Managementul Calitatii

Imagine preview
(8/10 din 17 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 150 de pagini .

Profesor: Emil Maxim

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

Aptitudinea unui produs sau serviciu de a satisface nevoile

utilizatorilor cu costuri minime"1.

Standardul ISO 9000:2000: “Masura în care un ansamblu de

caracteristici intrinseci îndeplinesc cerintele”

"Calitatea reprezinta aptitudinea unei entitati de a dispune de un

ansamblu de caracteristici intrinseci care-i confera posibilitatea

satisfacerii într-un anumit grad a unor cerinte specificate sau implicite".

Comentarii

- aptitudine

- caracteristici intrinseci

- stabilirea cerintelor:

o standarde tehnice

o norme tehnice interne

o comenzi, contracte

o caiete de sarcini

o studii de piata

1Christian Maria, La qualité des produits industriels, Dunod-Bordas, Paris, 1991, pag.20

Masurarea calitatii 4

2. FORMELE CALITATII

a) În functie de caracteristicile avute în vedere, calitatea poate fi

partiala, integrala sau totala.

b) În functie de etapa sau stadiul în care se afla produsul:

- calitatea de conceptie sau proiectata;

- calitatea de conformanta;

- calitatea realizata;

- calitatea în utilizare.

c) Daca ne referim la un produs avem:

- calitate individuala;

- calitatea medie.

d) Clasa de calitate - un calificativ pentru o categorie de produse

apartinând aceluiasi sortiment, proiectate sau realizate pentru o anumita

destinatie, din anumite materiale, printr-un anumit proces tehnologic,

având valorile caracteristicilor cuprinse între anumite limite precizate

conventional.

În standardizarea internationala2, indicator de categorie sau rang.

Diferentierea pe clase de calitate poate sa apara în doua situatii:

- în cazul proiectarii si realizarii de produse sau servicii pe clase

pentru a corela calitatea cu cererea solvabila:

- în cazul unor produse sau servicii proiectate pentru o clasa

superioara care, din diferite motive (materia prima, modul de

executie etc.), nu întrunesc conditiile pentru clasa proiectata.

3. CARACTERISTICILE DE CALITATE

3.1. Clasificarea caracteristicilor

Identificarea si masurarea caracteristicilor de calitate prezinta

importanta în mai multe situatii:

- pentru individualizarea entitatilor;

2STAS ISO 9000:2000, pag. 18

Masurarea calitatii 5

- pentru gruparea acestora pe familii, clase;

- pentru corelarea caracteristicilor cu nevoile si cerintele

consumatorilor;

- pentru calculul indicatorilor calitatii;

- pentru comparatii cu produsele concurentei;

- pentru stabilirea cerintelor în contractele de vânzare-cumparare,

de angajare etc.

Studiul calitatii pune în evidenta un mare numar de caracteristici,

care pot fi grupate dupa mai multe criterii: dupa rolul pe care-l au, dupa

modul de masurare, dupa modul de exprimare, dupa natura lor.

a) Dupa rolul lor în satisfacerea cerintelor utilizatorilor

caracteristicile de calitate au semnificatii si ponderi diferite si pot fi:

- caracteristici critice;

- caracteristici principale;

- caracteristici secundare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Calitatii.pdf

Alte informatii

suport curs de la FEAA - Univ. "Al. I. Cuza" Iasi