Managementul Achizitiilor Publice

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Achizitiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 51 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

2.1. Achizitiile publice Concepte

În realizarea activitatii de achizitii publice se folosesc anumite

concepte definite prin legislatia în vigoare: OUG nr.60/aprilie 2001, OG

461/2001, HMF 1012/2001, HMF MLPAT 1013/2001, HMF MLPAT

1014/2001, etc.

Achizitii publice de produse, lucrari si servicii se supun prevederilor

legale, indiferent de sursa de finantare, buget sau venituri extrabugetare,

daca:

1) autoritatea care efectueaza achizitiile este o autoritate

contractanta conform prevederilor legale;

2) obiectul contractului nu intra sub incidenta prevederilor legale

pentru care nu este obligatorie aplicarea prevederilor cu privire

la achizitiile publice:

a) contractul are caracter secret sau daca implica masuri

speciale de securitate;

b) contractul se refera la implementarea si exploatarea unui

proiect cu participare internationala;

c) contractul este de servicii si se atribuie unui prestator el

însusi autoritate contractanta si care are exclusivitate în

prestarea acestor servicii;

d) contractul se refera la servicii excluse de la prevederile

legale cu privire la o achizitie publica (lista B, Anexa 1 HG

461/2001).

În aplicarea prevederilor cu privire la achizitiile publice este

necesara respectarea anumitor principii:

a) libera concurenta asigurarea conditiilor prin care orice

furnizor, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent

de nationalitate, sa aiba dreptul, în conditiile legii, sa devina

contractant;

b) eficienta utilizarii fondurilor publice adica folosirea

sistemului concurential si a criteriilor de evaluare pentru a se

obtine cel mai bun raport efort (pret)/calitate (utilitate);

c) transparenta punerea la dispozitia tuturor celor interesati a

tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de

atribuire a contractului;

d) tratamentul egal aplicarea nediscriminatorii a criteriilor de

atribuire a contractului, astfel încât orice ofertant sa aiba sanse

egale de a câstiga;

e) confidentialitate garantarea protejarii secretului comercial si a

proprietatii intelectuale a autorului.

Principalele concepte folosite în achizitiile publice sunt:

1. Achizitie publica dobândirea definitiva sau temporara de catre

o persoana numita autoritate contractanta, a unor produse,

servicii sau lucrari, prin atribuirea unui contract de achizitie

publica;

2. Autoritatea contractanta (AC) este acea persoana juridica care

este:

a) o autoritate publica conform prevederilor Constitutiei sau

a unei hotarâri judecatoresti;

b) orice institutie publica generala sau locala, autonoma sau

subordonata unei autoritati publice;

c) Academia Româna si institutiile subordonate;

d) orice persoana juridica ce desfasoara activitati relevante în

unul din sectoarele de utilitate publica si care beneficiata de

drepturi speciale sau exclusive pentru anumite activitati.

Fisiere in arhiva (1):

 • Managementul Achizitiilor Publice.pdf