Management Strategic al Resurselor Umane

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Management Strategic al Resurselor Umane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 79 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

CAP. 1 Managementul strategic al resurselor umane – abordare generală 1
1.1. Caracterisitici, scop, obiective 1
1.2. Concepte de bază în managementul strategic al resurselor umane 3
1.2.1. Definirea managementului strategic al resurselor umane 3
1.2.2. Obiectul managementului strategic al resurselor umane 7
CAP.2 Activităţi principale ale managementului strategic al resurselor umane 8
2.1. Planificarea 8
2.1.1. Planificarea resurselor umane – necesitate şi dimensiuni 8
2.2. Analiza posturilor 10
2.3. Recrutarea, selecţia şi încadrarea personalului 14
2.4. Pregătirea resurselor umane 19
2.4.1. Importanţa pregătirii resurselor umane 19
2.4.2. Etapele procesului de pregătire 20
2.4.3. Metode de pregătire a resurselor umane 21
2.4.4. Structura de bază a programelor de pregătire 22
2.5. Managementul carierei 23
2.6. Evaluarea performanţelor 25
CAP. 3 Strategii şi politici specifice managementului strategic al resurselor umane 27
3.1. Precizări terminologice 27
3.2. Tipuri de strategii în managementul strategic al resurselor umane 30
3.2.1. Strategia de personal orientată spre investiţii 30
3.2.2. Strategia de personal orientată spre valoare 31
3.2.3. Strategia de personal orientată spre resurse 32
3.3. Politici în domeniul resurselor umane 36
CAP.4 Metode de determinare a necesarului de personal 39
4.1. Principii de organizare 39
4.2. Agenţi sau personal de vânzări propriu 41
4.3. Integrarea vânzărilor cu diferite forme de acţiuni promoţionale 43
4.4. Tipurile de organizare a personalului de vânzări 45
4.5. Managementul conturilor cheie 50
4.6. Determinarea dimensiunii personalului de vânzări 52
4.6.1. Metoda normei de lucru 53
4.6.2. Metoda potenţialului de vânzare 55
4.6.3. Metoda incrementală 55
CAP.5 Planificarea resurselor umane şi managementul teritoriului 58
5.1. Elementele fundamentale ale determinării teritoriilor 58
5.2. Managementul teritoriului şi ameliorarea timpilor individuali 64
5.3. Modele realizate pe computer 66
5.4. Managementul timpului 67
5.5. Utilizarea modelelelor în managementul teritoriului 68
CAP.6 Knowledge managementul miză strategică a organizaţiei 69
6.1. Concepte de bază 69
6.2. Cunoştinţele în organizaţie 71
6.3. Individul, grupul şi întreprinderea 76

Extras din document

CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE– ABORDARE GENERALĂ

1.1. Caracteristici, scop, obiective

În legătură cu ceea ce cuprinde managementul resurselor umane considerăm util de remarcat trei caracteristici importante ale acestei activităţi:

1) Managementul resurselor umane este orientat spre acţiune. Nu se centrează pe îndosariere, descriere sau reguli. Managementul resurselor umane subliniază şi caută soluţiile la problemele angajaţilor pentru a ajuta la atingerea scopurilor organizaţionale şi pentru a facilita dezvoltarea şi satisfacţia individuală.

2) Managementul resurselor umane este orientat spre individ. De câte ori este posibil, el tratează fiecare angajat ca pe un individ distinct şi oferă servicii şi programe destinate să-i satisfacă nevoile individuale.

3) Managementul resurselor umane este orientat spre viitor. Este preocupat de obiectivele organizaţiei şi ajută la îndeplinirea lor viitoare prin oferirea de angajaţi competenţi, bine motivaţi.

Toate aceste orientări reflectă din nou faptul că viziunea referitoare la personalul întreprinderii s-a schimbat ca rezultat al schimbărilor din contextul economic, social, psihologic, tehnic etc. De la administrarea simplă a personalului s-a trecut deci la o gestiune previzională complexă, la acţiuni bine fundamentate de: recrutare, formare, remunerare, gestiunea carierelor.

Pe baza tuturor aspectelor subliniate anterior putem sintetiza şi scopul managementului resurselor umane. Astfel, prin intermediul acestuia se asigură adoptarea celor mai eficiente măsuri cu privire la asigurarea cu personal (planificarea, analiza posturilor, recrutarea, selecţia, încadrarea resurselor umane), dezvoltarea, motivarea şi menţinerea. Rezidă tot mai pregnant că omul este cel mai important factor, decisiv în realizarea scopurilor activităţilor organizaţionale. Se urmăreşte o aliniere a intereselor organizaţiei cu cele ale lucrătorului, prin promovarea unor politici, proceduri şi metode manageriale specifice. Totodată se urmăreşte şi eliminarea conflictelor între obiectivele angajaţilor şi cele ale organizaţiilor, atenuarea asperităţilor pe care le generează relaţiile de muncă şi care fac uneori incompatibile scopurile celor care evoluează în mediul organizaţional.

Sub aspectul obiectivelor pe care le urmăreşte, în organizaţia modernă, managementul resurselor umane are patru astfel de obiective fundamentale :

- Facilitează competitivitatea organizaţiei. Managementul resurselor umane are obiectivul să înţeleagă competenţele firmei, cele mai potrivite profiluri umane pentru activitate şi să dezvolte metode de atragere şi instruire a resurselor umane.

- Creşterea productivităţii şi calităţii. Organizaţiile recunosc că cele două dimensiuni le ajută nu numai în competiţie dar mai ales în supravieţuire. Productivitatea şi calitatea impun managementului resurselor umane diverse sisteme de selecţie şi diversitate de angajaţi. Acestea presupun şi o mai mare investiţie în training şi dezvoltare, ca şi utilizarea diferitelor recompense pentru menţinerea motivaţiei şi efortului. Prin varietatea de activităţi, managementul resurselor umane ajută organizaţia să crească productivitatea şi calitatea rezultatelor.

- Respectarea obligaţiilor legale şi sociale. Codul muncii împreună cu celelalte reglementări legale în domeniul muncii stabilesc reguli în angajare şi în alte practici din managementul resurselor umane. Relaţiile de muncă, plăţile de impozite şi taxe pentru angajaţii firmelor sunt de asemenea supuse reglementărilor. O firmă care utilizează numai munca „la negru” şi nu-şi plăteşte contribuţiile către stat are, mai devreme sau mai târziu, imagine de piaţă negativă, ca şi în cultura proprie firmei. Performanţa socială a organizaţiei este considerată o componentă a performanţei organizaţie. A fi un „bun cetăţean” este un obiectiv important pentru managementul resurselor umane.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management Strategic al Resurselor Umane.doc