Management strategic

Curs
9/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Management
Conține 8 fișiere: ppt
Pagini : 266 în total
Mărime: 1.87MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lile Ramona

Extras din document

CAPITOLUL 1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN AL ORGANIZAȚIEI

1.1. ABORDAREA MEDIULUI ORGANIZAȚIEI

Începând cu abordarea organizației ca un sistem deschis, performanța acesteia depinde de capacitatea de integrare în mediu, de eficientizarea acțiunilor sale în valorificarea oportunităților, de abilitatea de a învinge amenințările provenite din mediu, de capacitatea de adaptare la modifică­rile variabilelor de mediu. De aceea, organizația trebuie să-și adapteze resursele și competențele la schimbările ce au loc în mediu pentru a-și atinge obiectivele propuse și pentru a satisface așteptările grupurilor de interesați.

Specialiștii în acest domeniu oferă o multitudine de modalități de definire a mediului, în urma cărora se pot desprinde următoarele caracteristici:

mediul are un caracter complex, fiind constituit dintr-un ansamblu de factori de natură complexă;

mediul are un caracter de sistem, între factorii de mediu existând nume­roase intercondiționări, motiv pentru care este necesară o abordare integra­toare a acestora;

mediul este constituit din subsisteme care pot fi identificate după diverse criterii și grade de agregare.

Din punct de vedere strategic, mediul extern al unei organizații poate fi „divizat" în două mari subsisteme și anume:

- Macromediul - cuprinde factori care afectează în mod relativ uniform, un număr mare de organizații și au o influență indirectă asupra organizației de referință, în timp ce influența inversă este nesemnificativă sau factori care afectează activitatea tuturor componentelor mediului concurențial. Macromediul include:

- mediul politico-juridic;

- mediul economic;

- mediul socio-cultural;

- mediul tehnologic.

- Micromediul - se referă la factori care afectează în mod direct activitatea organizației și cuprinde:

- concurenții actuali - rivalitatea concurențială;

- concurenții potențiali - noii intrați;

- clienții și furnizorii;

- produsele de înlocuire;

Factorii cu care organizația vine în contact direct pot fi integrați în două medii diferite:

- Mediul concurențial - accentul este pus pe înțelegerea și cunoașterea mediului:

- concurenții strategici din ramură - cu care organizația poate fi în relații de rivalitate sau de asociere; .

- noii concurenți intrați - care pot întâmpina din partea organizației bariere de intrare;

- clienții și furnizorii - cu care organizația este în relații comerciale de forță, de integrare sau de parteneriat;

- produsele de înlocuire - ce pot îmbrăca numeroase forme;

- Mediul public - accentul cade pe conștientizarea necesității satisfacerii intereselor și așteptărilor interlocutorilor sociali:

- proprietarii (acționarii) - cărora organizația trebuie să le asigure profit;

- angajații - cărora organizația trebuie să le satisfacă interese și așteptări de natură salarială și de reușită profesională;

- administrația și puterea publică - creșterea veniturilor din prelevări fiscale;

- bănci și alte instituții financiare - respectarea relațiilor contractuale;

- organizații sindicale - asigurarea condițiilor de muncă și de trai;

- comunități (grupuri de presiune care cuprind organizații ale consuma­torilor, grupuri ecologiste, etc.) - asigurarea protecției consumatorilor și a mediului;

- mass-media - crearea și răspândirea opiniilor;

- publicul - necesități de informare.

Problema cea mai importantă referitoare la analiza mediul extern, din punct de vedere strategic, este înțelegerea acestui mediu al organizației. Acest lucru se poate realiza prin recunoașterea problemelor și mijloacelor pentru a face față unor situații complexe, prin promovarea gândirii manageriale. De aceea, managerii trebuie să cerceteze și să treacă peste dificultățile pe care le au în înțelegerea mediului extern și anume:

înțelegerea pluralității mediului și a modului în care această diversitate poate contribui în procesul de luare a deciziei strategice

felul în care fac față unor situații complexe

trebuie să realizeze că schimbările din mediu sunt date de incertitudine

perceperea naturii mediului extern

cercetarea macromediului

recunoașterea forțelor competitive cheie

1.2. PERCEPEREA NATURII MEDIULUI

În realizarea acestei percepții a naturii mediului trebuie avute în vedere schimbările profunde ale mediului actual și viitor :

1. Creșterea pluralității mediului;

2. Multitudinea cunoștințelor despre mediu;

3. Turbulențele mediului extern.

1. Creșterea pluralității mediului.Acest lucru se referă la similaritatea sau diferențierea elementelor mediului, incluzând indivizii, organizațiile și forțele sociale care afectează resursele.

2. Multitudinea cunoștințelor despre mediu.In societățile informaționale capitalul și energia, ca surse primare ale dezvoltării sunt înlocuite cu informațiile și cunoștințele.

3. Turbulențele mediului extern.Tendințele socio-economice, proliferarea know-how-ului tehnologic și managerial, fenomenele de regionalizare economică, divizarea piețelor, accentuarea diferențelor între nișe ca urmare a multitudinii culturale a consumatorilor, creșterea concurenței globale, reducerea ciclului de viață al produselor și tehnologii­lor, conjugate cu intervențiile proactive ale unor organizații conferă me­diului actual un caracter suficient de turbulent, pentru a conștientiza forul decizional al organizațiilor de importanța identificării și cunoașterii amănunțite a mediului.

1.3.INFLUENȚA MACROMEDIULUI

Influențele pe care le generează macromediul nu apar cu aceeași intensitate pe diverse piețe și în diverse organizații. Pentru realizarea unei analize cât mai elocvente a macromediului este necesară:

1.3.1. Recunoașterea factorilor care au avut și au influențe asupra organizației, dar și previzionarea influenței acestora în viitor sau recunoașterea unor noi factori care ar putea influența organizația în viitor.

Pentru recunoașterea factorilor macromediului cea mai indicată metodă este Analiza PEST, care ține cont de o multitudine de factori ai macromediului ce pot influența organizația:

- factori instituțional-administrativi;

- factori politico-juridici;

- factori economici;

- factori socio-culturali;

- factori demografici;

- factori ecologici;

Influențele acestor factori vor fi cercetate din prisma celor patru componente importante ale macromediului:

- mediul politico-juridic;

- mediul economic;

- mediul socio-cultural;

- mediul tehnic și tehnologic.

1.3.1.1. Mediul politico-juridic

Mediul politico-juridic este constituit din:

- componenta politică - sistemul de relații dintre puterea politică, reprezentată în special de guvern și lumea afacerilor (organizații)

- componenta juridică - multitudinea legilor, reglementărilor, cât și instituțiile care generează și aplică aceste reglementări.

Influențele mediului politico-juridic pot fi de natură restrictivă sau stimulativă.

Puterea politică poate încuraja lumea business-ului prin crearea unui climat de stabilitate izvorât din aplicarea corectă a unor reglementări, fără discriminări și prin cultivarea unei percepții obiective a mecanismului economiei și afacerilor pe bazele unui aparat instituțional bine articulat.

Legislația în domeniu trebuie să definească clar și concis care sunt practicile incorecte de atragere a consumatorilor, iar organele abilitate să urmărească aplicarea cadrului juridic, pentru a facilita concurența loială.

1.3.1.2. Mediul economic

Mediul economic este alcătuit din ansamblul elementelor din sistemul economic în care operează organizația. Este constituit din sistemele de producere, distribuire și consum a avuției. Acest mediu oferă elemente concrete pentru evaluarea corectă a potențialului strategic al unei organizații. Domeniul său este definit de raporturile generale și concrete legate de producție, repartiție, schimb ce se referă la produse și servicii și de structurarea lor pe domenii strategice de activitate sau pe ramuri.

Elementele importante din economie sunt: politica fiscală, distri­buția veniturilor, tendința indicilor bursieri, rata inflației, rata dobânzii, rata șomajului, rata deprecierii monetare, deficitul bugetar, balanța comercială, rata de creștere a P.I.B-ului.

Oricare ar fi nivelul de dezvoltare al economiei în care activează, organizațiile trebuie să monitorizeze fluctuațiile care apar în economie pentru a putea adopta cele mai bune decizii la momentul potrivit și anume: repartizarea veniturilor, cheltuielile, fiscalitatea, politica bancară, evoluția valutară, siguranța populației.

Conținut arhivă zip

  • CAPITOLUL 1 PP.ppt
  • CAPITOLUL 2 PP.ppt
  • CAPITOLUL 3 PP.ppt
  • CAPITOLUL 4 PP.ppt
  • CAPITOLUL 5 PP.ppt
  • CAPITOLUL 6 PP.ppt
  • CAPITOLUL 7 PP.ppt
  • CAPITOLUL 8 PP.ppt

Alții au mai descărcat și

Management Strategic

Concepte de bază ale managementului strategic: Management = conducere, Strategie (definiţii): -”determinarea scopurilor şi obiectivelor pe termen...

Managementul Resurselor Umane

1.2. Managementul resurselor umane: definitie, obiective Definitiile managementului resurselor umane propuse de diversi specialisti în materie se...

Simulari Decizionale 2

15. Managementul strategic si analiza diagnostic 15.1. Conceptul de strategie organizationala - În general strategia consta în mod esential...

Managmentul Resurselor Umane

I. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENT I.1 DEFINIŢII. CONCEPTE Managementul organizaţiei reprezintă un proces complex care se desfăşoară pe baza adoptării...

Management General

Mutatiile majore din cadrul unei natiuni, cum sunt cele traite de societatea româneasca la cumpana dintre secolele XX si XXI, se reflecta nu...

Curs Management

Capitolul 2 MANAGEMENTUL ŞI MANAGERII Conf.dr.ing.ec. Sorin Mărginean Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Obiectivele de instruire Scopul...

Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Capitolul 1. Aspecte introductive 1.1. Definirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) Peter Drucker spunea că „micile afaceri reprezintă...

Managementul Întreprinderii

1.1.Management- stiinta si practica Termenul de management provine din englezescul to manage care în traducere directa înseamna a conduce cu...

Te-ar putea interesa și

Managementul Organizației

Introducere Una dintre caracteristicile definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea în sens general, manifestată pe toate planurile...

Managementul Strategic în Organizațiile Publice

Introducere M-am oprit asupra acestei teme întrucât consider strategia ca fiind factor cheie al dezvoltarii unei organizaţii, fie ea publică sau...

Managementul Strategic al unui Colegiu Tehnic

1. Particularităţi ale managementului strategic educaţional în sectorul public Managementul indică o anumită mentalitate, o manieră proprie, dar...

Management strategic la Dacia SA

INTRODUCERE "Managementul eficient creează viitorul, nu îl aşteaptă. Mai bine zis el acţionează, nu reacţionează" J. Keith Lounden Fiecare...

Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul

CAPITOLUL 1. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 1.1. Cadrul conceptual al managementului strategic...

Metode și Tehnici Specifice Managementului Strategic Aplicabile la Firma SC Diana SRL în Vederea Depășirii Actuale Etape Economice

CAPITOL 1 : STRATEGIA DE FIRMĂ 1. Conceptul de strategie În conceperea şi fundamentarea activităţilor firmelor un rol esenţial îl au strategiile...

The strategic management în telecommunications industry

INTRODUCTION Strategic management is the detailed organizing of the sources from different categories within the following departments: financial,...

Managementul strategic în industria de telecomunicații

INTRODUCERE La strategie se face referire ori de câte ori se iau deciziile care determină cursul evoluției unei societăți sau a unei organizații....

Ai nevoie de altceva?