Managementul calității produselor agroalimentare

Curs
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 62057
Mărime: 212.40KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Cuvânt-înainte

Permanenta evoluţie a condiţiei existenţiale nu poate să nu se asocieze cu noţiunea de calitate. Dacă până nu demult, atunci când se făcea referire la acest termen ne duceam cu gândul la clasicul departament uzinal „CTC – Control Tehnic de Calitate”, acum domeniul de acoperire este mult mai vast, el extinzându-se practic la întreaga filiera a produsului. Acest lucru înseamnă ca pe lângă fluxul specific de realizare, respectiv procesele aferente obţinerii fizice a produsului prin activităţile din amonte şi din aval, intervin şi elemente mai nuanţate ale calităţii care se referă la managementul calităţii relaţiilor interprofesionale, la managementul integral al calităţii, la o politică specifică în domeniul calităţii.

În condiţiile evoluţiei societăţii în care trăim, bazată pe economia de piaţă, a unei acerbe concurenţe care este mult mai manifestă în domeniul agroalimentar, când apar tot mai variate produse ofertate, cu siguranţă calitatea este aceea care poate face diferenţa. Dar calitatea produselor nu-şi poate găsi eficienţa, exprimată printr-un număr cât mai mare de unităţi vândute, decât dacă se asociază cu un preţ cât mai competitiv.

Ajungând, aşadar, la raportul preţ/calitate, înţelegem de ce este nevoie de o cât mai aprofundată abordare a studiului calităţii, studiu cu interferenţe interdisciplinare, menit a crea abilităţile manageriale care să conducă la o funcţie de optim în decizia de realizare şi de valorificare a produselor agroalimentare. Acest deziderat şi-a cunoscut propria evoluţie de-a lungul timpului, impunându-se mai accelerat din a doua jumătate a secolului trecut şi devenind o condiţie vitală într-o economie de piaţă modernă ca cea în care ne dorim să trăim şi spre care ne-am exprimat dorinţa să tindem.

Ca o consecinţă a integrării economiei noastre în cea a Uniunii Europene, în care calitatea în domeniul agroalimentar îşi are un loc bine definit, se impune acordarea studiului managementului calităţii produselor agroalimentare din ţara noastră la rigorile şi legislaţia europeană, astfel încât să putem „respira” cu produsele autohtone într-o piaţă cu tendinţe de globalizare. Acest studiu a suscitat interesul multor distinşi oameni de

Managementul calităţii produselor agroalimentare

ştiinţă din domeniul economic şi nu numai din România, care au elaborat prestigioase lucrări în domeniu, lucrări care de altfel stau la baza culegerii acestor note de curs destinate studenţilor Facultăţii de Economie Agroalimentara şi de Mediu: Anastase Anca, Anastase I. – „Standardizarea si certificarea mărfurilor”, Iosif, N., Monole V, Stoian Mirela, Ion Raluca Andreea, Boboc D. - „Analiza calităţii produselor”, Oprean C., Kifor C. V., Suciu, O. – „Managementul integrat al calităţii”.

Prin asimilarea cunoştinţelor adunate în aceasta lucrare, îmi exprim convingerea că noua abordare a noţiunii de calitate în contextul managementului total al calităţii va contribui semnificativ la conturarea profesională a viitorilor economişti, prin evaluarea filierelor agroalimentare dintr-o altă perspectivă, care să contribuie la luarea celor mai juste decizii în domeniu.

Capitolul 1

SISTEMUL CALITĂŢII

1.1. Istoricul noţiunii de calitate; definirea calităţii

- Se consideră că cea mai veche referire la noţiunea de calitate este întâlnită în Geneză: „lumea a fost creată în şase zile şi după fiecare zi Dumnezeu a zis: a fost bine făcut”.

- Codul lui Hammourabi (2150 î. H.) prevedea că: „dacă un zidar construieşte o casă şi ea se dărâmă omorând ocupanţii, zidarul va fi şi el omorât”.

- Fenicienii tăiau mâna celor care realizau produse care nu erau conforme cu modelul.

- Într-un mormânt egiptean (1450 î. H.) este prezentată o persoană care verifică perpendicularitatea unui bloc de piatră cu firul de plumb, în prezenţa tăietorului de piatră. Această reprezentare a fost preluată ca emblemă a Institutului Juran.

- Într-un raport al lui Colbert din 1664 se menţiona: „dacă fabricile noastre, printr-un lucru îngrijit, vor asigura calitatea produselor noastre, aceasta va duce la creşterea interesului străinilor pentru a se aproviziona de la noi şi banii lor se vor scurge către regat”.

- La începutul secolului al XVIII-lea, în Rusia existau reglementări referitoare la încercarea armamentului.

- În primele decenii ale secolului al XX-lea, în Statele Unite ale Americii, s-a produs separarea funcţiei fabricaţie de funcţia calitate; de asemenea a fost introdusă utilizarea instrumentelor statistice în procesul de verificare a calităţii.

Se consideră că preocupările vizând calitatea produselor au cunoscut o dezvoltare accentuată în secolul al XX-lea. Astfel, abordarea şi analiza calităţii au evoluat de la controlul calităţii (anii ‘60), la asigurarea calităţii (anii ‘70), ajungând la noţiunea de calitate totală în deceniile opt şi nouă.

Managementul calităţii produselor agroalimentare

Etimologic, cuvântul calitate provine din latinescul „qualitas”, care înseamnă fel de a fi. La originea noţiunii există mai multe puncte de vedere exprimate de organisme naţionale şi internaţionale.

O definire cât mai exactă a calităţii a dat naştere şi unor întrebări de genul: este calitatea un mit sau o realitate ?

Calitatea reprezintă ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface cerinţele exprimate sau implicite ale clientului. Ea nu poate fi analizată în afara cantităţii. Corelaţia dintre calitate şi cantitate se poate exprima prin noţiunea de măsură, aceasta fiind limita cantitativă dincolo de care se schimbă calitatea.

Definirea calităţii are o importanţă deosebită. Calitatea influenţează productivitatea muncii, nivelul preţurilor şi, în general, performanţele economice ale firmelor.

Calitatea se găseşte într-un anumit raport faţă de valoarea de întrebuinţare, individualizează produsele între ele în funcţie de numărul caracteristicilor utile pe care le au şi după măsura în care corespund domeniului de utilizare căruia i-au fost destinate.

Standardul ISO 8402 defineşte calitatea ca reprezentând „ansamblul caracteristicilor unei entităţi, care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite”. Din această definiţie pot fi desprinse o serie de elemente extrem de importante referitoare la modalitatea concretă de analiză a calităţii, şi anume:

- calitatea nu este exprimată prin intermediul unei singure caracteristici, ci printr-un ansamblu de caracteristici;

- calitatea nu este un concept singular; ea se defineşte numai în relaţie cu nevoile clienţilor;

- calitatea este o variabilă de tip continuu;

- calitatea satisface nu doar nevoile exprimate, ci şi pe cele implicite ale utilizatorilor.

Preview document

Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 1
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 2
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 3
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 4
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 5
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 6
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 7
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 8
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 9
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 10
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 11
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 12
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 13
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 14
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 15
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 16
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 17
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 18
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 19
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 20
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 21
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 22
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 23
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 24
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 25
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 26
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 27
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 28
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 29
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 30
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 31
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 32
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 33
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 34
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 35
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 36
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 37
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 38
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 39
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 40
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 41
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 42
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 43
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 44
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 45
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 46
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 47
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 48
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 49
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 50
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 51
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 52
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 53
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 54
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 55
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 56
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 57
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 58
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 59
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 60
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 61
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 62
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 63
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 64
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 65
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 66
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 67
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 68
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 69
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 70
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 71
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 72
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 73
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 74
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 75
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 76
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 77
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 78
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 79
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 80
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 81
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 82
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 83
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 84
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 85
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 86
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 87
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 88
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 89
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 90
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 91
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 92
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 93
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 94
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 95
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 96
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 97
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 98
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 99
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 100
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 101
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 102
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 103
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 104
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 105
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 106
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 107
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 108
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 109
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 110
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 111
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 112
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 113
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 114
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 115
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 116
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 117
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 118
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 119
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 120
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 121
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 122
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 123
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 124
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 125
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 126
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 127
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 128
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 129
Managementul calității produselor agroalimentare - Pagina 130

Conținut arhivă zip

  • Managementul Calitatii Produselor Agroalimentare.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale managementului resurselor umane în IMM

Convergenţa forţelor economice, demografice şi sociale nu face altceva decât să intensifice presiunile în vederea obţinerii unui număr cât mai mare...

Managementul performaței resurselor umane

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL ŞI PROCESUL MANAGERIAL 1.1. Management: concept, evoluţie, conţinut 1.1.1 Conceptul noţiunii de management...

Managementul Calității

INTRODUCERE O analiză succintă a tabloului economic mondial al anilor ’90 permite evidenţierea unor trăsături definitorii incontestabile:...

Fundamente Teoretice ale Managemntului Firmei

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1 Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului După părerea...

Sistemul de Management Integrat de Mediu

Etapa I . Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu 1.DESCRIEREA FIRMEI Firma X este o companie dedicata...

Leadershipul și Inteligența Emoțională

Introducere Orice depart, organizaţie publică sau privată arene nevoie atât de manageri cât şi de lideri, spre deosebire de managemnt, un lider...

Managemntul organizației - stiluri de conducere

Ce reprezinta managementul? - Managementul este o arta. Rezultatele extrem de diferite obtinute de conducatori care au la dispozitie metode,...

Managementul Conflictelor

Deseori, participantii la o disputa se afla imobilizati de anumite dezechilibre de forte, ideologii diferite etc., având tendinta de a extinde...

Te-ar putea interesa și

Cercetare de marketing privind atitudinea consumatorilor față de produsele fast-food

INTRODUCERE Românii duc o viaţă din ce în ce mai puţin sănătoasă, în timp ce profitul companiilor de tip fast food creşte pe zi ce trece tocmai de...

Studiu privind gradul de satisfacere a consumatorului prin calitatea serviciilor

INTRODUCERE Importanţa managementului calităţii rezultă din următoarele considerente: în primul rând, pentru o întreprindere, a realiza şi menţine...

Securitatea versus siguranța alimentară

Capitolul I Securitatea alimentara în România. 1.1 Conceptul de securitate alimentara Securitatea alimentara face parte din securitatea fiecarui...

Calitatea și prețul produselor

Despre calitate si pret Calitatea, realizarea calităţii nu sunt probleme noi în cadrul firmei sau al societăţii. Preocupările din aceste domenii...

Pensiunea Moș Crăciun

România a reprezentat o destinatie turistica importanta pentru piata zonala, promovând, cu precadere, produsele turistice de litoral, statiunile...

Politica Sectorială în Agricultură

I N T R O D U C E R E Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, a marcat o epocă nouă în economia agricolă şi de dezvoltare rurală a...

Piața produselor agroalimentare

CAPITOLUL 1. ANALIZA PIEȚELOR PRODUSELOR AGROALIMENTARE 1.1. Noțiuni generale specifice marketingului agricol și ecologic De-a lungul timpului...

Promovare ASE

1.Macromediul a)Analiza serviciilor de educatie din domeniul economiei agroalimentare la nivel international Specializarea urmărește...

Ai nevoie de altceva?