Management Inginerie

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 21265
Mărime: 500.24KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Managementul este un proces conştient de coordonare a acţiunilor individuale şi de grup pentru realizarea obiectivelor firmei, într-un mod care să fie favorabil pentru o mare parte a societăţii.

1. Definiţii

- Managementul este procesul întreprins de una sau mai multe persoane în vederea coordonării activităţii altor persoane spre a obţine rezultate pe care nu le-ar înregistra dacă ar acţiona individual (Ivancevich, Donnelly, Gibson).

- Managementul este procesul de atingere a obiectivelor organizaţiei lucrând cu şi prin oameni şi valorificând celelalte resurse organizatorice (Certo).

- Managementul reprezintă o lucrare cu şi prin alte persoane în vederea atingerii obiectivelor organizaţiei, folosind eficient resursele limitate, în condiţiile unui mediu schimbător (Kreitner).

- Managementul este un proces de realizare eficientă a activităţii cu şi prin alţi oameni (Robbins).

2. Istoricul managementului

Idei despre management sunt întâlnite la Pericles (413 î.e.n.) (demnitatea şi meritul individului, îndatorirea faţă de organizaţie, echilibrul între activităţile productive şi de odihnă), la vechii chinezi şi egipteni. Ca şi domeniu de studiu, clar definit, la începutul sec.XX s-au elaborat primele teorii:

- managementul ştiinţific a fost elaborat de ing. Friderick Taylor (SUA), iar lucrarea sa „Principiile managementului ştiinţific” (1911) – aduce o contribuţie însemnată în domeniul managerial. Acesta consideră că ştiinţa şi experimentele puteau contribui la rezolvarea problemelor tehnice dar că aveau un aport mai mic la soluţionarea cerinţelor psihologice ale lucrătorilor;

- managementul administrativ a apărut şi s-a dezvoltat în Franţa, principalul promotor fiind Henry Fayol. În 1916 a apărut „Managementul general şi industrial” – un compendiu de concepţii practice prezentate ca o teorie generală a managementului care consideră că: specialiştii trebuie să devină experţi pe diferite secţiuni, autoritatea trebuie exercitată de cei aflaţi la conducere, existenţa unui singur şef şi a unui singur plan pentru fiecare grup de activităţi, etc;

- teoria birocraţiei formulată de Max Weber elaborează un concept teoretic de organizare bazat pe principii obiective, eliminând viziunile tradiţionale şi stabilind elementele birocraţiei teoretice: salariaţii devin mai eficienţi prin divizarea activităţilor, lanţul de comandă evidenţiază nivelurile succesive de conducere în care, datorită promovării într-o anumită funcţie, indivizii dobândesc o anumită autoritate, în condiţiile birocraţiei ideale, o persoana promovează în funcţii superioare prin muncă şi ca urmare a unor rezultate excepţionale, etc;

- managementul relaţionist a apărut în anii ΄20, lua în considerare factorul uman, necesitatea ca managerii să posede autoritatea de a influenţa comportamentul salariaţilor pe motiv că aceştia acceptă acest lucru.

3. Tendinţe în teoria managementului

Teoria managementului explică şi prefigurează comportarea firmelor şi a membrilor săi, managerii utilizând aceste teorii pentru a lua cele mai bune decizii de planificare, conducere şi control a productivităţii.

- Managementul ca artă

Arta reprezintă activitatea omului ce are ca scop producerea unor valori estetice şi care foloseşte mijloace de exprimare specifice dar este şi o îndeletnicire care cere multă pricepere, măiestrie, îndemânare şi anumite cunoştinţe pentru a obţine rezultatul dorit. Din acest punct de vedere managerii de succes au o capacitate specială de a învăţa rapid din experienţă; ei nu numai participă la evenimentele zilei dar şi analizează situaţiile importante, formulează teorii personale şi le utilizează când iau decizii, au capacitatea de a se descurca bine cu ajutorul combinării experienţei, practicii şi judecăţii lor, ajungând astfel în situaţia de a stăpâni „arta” managementului.

- Managementul ca ştiinţă

Managementul are caracteristicile unei ştiinţe. El poate fi studiat, învăţat şi apoi practicat. În general, managementul utilizează şi aplică cunoştinţele altor discipline: ştiinţele comportamentale, sociale, inginereşti şi matematica, realizând următoarele:

- pune la dispoziţia managerilor un mijloc de gândire sistematică asupra comportamentelor oamenilor şi metode ştiinţifice de examinare pentru examinarea experienţelor şi stabilirea relaţiilor de tip „cauză-efect” între rezultatele activităţii şi condiţiile care le-au generat;

- oferă o abordare logică a problematicii managementului, ajutând astfel managerul să rezolve problemele reale cu care se confruntă;

- pune la dispoziţia managerilor a unui sistem propriu de concepte şi termeni (vocabular) care permite utilizarea unui limbaj unic în analiza situaţiilor concrete, la formularea concluziilor asupra acestora precum şi pentru comunicarea între specialiştii din domeniul managementului;

- furnizează managerilor tehnici diferite ce pot fi utilizate în rezolvarea unor probleme.

- Managementul ca profesie

Există contradicţii încă privind recunoaşterea managementului ca profesie, având în vedere că:

- nu există sisteme educaţionale formale pentru specializarea în management;

- nu există un sistem de acreditare sau de licenţiere pentru manageri;

- nu există un cod al eticii manageriale care să fie acceptat de cei din domeniu;

- nu există un corp comun de cunoştinţe necesare pentru recomandarea cuiva care doreşte să fie manager.

Aceste criterii sunt însă foarte aproape de a fi satisfăcute, avându-se în vedere şi măsura în care programele de învăţământ îi ajută pe studenţi să dobândească competenţe profesionale în management.

Preview document

Management Inginerie - Pagina 1
Management Inginerie - Pagina 2
Management Inginerie - Pagina 3
Management Inginerie - Pagina 4
Management Inginerie - Pagina 5
Management Inginerie - Pagina 6
Management Inginerie - Pagina 7
Management Inginerie - Pagina 8
Management Inginerie - Pagina 9
Management Inginerie - Pagina 10
Management Inginerie - Pagina 11
Management Inginerie - Pagina 12
Management Inginerie - Pagina 13
Management Inginerie - Pagina 14
Management Inginerie - Pagina 15
Management Inginerie - Pagina 16
Management Inginerie - Pagina 17
Management Inginerie - Pagina 18
Management Inginerie - Pagina 19
Management Inginerie - Pagina 20
Management Inginerie - Pagina 21
Management Inginerie - Pagina 22
Management Inginerie - Pagina 23
Management Inginerie - Pagina 24
Management Inginerie - Pagina 25
Management Inginerie - Pagina 26
Management Inginerie - Pagina 27
Management Inginerie - Pagina 28
Management Inginerie - Pagina 29
Management Inginerie - Pagina 30
Management Inginerie - Pagina 31
Management Inginerie - Pagina 32
Management Inginerie - Pagina 33
Management Inginerie - Pagina 34
Management Inginerie - Pagina 35
Management Inginerie - Pagina 36
Management Inginerie - Pagina 37
Management Inginerie - Pagina 38
Management Inginerie - Pagina 39
Management Inginerie - Pagina 40
Management Inginerie - Pagina 41
Management Inginerie - Pagina 42
Management Inginerie - Pagina 43
Management Inginerie - Pagina 44
Management Inginerie - Pagina 45
Management Inginerie - Pagina 46
Management Inginerie - Pagina 47
Management Inginerie - Pagina 48
Management Inginerie - Pagina 49
Management Inginerie - Pagina 50
Management Inginerie - Pagina 51
Management Inginerie - Pagina 52
Management Inginerie - Pagina 53
Management Inginerie - Pagina 54
Management Inginerie - Pagina 55
Management Inginerie - Pagina 56
Management Inginerie - Pagina 57
Management Inginerie - Pagina 58
Management Inginerie - Pagina 59
Management Inginerie - Pagina 60
Management Inginerie - Pagina 61
Management Inginerie - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Management Inginerie
    • ingineri_2007_p1.doc
    • ingineri_2007_p2.doc
    • ingineri_2007_p3.doc
    • subiecte_p1_anul_III_2007.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane

Capitolul 1: PREVIZIUNEA NECESARULUI DE RESURSE UMANE Previziunea necesarului de resurse umane în cadrul organizatiilor prezinta anumite...

Management Integrat (Securitate, Calitate, Mediu)

INTRODUCERE Pentru întreaga lume, dar mai ales pentru Europa, etapa actuală suferă transformări profunde, de aşezare într-o direcţie cu noi...

Analiza și ingineria valorii

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE INGINERIEI VALORII [1], [2] 1.1. Apariia ți dezvoltarea ingineriei valorii Metoda a fost elaboratț spre sfâritul...

Managementul în comerț

1.1. Funcţiile firmelor de comerţ Organizarea este o categorie de o mare complexitate prin care se înţelege stabilirea şi delimitarea proceselor...

Abordări Manageriale Adaptate la Specificul Domeniului de Activitate

Managementul activităţii de cercetare-dezvoltare În condiţiile economiei de piaţă, o mare atenţie trebuie acordată restructurării şi modernizării...

Actualizarea Valorilor

Calculele economice de rentabilitate utilizează valori care sunt realizate/cheltuite la momente diferite de timp. Prin actualizarea valorilor se...

Management

FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI Funcţia de previziune cuprinde ansamblul acţiunilor prin care se stabilesc obiectivele firmei pe termen scurt, mediu şi...

Managementul Resurselor Umane

Curs nr. 1 Continutul, obiectivele si domeniile de aplicabilitate ale managementului resurselor umane Resursele umane sunt primele resurse...

Te-ar putea interesa și

Managementul și ingineria sistemelor de producție

ETAPA I LANSAREA ÎN FABRICATIE 1.1 .PREZENTAREA PRODUSULUI Produse cosmetice si de parfumerie sunt amestecuri de substante chimice naturale sau...

Managementul și ingineria sistemelor de producție - proiectarea tehnologică a părții umede a unei mașini de hârtie

ETAPA I. LANSAREA ÎN FABRICAŢIE În cadrul acestei etape s-au rezolvat următoarele probleme: 1. Prezentarea produsului Hartia este un materil...

Management și ingineria sistemelor de producție - vitamina B3

1.1 Prezentarea produsului Vitamina B3, denumita si vitamina PP (Prellagra Preventer), niacin sai acid nicotinic este o vitamina care sustine...

Management și ingineria sistemelor de producție

Etapa 1: Lansarea in fabricatie 1.1 Descrierea produsului Placi din policarbonat celular Policarbonatul celular (PCC) este un polimer sintetic...

Managementul și ingineria sistemelor de producție

Cap.1 Managementul si Ingineria Sistemelor de Productie Lansarea in fabricatie 1.1 Prezentarea produsului S.C.ACIDIMEX.S.R.L. este o fabrica...

Management și ingineria sistemelor de producție

ETAPA 1 LANSAREA ÎN FABRICATIE 1.1 PREZENTAREA PRODUSULUI Descoperirea fibrelor chimice și realizarea unor mari unități industriale producătoare...

Managementul și Ingineria Sistemelor de Producție - Veronalul SC Veronal SRL

Etapa 1: Lansarea in fabricatie 1.1 Prezentarea produsului Veronalul face parte din categoria medicamentelor hipnotice și sedative. Acestea sunt...

Întreprindere simulată - manager general al societății SC Panovita

PLAN DE AFACERI 1 DATE GENERALE Numele firmei: S.C. PANOVITA S.R.L. Codul unic de înregistrare: RO5857833 Forma juridică de constituire:...

Ai nevoie de altceva?