Managementul Calitatii Proceselor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Managementul Calitatii Proceselor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 82 de pagini .

Profesor: sofia totolici

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONCEPTUL DE CALITATE

1.1. IMPORTANŢA CALITĂŢII

Din punct de vedere politic, anii 1990 au marcat declinul şi, practic, eşuarea sistemului comunist, în special din cauza decalajului economic enorm faţă de sistemul capitalist. Ca urmare, un număr mare de ţări, care au experimentat modelul economic comunist, au fost nevoite să recunoască falimentul acestuia şi au trebuit să treacă la reconversia la un nou sistem.

Dificultăţile tranziţiei sunt accentuate de caracteristicile acestei perioade:

- diversificarea şi înnoirea rapidă a ofertei de mărfuri, realizată sub impactul progresului ştiinţei şi tehnicii;

- mondializarea accentuată a pieţelor, proces facilitat de progresele rapide înregistrate în domeniul transporturilor prin desfăşurarea unor proiecte mari în infrastructură, cum ar fi:

 realizarea unei reţele eficiente de autostrăzi şi drumuri modernizate;

 modernizarea aeroporturilor şi a aparatelor de transport pe calea aerului;

 modernizarea porturilor şi a mijloacelor de transport pe apă;

- creşterea exigenţelor clienţilor şi ale societăţii.

În aceste condiţii, calitatea produselor şi serviciilor s-a impus ca factor determinant al competitivităţii întreprinderilor.

Analizând evoluţia principalilor factori ai competitivităţii (fig. 1.1.) , se evidenţiază următoarele:

Fig. 1.1. Influenţa principalilor factori asupra competitivităţii întreprinderilor

• până în anii 1950, cel mai important factor a fost realizarea unor produse cu preţuri cât mai mici, pe seama utilizării unei forţe de muncă ieftine, în special prin specializarea locurilor de muncă, astfel încât, să permită utilizarea unui personal cu pregătire redusă (cu pretenţii reduse la salarizare);

• până în anii 1980, preţul produselor a continuat să fie un factor al competitivităţii, realizat pe seama automatizării producţiei, reducându-se cheltuielile legate de manoperă şi crescând, în acelaşi timp, productivitatea muncii;

• după anii 1980, rolul automatizării, ca factor de competitivitate, a scăzut sensibil, alţi doi factori luându-i locul, şi anume calitatea produselor şi capacitatea de adaptare la cerinţele pieţei.

În concluzie, în condiţiile unei intensificări puternice a concurenţei, a creşterii exigenţelor clienţilor, au rezistat doar întreprinderile care au putut asigura flexibilitatea necesară pentru satisfacerea cerinţelor consumatorilor privind structura sortimentală şi specificaţiile sporite cerute produselor.

Ca urmare, în ţara noastră trebuie să se dea atenţia cuvenită celor doi factori de competitivitate: calitatea şi capacitatea de adaptare la piaţă.

Potrivit unui studiu efectuat în S.U.A. , privind relaţia dintre calitate, cota de piaţă şi recuperarea investiţiei, în cazul a 1.200 de firme, a rezultat că, pentru aceeaşi cotă de piaţă, ponderea recuperării capitalului investit creşte proporţional cu nivelul calităţii produselor, figurile 1.2 şi 1.3.

Fig. 1.2. Relaţia dintre calitatea produselor şi recuperarea investiţiilor

Creşterea deosebită a importanţei calităţii a fost determinată, în principal, de:

• intensificarea concurenţei;

• sporirea continuă a exigenţelor clienţilor şi ale societăţii;

• creşterea complexităţii produselor şi a proceselor de realizare a acestora.

Fig. 1.3. Relaţia dintre calitate – cota de piaţă – recuperarea investiţiilor

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Calitatii Proceselor.doc

Alte informatii

prima parte