Managementul calitatii - Produselor in industria lemnului

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Managementul calitatii - Produselor in industria lemnului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 153 de pagini .

Profesor: Prof.dr.ing. Grecu Virgil

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

Introducere . 2
Chestionar evaluare prerechizite . 9
Unitatea de invatare 1.Bazele teoretice ale calitatii. . 10
1.1 Introducere . 10
1.2 Competentele unitatii de invatare. 10
1.3 Definitia calitatii. 10
1.4 Notiuni conexe calitatii. 11
1.5 Concept calitate - conatatii filozifice. 19
1.6 Rezumat. 20
1.7 Test de evaluare a cunostintelor. 20
Unitatea de invatare II . Functiile si indicatorii calitatii. 21
2.1 Introducere. 21
2.2 Competentele unitatii de invatare. 21
2.3 Functia tehnica a calitatii. 22
2.4 Functia economica a calitatii . 22
2.5 Functia sociala a calitatii . 22
2.6 Evolutia dinamica a calitatii. 23
2.7 Carcteristicile si indicatorii calitatii . 24
2.7.1 Caracteristicile calitatii. 24
2.7.2 Indicatorii calitatii. 26
2.7.2.1 Determinarea calitatii produselor . 26
2.7.2.2 Coeficientul de calitate . 26
2.7.2.3 Indicele schimbarii calitatii . 27
2.7.2.4 Indicele imbunatatirii calitatii productiei. 27
2.7.2.5 Indicele global al calitatii. 27
2.7.2.6 Indicatorii rebutului. 28
2.7.2.7 Factorul de reglare. 29
2.7.2.8 Indicatori de fiabilitate, mentenabilitate si disponibilitate . 31
2.7.2.8.1 Indicatorii fiabilitatii . 31
2.7.2.8.2 Mentenabilitatea . 34
2.7.2.8.3 Disponibilitatea . 34
2.8 Rezumat. 34
2.9 Test de evaluare a cunostintelor. 35
Unitatea de invatare III . Asigurarea si managementul calitatii .36
3.1 Introducere. 36
3.2 Competentele unitatii de invatare. 36
3.3 Realizarea calitatii . 37
3.4 Asigurarea calitatii . 39
3.4.1 Metode de asigurare a calitatii. 39
3.4.1.1 Asigurarea calitatii prin control. 40
3.4.1.2 Metode statistice . 41
3.4.1.3 Asigurarea calitatii prin motivarea personalului. 42
3.4.1.4 Concepte integratoare de asigurare a calitatii. 42
3.5 Utilizarea standardelor ISO 9000/2000
in asigurarea calitatii . 43
3.5.1 Asigurarea interna a calitatii . 46
3.5.1.1 Structura sistemului de asigurare a calitatii . 46
3.5.1.2 Asigurarea calitatii in marketing si in proiectare . 47
3.5.1.3 Asigurarea calitatii in aprovizionare . 49
3.5.1.4 Asigurarea calitatii proceselor. 50
3.6 Rezumat. 54
3.7 Test de evaluare a cunostintelor. 54
Unitatea de invatare IV. Managementul asigurarii externe a calitatii . 55
4.1 Introducere. 55
4.2 Competentele unitatii de invatare. 55
4.3 Asigurarea externa a calitatii . 56
4.3.1. Selectia si utilizarea standardelor ISO 9000
in scopul asigurarii externe a calitatii. 56
4.4 Sinteza principiului ISO 9000:2000 . 57
4.5 Relatiile cu furnizorii . 60
4.5.1. Problema generala a calitatii produselor furnizorilor. 60
4.5.2. Mijloace pentru identificarea surselor de aprovizionare . 61
4.5.3. Studiile de evaluare a calitatii produselor furnizorului . 61
4.6 Asigurarea calitatii la beneficiar. 63
4.6.1. Desideratele consumatorului . 63
4.6.2. Utilizarea informatiilor de la consumatori. 64
4.6.3. Dezvoltarea reputatiei pentru calitatea pozitiva . 65
4.6.4. Garantia calitatii si marcile de calitate. 65
4.6.5. Liabilitate si consumatorism. 66
4.7 Rezumat. 66
4.8 Test de evaluare a cunostintelor. 66
Unitatea de invatare V. Elemente de baza ale documentiei sistemului calitatii . 67
5.1 Introducere. 67
5.2 Competente . 67
5.3 Elemente de baza ale documentatiei sistemului calitatii . 68
5.3.1 Manualul calitatii . 68
5.3.1.1 Redactarea si administrarea manualului calitatii . 70
5.3.2 Procedurile sistemului calitatii. 71
5.4 Rezumat. 75
5.5 Test de evaluare a cunostintelor. 75
Unitatea de invatare VI . Managementul calitatii atribuite si responsabilitati . 77
6.1. Introducere. 77
6.2. Competente . 78
6.3. Managementul calitatii atribute si responsabilitati. 78
6.3.1. Politica in domeniul calitatii . 78
6.3.1.1. Tipuri de politici in domeniu . 78
6.3.1.2. Exemple de politici in domeniu. 79
6.3.1.3. Definirea obiectivelor calitatii. 80
6.3.1.3.1. Obiectivele pentru controlul calitatii. 81
6.3.1.3.2. Obiectivele pentru imbunatatirea calitatii. 81
6.3.1.4. Angajamentul . 82
6.3.1.5 Relevanta politicii in domeniul calitatii. 83
6.3.1.6. Asigurarea ca politica in domeniul calitatii este inteleasa. 84
6.3.1.7. Asigurarea ca politica este implementata . 84
6.3.1.8. Asigurarea ca politica e mentinuta. 85
6.3.2. Responsabilitatea si autoritatea . 85
6.3.2.1. Identificarea activitatilor care afecteaza calitatea. 85
6.3.2.2. Ce sunt responsabilitatile si autoritatea?. 85
6.3.2.3. Definirea responsabilitatilor si autoritatii . 86
6.3.2.3.1. Organigramele. 87
6.3.2.3.2. Descrierea postului. 87
6.3.2.3.3. Programa-cadru . 87
6.3.2.3.4. Procedurile . 87
6.4. Rezumat. 87
6.5. Test de evaluare a cunostintelor. 88
Unitatea de invatare VII. Definirea relatiilor dintre persoane. 89
7.1. Introducere. 89
7.2. Competente . 89
7.3. Definirea relatiilor dintre persoane . 90
7.3.1. Personalul care initiaza actiuni de prevenire a aparitie
neconformitatilor . 91
7.3.2. Personalul care identifica si inregistreaza problemele. 91
7.3.3. Personalul care initiaza, recomanda sau furnizeaza solutii . 91
7.3.4. Personalul care verifica implementarea solutiilor. 92
7.3.5. Personalul care controleaza prelucrarea, livrarea sau montajul
ulterior a produselor neconforme. 92
7.4. Resurse. 92
7.4.1. Identificarea si asigurarea de resurse adecvate. 92
7.4.2. Desemnarea personalului instruit . 93
7.4.3. Reprezentantul managementului. 93
7.4.3.1. Responsabilitatile si autoritatea Reprezentantului managementului . 94
7.5. Analiza managementului. 94
7.5.1. Asigurarea eficientei si eficacitatii continue a sistemului . 95
7.5.2. Mentinerea inregistrarilor referitoare la analizele managementului . 98
7.6. Rezumat. 98
7.7. Test de evaluare a cunostintelor. 98
Unitatea de invatare VIII . Calitatea totala si managementul calitatii totale . 99
8.1. Introducere. 99
8.2. Competente . 99
8.3. Calitatea totala si managementul calitatii totale . 100
8.3.1. Calitatea totala ( TQ ) . 100
8.3.1.1. Crearea calitatii. 103
8.3.1.2. Pregatirea " TQ ". 103
8.3.1.3 Realizarea " T Q ". 103
8.3.1.4. Mentinerea " T Q " . 103
8.3.1.5. Gestiunea " T Q". 103
8.3.2. Managementul calitatii totale ( TQM ). 105
8.3.2.1. Definirea "TQM" . 105
8.3.2.2. Principii de baza in " TQM". 105
8.3.2.3. Reguli in "TQM" . 106
8.3.2.4. Alte caracteristici ale " TQM " . 106
8.3.2.5. Relatia dintre "TQM" si cultura organizatiei. 109
8.3.2.6 Aspecte ale conducerii organizationale. 109
8.3.2.6.1. Caracteristici ale unui leader admirat . 109
8.3.2.6.2. Practici uzuale specifice leaderilor de succes . 110
8.3.2.6.3. Orientari privind conducerea organizatiei conform TQM. 110
8.4. Rezumat. 111
8.5. Test de evaluare a cunostintelor. 111
Unitatea de invatare IX. Managementul costurilor calitatii . 112
9.1. Introducere. 112
9.2. Competentele unitatii de invatare. 112
9.3. Costurile calitatii . 113
9.3.1. Optimizarea costurilor calitatii . 113
9.3.2. Gestionarea costurilor calitatii . 119
9.3.2.1. Metodologia. 120
9.3.2.2. Descompunerea costurilor calitatii pe elemente . 120
9.3.2.3. Nomenclatorul costurilor calitatii . 122
9.4. Rezumat. 133
9.5. Test de evaluare a cunostintelor. 133
Unitatea de invatare X. Managementul standardizarii si responsabilitatile
in fabricatia si desfacerea produselor industriei lemnului pe piata UE si AELS. 134
10.1. Introducere. 134
10.2. Competente . .135
10.3. Conceptul de standardizare, calitate, management in
Industria Lemnului. 135
10.4. Managementul calitatii, documente tehnice pentru pregatirea
fabricatiei produselor in Industria Lemnului . 141
10.4.1. Documentatia tehnico-calitativa
pentru pregatirea fabricatiei produselor. .141.
10.4.2. Documentatia tehnica pentru fabricarea mobilei. 141
10.4.2.1 Proiectarea sau conceptia constructiva . 141
10.4.2.2. Aprovizionarea cu materii prime si materiale. 141
10.4.2.3. Conceperea unui proces tehnologic . 142
10.4.2.4. Aplicarea unui control tehnic de calitate corespunzator. 142
10.4.2.5. Organizarea rationala a proceselor de fabricatie. 142
10.4.2.6. Dotarea corespunzatoare a procesului de productie
cu mijloace de productie . 142
10.4.3. Continutul documentatiei tehnice . 142
10.4.3.1. Proiectarea produsului . 142
10.4.3.2. Pregatirea fabricatiei . 142
10.5. Documentatia comerciala. 143
10.6. Rezumat. 143
10.7. Test de evaluare a cunostintelor. 143
Anexa 1- Intrebari si raspunsuri la chestionarele de evaluare;
baremurile de corectura. 145
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA . 151

Extras din document

Introducere

Cursul ,,Managementul Calitatii" urmareste sa aduca in atentia studentilor cele mai

noi tehnici utilizate in activitatile de asigurare si management al calitatii Cursul propune

dobandirea cunostintelor complexe privind calitatea si managementul acesteia, intr-o noua

abordare, de aliniere la normele europene (EN) si internationale (ISO) . Aplicatiile au in

vedere insusirea acestor cunostinte intr-o maniera practica similara activitatilor din

proiectare si productie.

Obiectivele cursului

Acest curs are ca obiectiv principal completarea cunostintelor din sfera

disciplinelor cu profil tehnologic cu proceduri si tehnici manageriale care sa

conduca la obtinerea calitatii optime in activitati de productie si pentru produsele

realizate in sectorul de Industrializare a Lemnului.

Cursantii vor acumula cunostinte, deprinderi si abilitati in utilizare, privind

principalele aspecte legate de bazele teoretice ale managementului calitatii si de

elaborare a procedurilor specifice pentru transpunerea acestora in practica

curenta.

Competente conferite

Dupa parcurgerea acestui curs studentii vor fi capabili sa:

- defineasca principalele notiuni utilizate in cursul de Management al

Calitatii;

- identifice importanta utilizarii acestor termeni pe parcursul cursului;

- descrie principalele tehnici utilizare in asigurarea si managementul

calitatii;

- explice politica in domeniul calitatii;

- prezinte obiectivele specifice calitatii si managementul acestuia pentru

sectorul de industrializare a lemnului;

- inteleaga importanta utilizarii standardelor din seria ISO 9000 in

Managementul Calitatii si acreditarea sistemelor de management.

- elaboreze documentele sistemului de management al calitatii (instructiuni

de lucru, proceduri s pecfice, proceduri de sistem etc.).

Resurse si mijloace de lucru

- Documentatii tehnice elaborate pentru sisteme de management a calitatii

- Metoda de explorare directa

- Calculator si videoproiector

Structura cursului

Cursul este structurat pe 10 unitati de invatare.

Cerinte preliminare

Discipline necesare a fi parcurse si eventual promovate inaintea disciplinei

curente sunt: Tehnologia fabricarii mobilei si Produse finite din lemn. .

Discipline deservite

Discipline din planul de invatamant care se dezvolta pe baza cunostintelor

dobandite in cadrul disciplinei curente sunt: Management in IL si Managementul

proiectelor. Cunostintele dobandite vor putea fi utilizate si in cadrul lucrarilor de

elaborare a proiectului de diploma.

Durata medie de studiu individual

Durata medie de parcurgere de catre studenti a unei unitati de invatare

este de 2-3 ore ( 2.8 ore).

Evaluarea

Pentru stabilirea notei finale se va avea in vedere :

- ponderea evaluarilor pe parcurs - 40%

- ponderea evaluarii finale - colocviu - 60%

Unitatea de invatare 1. Bazele teoretice ale calitatii

1.1. Introducere

In cadrul acestei unitati de invatare sunt definite principalele notiuni si

termeni utilizati in sistemul de management al calitatii. Pentru a intelege modul de

operare al acestui sistem de management sunt prezentate pentru inceput

principalele elemente care stau la baza sistemului, respectiv calitatea si notiunile

conexe ale acesteia.

1.2. Competentele unitatii de invatare

Dupa parcurgerea acestei unitati de invatare studentii vor fi capabili sa:

- defineasca principalele notiuni utilizate in cursul de Management al

Calitatii;

- identifice importanta utilizarii acestor termeni pe parcursul cursului;

- utilizeze aceste notiuni la elaborarea documentelor sistemului de

management al calitatii.

Durata medie de parcurgere a primei unitati de invatare este de 2-3 (2,8)ore.

1.3. Definitia calitatii

Conceptul de calitate este un concept deschis care nu poate fi exprimat intr-o forma

finita si ultima. El se modifica si se perfectioneaza in timp imbogatindu-si continutul si

capatand incontinuu valente noi. Ceea ce ajunge sa fie definit la un moment dat apartine

trecutului, deoarece o noua acceptie a conceptului se impune in conditiile noului.

Aspectele mentionate in cele de mai sus situeaza calitatea printre atributele esentiale

ale civilizatiei moderne si permit definirea atat a notiunii de calitate cat si a campului de lucru

al acestui domeniu nou care se constituie la scara mondiala ca o disciplina tehnica de sine

statatoare.

Incercarile de definire a calitatii sunt multiple, in functie de modul in care s-a acordat

prioritate unuia sau altuia dintre elementele care participa la conturarea conceptului. O

incercare de elaborare a unei singure definitii caracterizata prin claritate si simplitate trebuie

sa se fereasca pe de o parte de tendinta de saracire a continutului conceptului si pe de alta

parte de tendinta de a se respecta principiul conciziei.

La noi in tara calitatea a fost definita de unii autori drept " totalitatea

proprietatilor pe care le are un produs, expresie a masurii in care satisface necesitatile

societatii, avand in vedere parametrii tehnico - economici, gradul de utilizare si eficienta

economica in exploatare".

Exemple de alte definitii :

D. Niculescu defineste calitatea drept " gradul de utilitate in conditii de

optimizare a cheltuielilor totale atat la furnizor cat si la beneficiar".Conform

actelor normative, calitate inseamna " ansamblul de caracteristici ale unei

entitati care ii confera acesteia aptitudinea de-a satisface necesitatile exprimate

sau implicite".

In situatie contractuala sau intr-un mediu reglementat,necesitatile sunt specificate, in timp ce,

in alte situatii, necesitatile implicite trebuie identificate si definite. In multe cazuri, necesitatile

se pot modifica in timp; acest lucru implica o analiza periodica a conditiilor referitoare la

calitate. Necesitatile sunt de regula transpuse in caracteristici cu criterii specificate.

Necesitatile pot include, de exemplu, aspecte privind performanta, aptitudinea de utilizare,

dependabilitatea disponibilitatea, fiabilitatea, mentenabilitatea, securitatea, mediul,

considerentele economice si estetice.

Conceptul " calitate " nu ar trebui utilizat ca termen unic pentru exprimarea unui

grad de excelenta intr-un sens comparativ si nici intr-un sens cantitativ pentru evaluari

tehnice. Pentru exprimarea acestor sensuri ar trebui utilizat un calificativ. Se pot utiliza, de

exemplu, urmatorii termeni:

- " calitate relativa ", atunci cand produsele sau serviciile sunt clasificate pe o baza

relativa in sensul de grad de excelenta sau in sens comparativ.

- " nivel al calitatii " in sens cantitativ ( asa cum este utilizat la acceptarea prin

esantionare) si " masura a calitatii", atunci cand sunt efectuate evaluari tehnice precise.

Realizarea unei calitati satisfacatoare implica toate fazele din bucla calitatii, privite in

ansamblu. Contributiile la calitate ale acestor faze diferite sunt identificate uneori separat,

pentru a le pune in evidenta; de exemplu calitatea datorata definirii necesitatilor, calitatea

datorata proiectarii produsului, calitatea datorata conformitatii, calitatea datorata sustinerii

produsului pe intreaga sa durata de viata.

In unele referinte, calitatea este denumita " aptitudinea de utilizare" sau " conformarea cu

scopul" sau " satisfactia clientului" sau " conformitatea cu conditiile". In modul in care au

fost definite mai sus, aceste denumiri reprezinta doar anumite fatete ale conceptului de

calitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul calitatii - Produselor in industria lemnului.pdf

Bibliografie

1. Antonescu, V., Constantinescu, D.: Managementul calitatii totale. Oficiul de informare
documentara pentru Industria Constructiilor de Masini, Bucuresti, 1993
2. Baloiu, L.: Managementul inovatiei. Intreprinderea viitorului, viitorul intreprinderii.
Editura Eficient, Bucuresti, 1995
3. Diaconescu, I.: Aspecte economice ale calitatii produselor in economia de piata. In
"Managementul calitatii si protectia consumatorilor", vol. 1. Editura ASE,
Bucuresti, 2007
4. Dragulanescu, N.: De la calitatea controlata la calitatea totala. Editura Alternative,
Bucuresti, 2006
5. Gheorghiu, Al., Baron, T., Matei, St., Baron, C.: Masurarea, analiza si optimizarea
calitatii produselor. Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 2002
6. Grecu, V.: Sinteza parametrilor si a metodelor de testare, pentru usi-ferestre. INLBucuresti
- Edit. Codex, Bucuresti, 2000
7. Grecu V. - Quality and quality management of wooden products, Editura Universitatii
Transilvania din Brasov, 2005,
8. Grecu V. - L'essai des produits, qualite, management dans l'industrie ;Products testing,
quality, management in wood industry, Editura Universitatii 2009,
9. Oprisan M.,Grecu V. - Factori optimi de cresterea productivitatii muncii in intreprinderi.
Analiza diagnostic- Reducere costuri- Profit- Fezabilitate Editura Sat.Sai,
Bucuresti, 1999,
10 .Oprisan M.,Grecu V. - Factori de influenta a calitatii produselor din lemn, Editura
Universitatii Transilvania din Brasov, 2004,
11. Ionescu, G.: Excelenta industriala. Practica si teoria calitatii. Editura Economica,
Bucuresti, 1998.
12. Isac - Maniu, Al., Voda, V.: Manualul calitatii. Editura Economica, Bucuresti, 1998
13. Ishikawa, K. (coord.): Controlul calitatii. Editura Tehnica, Bucuresti, 1993
14. Juran, J.M., Gryna, F.M., jr.: Calitatea produselor. Editura Tehnica, Bucuresti, 1993
15. Lefter, V., Manolescu, A.: Managementul resurselor umane. Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1995
16. Motoiu, R.: Ingineria calitatii. Editura Chiminform Data S.A., Bucuresti, 1994
17. Neacsu, E.: Aspecte practice legate de proiectarea si implementarea sistemului calitatii in
scopul certificarii. In "Managementul calitatii si protectia consumatorului",
vol. 2. Editura ASE, Bucuresti, 1997
18. Niculescu, O., Verboncu, I.: Management. Editia a II-a, revizuita si adaugita. Editura
Economica, Bucuresti, 1997
19. Oprisan, M.: Metode statistico-matematice de control al calitatii productiei in industria
lemnului. Editura "Ceres", Bucuresti, 1994,
20. Oprisan, M., Grecu, V.: Factori optimi de crestere a productivitatii muncii - analiza
diagnostic. Editura SAT. SAI - Bucuresti, 1999
21. Olaru, M.: Orientari actuale si perspective in Managementul total al calitatii. In
culegerea de comunicari "Noi orientari in managementul calitatii",
Asociatia Romana pentru calitate, 1993
22. Olaru, M.: Managementul calitatii. Editura Economica, Bucuresti, 1995
23. Olaru, M.: Cadrul conceptual al managementului calitatii. In "Managementul calitatii si
protectia consumatorului", vol. 1. Editura ASE, Bucuresti, 1997
24. Olaru, M.: Tehnici si instrumente ale managementului calitatii. In "Managementul
calitatii si protectia consumatorului", vol. 1. Editura ASE, Bucuresti, 1997
25. Olaru, M.: Implementarea unui sistem de management de mediu, potrivit standardului
ISO 14001, in relatie cu standardele ISO 9000. In "Orientari actuale in
managementul calitatii", vol. 1, Editura ASE, Bucuresti, 1998
26. Olaru, M.: Preocupari privind predarea de cunostinte referitoare la calitate, la nivelul
universitatilor si scolilor de afaceri europene. In "Orientari actuale in
managementul calitatii", vol. 1. Editura. ASE, Bucuresti, 1998
27. Olaru, M.: Orientari actuale privind implementarea unui sistem de management integrat
calitate-mediu. In "Merceologia si managementul calitatii catre mileniul 3".
Editura ASE, Bucuresti, 2008
28. Olaru, M.: Cerinte actuale privind caracteristicile ecologice ale produselor si proceselor.
In "Economia Romaniei la orizontul anilor 2000". Universitatea Babes-
Bolyai, Cluj-Napoca, 1998
29. Teodoru, T.: Asigurarea calitatii. Indrumar metodologic, vol. I-II. Supliment la revista
"Tribuna Economica", Bucuresti, 2003
30. *** SR ISO 8402 / 1995: Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Vocabular
31. *** SR EN ISO 9000-1 / 1996: Standarde pentru managementul calitatii si asigurarea
calitatii. Partea 1. Ghid pentru selectie si utilizare
32. *** SR ISO 9000-2 / 1995: Standarde pentru conducerea calitatii si asigurarea calitatii.
Partea 2. Ghid pentru aplicarea ISO 9001, ISO 9002 si ISO 9003
33. *** SR ISO 9000-3 / 1994: Standarde pentru conducerea calitatii si asigurarea calitatii.
Partea 3. Ghid pentru aplicarea ISO 9001 la dezvoltarea, livrarea si
mentenanta software-ului
34. *** SR EN ISO 9001 / 2001: Sistemele calitatii. Model de asigurarea calitatii in
proiectare, dezvoltare, productie, montaj si service
35. *** SR EN ISO 9002 / 1995: Sistemele calitatii. Model de asigurarea calitatii in
productie, montaj si service
36. *** SR EN ISO 9003 / 1995: Sistemele calitatii. Model de asigurarea calitatii in inspectii
si incercari finale
37. *** SR EN ISO 9004-1 / 1998 : Managementul calitatii si elemente ale sistemului
calitatii. Partea 1. Ghid
38. *** SR ISO 9004-2 / 1994: Managementul calitatii si elemente ale sistemului calitatii.
Partea 2. Ghid pentru servicii
39. *** SR ISO 9004-3 / 1995: Managementul calitatii si elemente ale sistemului calitatii.
Partea 3. Ghid pentru materiale procesate
40. *** SR ISO 9004-4 / 1998: Managementul calitatii si elemente ale sistemului calitatii.
Partea 4. Ghid pentru imbunatatirea calitatii
41. *** SR ISO 10005 / 1999: Managementul calitatii. Ghid pentru planurile calitatii
42. *** ISO 10006 / 2006: Managementul calitatii. Ghid pentru planurile calitatii
43. *** ISO 10007 / 2005: Managementul calitatii. Ghid pentru managementul configuratiei
44. *** SR ISO 10011-1 / 2003: Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 1. Auditare
45. *** SR ISO 10011-2 / 2003: Ghid p

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI Specializarea: Ingineria Prelucrarii Lemnului (FR)