din coroborarea informaţiei operative, periodice şi statistice în vederea determinării evoluţiei viitoare a fenomenelor şi proceselor economice pe baza căreia se vor fundamenta deciziile cu caracter previzional.

- În funcţie de conţinut şi nivelul de detaliere, informaţia tehnico-economică poate fi analitică

sau sintetică:

- Informaţia analitică descrie în detaliu fenomenele şi procesele economice elementare

care nu mai pot fi descompuse. Ea reflectă starea şi dinamica fenomenelor şi proceselor

cu un grad redus de prelucrare şi prezentativitate.

- Informaţia sintetică prezintă starea şi dinamica fenomenelor şi proceselor economice

complexe. Ea rezultă din cumularea informaţiei analitice la anumite intervale de timp

(ex.: lună, trimestru, semestru, an) şi nivele de referinţă (ex.: comandă de fabricaţie,

secţie de producţie, cont sintetic)

Preview document

Management Informațional - Pagina 1
Management Informațional - Pagina 2
Management Informațional - Pagina 3
Management Informațional - Pagina 4
Management Informațional - Pagina 5
Management Informațional - Pagina 6
Management Informațional - Pagina 7
Management Informațional - Pagina 8
Management Informațional - Pagina 9
Management Informațional - Pagina 10
Management Informațional - Pagina 11
Management Informațional - Pagina 12
Management Informațional - Pagina 13
Management Informațional - Pagina 14
Management Informațional - Pagina 15
Management Informațional - Pagina 16
Management Informațional - Pagina 17
Management Informațional - Pagina 18
Management Informațional - Pagina 19
Management Informațional - Pagina 20
Management Informațional - Pagina 21
Management Informațional - Pagina 22
Management Informațional - Pagina 23
Management Informațional - Pagina 24
Management Informațional - Pagina 25
Management Informațional - Pagina 26
Management Informațional - Pagina 27
Management Informațional - Pagina 28
Management Informațional - Pagina 29
Management Informațional - Pagina 30
Management Informațional - Pagina 31
Management Informațional - Pagina 32
Management Informațional - Pagina 33
Management Informațional - Pagina 34
Management Informațional - Pagina 35
Management Informațional - Pagina 36
Management Informațional - Pagina 37
Management Informațional - Pagina 38
Management Informațional - Pagina 39
Management Informațional - Pagina 40
Management Informațional - Pagina 41
Management Informațional - Pagina 42
Management Informațional - Pagina 43
Management Informațional - Pagina 44
Management Informațional - Pagina 45
Management Informațional - Pagina 46
Management Informațional - Pagina 47
Management Informațional - Pagina 48
Management Informațional - Pagina 49
Management Informațional - Pagina 50
Management Informațional - Pagina 51
Management Informațional - Pagina 52
Management Informațional - Pagina 53
Management Informațional - Pagina 54
Management Informațional - Pagina 55
Management Informațional - Pagina 56
Management Informațional - Pagina 57
Management Informațional - Pagina 58
Management Informațional - Pagina 59
Management Informațional - Pagina 60
Management Informațional - Pagina 61
Management Informațional - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Management Informational.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme integrate de management - securitatea sistemelor informaționale

CAPITOLUL 1 1.1 INTRODUCERE După jumătate de secol de progrese tehnologice si de informatizare, societatea omeneasca isi pune, in mod logic,...

Web-managementul Subunităților Militare

3.2.1. Tehnologii folosite Web Mil Manager este de fapt o interfata bazata pe pagini web dinamice care urmareste sa le puna la dispozitie...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 27 țări. Aderarea se face...

Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale

CAPITOLUL I. IMPACTUL INFORMATICII ASUPRA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1. MANAGEMENTUL CA ŞTIINŢĂ Managementul, ca...

Management Strategic al Resurselor Umane în BRD

1. Prezentare BRD - Groupe Société Générale Banca Romana de Dezvoltare este o bancă cu vocaţie universală, adepta unei politici bine definite de...

Managementul Riscului

MANAGEMENTUL RISCULUI 1. Notiuni introductive în teoria riscurilor Managementul proiectelor a aparut ca un instrument de planificare,...

Managementul Riscului în Cadrul unui Proiect

1. Obiective Acest document descrie cum se deruleaza activitatea de managementul riscului în cadrul proiectului/organizatiei “Extinderea...

Auditul Gestiunii Resurselor Umane în Cadrul SC Rinf Outsourcing Solutions SRL

Introducere În complexul domeniu al resurselor umane, auditul intern are scopul de a verifica toate procesele şi procedurile de activitate...

Te-ar putea interesa și

Salad box - Strategii de parteneriat adoptate de organizații

Am ales aceasta tema deoarece am vrut sa descoperim ce strategii de parteneriat adopta organizatiile. Ne-am ales compania Salad Box pentru ca este...

Subsistemul informațional - componentă a sistemului de management

MANAGEMENTUL Definitia managementului nu trebuie sa inceapa ca o enumerare de diverse concepte, cu atat mai mult cu cat originile sale sunt extrem...

Management informațional pentru secția de producție produse de papetărie - studiul de caz - Papetăria SA

1. Cunoasterea mecanismului economic Prezentul studiu de caz vizeaza efectuarea unei analize informational-decizionala a sistemului din sectia de...

Sisteme informaționale pentru managementul resurselor umane - BRD

Cap. 1 Analiza Sistemului Informaţional 1.1. Prezentarea firmei 1.1.1 Scurt Istoric Banca Romana de Dezvoltare este o bancă cu vocaţie...

Clasificarea Sistemelor Informaționale

1. Sistemul informaţional al managementului Managementul firmei nu poate fi asigurat în conditii corespunzatoare, fara cunoasterea sistematica a...

Managementul schimbării

INTRODUCERE În zilele noastre, organizaţiile se confruntă din ce în ce mai mult cu schimbări tot mai profunde, uneori radicale şi accelerate în...

Managementul Informațional

Abstract: Information Management in the Society: conceptual development framework. Some problems of information management (IM) in the society are...

Studiul de caz - management informațional pentru departamentul de dezvoltare software într-o organizație economică

1. Cunoaşterea mecanismului economic Prezentul proiect prezinta o analiza exhaustiva informationala a sistemului informatic ce ghideaza directia...

Ai nevoie de altceva?