Management Strategic

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 25135
Mărime: 153.91KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ.dr. Elena Doval
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE PROGRAM MASTER: MORU_Managementul organizational si al resurselor umane

Cuprins

1. MANAGEMENT STRATEGIC. STRATEGIA ŞI COMPONENTELE STRATEGIEI 3

1.1. Managementul strategic 3

1.2. Strategia managerială 3

1.2.1. Rolul unei strategii de succes 4

1.2.2. Distincţia dintre strategia unei afaceri şi strategia corporaţiei 4

1.2.3. Abordarea strategiei prin „acordare” şi prin „întindere” 5

1.3. Componentele strategiei 6

1.3.1. Misiunea 7

1.3.2. Viziunea 8

1.3.3. Obiectivele strategice 9

2. PROCESUL STRATEGIC 10

2.1. Planificarea procesului strategic 10

2.2. Abordări în procesul strategic 11

2.2.1. Abordarea Lemon Consulting 11

2.2.2. Abordarea Johnson şi Scholes 12

3. AVANTAJUL COMPETITIV 12

3.1. Natura şi tipurile avantajului competitiv 12

3.1.1. Avantajul costului 13

3.1.2. Avantajul prin diferenţiere 14

3.2. Avantajul competitiv durabil 15

4. TIPURI DE STRATEGII 16

4.1. Distincţia dintre strategia unei afaceri şi strategia corporaţiei 16

4.2. Strategiile de afaceri 17

4.3 Strategii adecvate diferitor industrii şi situaţii competitive 21

4.4. Strategii pentru crearea şi menţinerea avantajului competitiv 22

4.4.1. Crearea şi menţinerea avantajului competitiv prin strategia de preemţiune 23

4.4.2. Crearea şi menţinerea avantajului competitiv prin strategii ofensive 23

5. ANALIZA MEDIULUI EXTERN. ANALIZA INDUSTRIEI 26

5.1. Analiza mediului extern 26

5.1.1. Analiza mediului extern îndepărtat 26

5.1.2. Analiza mediului extern apropiat (competiţional) 29

5.2. Analiza industriei 30

5.3. Alte tehnici de analiză a mediului competiţional 33

6. RESURSELE ŞI CAPABILITĂŢILE STRATEGICE 35

6.1. Resursele strategice 35

6.2. Capabilităţile strategice 36

7. STRUCTURĂ, CULTURĂ ŞI PUTERE ÎN PROCESUL STRATEGIC 38

7.1. Structura organizaţională 38

7.1.1. Probleme structurale 38

7.1.2. Tipologia structurală 38

7.2. Cultura organizaţiei 42

7.3. Puterea sau autoritatea. Centralizare şi descentralizare 43

7. OPŢIUNILE ŞI ALTERNATIVELE STRATEGICE 45

8. EVALUAREA STRATEGIEI 50

8.1. Modelul Johnson şi Scholes 50

8.1.1. Evaluarea adecvării 50

8.1.2. Evaluarea acceptabilităţii 51

8.1.3. Evaluarea fezabilităţii 51

8.2. Testele Rumelt 51

9. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 53

9.1. Aplicarea strategiei 53

9.2. Stakeholder-ii şi aşteptările lor 55

9.3. Implementarea strategiei prin structura organizaţională 56

9.4. Implementarea strategiei prin cultura organizaţională 56

10. DECIZIA STRATEGICĂ ŞI STRATEGIA ÎN MEDIUL BAZAT PE CUNOAŞTERE 59

10.1. Decizia şi procesul strategic 59

10.2. Strategia în economia cunoaşterii 60

Bibliografie USH:

Extras din document

Doval E., Analiza strategica a mediului concurential, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2009

1. MANAGEMENT STRATEGIC. STRATEGIA ŞI COMPONENTELE STRATEGIEI

1.1. Managementul strategic

Managementul strategic este arta, ştiinţa şi practica formulării, implementării şi evaluării deciziilor interfuncţionale care permit organizaţiei să atingă obiectivele sale pe termen lung Definiţia evidenţiază următoarele sensuri ale managementului strategic:

- Este procesul specific misiunii, viziunii şi obiectivelor, dezvoltării politicilor şi planurilor, deseori în termeni de proiecte şi programe, care sunt proiectate să realizeze aceste obiective şi să se aloce resursele pentru a implementa politicile şi planurile, proiectele şi programele

- Managementul strategic caută să coordoneze şi să integreze activităţile din arii funcţionale variate ale unei organizaţii sau afaceri în scopul atingerii obiectivelor sale pe termen lung.

- Managementul strategic este cel mai înalt nivel al activităţii manageriale, strategiile fiind planificate şi coordonate, aprobate şi autorizate de Consilul de Aministraţie sau Adunarea Generală a Acţionarilor (sau a asociaţilor sau a proprietarilor) şi aplicate sub supravegherea managementului de vârf.

- Managementul strategic aliniază direcţia organizaţiei cu mediul său extern. După Arieu (2007) “există o consistenţă strategică atunci când acţiunile unei organizaţii sunt consistente în raport cu aşteptările managementului şi acestea cu ale pieţei şi contextului ”.

- “Managementul strategic este un proces continuu care evaluează şi controlează afacerile şi industriile în care o companie este implicată; evaluează competitorii şi stabileşte scopuri şi strategii pentru a face faţă tuturor concurenţilor existenţi sau potenţiali şi apoi re-evaluează anual sau trimestrial fiecare strategie pentru a determina cum este implementată şi dacă este o strategie de succes sau este nevoie să fie înlocuită cu alta nouă care să facă faţă schimbărilor de circumstanţă, noilor tehnologii, noilor competitori, unui nou mediu economic sau social, financiar sau politic ”

Managementul strategic este deci un proces continuu, care are perspectivă sau o vedere în viitor pentru adaptarea organizaţiei la mediu sau piaţa concurenţială, exercitat de un management de vârf pentru atingerea obiectivelor prin intermediul strategiei.

1.2. Strategia managerială

Concepţia de strategie a firmei se leagă de numele lui Peter Drucker (1954), dar o definiţie mai clară este dată de Alfred Chandler (1962) ca fiind “determinarea pe termen lung a scopurilor şi obiectivelor unei întreprinderi, adoptarea cursurilor de acţiune şi alocarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor”

Strategia implică capitalizarea oportunităţilor, atât pentru firme, cât şi pentru guverne. Robert Grant (1998) sublinia faptul că abordarea strategiei în management trebuie să fie dinamică, flexibilă şi inovativă. El afirmă că “trebuie recunoscută importanţa intuiţiei, cunoştinţelor acumulate şi procesul de învăţare prin acţiune, în completarea analizei ştiinţifice”

Strategia oferă oportunităţi unei organizaţii să:

- Construiască şi să menţină avantaj competitiv

- Dezvolte factori de succes şi competenţe unice sau performante

- Utilizeze resursele critice în mod eficace

- Răspundă rapid provocărilor mediului

- Externalizeze activităţi şi să creeze parteneriate pentru a obţine eficienţă

- Obţină informaţii despre competitori şi să aplice cele mai bune practici în management

- Creeze flexibilitate pentru a răspunde cu succes competiţiei pe piaţă.

1.2.1. Rolul unei strategii de succes

Strategia are roluri diferite în cadrul unei organizaţii şi anume:

- Ca suport pentru luarea deciziilor

- Ca un mijloc de coordonare şi comunicare

- Ca o ţintă în conexiune cu misiunea şi viziunea strategică care definiesc împreună unde doreşte organizaţia să fie în viitor.

Pentru ca o strategie să aibă succes, trebuie să ţină cont de patru factori:

1. Ţintele să fie simple şi consistente şi obiectivele enunţate pe termen lung

2. Mediul competitiv să fie înţeles în profunzime

3. Resursele să fie obiectiv evaluate

4. Implementarea să fie eficientă.

1.2.2. Distincţia dintre strategia unei afaceri şi strategia corporaţiei

Dacă se admite faptul că scopul principal al unei firme este de a obţine rentabilitatea capitalului investit, adică profit care să depăşească costul capitalului, atunci pot fi considerate două căi ca firma să „producă profit” (fig. 1.1):

- Prima cale este ca firma să se poziţioneze într-o industrie favorabilă, competitivă;

- A doua cale este ca în cadrul industriei firma să aibă o poziţie de avantaj faţă de competitorii săi din cadrul industriei.

Fig.1.1 Căi de obţinere a profitului

Adaptare după Grant, 1998, p.19

Aceste două căi de obţinere a performanţei superioare definesc cele două nivele ale strategiei dintr-o întreprindere: strategia corporaţiei şi strategia industriei.

Strategia corporaţiei sau strategia corporatistă defineşte scopul firmei în termeni de industrie şi pieţe pe care concurează. Strategia corporatistă include: investiţii in diversificare, integrare pe verticală, achiziţii (de firme, pachete de acţiuni), societăţi comerciale mixte de tip „joint-venture”, alocarea resurselor între diferite afaceri din cadrul firmei şi dezinvestiţii.

Strategia afacerii sau strategia competitivă se referă la modul în care firma concurează pe o piaţă sau în cadrul industriei. Ca firma să fie prosperă pe o piaţă ea trebuie să obţină avantaj competitiv faţă de rivalii săi.

Preview document

Management Strategic - Pagina 1
Management Strategic - Pagina 2
Management Strategic - Pagina 3
Management Strategic - Pagina 4
Management Strategic - Pagina 5
Management Strategic - Pagina 6
Management Strategic - Pagina 7
Management Strategic - Pagina 8
Management Strategic - Pagina 9
Management Strategic - Pagina 10
Management Strategic - Pagina 11
Management Strategic - Pagina 12
Management Strategic - Pagina 13
Management Strategic - Pagina 14
Management Strategic - Pagina 15
Management Strategic - Pagina 16
Management Strategic - Pagina 17
Management Strategic - Pagina 18
Management Strategic - Pagina 19
Management Strategic - Pagina 20
Management Strategic - Pagina 21
Management Strategic - Pagina 22
Management Strategic - Pagina 23
Management Strategic - Pagina 24
Management Strategic - Pagina 25
Management Strategic - Pagina 26
Management Strategic - Pagina 27
Management Strategic - Pagina 28
Management Strategic - Pagina 29
Management Strategic - Pagina 30
Management Strategic - Pagina 31
Management Strategic - Pagina 32
Management Strategic - Pagina 33
Management Strategic - Pagina 34
Management Strategic - Pagina 35
Management Strategic - Pagina 36
Management Strategic - Pagina 37
Management Strategic - Pagina 38
Management Strategic - Pagina 39
Management Strategic - Pagina 40
Management Strategic - Pagina 41
Management Strategic - Pagina 42
Management Strategic - Pagina 43
Management Strategic - Pagina 44
Management Strategic - Pagina 45
Management Strategic - Pagina 46
Management Strategic - Pagina 47
Management Strategic - Pagina 48
Management Strategic - Pagina 49
Management Strategic - Pagina 50
Management Strategic - Pagina 51
Management Strategic - Pagina 52
Management Strategic - Pagina 53
Management Strategic - Pagina 54
Management Strategic - Pagina 55
Management Strategic - Pagina 56
Management Strategic - Pagina 57
Management Strategic - Pagina 58
Management Strategic - Pagina 59
Management Strategic - Pagina 60
Management Strategic - Pagina 61
Management Strategic - Pagina 62
Management Strategic - Pagina 63
Management Strategic - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Management Strategic.doc

Alții au mai descărcat și

Management Strategic Orange

INTRODUCERE Am optat pentru această temă de studiu întrucât S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. este ocompanie multinaţională, de dimensiuni mari, cu o...

Îmbunătățirea performanțelor manageriale la SC Alfa SRL

INTRODUCERE Managementul poate fi dimensionat prin performanţă, care reprezintă o stare de competitivitate, însoţită de un nivel de eficacitate şi...

Proiect Management - Orange

Rezumat Proiectul realizat cuprinde informatii ce ar putea interesa atat clientii, cat si eventualii furnizori si concurenti. Pentru o prezentare...

Managementul strategic în industria de telecomunicații

INTRODUCERE La strategie se face referire ori de câte ori se iau deciziile care determină cursul evoluției unei societăți sau a unei organizații....

Proiect Management Strategic

Capitolul 1: Scurta prezentare a firmei 1.1.Prezentarea firmei Socieatea comerciala Azomures S.A. este cel mai mare producator român de...

Management strategic în administrația publică

Introducere Administratia publica din Romania s-a vazut confruntata in ultimii ani cu schimbari semnificative in ceea ce priveste cadrul propriu...

Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Motivaţia alegerii temei “Planul de dezvoltare instituţională in cadrul Şcolii Generale cu Clasele I VIII Păuşeşti” este...

Te-ar putea interesa și

Managementul Strategic în Organizațiile Publice

Introducere M-am oprit asupra acestei teme întrucât consider strategia ca fiind factor cheie al dezvoltarii unei organizaţii, fie ea publică sau...

Managementul Organizației

Introducere Una dintre caracteristicile definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea în sens general, manifestată pe toate planurile...

Management strategic la Dacia SA

INTRODUCERE "Managementul eficient creează viitorul, nu îl aşteaptă. Mai bine zis el acţionează, nu reacţionează" J. Keith Lounden Fiecare...

Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul

CAPITOLUL 1. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 1.1. Cadrul conceptual al managementului strategic...

The strategic management în telecommunications industry

INTRODUCTION Strategic management is the detailed organizing of the sources from different categories within the following departments: financial,...

Managementul strategic în industria de telecomunicații

INTRODUCERE La strategie se face referire ori de câte ori se iau deciziile care determină cursul evoluției unei societăți sau a unei organizații....

Managementul Strategic al unui Colegiu Tehnic

1. Particularităţi ale managementului strategic educaţional în sectorul public Managementul indică o anumită mentalitate, o manieră proprie, dar...

Metode și Tehnici Specifice Managementului Strategic Aplicabile la Firma SC Diana SRL în Vederea Depășirii Actuale Etape Economice

CAPITOL 1 : STRATEGIA DE FIRMĂ 1. Conceptul de strategie În conceperea şi fundamentarea activităţilor firmelor un rol esenţial îl au strategiile...

Ai nevoie de altceva?