Managementul Calității

Curs
8.6/10 (36 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 59510
Mărime: 253.49KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Florin
Curs Managementul calitatii

Cuprins

1. Introducere în ''Calitate'' si ''Managementul calitatii''

1.1. Prezentare generala a problemei calitatii

1.2. Conceptul de calitate. Definitii.

1.3. Precizarea unor termeni privind calitatea

a) Termeni generali

b) Termeni referitori la calitate:

c) Termeni referitori la sistemul calitatii:

d) Termeni referitori la instrumente si tehnici:

1.4. Aspecte subiective ale calitatii

1.5. Obiectivele si strategia calitatii

1.6. Costul calitatii

1.7. Dependenta dintre bunastare, P.I.B., export si calitatea produselor

2. Aspecte economice ale calitatii

2.1. Influenta calitatii asupra economicitatii produselor

2.1.1. Generalitati

2.1.2. Competitia în domeniul calitatii

2.1.3. Protectia consumatorului

2.1.4. Cunoasterea calitatii existente pe piata ca sursa în competitia pentru calitate

2.1.5. Aspecte economice ale calitatii la clienti

2.1.6. Diminuarea costurilor ca urmare a îmbunatatirii calitatii

2.2. Evaluarea calitatii produselor

2.3. Cauze generale privind nivelul scazut de calitate si fiabilitate al produselor

2.4. Prelucrarea statistica si informationala referitoare la calitatea produselor

2.5. Calitatea în marketing

2.5.1. Generalitati

2.5.2. ²Maniere² moderne în marketing

2.5.3. Analiza în studiile de marketing

2.5.4. Marketingul serviciilor

2.5.5. Responsabilitatea sociala în marketing

2.5.6. Elemente de marketing la nivel European

2.6. Calitatea în specificare si în proiectare / dezvoltare

2.7. Calitatea în procesare

3. Controlul calitatii produselor si serviciilor

3.1. Generalitati

3.2. Masura calitatii

3.3. Asigurarea calitatii în activitatea de proiectare, dezvoltare, productie, montaj si service

3.4. Controlul calitatii produselor în procesul productiei

3.4.1. Organizare si obiective

3.4.2. Principii si metode

3.4.3. Modul de prezentare a tehnologiilor de control

3.4.4. Criterii de alegere a metodei de control

3.4.4.1. Criterii si conditii generale

3.4.4.2. Control 100%

3.4.4.3. Control statistic

3.4.4.4. Criterii de alegere a metodelor de control în etapa de control final

3.4.4.5. Criterii de alegere a metodelor de control în timpul fabricatiei

3.5. Proceduri de achizitie pentru tehnica complexa

3.6. Unele tendinte pentru programele de modernizare a navelor comerciale

4. Organizarea activitatii pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor.

4.1. Concepte principale

4.2. Generalitati. Natura organizarii.

4.3. Responsabilitatea conducerii la diferite nivele cu privire la activitatea de organizare

4.4. Evolutia sistemului de organizare a activitatii de asigurare a calitatii

4.4.1. Sisteme de organizare în IMM

4.4.2. Sistemul de organizare în întreprinderile mari

4.5. Evolutia sistemului de organizare a activitatii de asigurare a calitatii determinata de apreciarea

fiabilitatii, ca o componenta principala a calitatii produselor

4.6. Organizarea programului de asigurare a mentenabilitatii

4.7. Organizarea activitatii privitoare la acceptarea produselor

4.8. Organizarea activitatii de prevenire a defectelor

4.9. Organizarea activitatii de asigurare a calitatii

4.9.1. Generalitati

4.9.2. Coordonarea prin intermediul unui sef comun

4.9.3. Autocoordonarea

4.9.4. Coordonarea prin instructiuni si dispozitii scrise

4.9.5. Coordonarea prin specialisti interdepartamentali

4.9.6. Coordonarea prin departament centrale (coordonatoare)

4.9.7. Coordonarea prin comitete

4.10. Sistemul de asigurare a calitatii (SAC)

4.11. Sisteme institutionale ale calitatii pe plan intern

4.12. Activitatea de audit

4.13. Sisteme de management de mediu

5. Manualul calitatii

5.1. Generalitati

5.2. Documentele sistemului de management al calitatii

5.2.1. Declaratia conducatorului organizatiei

5.2.2. Manualul calitatii

5.2.3. Conditii referitoare la managementul calitatii

5.2.4. Elaborarea procedurilor

5.3. Auditarea sistemelor calitatii.

Anexe

Extras din document

Introducere în “Calitate” si “Managementul calitatii”

1.1. Prezentare generala a problemei calitatii

Pe masura ce tehnologiile evolueaza, oferta de produse si servicii pentru societate si indivizi se diversifica; apar produse noi, cu performante si caracteristici care în urma cu 15-20 de ani nici nu puteau fi imaginate. Au aparut, în special în domeniul comunicatiilor, al gestiunii si transmiterii informatiilor, al sistemelor de prelucrare a datelor, produse a caror rata de înnoire este foarte mica: de la 6 luni la 2 ani si care introduc o serioasa competitie. În plus, asteptarile si necesitatile devin tot mai explicite pentru aspecte cum ar fi sanatatea si securitatea locului de munca, protectia mediului (inclusiv conservarea energiei si a resurselor naturale) si siguranta functionarii produselor.

Economia de piata este o competitie complexa si dificila, uneori chiar dura, între agentii economici pentru a-si promova si impune propriile standarde si produse, pentru a avea cât mai multi clienti si a vinde cât mai mult fiecaruia, precum si pentru a obtine performante cât mai ridicate. Neadaptarea la cerintele pietei conduce la eliminarea rapida a organizatiilor neperformante, acesta fiind de fapt mecanismul concurential prin care piata determina progresul general. Cine nu doreste, nu stie sau nu poate deveni cel mai bun, sfârseste în faliment, somaj, saracie sau, în cel mai bun caz, se situeaza la limita supravietuirii.

Organizatiile industriale sau comerciale, private sau guvernamentale, furnizeaza produse destinate sa satisfaca necesitatile si / sau cerintele clientilor. Cresterea concurentei, respectiv îngustarea pietei, a condus – pe plan general – la asteptari din partea clientilor din ce în ce mai stringente privind calitatea produselor. Pentru a fi competitivi si pentru a mentine o buna performanta economica, organizatiile / furnizorii trebuie sa utilizeze sisteme cât mai eficiente pentru a realiza produse si servicii la un înalt standard de calitate. Aceste sisteme trebuie sa aiba ca rezultat îmbunatatirea continua a calitatii, cresterea satisfactiei clientilor si a celorlalti parteneri ai organizatiei (angajati, proprietari, subfurnizori).

Consumatorii sunt cei care decid ce si cât se poate produce, la ce preturi si la ce termene se poate vinde; fiind educati, instruiti si protejati, consumatorii achizitioneaza doar produse cu raport calitate / pret maxime.

Cerintele clientilor sunt adesea cuprinse în specificatii care nu pot însa garanta prin ele însele satisfacerea cu consecventa a asteptarilor pietei în cazul în care tehnologiile de productie, sistemul organizatoric de livrare, sustinerea produsului în exploatare prin activitate de service, garantie, modernizare, prezinta deficiente.

În consecinta, calitatea unui produs sau serviciu se construieste riguros dupa norme si metodologii precise. Preocuparea pentru calitate a condus pe plan international la dezvoltarea de standarde si de ghiduri pentru sistemele calitatii care completeaza conditiile relevante referitoare la produse si servicii incluse în specificatiile tehnice. Pe plan european au fost elaborate standardele din familia ISO 9000 destinate sa asigure un nucleu generic de reglementare referitoare la sistemele calitatii aplicabile unor sectoare industriale sau economice diverse.

Exista în prezent o atenta preocupare pe plan european pentru promovarea calitatii. Se duce în acest sens o politica de sensibilizare si constientizare a factorilor de decizie politica.

Calitatea economica a unui stat, exprimata prin evolutia raportului calitate / pret al principalelor sale produse / servicii depinde în mare masura de gradul de implementare în economie a instrumentelor, metodelor si tehnicilor de management al calitatii. Exista corelatii directe între gradul de implementare a instrumentelor, metodelor si tehnicilor managementului calitatii si gradul de satisfactie a clientilor / motivarea producatorului cu implicatii directe asupra prosperitatii economice a întreprinderii.

În anul 1994, în cadrul rezolutiei privind competitivitatea industriala pentru Uniunea Europeana, Consiliul de Ministri al U.E. a aprobat initiativa privind elaborarea unei politici europene de promovare a calitatii.

La nivelul întreprinderii (microeconomic), politica înseamna un ansamblu de principii, prevederi, masuri si recomandari elaborate de managementul organizatiei, un cod de conduita prin care organizatia arata ce îsi propune sa obtina sau nu, un anumit stil specific unei organizatii de a aborda si rezolva anumite probleme cum ar fi politica de produs, politica de resurse umane, politica în domeniul calitatii, politica de pret etc.

La nivel national / regional (macroeconomic), politica înseamna un ansamblu de planuri si proiecte de actiuni dintr-un anumit domeniu de activitate, vizând orientarea si influentarea deciziilor si actiunilor ansamblului de (actori( implicati (de exemplu, politica externa, politica fiscala, politica nationala de promovare a calitatii, politica vamala, politica nationala de educare a consumatorilor etc.).

Obiectivele politicii nationale în domeniul calitatii trebuie sa vizeze conceperea si realizarea unor actiuni specifice, orientate spre agentii economici în scopul facilitarii obtinerii de catre acestia a excelentei organizarii lor interne si, în consecinta, a execelentei rezultatelor obtinute. Una din actiunile cele mai importante se refera la crearea unei culturi a calitatii, la constientizarea atât a producatorilor, cât si a consumatorilor ca singura piata viabila si performanta este cea sustinuta de produse competitive din punct de vedere calitativ.

Sistemul de management al unei organizatii este influentat de obictivele sale, de produsele livrate pietei si de practicile specifice organizatiei; în consecinta, sistemele calitatii variaza de la o organizatie la alta. Principalul obiectiv al managementului calitatii îl constituie îmbunatatirea sistemelor si proceselor astfel încât sa poata fi realizata îmbunatatirea continua a calitatii.

Referitor la managementul calitatii, conceptul de (calitate( si abordarile calitatii au cunoscut în ultima decada a secolului XX evolutii importante, determinate de orientarile:

- spre produsul propriuzis cu caracteristici conforme sau neconforme cu un anumit referential;

- spre procesul tehnologic de realizare a produsului care reprezinta o sursa de neconformitati posibile, trasabile si identificabile;

- spre sistemul de procese tehnologice si administrative parcurse de resursele procesate pentru a fi transformate în produse;

- spre personalul care lucreaza în cadrul acestor procese;

- spre societate, care are anumite interese referitoare la protectia mediului, sanatatea oamenilor, securitatea muncii;

- spre costurile de obtinere a calitatii, în scopul optimizarii lor si al eficientizarii functionarii proceselor;

- spre clientul intern sau extern ale carui necesitati exprimate si implicite trebuie sa fie cunoscute si satisfacute pentru a obtine calitatea;

- spre piata, care trebuie informata si cultivata pentru a permite îmbinarea armonioasa a intereselor producatorilor cu cele ale consumatorilor; totodata, pentru a asigura o protectie eficace, inclusiv prin masuri administrative severe, împotriva subproduselor, falsurilor, marcilor contrafacute.

Potrivit orientarilor de mai sus, validarea calitatii poate avea urmatoarele abordari:

- inspectia orientata catre produse (care în urma procedurilor specifice sunt clasificate ca produse conforme / admise sau produse neconforme / respinse);

- controlul calitatii orientat spre procesele tehnologice din care provin produsele;

- asigurarea calitatii, care se refera la ansamblul de procese tehnologice sau administrative prin care trece un produs / serviciu, vizând dezvoltarea încrederii în acesta si furnizorul sau.

- managementul total al calitatii implica concomitent întreprinderea, personalul, clientii, subfurnizorii, societatea în care întreprinderea îsi desfasoara activitatea, mediul natural sau antropic si vizeaza axarea pe calitate a întregii organizatii cu tot personalul si toate structurile sale.

Preview document

Managementul Calității - Pagina 1
Managementul Calității - Pagina 2
Managementul Calității - Pagina 3
Managementul Calității - Pagina 4
Managementul Calității - Pagina 5
Managementul Calității - Pagina 6
Managementul Calității - Pagina 7
Managementul Calității - Pagina 8
Managementul Calității - Pagina 9
Managementul Calității - Pagina 10
Managementul Calității - Pagina 11
Managementul Calității - Pagina 12
Managementul Calității - Pagina 13
Managementul Calității - Pagina 14
Managementul Calității - Pagina 15
Managementul Calității - Pagina 16
Managementul Calității - Pagina 17
Managementul Calității - Pagina 18
Managementul Calității - Pagina 19
Managementul Calității - Pagina 20
Managementul Calității - Pagina 21
Managementul Calității - Pagina 22
Managementul Calității - Pagina 23
Managementul Calității - Pagina 24
Managementul Calității - Pagina 25
Managementul Calității - Pagina 26
Managementul Calității - Pagina 27
Managementul Calității - Pagina 28
Managementul Calității - Pagina 29
Managementul Calității - Pagina 30
Managementul Calității - Pagina 31
Managementul Calității - Pagina 32
Managementul Calității - Pagina 33
Managementul Calității - Pagina 34
Managementul Calității - Pagina 35
Managementul Calității - Pagina 36
Managementul Calității - Pagina 37
Managementul Calității - Pagina 38
Managementul Calității - Pagina 39
Managementul Calității - Pagina 40
Managementul Calității - Pagina 41
Managementul Calității - Pagina 42
Managementul Calității - Pagina 43
Managementul Calității - Pagina 44
Managementul Calității - Pagina 45
Managementul Calității - Pagina 46
Managementul Calității - Pagina 47
Managementul Calității - Pagina 48
Managementul Calității - Pagina 49
Managementul Calității - Pagina 50
Managementul Calității - Pagina 51
Managementul Calității - Pagina 52
Managementul Calității - Pagina 53
Managementul Calității - Pagina 54
Managementul Calității - Pagina 55
Managementul Calității - Pagina 56
Managementul Calității - Pagina 57
Managementul Calității - Pagina 58
Managementul Calității - Pagina 59
Managementul Calității - Pagina 60
Managementul Calității - Pagina 61
Managementul Calității - Pagina 62
Managementul Calității - Pagina 63
Managementul Calității - Pagina 64
Managementul Calității - Pagina 65
Managementul Calității - Pagina 66
Managementul Calității - Pagina 67
Managementul Calității - Pagina 68
Managementul Calității - Pagina 69
Managementul Calității - Pagina 70
Managementul Calității - Pagina 71
Managementul Calității - Pagina 72
Managementul Calității - Pagina 73
Managementul Calității - Pagina 74
Managementul Calității - Pagina 75
Managementul Calității - Pagina 76
Managementul Calității - Pagina 77
Managementul Calității - Pagina 78
Managementul Calității - Pagina 79
Managementul Calității - Pagina 80
Managementul Calității - Pagina 81
Managementul Calității - Pagina 82
Managementul Calității - Pagina 83
Managementul Calității - Pagina 84
Managementul Calității - Pagina 85
Managementul Calității - Pagina 86
Managementul Calității - Pagina 87
Managementul Calității - Pagina 88
Managementul Calității - Pagina 89
Managementul Calității - Pagina 90
Managementul Calității - Pagina 91
Managementul Calității - Pagina 92
Managementul Calității - Pagina 93
Managementul Calității - Pagina 94
Managementul Calității - Pagina 95
Managementul Calității - Pagina 96
Managementul Calității - Pagina 97
Managementul Calității - Pagina 98
Managementul Calității - Pagina 99
Managementul Calității - Pagina 100
Managementul Calității - Pagina 101
Managementul Calității - Pagina 102
Managementul Calității - Pagina 103
Managementul Calității - Pagina 104
Managementul Calității - Pagina 105
Managementul Calității - Pagina 106
Managementul Calității - Pagina 107
Managementul Calității - Pagina 108
Managementul Calității - Pagina 109
Managementul Calității - Pagina 110
Managementul Calității - Pagina 111
Managementul Calității - Pagina 112
Managementul Calității - Pagina 113
Managementul Calității - Pagina 114
Managementul Calității - Pagina 115
Managementul Calității - Pagina 116
Managementul Calității - Pagina 117
Managementul Calității - Pagina 118
Managementul Calității - Pagina 119
Managementul Calității - Pagina 120
Managementul Calității - Pagina 121
Managementul Calității - Pagina 122

Conținut arhivă zip

  • Managementul Calitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Calitatii si Controlului Tehnic de Calitate

Fisa postului pentru conducatorul biroului CTC 1.POST: Sef birou 2.POZITIA: din stat functiuni 3.COMPARTIMENT: CTC 4.CERINTE: Studii...

Motivarea Personalului

INTRODUCERE Prin motivatie se explica de ce oamenii aleg un anumit mod de actiune preferîndu-l altuia sau altora, de ce si-l mentin, uneori chiar...

Mangementul Calitatii in Firma

SR EN ISO 14001:2005 este un standard de larga recunoastere internationala care contine cerinte obligatorii referitoare la respectarea legislatiei...

ORANGE - Prezentarea si Organizarea Manageriala

Rezumat Proiectul realizat va cuprinde informatii ce ar putea interesa atat clientii, cat si eventualii furnizori si concurenti. Pentru o...

Instrumente ale Calitatii

Instrumentul calitatii reprezinta un concept generic care face referire la toate practicile managementului calitatii: - instrumentele propriu...

Analiza si imbunatatirea organigramei unei firme

1.Organigrama firmei X-DATA SOFTWARE SRL 1.1. Prezentarea firmei. Firma X-DATA SOFTWARE SRL are ca obiect de activitate crearea de soft necesar...

Documentele Sistemului de Management al Calității

Principalele documente ale sistemului de management al calitatii si modul de întocmire sunt prezentate în standardul ISO 10013/ 1996 – Ghid pentru...

Managementul Calitatii

Fiecare etapa istorica, fiecare oranduire sociala isi pune amprenta specifica asupra naturii si a ansamblului peisajului umanizat, ca urmare a...

Ai nevoie de altceva?