Managementul Calitatii

Imagine preview
(8/10 din 22 de voturi)

Acest curs prezinta Managementul Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Profesor: Baban Nicolae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

1. CALITATEA  FACTOR DETERMINANT AL COMPETITIVITATII ÎNTREPRINDERII 3
1.1 Definirea calitatii 3
1.2 Evolutia conceptului calitate 3
1.3 Importanta ridicarii calitatii în economia de piata 4
2. MANAGEMENTULUI CALITATII 4
2.1 Definirea managementului calitatii 4
2.2 Functiile managementului calitatii 5
2.3 Principiile managementului calitatii 6
2.4 Strategiile calitatii 6
3. CONCEPTUL DE MANAGEMENTUL CALITATII TOTALE (TQM) 7
3.1 Conceptul de calitate totala 7
Caracteristici comparative calitate totala fata de calitate 8
3.2 Definirea Managementului Calitatii Totale (TQM) 8
3.3 Etapele de implementare a TQM 8
3.4 Metodele de evaluare a TQM 9
4. DEFINIREA SI CARACTERISTICA STANDARDELOR SERIEI ISO 9000 10
4.1 Istoricul dezvoltarii standardelor ISO 10
4.2 Definirea si structura standardelor seriei ISO 9000 11
4.3 Cerintelor standardului ISO 9001:2000 12
5. DOCUMENTATIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII 20
5.1 Cerintele standardului ISO 9001:2000 referitor la documentatia Sistemului Calitatii 21
5.2 Elaborarea Manualului Calitatii 21
5.3 Elaborarea procedurilor SMC si a instructiunilor de lucru 22
5.4 Înregistrarile calitatii 22
6. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII 23
6.1 Elaborarea structurii organizatorice a Sistemului de Management al Calitatii 23
6.2 Personalul responsabil de SMC din organizatie 23
6.3 Organizarea sectiei de control a calitatii si rolul acesteia 24
7. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII ÎN ÎNTREPRINDERE 24
7.1 Evolutia implementarii Sistemelor de Management ale Calitatii 25
7.2 Etapele de implementare a Sistemului de Management al Calitatii în întreprindere 26
7.3 Auditul calitatii si certificarea SMC 28
8. COSTURILE CALITATII SI DETERMINAREA EFICIENTEI ECONOMICE DE LA CRESTEREA CALITATII PRODUCTIEI 29
8.1 Definirea si categoriile de costuri ale calitatii 29
8.2 Evaluarea eficientei economice de la cresterea calitatii productiei în întreprindere 30
8.3 Indicatorii calitatii: determinarea si interpretarea economica 30
9. INSTRUMENTE ALE MANAGEMENTULUI CALITATII 32
9.1 Instrumente clasice ale managementului calitatii 32
9.2 Instrumente noi ale managementului calitatii 32

Extras din document

1.1 Definirea calitatii

1.2 Evolutia conceptului calitate

1.3 Importanta ridicarii calitatii în economia de piata

1.1 Definirea calitatii

În prezent în literatura de specialitate exista diverse definitii ale calitatii:

§ Satisfacerea unei necesitati;

§ Conformitatea fata de specificatie;

§ Gradul de satisfacere al consumatorului;

§ Un cost mic pentru o utilizare data;

§ Capacitatea de a îndeplini o trebuinta;

§ Ansamblul mijloacelor pentru realizarea unui produs viabil;

§ Atractivitatea unui produs de pe piata si care determina consumatorul sa-l cumpere;

§ Conformitatea cu un model dat, etc.

Juran, parintele managementului calitatii, pornind de la utilizarea produsului defineste calitatea aptitudine pentru utilizare.

Deming: pretul nu îsi are rostul fara calitate, iar calitatea este la rîndul ei lipsita de sens daca ea nu reflecta cerintele consumatorilor.

Conform ISO 9000:2000 calitatea este gradul în care totalitatea caracteristicilor definite îndeplinesc cerintele fata de produs, proces sau sistem.

În vederea masurarii si aprecierii calitatii unui produs se folosesc caracteristicile de calitate, care reprezinta acele însusiri ce confera calitatea acestuia:

§ Functionale legate de folosirea produsului si la aspectele tehnice si economice

§ Psihosenzoriale si sociale  concretizeaza unele aspect cu caracter estetic al produselor, organoleptice sau de exploatare

§ Ergonomice  produsele trebuie astfel concepute ca în procesul de utilizare sa permita usurarea muncii, confort si ambianta la locul de munca.

§ De disponibilitate  exprima proprietatile de a fi apt de folosire la diferite solicitari.

1.2 Evolutia conceptului calitate

De la începutul secolului al 20-lea conceptul calitate a cunoscut patru etape esentiale, îmbogatindu-si progresiv continutul:

1. Inspectie  controlul pe parcursul procesului de productie

2. Control calitatii  masurarea conformitatii unui produs în raport cu specificatia sau instructiunea

3. Asigurarea calitatii  generarea încrederii clientilor si a conducerii în capacitatea organizationala si tehnica a întreprinderii de a introduce si mentine sub control procesele

4. Calitatea totala  abordare sistemica ce implica ansamblul resurselor umane din organizatie în scopul satisfacerii cerintelor clientilor si ameliorarii rezultatelor economice ale întreprinderii.

1.3 Importanta ridicarii calitatii în economia de piata

Importanta cresterii calitatii productiei în economia nationala consta în faptul ca în orice conditii identice productia de o calitate mai înalta în primul rând mai bine satisface cerintele cantitative si în al doilea rând mai bine satisface si cerintele care nu pot fi masurate si apreciate cantitativ.

Cresterea în continuu a calitatii productiei este o necesitate obiectiva. Exista unele premise care determina aceasta necesitate si anume:

1. Cresterea volumului productiei ce duce la cresterea satisfacerii cerintelor sociale de prima necesitate

2. Obiectivizarea procesului de productie, care se asigura prin nivelul tehnic si organizatoric mai superior

3. Marirea numarului de proprietati, care se cuvine necesare în produsul fabricat.

4. Procesul de adâncire a diviziunii internationale a muncii, dezvoltarea comertului exterior cu toate cerintele lui de calitate.

Pentru o organizatie asigurarea calitatii înalte este foarte importanta, deoarece în acest caz obtinem costuri minime ale calitatii, pierderi si defecte mai putine si ca consecinta si o eficienta economica mai înalta.

Deci, în asigurarea calitatii înalte a productiei sunt interesate atât întreprinderile, cît si clientii, investitorii potentiali, alte organizatii, cu care conlucreaza organizatiea.

2. MANAGEMENTULUI CALITATII

2.1 Definirea managementului calitatii

2.2 Functiile managementului calitatii

2.3 Principiile managementului calitatii

2.4 Strategiile calitatii

2.1 Definirea managementului calitatii

Conform standardului ISO 9000:2000 managementul calitatii coordoneaza activitatile pentru a directiona si controla o organizatie cu privire la calitate. Coordonare si control cu privire la calitate include în general stabilirea politicii în domeniul calitatii si a obiectivelor calitatii, planificarea calitatii, controlul calitatii, asigurarea calitatii si îmbunatatirea calitatii.

În literatura de specialitate sunt formulate mai multe definitii ale managementului calitatii.

Juran defineste managementul calitatii prin functiile acestuia în termenii triologiei calitatii. În opinia sa managementul calitatii cuprinde trei procese principale de management: planificarea calitatii, tinerea sub control a calitatii (quality control) si îmbunatatire calitatii.

În opinia lui Kelada, managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest ansamblu cuprinde activitati de planificare, coordonare, organizare, control si asigurare a calitatii.

Deci, managementul calitatii reprezinta în general procesul de identificare si administrare a activitatii necesare pentru realizarea obiectului de calitate ale unei organizatii.

Încercari de definire a conceptului de managementul calitatii au evidentiat urmatoarele aspecte:

§ Este o politica sau o strategie a organizatiei în domeniul calitatii

§ Este o filosofie care descrie obiectivele organizatiei în domeniul calitatii

§ Reprezinta o strategie globala a calitatii

§ Reprezinta politica organizatiei prin care aceasta tinde sa-si mobilizeze toti membrii pentru îmbunatatirea calitatii produselor

§ Reprezinta satisfacerea nevoilor clientilor în ceea ce priveste calitatea produsului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Calitatii.doc

Alte informatii

Universitatea din Orade, Masterat