Managementul calității - Produselor în industria lemnului

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 153 în total
Cuvinte : 48897
Mărime: 1.50MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr.ing. Grecu Virgil
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI Specializarea: Ingineria Prelucrarii Lemnului (FR)

Cuprins

Introducere . 2

Chestionar evaluare prerechizite . 9

Unitatea de invatare 1.Bazele teoretice ale calitatii. . 10

1.1 Introducere . 10

1.2 Competentele unitatii de invatare. 10

1.3 Definitia calitatii. 10

1.4 Notiuni conexe calitatii. 11

1.5 Concept calitate - conatatii filozifice. 19

1.6 Rezumat. 20

1.7 Test de evaluare a cunostintelor. 20

Unitatea de invatare II . Functiile si indicatorii calitatii. 21

2.1 Introducere. 21

2.2 Competentele unitatii de invatare. 21

2.3 Functia tehnica a calitatii. 22

2.4 Functia economica a calitatii . 22

2.5 Functia sociala a calitatii . 22

2.6 Evolutia dinamica a calitatii. 23

2.7 Carcteristicile si indicatorii calitatii . 24

2.7.1 Caracteristicile calitatii. 24

2.7.2 Indicatorii calitatii. 26

2.7.2.1 Determinarea calitatii produselor . 26

2.7.2.2 Coeficientul de calitate . 26

2.7.2.3 Indicele schimbarii calitatii . 27

2.7.2.4 Indicele imbunatatirii calitatii productiei. 27

2.7.2.5 Indicele global al calitatii. 27

2.7.2.6 Indicatorii rebutului. 28

2.7.2.7 Factorul de reglare. 29

2.7.2.8 Indicatori de fiabilitate, mentenabilitate si disponibilitate . 31

2.7.2.8.1 Indicatorii fiabilitatii . 31

2.7.2.8.2 Mentenabilitatea . 34

2.7.2.8.3 Disponibilitatea . 34

2.8 Rezumat. 34

2.9 Test de evaluare a cunostintelor. 35

Unitatea de invatare III . Asigurarea si managementul calitatii .36

3.1 Introducere. 36

3.2 Competentele unitatii de invatare. 36

3.3 Realizarea calitatii . 37

3.4 Asigurarea calitatii . 39

3.4.1 Metode de asigurare a calitatii. 39

3.4.1.1 Asigurarea calitatii prin control. 40

3.4.1.2 Metode statistice . 41

3.4.1.3 Asigurarea calitatii prin motivarea personalului. 42

3.4.1.4 Concepte integratoare de asigurare a calitatii. 42

3.5 Utilizarea standardelor ISO 9000/2000

in asigurarea calitatii . 43

3.5.1 Asigurarea interna a calitatii . 46

3.5.1.1 Structura sistemului de asigurare a calitatii . 46

3.5.1.2 Asigurarea calitatii in marketing si in proiectare . 47

3.5.1.3 Asigurarea calitatii in aprovizionare . 49

3.5.1.4 Asigurarea calitatii proceselor. 50

3.6 Rezumat. 54

3.7 Test de evaluare a cunostintelor. 54

Unitatea de invatare IV. Managementul asigurarii externe a calitatii . 55

4.1 Introducere. 55

4.2 Competentele unitatii de invatare. 55

4.3 Asigurarea externa a calitatii . 56

4.3.1. Selectia si utilizarea standardelor ISO 9000

in scopul asigurarii externe a calitatii. 56

4.4 Sinteza principiului ISO 9000:2000 . 57

4.5 Relatiile cu furnizorii . 60

4.5.1. Problema generala a calitatii produselor furnizorilor. 60

4.5.2. Mijloace pentru identificarea surselor de aprovizionare . 61

4.5.3. Studiile de evaluare a calitatii produselor furnizorului . 61

4.6 Asigurarea calitatii la beneficiar. 63

4.6.1. Desideratele consumatorului . 63

4.6.2. Utilizarea informatiilor de la consumatori. 64

4.6.3. Dezvoltarea reputatiei pentru calitatea pozitiva . 65

4.6.4. Garantia calitatii si marcile de calitate. 65

4.6.5. Liabilitate si consumatorism. 66

4.7 Rezumat. 66

4.8 Test de evaluare a cunostintelor. 66

Unitatea de invatare V. Elemente de baza ale documentiei sistemului calitatii . 67

5.1 Introducere. 67

5.2 Competente . 67

5.3 Elemente de baza ale documentatiei sistemului calitatii . 68

5.3.1 Manualul calitatii . 68

5.3.1.1 Redactarea si administrarea manualului calitatii . 70

5.3.2 Procedurile sistemului calitatii. 71

5.4 Rezumat. 75

5.5 Test de evaluare a cunostintelor. 75

Unitatea de invatare VI . Managementul calitatii atribuite si responsabilitati . 77

6.1. Introducere. 77

6.2. Competente . 78

6.3. Managementul calitatii atribute si responsabilitati. 78

6.3.1. Politica in domeniul calitatii . 78

6.3.1.1. Tipuri de politici in domeniu . 78

6.3.1.2. Exemple de politici in domeniu. 79

6.3.1.3. Definirea obiectivelor calitatii. 80

6.3.1.3.1. Obiectivele pentru controlul calitatii. 81

6.3.1.3.2. Obiectivele pentru imbunatatirea calitatii. 81

6.3.1.4. Angajamentul . 82

6.3.1.5 Relevanta politicii in domeniul calitatii. 83

6.3.1.6. Asigurarea ca politica in domeniul calitatii este inteleasa. 84

6.3.1.7. Asigurarea ca politica este implementata . 84

6.3.1.8. Asigurarea ca politica e mentinuta. 85

6.3.2. Responsabilitatea si autoritatea . 85

6.3.2.1. Identificarea activitatilor care afecteaza calitatea. 85

6.3.2.2. Ce sunt responsabilitatile si autoritatea?. 85

6.3.2.3. Definirea responsabilitatilor si autoritatii . 86

6.3.2.3.1. Organigramele. 87

6.3.2.3.2. Descrierea postului. 87

6.3.2.3.3. Programa-cadru . 87

6.3.2.3.4. Procedurile . 87

6.4. Rezumat. 87

6.5. Test de evaluare a cunostintelor. 88

Unitatea de invatare VII. Definirea relatiilor dintre persoane. 89

7.1. Introducere. 89

7.2. Competente . 89

7.3. Definirea relatiilor dintre persoane . 90

7.3.1. Personalul care initiaza actiuni de prevenire a aparitie

neconformitatilor . 91

7.3.2. Personalul care identifica si inregistreaza problemele. 91

7.3.3. Personalul care initiaza, recomanda sau furnizeaza solutii . 91

7.3.4. Personalul care verifica implementarea solutiilor. 92

7.3.5. Personalul care controleaza prelucrarea, livrarea sau montajul

ulterior a produselor neconforme. 92

7.4. Resurse. 92

7.4.1. Identificarea si asigurarea de resurse adecvate. 92

7.4.2. Desemnarea personalului instruit . 93

7.4.3. Reprezentantul managementului. 93

7.4.3.1. Responsabilitatile si autoritatea Reprezentantului managementului . 94

7.5. Analiza managementului. 94

7.5.1. Asigurarea eficientei si eficacitatii continue a sistemului . 95

7.5.2. Mentinerea inregistrarilor referitoare la analizele managementului . 98

7.6. Rezumat. 98

7.7. Test de evaluare a cunostintelor. 98

Unitatea de invatare VIII . Calitatea totala si managementul calitatii totale . 99

8.1. Introducere. 99

8.2. Competente . 99

8.3. Calitatea totala si managementul calitatii totale . 100

8.3.1. Calitatea totala ( TQ ) . 100

8.3.1.1. Crearea calitatii. 103

8.3.1.2. Pregatirea " TQ ". 103

8.3.1.3 Realizarea " T Q ". 103

8.3.1.4. Mentinerea " T Q " . 103

8.3.1.5. Gestiunea " T Q". 103

8.3.2. Managementul calitatii totale ( TQM ). 105

8.3.2.1. Definirea "TQM" . 105

8.3.2.2. Principii de baza in " TQM". 105

8.3.2.3. Reguli in "TQM" . 106

8.3.2.4. Alte caracteristici ale " TQM " . 106

8.3.2.5. Relatia dintre "TQM" si cultura organizatiei. 109

8.3.2.6 Aspecte ale conducerii organizationale. 109

8.3.2.6.1. Caracteristici ale unui leader admirat . 109

8.3.2.6.2. Practici uzuale specifice leaderilor de succes . 110

8.3.2.6.3. Orientari privind conducerea organizatiei conform TQM. 110

8.4. Rezumat. 111

8.5. Test de evaluare a cunostintelor. 111

Unitatea de invatare IX. Managementul costurilor calitatii . 112

9.1. Introducere. 112

9.2. Competentele unitatii de invatare. 112

9.3. Costurile calitatii . 113

9.3.1. Optimizarea costurilor calitatii . 113

9.3.2. Gestionarea costurilor calitatii . 119

9.3.2.1. Metodologia. 120

9.3.2.2. Descompunerea costurilor calitatii pe elemente . 120

9.3.2.3. Nomenclatorul costurilor calitatii . 122

9.4. Rezumat. 133

9.5. Test de evaluare a cunostintelor. 133

Unitatea de invatare X. Managementul standardizarii si responsabilitatile

in fabricatia si desfacerea produselor industriei lemnului pe piata UE si AELS. 134

10.1. Introducere. 134

10.2. Competente . .135

10.3. Conceptul de standardizare, calitate, management in

Industria Lemnului. 135

10.4. Managementul calitatii, documente tehnice pentru pregatirea

fabricatiei produselor in Industria Lemnului . 141

10.4.1. Documentatia tehnico-calitativa

pentru pregatirea fabricatiei produselor. .141.

10.4.2. Documentatia tehnica pentru fabricarea mobilei. 141

10.4.2.1 Proiectarea sau conceptia constructiva . 141

10.4.2.2. Aprovizionarea cu materii prime si materiale. 141

10.4.2.3. Conceperea unui proces tehnologic . 142

10.4.2.4. Aplicarea unui control tehnic de calitate corespunzator. 142

10.4.2.5. Organizarea rationala a proceselor de fabricatie. 142

10.4.2.6. Dotarea corespunzatoare a procesului de productie

cu mijloace de productie . 142

10.4.3. Continutul documentatiei tehnice . 142

10.4.3.1. Proiectarea produsului . 142

10.4.3.2. Pregatirea fabricatiei . 142

10.5. Documentatia comerciala. 143

10.6. Rezumat. 143

10.7. Test de evaluare a cunostintelor. 143

Anexa 1- Intrebari si raspunsuri la chestionarele de evaluare;

baremurile de corectura. 145

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA . 151

Extras din document

Introducere

Cursul ,,Managementul Calitatii" urmareste sa aduca in atentia studentilor cele mai

noi tehnici utilizate in activitatile de asigurare si management al calitatii Cursul propune

dobandirea cunostintelor complexe privind calitatea si managementul acesteia, intr-o noua

abordare, de aliniere la normele europene (EN) si internationale (ISO) . Aplicatiile au in

vedere insusirea acestor cunostinte intr-o maniera practica similara activitatilor din

proiectare si productie.

Obiectivele cursului

Acest curs are ca obiectiv principal completarea cunostintelor din sfera

disciplinelor cu profil tehnologic cu proceduri si tehnici manageriale care sa

conduca la obtinerea calitatii optime in activitati de productie si pentru produsele

realizate in sectorul de Industrializare a Lemnului.

Cursantii vor acumula cunostinte, deprinderi si abilitati in utilizare, privind

principalele aspecte legate de bazele teoretice ale managementului calitatii si de

elaborare a procedurilor specifice pentru transpunerea acestora in practica

curenta.

Competente conferite

Dupa parcurgerea acestui curs studentii vor fi capabili sa:

- defineasca principalele notiuni utilizate in cursul de Management al

Calitatii;

- identifice importanta utilizarii acestor termeni pe parcursul cursului;

- descrie principalele tehnici utilizare in asigurarea si managementul

calitatii;

- explice politica in domeniul calitatii;

- prezinte obiectivele specifice calitatii si managementul acestuia pentru

sectorul de industrializare a lemnului;

- inteleaga importanta utilizarii standardelor din seria ISO 9000 in

Managementul Calitatii si acreditarea sistemelor de management.

- elaboreze documentele sistemului de management al calitatii (instructiuni

de lucru, proceduri s pecfice, proceduri de sistem etc.).

Resurse si mijloace de lucru

- Documentatii tehnice elaborate pentru sisteme de management a calitatii

- Metoda de explorare directa

- Calculator si videoproiector

Structura cursului

Cursul este structurat pe 10 unitati de invatare.

Cerinte preliminare

Discipline necesare a fi parcurse si eventual promovate inaintea disciplinei

curente sunt: Tehnologia fabricarii mobilei si Produse finite din lemn. .

Discipline deservite

Discipline din planul de invatamant care se dezvolta pe baza cunostintelor

dobandite in cadrul disciplinei curente sunt: Management in IL si Managementul

proiectelor. Cunostintele dobandite vor putea fi utilizate si in cadrul lucrarilor de

elaborare a proiectului de diploma.

Durata medie de studiu individual

Durata medie de parcurgere de catre studenti a unei unitati de invatare

este de 2-3 ore ( 2.8 ore).

Evaluarea

Pentru stabilirea notei finale se va avea in vedere :

- ponderea evaluarilor pe parcurs - 40%

- ponderea evaluarii finale - colocviu - 60%

Unitatea de invatare 1. Bazele teoretice ale calitatii

1.1. Introducere

In cadrul acestei unitati de invatare sunt definite principalele notiuni si

termeni utilizati in sistemul de management al calitatii. Pentru a intelege modul de

operare al acestui sistem de management sunt prezentate pentru inceput

principalele elemente care stau la baza sistemului, respectiv calitatea si notiunile

conexe ale acesteia.

1.2. Competentele unitatii de invatare

Dupa parcurgerea acestei unitati de invatare studentii vor fi capabili sa:

- defineasca principalele notiuni utilizate in cursul de Management al

Calitatii;

- identifice importanta utilizarii acestor termeni pe parcursul cursului;

- utilizeze aceste notiuni la elaborarea documentelor sistemului de

management al calitatii.

Durata medie de parcurgere a primei unitati de invatare este de 2-3 (2,8)ore.

1.3. Definitia calitatii

Conceptul de calitate este un concept deschis care nu poate fi exprimat intr-o forma

finita si ultima. El se modifica si se perfectioneaza in timp imbogatindu-si continutul si

capatand incontinuu valente noi. Ceea ce ajunge sa fie definit la un moment dat apartine

trecutului, deoarece o noua acceptie a conceptului se impune in conditiile noului.

Aspectele mentionate in cele de mai sus situeaza calitatea printre atributele esentiale

ale civilizatiei moderne si permit definirea atat a notiunii de calitate cat si a campului de lucru

al acestui domeniu nou care se constituie la scara mondiala ca o disciplina tehnica de sine

statatoare.

Incercarile de definire a calitatii sunt multiple, in functie de modul in care s-a acordat

prioritate unuia sau altuia dintre elementele care participa la conturarea conceptului. O

incercare de elaborare a unei singure definitii caracterizata prin claritate si simplitate trebuie

sa se fereasca pe de o parte de tendinta de saracire a continutului conceptului si pe de alta

parte de tendinta de a se respecta principiul conciziei.

La noi in tara calitatea a fost definita de unii autori drept " totalitatea

proprietatilor pe care le are un produs, expresie a masurii in care satisface necesitatile

societatii, avand in vedere parametrii tehnico - economici, gradul de utilizare si eficienta

economica in exploatare".

Exemple de alte definitii :

D. Niculescu defineste calitatea drept " gradul de utilitate in conditii de

optimizare a cheltuielilor totale atat la furnizor cat si la beneficiar".Conform

actelor normative, calitate inseamna " ansamblul de caracteristici ale unei

entitati care ii confera acesteia aptitudinea de-a satisface necesitatile exprimate

sau implicite".

In situatie contractuala sau intr-un mediu reglementat,necesitatile sunt specificate, in timp ce,

in alte situatii, necesitatile implicite trebuie identificate si definite. In multe cazuri, necesitatile

se pot modifica in timp; acest lucru implica o analiza periodica a conditiilor referitoare la

calitate. Necesitatile sunt de regula transpuse in caracteristici cu criterii specificate.

Necesitatile pot include, de exemplu, aspecte privind performanta, aptitudinea de utilizare,

dependabilitatea disponibilitatea, fiabilitatea, mentenabilitatea, securitatea, mediul,

considerentele economice si estetice.

Conceptul " calitate " nu ar trebui utilizat ca termen unic pentru exprimarea unui

grad de excelenta intr-un sens comparativ si nici intr-un sens cantitativ pentru evaluari

tehnice. Pentru exprimarea acestor sensuri ar trebui utilizat un calificativ. Se pot utiliza, de

exemplu, urmatorii termeni:

- " calitate relativa ", atunci cand produsele sau serviciile sunt clasificate pe o baza

relativa in sensul de grad de excelenta sau in sens comparativ.

- " nivel al calitatii " in sens cantitativ ( asa cum este utilizat la acceptarea prin

esantionare) si " masura a calitatii", atunci cand sunt efectuate evaluari tehnice precise.

Realizarea unei calitati satisfacatoare implica toate fazele din bucla calitatii, privite in

ansamblu. Contributiile la calitate ale acestor faze diferite sunt identificate uneori separat,

pentru a le pune in evidenta; de exemplu calitatea datorata definirii necesitatilor, calitatea

datorata proiectarii produsului, calitatea datorata conformitatii, calitatea datorata sustinerii

produsului pe intreaga sa durata de viata.

In unele referinte, calitatea este denumita " aptitudinea de utilizare" sau " conformarea cu

scopul" sau " satisfactia clientului" sau " conformitatea cu conditiile". In modul in care au

fost definite mai sus, aceste denumiri reprezinta doar anumite fatete ale conceptului de

calitate.

Bibliografie

1. Antonescu, V., Constantinescu, D.: Managementul calitatii totale. Oficiul de informare

documentara pentru Industria Constructiilor de Masini, Bucuresti, 1993

2. Baloiu, L.: Managementul inovatiei. Intreprinderea viitorului, viitorul intreprinderii.

Editura Eficient, Bucuresti, 1995

3. Diaconescu, I.: Aspecte economice ale calitatii produselor in economia de piata. In

"Managementul calitatii si protectia consumatorilor", vol. 1. Editura ASE,

Bucuresti, 2007

4. Dragulanescu, N.: De la calitatea controlata la calitatea totala. Editura Alternative,

Bucuresti, 2006

5. Gheorghiu, Al., Baron, T., Matei, St., Baron, C.: Masurarea, analiza si optimizarea

calitatii produselor. Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 2002

6. Grecu, V.: Sinteza parametrilor si a metodelor de testare, pentru usi-ferestre. INLBucuresti

- Edit. Codex, Bucuresti, 2000

7. Grecu V. - Quality and quality management of wooden products, Editura Universitatii

Transilvania din Brasov, 2005,

8. Grecu V. - L'essai des produits, qualite, management dans l'industrie ;Products testing,

quality, management in wood industry, Editura Universitatii 2009,

9. Oprisan M.,Grecu V. - Factori optimi de cresterea productivitatii muncii in intreprinderi.

Analiza diagnostic- Reducere costuri- Profit- Fezabilitate Editura Sat.Sai,

Bucuresti, 1999,

10 .Oprisan M.,Grecu V. - Factori de influenta a calitatii produselor din lemn, Editura

Universitatii Transilvania din Brasov, 2004,

11. Ionescu, G.: Excelenta industriala. Practica si teoria calitatii. Editura Economica,

Bucuresti, 1998.

12. Isac - Maniu, Al., Voda, V.: Manualul calitatii. Editura Economica, Bucuresti, 1998

13. Ishikawa, K. (coord.): Controlul calitatii. Editura Tehnica, Bucuresti, 1993

14. Juran, J.M., Gryna, F.M., jr.: Calitatea produselor. Editura Tehnica, Bucuresti, 1993

15. Lefter, V., Manolescu, A.: Managementul resurselor umane. Editura Didactica si

Pedagogica, Bucuresti, 1995

16. Motoiu, R.: Ingineria calitatii. Editura Chiminform Data S.A., Bucuresti, 1994

17. Neacsu, E.: Aspecte practice legate de proiectarea si implementarea sistemului calitatii in

scopul certificarii. In "Managementul calitatii si protectia consumatorului",

vol. 2. Editura ASE, Bucuresti, 1997

18. Niculescu, O., Verboncu, I.: Management. Editia a II-a, revizuita si adaugita. Editura

Economica, Bucuresti, 1997

19. Oprisan, M.: Metode statistico-matematice de control al calitatii productiei in industria

lemnului. Editura "Ceres", Bucuresti, 1994,

20. Oprisan, M., Grecu, V.: Factori optimi de crestere a productivitatii muncii - analiza

diagnostic. Editura SAT. SAI - Bucuresti, 1999

21. Olaru, M.: Orientari actuale si perspective in Managementul total al calitatii. In

culegerea de comunicari "Noi orientari in managementul calitatii",

Asociatia Romana pentru calitate, 1993

22. Olaru, M.: Managementul calitatii. Editura Economica, Bucuresti, 1995

23. Olaru, M.: Cadrul conceptual al managementului calitatii. In "Managementul calitatii si

protectia consumatorului", vol. 1. Editura ASE, Bucuresti, 1997

24. Olaru, M.: Tehnici si instrumente ale managementului calitatii. In "Managementul

calitatii si protectia consumatorului", vol. 1. Editura ASE, Bucuresti, 1997

25. Olaru, M.: Implementarea unui sistem de management de mediu, potrivit standardului

ISO 14001, in relatie cu standardele ISO 9000. In "Orientari actuale in

managementul calitatii", vol. 1, Editura ASE, Bucuresti, 1998

26. Olaru, M.: Preocupari privind predarea de cunostinte referitoare la calitate, la nivelul

universitatilor si scolilor de afaceri europene. In "Orientari actuale in

managementul calitatii", vol. 1. Editura. ASE, Bucuresti, 1998

27. Olaru, M.: Orientari actuale privind implementarea unui sistem de management integrat

calitate-mediu. In "Merceologia si managementul calitatii catre mileniul 3".

Editura ASE, Bucuresti, 2008

28. Olaru, M.: Cerinte actuale privind caracteristicile ecologice ale produselor si proceselor.

In "Economia Romaniei la orizontul anilor 2000". Universitatea Babes-

Bolyai, Cluj-Napoca, 1998

29. Teodoru, T.: Asigurarea calitatii. Indrumar metodologic, vol. I-II. Supliment la revista

"Tribuna Economica", Bucuresti, 2003

30. *** SR ISO 8402 / 1995: Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Vocabular

31. *** SR EN ISO 9000-1 / 1996: Standarde pentru managementul calitatii si asigurarea

calitatii. Partea 1. Ghid pentru selectie si utilizare

32. *** SR ISO 9000-2 / 1995: Standarde pentru conducerea calitatii si asigurarea calitatii.

Partea 2. Ghid pentru aplicarea ISO 9001, ISO 9002 si ISO 9003

33. *** SR ISO 9000-3 / 1994: Standarde pentru conducerea calitatii si asigurarea calitatii.

Partea 3. Ghid pentru aplicarea ISO 9001 la dezvoltarea, livrarea si

mentenanta software-ului

34. *** SR EN ISO 9001 / 2001: Sistemele calitatii. Model de asigurarea calitatii in

proiectare, dezvoltare, productie, montaj si service

35. *** SR EN ISO 9002 / 1995: Sistemele calitatii. Model de asigurarea calitatii in

productie, montaj si service

36. *** SR EN ISO 9003 / 1995: Sistemele calitatii. Model de asigurarea calitatii in inspectii

si incercari finale

37. *** SR EN ISO 9004-1 / 1998 : Managementul calitatii si elemente ale sistemului

calitatii. Partea 1. Ghid

38. *** SR ISO 9004-2 / 1994: Managementul calitatii si elemente ale sistemului calitatii.

Partea 2. Ghid pentru servicii

39. *** SR ISO 9004-3 / 1995: Managementul calitatii si elemente ale sistemului calitatii.

Partea 3. Ghid pentru materiale procesate

40. *** SR ISO 9004-4 / 1998: Managementul calitatii si elemente ale sistemului calitatii.

Partea 4. Ghid pentru imbunatatirea calitatii

41. *** SR ISO 10005 / 1999: Managementul calitatii. Ghid pentru planurile calitatii

42. *** ISO 10006 / 2006: Managementul calitatii. Ghid pentru planurile calitatii

43. *** ISO 10007 / 2005: Managementul calitatii. Ghid pentru managementul configuratiei

44. *** SR ISO 10011-1 / 2003: Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 1. Auditare

45. *** SR ISO 10011-2 / 2003: Ghid p

Preview document

Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 1
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 2
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 3
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 4
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 5
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 6
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 7
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 8
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 9
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 10
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 11
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 12
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 13
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 14
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 15
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 16
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 17
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 18
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 19
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 20
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 21
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 22
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 23
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 24
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 25
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 26
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 27
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 28
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 29
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 30
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 31
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 32
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 33
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 34
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 35
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 36
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 37
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 38
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 39
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 40
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 41
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 42
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 43
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 44
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 45
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 46
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 47
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 48
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 49
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 50
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 51
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 52
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 53
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 54
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 55
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 56
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 57
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 58
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 59
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 60
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 61
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 62
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 63
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 64
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 65
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 66
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 67
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 68
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 69
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 70
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 71
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 72
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 73
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 74
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 75
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 76
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 77
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 78
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 79
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 80
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 81
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 82
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 83
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 84
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 85
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 86
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 87
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 88
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 89
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 90
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 91
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 92
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 93
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 94
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 95
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 96
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 97
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 98
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 99
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 100
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 101
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 102
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 103
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 104
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 105
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 106
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 107
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 108
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 109
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 110
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 111
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 112
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 113
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 114
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 115
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 116
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 117
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 118
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 119
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 120
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 121
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 122
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 123
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 124
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 125
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 126
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 127
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 128
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 129
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 130
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 131
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 132
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 133
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 134
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 135
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 136
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 137
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 138
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 139
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 140
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 141
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 142
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 143
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 144
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 145
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 146
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 147
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 148
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 149
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 150
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 151
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 152
Managementul calității - Produselor în industria lemnului - Pagina 153

Conținut arhivă zip

  • Managementul calitatii - Produselor in industria lemnului.pdf

Alții au mai descărcat și

Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului

INTRODUCERE Ideea realizarii unui studiu privind managementul vânzãrilor, mai corect a posibilitãtilor de rationalizare a acestuia a fost...

Elemente ale Managementului Calitatii - SC Tremula Constanta SA

INTRODUCERE Într-o economie aflată în tranziţie spre economia de piaţă şi care doreşte o integrare în structurile europene, se simte tot mai acut...

Plan de Afaceri - Mobila Casa Prod SRL

1.0 Scurtă prezentare a afacerii Societatea comercială Mobilacasa PROD SRL, cu sediul în Suseni, str. Streh nr. 9 şi-a început activitatea în luna...

Analiza Climatului Organizațional

Motivaţie . Homo mensura est! (Omul este măsura tuturor lucrurilor) Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii...

Managementul Deșeurilor de Lemn

1. Introducere Orice activitate umana este generatoare de deseuri. Orice deseu produs ca urmare a unor activitati umane, daca este în cantitate...

Managementul Calității Totale la Întreprindere

INTRODUCERE “Deficienţele calitative ale produselor destinate satisfacerii cerinţelor umane pot să conducă şi chiar conduc la serioase nemulţumiri...

Planificarea Calității - Metoda QFD

INTRODUCERE Garantarea calităţii produselor şi serviciilor este un factor deosebit de important pentru a avea succes. Toate companiile trebuie să...

Gestionarea Calității într-o Întreprindere

INTRODUCERE O analiză succintă a tabloului economic mondial al anilor 90 prmite evidentierea unor trăsături definitorii incontestabile precum...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului

INTRODUCERE Ideea realizarii unui studiu privind managementul vânzãrilor, mai corect a posibilitãtilor de rationalizare a acestuia a fost...

Elemente ale Managementului Calitatii - SC Tremula Constanta SA

INTRODUCERE Într-o economie aflată în tranziţie spre economia de piaţă şi care doreşte o integrare în structurile europene, se simte tot mai acut...

Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului

Capitolul I. MANAGEMENTUL VÂNZĂRII ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI FIRMEI Managementul vânzărilor face parte din managementul general al firmei fiind...

Marketingul întreprinderii individuale Onuț Petrica Ionuț

ANALIZA GAMEI DE PRODUSE: Exploatarea forestiera este esentială pentru existenta industriei lemnului, prin această activitate asigurandu-se...

Fenomene Geoeconomice ale Perioadei de Tranziție în Municipiul Piatra Neamț

Introducere Perioada de tranziţie reprezintă perioada aferentă trecerii de la un regim poltic şi economic la altul. În cazul ţării noastre această...

Proiect de planificare a activității la societatea SC Comlemn SRL

Capitolul 1 : Prezentarea sectorului de productie 1.1 Stadiul actual de productie in industria mobilei Mobilier este un termen colectiv, defectiv...

Impactul Aderării la Uniunea Europeană asupra Intreprinderilor din România Oportunități și Riscuri Costuri și Beneficii

Capitolul I: Condiţii generale ale extinderii Uniunii Europene In cadrul reuniunii Consiliului European de la Copenhaga, din luna iunie 1993, a...

Analiza Diagnostic SC Mobilextra SA

1. Prezentarea S.C. MOBILEXTRA S.A. La sfârşitul deceniului cinci, pornind de la realitatea că 42% din suprafaţa regiunii Suceava este împădurită,...

Ai nevoie de altceva?