Management International

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Management International.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 86 de pagini .

Profesor: Eugenia, Pompiliu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

MODULUL I 1
DIMENSIUNEA INTERNAŢIONALĂ A MANAGEMENTULUI 1
Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Evoluţia managementului 2
Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Conceptul de cultură în management 4
Capitolul 3 (Unitatea de curs 3): Obiectul şi conţinutul managementului internaţional 14
Capitolul 4 (Unitatea de curs 4): Funcţiile managementul internaţional 15
MODULUL II 19
PROCESUL INTERNAŢIONALIZĂRII FIRMELOR 19
Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Sfera si specificul afacerilor internaţionale 19
Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Mecanismele si motivaţiile internaţionalizării firmelor 22
Capitolul 3 (Unitatea de curs 3): Tipologia firmelor care acţionează la nivel mondial 27
MODULUL III 33
STRUCTURILE ORGANIZATORICE ALE COMPANIILOR MULTINAŢIONALE 33
Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Evoluţia structurilor organizatorice în procesul de internaţionalizare 33
Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Reţelele de întreprinderi din UE 38
Capitolul 3 (Unitatea de curs 3): Tipologia structurilor organizatorice internaţionale 40
Capitolul 4 (Unitatea de curs 4): Performanţele financiare ale organizaţiilor într-un context multicultural 51
MODULUL IV 54
STRATEGIE, DECIZIE ŞI CONTROL ÎN MANAGEMENTUL INTERNAŢIONAL 54
Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Strategii de internaţionalizare 54
Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Decizia managerială în context multicultural 56
Capitolul 3 (Unitatea de curs 3): Controlul în afacerile internaţionale 58
MODULUL V 60
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL 60
Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Recrutarea şi selecţia 61
Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Particularităţi ale managerilor şi modalităţi de pregătire, perfecţionare 63
5.2.1. Particularităţi ale managerilor englezi 63
5.2.2. Particularităţi ale managerilor suedezi 67
5.2.3. Particularităţi ale managerilor germani 70
5.2.4. Caracteristici ale managerilor francezi 72
5.2.5. Caracteristicile managerilor italieni 73
Capitolul 3 (Unitatea de curs 3): Leadershipul în context internaţional 75

Extras din document

MODULUL I

DIMENSIUNEA INTERNAŢIONALĂ A MANAGEMENTULUI

Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Evoluţia managementului

Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Conceptul de cultură în management

Capitolul 3 (Unitatea de curs 3): Obiectul şi conţinutul managementului internaţional

Capitolul 4 (Unitatea de curs 4): Funcţiile managementul internaţional

Concepte de bază: management internaţional, management intercultural, management comparat, management global, conceptul de cultură în management, dimensiuni culturale, funcţiile managementului internaţional.

Obiective urmărite:

1. Precizarea evoluţiei managementului.

2. Delimitarea managementului internaţional de managementul comparat, intercultural, al societăţilor multinaţionale şi cel global.

3. Definirea conceptului de cultură.

4. Precizarea factorilor de influenţă ai culturii.

5. Descrierea sistemului de valori, nucleul culturii.

6. Delimitarea culturii organizaţionale şi manageriale.

7. Descrierea abordării culturale a lui Geert Hofstede.

8. Precizarea obiectului şi conţinutului managementului internaţional.

9. Descrierea funcţiilor managementului international.

Recomandări privind studiul:

• Se impune însuşirea corectă a conceptelor cu care operează managementul.

• Este necesară aprofundarea tematicii propuse prin parcurgerea serioasă a titlurilor bibliografice obligatorii.

• Ar fi foarte util pentru fiecare student să citească cât mai mult din domeniul managementului, apelând cel puţin la bibliografia suplimentară ataşată la sfârşitul acestui material.

• Iniţierea unor discuţii şi analize legate de managementul internaţional, managementul intercultural, managementul comparat, managementul global, conceptul de cultură în management etc.

Rezultate aşteptate

În urma parcurgerii atente a conţinutului modulului I (Dimensiunea internaţională a managementului), studenţii trebuie să fie familiarizaţi cu conceptele de bază ale Managementului. Aceştia trebuie să cunoască obiectul de studiu şi conţinutul Managementului Internaţional, ca disciplină de studiu. Un aspect foarte important îl reprezintă înţelegerea rolului transculturalităţii în eficienţa organizaţiei. Un alt aspect important îl constituie înţelegerea şi recunoaşterea rolului şi funcţiilor Managementului Internaţional.

Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Evoluţia managementului

Managementul, ca activitate, s-a manifestat încă de la constituirea primelor colectivităţi umane, însa abordarea ştiinţifică a acestuia datează doar din anii 1900. Studierea managementului, ca disciplină separată, are, deci, o istorie de peste 100 de ani. Apariţia managementului ca ştiinţă a avut loc în societatea capitalistă, datorită complexităţii şi dinamismului evoluţiei activităţilor în toate domeniile. În privinţa etapizării evoluţiei managementului, abordările sunt numeroase şi diferite. Fiecare din acestea reprezintă un punct de vedere bazat pe unul sau mai multe criterii.

O primă clasificare este cea efectuată de Philip W. Shay care împarte procesul de evoluţie a managementului în patru etape: Managementul ştiinţific (până în 1920), Managementul organizatoric (în anii 30), Managementul bazat pe obiective (în anii 40) şi Managementul teoriei generale (după 1960).

Etapizarea făcută de E. Dale are la bază luarea în considerare a dezvoltării procesului de management economic. În lucrarea sa “Teoria şi practica managementului”, apărută în 1965, el delimitează evoluţia managementului în trei etape: conducerea empirică (managementul timpuriu), începuturile managementului ştiinţific şi managementul ştiinţific.

I. ABORDĂRI TEHNICISTE:

Managementul se interesează de creşterea productivităţii muncii, ignorând, de cele mai multe ori, personalitatea umană. Managementul ca ştiinţă s-a dezvoltat ca urmare a extinderii producţiei.

1. Managementul industrial (în SUA apare în 1911 lucrarea lui Taylor, „Principiile

managementului ştiinţific”). Obiectul principal de studiu îl constituie activitatea productivă din industrie, iar atenţia era îndreptată cu precădere spre studiul muncii, spre normare şi standardizare, spre descoperirea de metode şi tehnici ştiinţifice pentru ridicarea productivităţii muncii, studiul detaliat al mişcarilor în procesul muncii, stabilirea unor principii de organizare a muncii, etc.

2. Managementul administrativ – conturat în Europa în paralel cu managementul industrial.

Creatorul acestui curent de management, Henri Fayol (1841 1925), a abordat problemele managementului din punctul de vedere al organizaţiei în ansamblul ei. El a evidenţiat pentru prima dată funcţiile organizaţiei (tehnică, comercială, financiară, de securitate, de conta¬bilitate, administrativă), arătând că între acestea există o strânsă interdependenţă şi că în raport cu natura activităţilor sau tipul organizaţiei, importanţa lor poate fi diferită.

Detaliind conţinutul funcţiei administrative, Fayol identifică cinci atribute ale acesteia, care au fost păstrate până astăzi în teoria modernă a managementului. Acestea sunt: prevederea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management International.doc