Managementul Costurilor

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 151 în total
Cuvinte : 50089
Mărime: 425.31KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Pelin

Cuprins

1. MANAGEMENTULUI COSTURILOR – ELEMENTE INTRODUCTIVE 4

1.1. Structura sistemului informaţional de afaceri 4

1.2. Elementele de definire ale managementului costurilor 6

1.3. Tendinţe ale teoriei şi practicii managementului costurilor 10

1.3.1. Concurenţa pe plan mondial 10

1.3.2. Dezvoltarea sectorului terţiar (sectorul serviciilor) 11

1.3.3. Dezvoltarea sectorului cuaternar (sectorul informaţional) 11

1.3.4. Schimbări în sectorul productiv 12

1.3.5. Preferinţele consumatorilor 12

1.3.6. Managementul calităţii totale 12

1.3.7. Eficienţa 12

2. NOŢIUNEA DE COST. TIPOLOGIA ŞI COMPORTAMENTUL COSTURILOR 14

2.1. Noţiunea de cost 14

2.2. Tipologia costurilor şi comportamentul costurilor 18

2.3.1. Clasificarea costurilor după natura factorilor de producţie consumaţi 18

2.3.2. Clasificarea după modul de alocare pe purtători de costuri 19

2.3.3. Clasificarea în funcţie de dependenţa faţă de volumul fizic al producţiei. 20

2.3.4. Clasificarea costurilor în funcţie de momentul calculaţiei 24

2.3.5. Clasificarea costurilor după componenţă 25

2.3.6. Clasificarea costurilor în funcţie de gradul de relevanţă pentru procesul decizional 26

2.3.7. Clasificarea costurilor în funcţie de gradul de controlabilitate 26

3. CALCULAŢIA COSTURILOR 28

3.1. Noţiuni de bază privind calculaţia costurilor 28

3.2. Sisteme alternative de management a costurilor 32

3.2.1. Sistemele funcţionale de management a costurilor 32

3.2.2. Sistemele de management a costurilor pe baza activităţilor 33

3.3. Structura şi conţinutul procesului de calculaţie a costurilor 34

3.4. Metode funcţionale de calculaţie a costurilor 37

3.4.1. Metode de bază de calculaţie a costurilor 37

3.4.2. Metode evoluate de calculaţie a costurilor 41

3.5. Calculaţia costurilor pe activităţi. 43

3.5.1. Structura procesului de calculaţie a costurilor pe activităţi 43

3.5.2. Exemplificarea calculaţiei costurilor pe activităţi 45

4. PLANIFICAREA COSTURILOR 48

4.1. Rolul şi importanţa bugetelor în procesul de planificare şi control 48

4.1.1. Planificarea strategică şi implementarea planurilor 48

4.1.2. Cadru de referinţă pentru evaluarea rezultatelor 49

4.1.3. Motivarea managerilor şi a angajaţilor 50

4.1.4. Coordonarea si comunicarea 50

4.2. Conţinutul procesului de planificare 51

5. ANALIZA COSTURILOR 60

5.1. Conţinutul analizei costurilor 60

5.2. Analiza costurilor directe şi indirecte 62

5.2.1. Analiza costurilor directe 62

5.2.2. Analiza costurilor indirecte (fixe) 67

5.3. Analiza costurilor după natura elementelor de cost 69

5.3.1. Analiza costurilor materiale 69

5.3.2. Analiza costurilor cu munca (de personal) 71

5.3.3. Analiza costurilor cu amortizarea 73

6. TEHNICI DECIZIONALE PRIVIND COSTURILE: ANALIZA COST-VOLUM-PROFIT 75

6.1. Aspecte specifice ale sistemelor funcţionale de management 75

6.2. Analiza cost-volum-profit (CVP) în expresie fizică 76

6.2.1. Metoda analizei profitului operaţional 76

6.2.2. Metoda marjei costurilor variabile 77

6.2.3. Volumul fizic necesar pentru a atinge profitul dorit 78

6.3. Analiza cost-volum-profit în expresie valorică 79

6.4. Aplicarea CVP în organizaţiile cu obiect de activitate multiprodus 83

6.5. Reprezentarea grafică a analizei CVP 86

7. DECIZII TACTICE PRIVIND COSTURILE 92

7.1. Descrierea structurii procesului decizional tactic referitor la costuri 92

7.2. Decizia „buy-or-make” 94

7.3. Decizia „keep-or-drop” 98

7.4. Decizia de tip „comandă specială” 101

7.5. Decizia de tip „vânzare sau continuarea procesării” 104

7.6. Decizii de preţ şi profitabilitate a produselor 105

7.6.1. Concepte de bază în stabilirea preţurilor 105

7.6.2. Politici de stabilire a preţurilor 106

8. STUDIU DE CAZ 110

8.1. Prezentarea contextului studiului de caz 110

8.2. Informaţii primare necesare determinării costurilor 114

8.3. Calculaţia costurilor 116

8.3.1. Metoda calculaţiei funcţionale a costurilor 124

8.3.2. Metoda calculaţiei pe activităţi 132

8.4. Planificarea costurilor 135

8.5. Analiza costurilor 141

8.6. Decizii privind costurile 146

8.6.1. Analiza Cost-Volum-Profit 146

8.6.2. Decizia de tip „buy-or-make” 149

Bibliografie 152

Extras din document

1. MANAGEMENTULUI COSTURILOR – ELEMENTE INTRODUCTIVE

Obiectivele acestui capitol introductiv sunt:

- Descrierea noţiunii şi structurii sistemului informaţional al organizaţiei de afaceri precum şi precizarea locului managementului costurilor în cadrul acestuia;

- Argumentarea elementelor de definire a managementului costurilor, cum ar fi obiective, scop, finalităţi, operatori;

- Prezentarea celor mai noi tendinţe de evoluţie a teoriei şi practicii în domeniul managementului costurilor.

În mod tradiţional, contabilitatea internă (de gestiune) a avut ca principal scop determinarea costului produselor, serviciilor, lucrărilor realizate de organizaţia de afaceri. Costurile erau clasificate în diverse categorii funcţionale, iar calculaţia costurilor de producţie reprezenta un amplu efort din perspectiva resurselor umane şi materiale implicate. Cu toate că în prezent informaţiile referitoare la dimensionarea costurilor sunt la fel de importante, sistemul informaţional managerial joacă un rol mult mai important. Organizaţiile de afaceri au nevoie de informaţii realiste şi oportune privind costurile, în vederea integrării activităţilor de concepere şi dezvoltare a noilor produse, fabricaţie a acestora, comercializare şi servicii post-vânzare într-o viziune de ansamblu. În multe dintre organizaţiile de afaceri din ziua de azi ritmul de înnoire a produselor şi tehnologiilor este mai rapid decât oricine şi-ar fi putut cineva imagina cu zece ani în urmă. Accentul pe calitate, productivitate şi protecţia mediului impun o nouă dimensiune în ceea ce priveşte măsurile de control al consumului de resurse. Aplatizarea piramidelor ierarhice conduce la implicarea tot mai activă a managementului inferior în decizii ce afectează performanţele globale ale organizaţiilor de afaceri. Persoanele care sunt responsabile de calculaţia şi controlul costurilor îşi văd redefinit rolul, care devine semnificativ mai amplu şi cu o definiţie mult mai specializată ca înainte. Acesta este modul în care simpla calculaţie costurilor se transformă în managementul costurilor.

1.1. Structura sistemului informaţional de afaceri

Sistemul informaţional al unei organizaţii de afaceri este compus din două componente de bază: sistemul informaţional financiar-contabil şi sistemul informaţional de management. Noţiunea de sistem informaţional financiar-contabil este sinonimă cu cea de contabilitate financiară, în timp ce sistemul informaţional managerial cuprinde, la rândul său, alte două subsisteme informaţionale: contabilitatea internă şi sistemul informaţional de decizie şi control.

În figura 1.1 se ilustrează componentele sistemului informaţional al unei organizaţii de afaceri pe care le-am prezentat mai sus şi legăturile dintre acestea.

Sistemul informaţional financiar-contabil reprezintă un susbsistem care este preocupat, în special, de furnizarea informaţiilor către beneficiari externi. Acesta foloseşte drept intrări anumite evenimente economice bine precizate, iar înregistrarea proceselor se realizează respectând reglementări stricte. Pentru contabilitatea financiară, natura intrărilor şi regulile şi convenţiile care reglementează procesele sunt definite prin acte normative , respectarea cărora este imperativă. Rezultatele informaţionale ale sistemului informaţional financiar includ Bilanţul Contabil, Contul de Profit şi Pierdere, alte raportări de sinteză, acestea fiind utilizate cu predilecţie în relaţiile întreprinderii cu terţii, cu persoane şi organisme externe precum acţionari, creditori, organe fiscale etc. Informaţia provenită din contabilitatea financiară este utilizată pentru decizii investiţionale, evaluarea eficienţei activităţii echipei manageriale, activităţi de monitorizare precum şi pentru fundamentarea anumitor măsuri de control a activităţii unei organizaţii de afaceri.

Figura nr. 1.1. Structura sistemului informaţional a unei organizaţii de afaceri

(adaptat după: Hansen, D.; Mowen, Maryanne – Cost Management, Thomson Learning, 2000, p. 34)

Sistemul informaţional de management (SIM) este un subsistem al cărui menire, în esenţă, este de a furniza informaţii beneficiarilor interni, utilizând intrări informaţionale şi procese menite să satisfacă obiective manageriale, de gestiune. Sistemul informaţional de management are cinci obiective de bază:

1) Să furnizeze informaţii pentru determinarea costului produselor, serviciilor şi a altor obiecte de interes pentru management;

2) Să furnizeze informaţii pentru determinarea rezultatelor analitice, pe fiecare obiect de cost şi pe fiecare activitate creatoare de valoare din cadrul organizaţiei de afaceri;

3) Să permită evaluarea diferitor categorii de stocuri din patrimoniul organizaţiei de afaceri;

4) Să furnizeze informaţii pentru planificare şi control;

5) Să furnizeze informaţii pentru fundamentarea tuturor aspectelor procesului decizional.

Preview document

Managementul Costurilor - Pagina 1
Managementul Costurilor - Pagina 2
Managementul Costurilor - Pagina 3
Managementul Costurilor - Pagina 4
Managementul Costurilor - Pagina 5
Managementul Costurilor - Pagina 6
Managementul Costurilor - Pagina 7
Managementul Costurilor - Pagina 8
Managementul Costurilor - Pagina 9
Managementul Costurilor - Pagina 10
Managementul Costurilor - Pagina 11
Managementul Costurilor - Pagina 12
Managementul Costurilor - Pagina 13
Managementul Costurilor - Pagina 14
Managementul Costurilor - Pagina 15
Managementul Costurilor - Pagina 16
Managementul Costurilor - Pagina 17
Managementul Costurilor - Pagina 18
Managementul Costurilor - Pagina 19
Managementul Costurilor - Pagina 20
Managementul Costurilor - Pagina 21
Managementul Costurilor - Pagina 22
Managementul Costurilor - Pagina 23
Managementul Costurilor - Pagina 24
Managementul Costurilor - Pagina 25
Managementul Costurilor - Pagina 26
Managementul Costurilor - Pagina 27
Managementul Costurilor - Pagina 28
Managementul Costurilor - Pagina 29
Managementul Costurilor - Pagina 30
Managementul Costurilor - Pagina 31
Managementul Costurilor - Pagina 32
Managementul Costurilor - Pagina 33
Managementul Costurilor - Pagina 34
Managementul Costurilor - Pagina 35
Managementul Costurilor - Pagina 36
Managementul Costurilor - Pagina 37
Managementul Costurilor - Pagina 38
Managementul Costurilor - Pagina 39
Managementul Costurilor - Pagina 40
Managementul Costurilor - Pagina 41
Managementul Costurilor - Pagina 42
Managementul Costurilor - Pagina 43
Managementul Costurilor - Pagina 44
Managementul Costurilor - Pagina 45
Managementul Costurilor - Pagina 46
Managementul Costurilor - Pagina 47
Managementul Costurilor - Pagina 48
Managementul Costurilor - Pagina 49
Managementul Costurilor - Pagina 50
Managementul Costurilor - Pagina 51
Managementul Costurilor - Pagina 52
Managementul Costurilor - Pagina 53
Managementul Costurilor - Pagina 54
Managementul Costurilor - Pagina 55
Managementul Costurilor - Pagina 56
Managementul Costurilor - Pagina 57
Managementul Costurilor - Pagina 58
Managementul Costurilor - Pagina 59
Managementul Costurilor - Pagina 60
Managementul Costurilor - Pagina 61
Managementul Costurilor - Pagina 62
Managementul Costurilor - Pagina 63
Managementul Costurilor - Pagina 64
Managementul Costurilor - Pagina 65
Managementul Costurilor - Pagina 66
Managementul Costurilor - Pagina 67
Managementul Costurilor - Pagina 68
Managementul Costurilor - Pagina 69
Managementul Costurilor - Pagina 70
Managementul Costurilor - Pagina 71
Managementul Costurilor - Pagina 72
Managementul Costurilor - Pagina 73
Managementul Costurilor - Pagina 74
Managementul Costurilor - Pagina 75
Managementul Costurilor - Pagina 76
Managementul Costurilor - Pagina 77
Managementul Costurilor - Pagina 78
Managementul Costurilor - Pagina 79
Managementul Costurilor - Pagina 80
Managementul Costurilor - Pagina 81
Managementul Costurilor - Pagina 82
Managementul Costurilor - Pagina 83
Managementul Costurilor - Pagina 84
Managementul Costurilor - Pagina 85
Managementul Costurilor - Pagina 86
Managementul Costurilor - Pagina 87
Managementul Costurilor - Pagina 88
Managementul Costurilor - Pagina 89
Managementul Costurilor - Pagina 90
Managementul Costurilor - Pagina 91
Managementul Costurilor - Pagina 92
Managementul Costurilor - Pagina 93
Managementul Costurilor - Pagina 94
Managementul Costurilor - Pagina 95
Managementul Costurilor - Pagina 96
Managementul Costurilor - Pagina 97
Managementul Costurilor - Pagina 98
Managementul Costurilor - Pagina 99
Managementul Costurilor - Pagina 100
Managementul Costurilor - Pagina 101
Managementul Costurilor - Pagina 102
Managementul Costurilor - Pagina 103
Managementul Costurilor - Pagina 104
Managementul Costurilor - Pagina 105
Managementul Costurilor - Pagina 106
Managementul Costurilor - Pagina 107
Managementul Costurilor - Pagina 108
Managementul Costurilor - Pagina 109
Managementul Costurilor - Pagina 110
Managementul Costurilor - Pagina 111
Managementul Costurilor - Pagina 112
Managementul Costurilor - Pagina 113
Managementul Costurilor - Pagina 114
Managementul Costurilor - Pagina 115
Managementul Costurilor - Pagina 116
Managementul Costurilor - Pagina 117
Managementul Costurilor - Pagina 118
Managementul Costurilor - Pagina 119
Managementul Costurilor - Pagina 120
Managementul Costurilor - Pagina 121
Managementul Costurilor - Pagina 122
Managementul Costurilor - Pagina 123
Managementul Costurilor - Pagina 124
Managementul Costurilor - Pagina 125
Managementul Costurilor - Pagina 126
Managementul Costurilor - Pagina 127
Managementul Costurilor - Pagina 128
Managementul Costurilor - Pagina 129
Managementul Costurilor - Pagina 130
Managementul Costurilor - Pagina 131
Managementul Costurilor - Pagina 132
Managementul Costurilor - Pagina 133
Managementul Costurilor - Pagina 134
Managementul Costurilor - Pagina 135
Managementul Costurilor - Pagina 136
Managementul Costurilor - Pagina 137
Managementul Costurilor - Pagina 138
Managementul Costurilor - Pagina 139
Managementul Costurilor - Pagina 140
Managementul Costurilor - Pagina 141
Managementul Costurilor - Pagina 142
Managementul Costurilor - Pagina 143
Managementul Costurilor - Pagina 144
Managementul Costurilor - Pagina 145
Managementul Costurilor - Pagina 146
Managementul Costurilor - Pagina 147
Managementul Costurilor - Pagina 148
Managementul Costurilor - Pagina 149
Managementul Costurilor - Pagina 150
Managementul Costurilor - Pagina 151
Managementul Costurilor - Pagina 152

Conținut arhivă zip

  • Managementul Costurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 27 țări. Aderarea se face...

Politică de produs la SC Pambac SA

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am dezbătut tema politicii de produs. Produsul a reprezentat întotdeauna un factor motivator pentru întreprinderi....

Managementul performanței - SC Farmec SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA ORGANIZATIEI 1.Obiectul de activitate al societatii S.C. „ FARMEC” S.A cu sediul in localitatea Cluj-Napoca, str. H....

Studiu de Caz - SC Mobifon SA

Introducere Un cuvânt lung şi care cam zgârâie urechile - liberalizarea - denumeşte totuşi unul dintre cele mai importante evenimente economice...

Analiza și Îmbunătățirea Sistemului de Management al Organizației prin Aplicarea Metodelor Moderne

Analiza şi îmbunătăţirea sistemului de management al organizaţiei prin aplicarea metodelor moderne în cadrul SC XYZ SRL INTRODUCERE Deschiderea...

Managementul producției

INTRODUCERE Lucrarea pe care o prezentam cititorilor se adreseaza cu prioritate, studentilor facultatii de Management din Academia de Studii...

Managementul Societăților Comerciale

INTRODUCERE De-a lungul anilor omul a considerat munca un „rău necesar”, dar în acelaşi timp o posibilitate de afirmare. Munca este văzută nu...

Strategia și Managementul Strategic al Firmei

1. Ce este strategia ? In conceperea si fundamentarea activitatilor firmelor un rol esential il au strategiile si politicile, elaborate de catre...

Te-ar putea interesa și

Posibilitati de Perfectionare a Calculatiei Costurilor pe Exemplu

Societatea moderna, pe care o parcurgem în prezent, obliga permanent întreprinderile sa actioneze într-un mediu tot mai complex instabil si...

Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila

CAPITOLUL I 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 1.1 Obiectul de activitate Pe teritoriul oraşului Petrila, in...

Managementul Costurilor Metodelor de Tip Total - Avantaje și Limite

CAPITOLUL 1 BAZELE MANAGEMENTULUI COSTURILOR 1.1. Definiţia managementului costurilor Întrucât noţiunea de management al costurilor cunoaşte o...

Formarea prețurilor în construcții - montaj

1.Întroducere. În şirul de probleme al lumii contemporane,se înscrie şi problema ingineriei de cost în construcţii. Pentru a face faţă acestor...

Managementul prin Costuri la SC Docex-Prod SRL

INTRODUCERE O caracteristica a economiei de piata este situarea firmelor în prim-planul activitatii economice pornind de la premisa ca daca sunt...

Managementul Costurilor

1. Introducere în managementul costurilor Una din etapele elaborarii proiectului este calculaţia costurilor, prin care se stabileşte costul...

Managementul și Controlul Informațional al Costurilor

INTRODUCERE În mod tradiţional, contabilitatea internă (de gestiune) a avut ca principal scop determinarea costului produselor, serviciilor,...

Managementul Costurilor Materiale

Introducere Am ales acest proiect managementul costurilor materiale deoarece costul producţiei este o categorie economică de importanţă deosebită...

Ai nevoie de altceva?