Managementul Firmei

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 137 în total
Cuvinte : 40393
Mărime: 902.88KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr. Liviu Ilies

Cuprins

1. CONCEPTUL DE FIRMĂ . 5

1.1. Firma ca organizație economică . 5

1.2. Trăsăturile firmelor . 8

1.3. Tipologia firmelor . 9

1.4. Asocieri între firme . 18

1.5. Mediul firmei . 19

1.5.1. Mediul extern al firmei . 22

1.5.2. Mediul intern al firmei . 26

1.6. Responsabilitatea socială a firmei . 29

1.7. Bibliografie capitol . 31

2. MISIUNEA, OBIECTIVELE ŞI STRATEGIILE FIRMEI . 32

2.1. Misiunea firmei . 32

2.2. Obiectivele firmei . 34

2.2.1. Trăsăturile obiectivelor firmei . 35

2.2.2. Tipologia obiectivelor . 37

2.2.3. Managementul prin obiective (MPO) . 39

2.3. Strategiile firmei . 44

2.3.1. Conceptul de strategie . 44

2.3.2. Tipologia strategiilor . 46

2.3.3. Opţiuni strategice în cadrul firmelor producătoare de bunuri şi servicii . 48

2.4. Bibliografie capitol . 52

3. ORGANIZAREA FIRMEI . 53

3.1. Funcțiunile firmei . 53

3.2. Proiectarea unei organizații optime . 57

3.2.1. Eficienţa şi eficacitatea structurii organizaţionale. 57

3.2.2. Componentele unei organizaţii optime. 58

3.2.3. Etape şi criterii în proiectarea unei organizaţii optime. 61

3.2.4. Modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor organizaţionale . 64

3.3. Bibliografie capitol . 66

4. MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI . 67

4.1. Sisteme avansate de organizare şi de conducere ale producţiei . 67

4.1.1. Sistemele de tip Just In Time . 67

4.1.2. Sistemele Flexibile de Fabricaţie . 71

4.2. Informatizarea sistemelor de organizare şi de conducere ale producţiei. 73

4.3. Sistemul ERP – Enterprise Resource Planning, soluţia firmei în viitor . 76

4.3.1. Evoluţia istorică spre ERP-ul actual . 76

4.3.2. Conţinutul unui ERP . 77

4.4. Bibliografie capitol . 80

5. MANAGEMENTUL LOGISTICII . 81

5.1. Managementul logistic în cadrul firmei . 81

5.1.1. Importanţa managementului logistic . 81

5.1.2. Conceptul de managementul logistic . 82

5.1.3. Rolul şi importanţa logisticii în cadrul firmei . 84

5.1.4. Activităţile pe care le include managementul logistic. 85

5.1.5. Logistica şi Managementul materialelor. . 88

5.1.6. Lanţul valoric şi logistica . 90

5.2. Managementul logistic integrat . 92

5.2.1. Necesitatea integrării activităţilor logistice . 92

5.2.2. Conceptul de cost total . 93

5.2.3. Domeniile în care performanţa sistemului logistic poate fi îmbunătăţită . 94

5.3. Bibliografie capitol . 94

6. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI SCHIMBAREA . 95

6.1. Cultura organizațională . 95

6.1.1. Dimensiunile culturii organizaţionale . 97

6.1.2. Manifestarea culturii organizaţionale . 98

6.1.3. Importanţa culturii organizaţionale . 99

6.2. Managementul schimbării . 101

6.2.1. Necesitatea schimbării organizaţionale . 101

6.2.2. Managerul şi schimbarea . 102

6.2.3. Factorii care determină schimbarea . 103

6.2.4. Implementarea schimbării . 107

6.2.5. Schimbarea organizaţională . 110

6.3. Bibliografie capitol . 113

7. MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE . 114

7.1. Scurt istoric . 114

7.2. Conceptul de calitate . 119

7.3. Conceptul de management al calităţii totale . 121

7.4. Relaţia calitate – performanţă în afaceri . 124

7.5. Componentele managementului calităţii totale . 127

7.5.1. Conducerea în cadrul Managementului Calităţii Totale . 127

7.5.2. Atitudine şi implicare a structurilor manageriale de vârf . 129

7.5.3. Comunicarea . 130

7.5.4. Cultura . 131

7.5.5. Subsisteme specifice Managementului Calităţii Totale . 134

7.6. Bibliografie capitol . 135

Bibliografia completă a cursului . 136

Extras din document

1. CONCEPTUL DE FIRMĂ

1.1. Firma ca organizație economică

Pentru a defini firma, este necesar să definim mai întâi organizaţia. Ştiinţa managementului arată că o organizaţie poate fi definită în general ca o asociaţie de oameni cu concepţii sau preocupări comune, uniţi printr-un regulament sau statut în vederea depunerii unei activităţi organizate.

Se consideră de către mulţi autori că o organizaţie trebuie să îndeplinească un număr minim de condiţii, dintre care cele mai importante sunt următoarele:

- organizaţia se compune din cel puţin doi indivizi, care se consideră părţi ale grupului;

- există cel puţin un obiectiv (starea finală dorită sau rezultatul) împărtăşit, recunoscut şi împărţit în comun;

- membrii grupului lucrează deliberat împreună pentru a obţine partea lor din rezultate (obiective).

Deci, în concluzie, putem spune că o organizaţie este un grup de oameni ale căror activităţi sunt în mod conştient şi deliberat coordonate către un obiectiv sau mai multe obiective comune. Universităţile, firmele (întreprinderile), spitalele, cluburile sportive etc. sunt organizaţii, deoarece se caracterizează printr-o serie de trăsături comune – toate au un scop bine definit (clar). Acest scop poate fi definit ca un singur obiectiv (ţintă), în cazul organizaţiilor mici sau ca un ansamblu bine ierarhizat de obiective, în cazul organizaţiilor mari, complexe:

- toate sunt constituite de către oameni;

- fiecare în parte are o structură proprie care defineşte şi limitează comportamentul membrilor săi.

Atunci când organizaţiile au un scop economic, ele se numesc firme sau întreprinderi.

Mulţi cercetători şi scriitori au încercat, fără a reuşi însă până în prezent să dea o definiţie care să acopere în totalitate sensul, conţinutul conceptului de firmă. Motivul este simplu, conceptul de firmă, conţinutul acestuia are o sferă foarte largă şi o mare complexitate în acelaşi timp. Totodată, încercarea de a defini întreprinderea este îngreunată de faptul că economiştii şi cercetătorii percep în mod diferit acest concept.

Astfel, unii o văd ca o organizaţie economică, alţii ca pe o organizaţie socială, iar alţii ca un sistem economic deschis, ca parte a sistemului general economic. Toate punctele de vedere exprimate intră în sfera ştiinţei managementului şi organizării.

Fără a respinge multitudinea de definiţii, considerăm că firma trebuie definită ca o organizaţie economică, deoarece cei mai mulţi cercetători consideră că firmele au în principal obiective (scopuri) economice.

Pornind de la aceste păreri, putem defini firma ca un „grup de activităţi umane, respectiv efortul conjugat al unor oameni, ce au ca scop satisfacerea nevoilor consumatorilor şi maximizarea profiturilor, activităţi care se repetă în timp şi a căror existenţă este determinată în mod esenţial de vânzarea produselor sau serviciilor”.

Potrivit acestei definiţii, firma ca organizaţie economică reuneşte următoarele elemente:

- Efortul organizat al membrilor ei. Indivizii din firmă, odată cu stabilirea obiectivului se reunesc (îşi unesc eforturile), acceptând să contribuie la organizarea acestora.

- Firma reprezintă ansamblul persoanelor şi a subdiviziunilor organizatorice constituite în aşa fel încât să asigure premisele organizatorice în vederea realizării obiectivelor stabilite.

- Satisfacerea nevoilor consumatorilor (clienţilor) pe segmentul de piaţă ales, oferindu-le produsele şi/sau serviciile în schimbul unui câştig (profit).

- Profitul, constituie mobilul de bază în activitatea firmei. Nu există firmă care să nu urmărească obţinerea de profit pentru că, dacă venitul este mai mic decât cheltuielile, nu numai că nu îşi poate constitui surse proprii de dezvoltare, dar nici nu poate să supravieţuiască. Profitul constituie criteriul eficienţei şi al eficacităţii firmei şi este, se pare, singurul care stă la baza aprecierii reuşitei (succesului) sau nereuşitei (insuccesului) întreprinderii. Profitul nu este cauza, ci scopul activităţii firmei. Este un rezultat dorit şi indispensabil pentru că serveşte funcţiei economice de bază, constituind baza efortului de dezvoltare a firmei.

- Profitul trebuie să se repete. Acest element al definiţiei firmei este foarte important deoarece repetarea profitului se leagă de durata de viaţă a întreprinderii. Ceea ce caracterizează firma contemporană este marea durată de viaţă. Definiţia, prin urmare, nu se referă la o firmă ‘oportunistă’, conjuncturală, ci la o firmă cu o durată de viaţă mai mare decât reprezentanţii ei. Acest lucru este posibil numai dacă există o continuitate în profitul obţinut, continuitate care depinde de gradul de satisfacere a dorinţelor

consumatorilor. Profitul apare, în acest context, ca o recompensă în schimbul satisfacţiilor oferite cumpărătorului prin consumarea produsului sau serviciului respectiv.

Preview document

Managementul Firmei - Pagina 1
Managementul Firmei - Pagina 2
Managementul Firmei - Pagina 3
Managementul Firmei - Pagina 4
Managementul Firmei - Pagina 5
Managementul Firmei - Pagina 6
Managementul Firmei - Pagina 7
Managementul Firmei - Pagina 8
Managementul Firmei - Pagina 9
Managementul Firmei - Pagina 10
Managementul Firmei - Pagina 11
Managementul Firmei - Pagina 12
Managementul Firmei - Pagina 13
Managementul Firmei - Pagina 14
Managementul Firmei - Pagina 15
Managementul Firmei - Pagina 16
Managementul Firmei - Pagina 17
Managementul Firmei - Pagina 18
Managementul Firmei - Pagina 19
Managementul Firmei - Pagina 20
Managementul Firmei - Pagina 21
Managementul Firmei - Pagina 22
Managementul Firmei - Pagina 23
Managementul Firmei - Pagina 24
Managementul Firmei - Pagina 25
Managementul Firmei - Pagina 26
Managementul Firmei - Pagina 27
Managementul Firmei - Pagina 28
Managementul Firmei - Pagina 29
Managementul Firmei - Pagina 30
Managementul Firmei - Pagina 31
Managementul Firmei - Pagina 32
Managementul Firmei - Pagina 33
Managementul Firmei - Pagina 34
Managementul Firmei - Pagina 35
Managementul Firmei - Pagina 36
Managementul Firmei - Pagina 37
Managementul Firmei - Pagina 38
Managementul Firmei - Pagina 39
Managementul Firmei - Pagina 40
Managementul Firmei - Pagina 41
Managementul Firmei - Pagina 42
Managementul Firmei - Pagina 43
Managementul Firmei - Pagina 44
Managementul Firmei - Pagina 45
Managementul Firmei - Pagina 46
Managementul Firmei - Pagina 47
Managementul Firmei - Pagina 48
Managementul Firmei - Pagina 49
Managementul Firmei - Pagina 50
Managementul Firmei - Pagina 51
Managementul Firmei - Pagina 52
Managementul Firmei - Pagina 53
Managementul Firmei - Pagina 54
Managementul Firmei - Pagina 55
Managementul Firmei - Pagina 56
Managementul Firmei - Pagina 57
Managementul Firmei - Pagina 58
Managementul Firmei - Pagina 59
Managementul Firmei - Pagina 60
Managementul Firmei - Pagina 61
Managementul Firmei - Pagina 62
Managementul Firmei - Pagina 63
Managementul Firmei - Pagina 64
Managementul Firmei - Pagina 65
Managementul Firmei - Pagina 66
Managementul Firmei - Pagina 67
Managementul Firmei - Pagina 68
Managementul Firmei - Pagina 69
Managementul Firmei - Pagina 70
Managementul Firmei - Pagina 71
Managementul Firmei - Pagina 72
Managementul Firmei - Pagina 73
Managementul Firmei - Pagina 74
Managementul Firmei - Pagina 75
Managementul Firmei - Pagina 76
Managementul Firmei - Pagina 77
Managementul Firmei - Pagina 78
Managementul Firmei - Pagina 79
Managementul Firmei - Pagina 80
Managementul Firmei - Pagina 81
Managementul Firmei - Pagina 82
Managementul Firmei - Pagina 83
Managementul Firmei - Pagina 84
Managementul Firmei - Pagina 85
Managementul Firmei - Pagina 86
Managementul Firmei - Pagina 87
Managementul Firmei - Pagina 88
Managementul Firmei - Pagina 89
Managementul Firmei - Pagina 90
Managementul Firmei - Pagina 91
Managementul Firmei - Pagina 92
Managementul Firmei - Pagina 93
Managementul Firmei - Pagina 94
Managementul Firmei - Pagina 95
Managementul Firmei - Pagina 96
Managementul Firmei - Pagina 97
Managementul Firmei - Pagina 98
Managementul Firmei - Pagina 99
Managementul Firmei - Pagina 100
Managementul Firmei - Pagina 101
Managementul Firmei - Pagina 102
Managementul Firmei - Pagina 103
Managementul Firmei - Pagina 104
Managementul Firmei - Pagina 105
Managementul Firmei - Pagina 106
Managementul Firmei - Pagina 107
Managementul Firmei - Pagina 108
Managementul Firmei - Pagina 109
Managementul Firmei - Pagina 110
Managementul Firmei - Pagina 111
Managementul Firmei - Pagina 112
Managementul Firmei - Pagina 113
Managementul Firmei - Pagina 114
Managementul Firmei - Pagina 115
Managementul Firmei - Pagina 116
Managementul Firmei - Pagina 117
Managementul Firmei - Pagina 118
Managementul Firmei - Pagina 119
Managementul Firmei - Pagina 120
Managementul Firmei - Pagina 121
Managementul Firmei - Pagina 122
Managementul Firmei - Pagina 123
Managementul Firmei - Pagina 124
Managementul Firmei - Pagina 125
Managementul Firmei - Pagina 126
Managementul Firmei - Pagina 127
Managementul Firmei - Pagina 128
Managementul Firmei - Pagina 129
Managementul Firmei - Pagina 130
Managementul Firmei - Pagina 131
Managementul Firmei - Pagina 132
Managementul Firmei - Pagina 133
Managementul Firmei - Pagina 134
Managementul Firmei - Pagina 135
Managementul Firmei - Pagina 136
Managementul Firmei - Pagina 137

Conținut arhivă zip

  • Managementul Firmei.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor

INTRODUCERE „Managementul resurselor umane reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului,...

Schimbări organizaționale - studiu de caz la firma SC Germanos Telecom România SA

1.Prezentarea de ansamblu a organizatiei 1.1 Obiectul de activitate al companiei conform codului CAEN Ce este CAEN - CAEN reprezinta acronimul...

Enterprise Resource Planning

Introducere Prezentarea temei Primele soluţii informatice de planificare a resurselor organizaţiei au apărut la mijlocul anilor '60, atunci când...

Proiect de Finantare - Asii Curateniei

I. CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 Context a. Ideea proiectului, problema ce se doreşte a fi rezolvată. Activitatea economică a municipiului Vaslui...

Managementul Calității Totale

Managementul Calităţii Totale 1.1. Conceptul de calitate totală Cu toate că încercările sunt numeroase, nu s-a reuşit până în prezent, să se...

Analiza Economico-Financiara si Impactul asupra Managementului Firmei - Studiu de Caz la SC Carmen Ana International SA

Managementul, ca ştiinţă, s-a cristalizat relativ recent, prin eforturile depuse de un mare număr de specialişti din lumea întreagă. Faptul că...

Analiza Managementului Calitatii la SC Michelin Romania SA

Introducere În cadrul sistemului de management al unei organizaţii, o deosebită importanţă este acordată sistemului de management al calităţii,...

Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL

CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA CALITĂŢII PENTRU FIRMELE PRODUCĂTOARE DE LACTATE 1.1 Importanţa calităţii Conceptul de calitate are multe implicaţii şi...

Te-ar putea interesa și

Plan de Afaceri - Instrument al Managementului la Sucursala de Furnizare si Distributie a Energiei Electrice Baia Mare

INTRODUCERE În întreaga lume o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei

INTRODUCERE În prezent se manifestă o creştere semnificativă a cantităţii de informaţii, obţinute şi manipulate în firme, tendinţă accentuată şi...

Eficienta Activitatii Firmei prin Imagine si Comunicare

INTRODUCERE În ţara noastră, în Micul dicţionar enciclopedic, managementul se defineşte ca fiind: 1) activitatea sau arta de a conduce; 2)...

Managementul Firmei Turistice ca Proces Performant

INTRODUCERE Turismul reprezinta prin continutul sau un fenomen caracteristic civilizatiei actuale, una din componentele majore ale vietii...

Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia

CAPITOLUL 1 SERVICIILE ŞI MANAGEMENTUL ACESTORA 1.1. Conţinutul şi sfera de cuprindere a serviciilor Evoluţia economiei moderne înscrie între...

Diagnosticul Financiar - Instrument al Previziunei, Analizei Performantei Financiare si a Managementului Firmei

CAPITOLUL I DIAGNOSTICUL FINANCIAR-INSTRUMENT AL PREVIZIUNEI Diagnosticul este un demers prealabil oricărui proces decizional,care permite...

Managementul Participativ si Motivatia Complexa a Personalului la SC Hotel Banatul SA Timisoara

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul, ca...

Managementul Firmei TEKNOLEM

Societatea Comerciala TEKNOLEM S.R.L. este situata intr-o zona de campie, Campia Cermeiului judetul Arad. Sediul central al acesteia este situat...

Ai nevoie de altceva?