Managementul inovării

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 176 în total
Cuvinte : 71489
Mărime: 2.02MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL 1

Schimbările aduse de cea de a treia revoluţie industrială

Pe 21 nov 1999, primul ministru al Italiei, D’Alema, a invitat la Florenţa pe preşedinţii Italiei, SUA şi Braziliei ca şi pe primii miniştrii ai Franţei, Angliei şi Germaniei, (consideraţi şefii de stat cei mai reformişti) la o întâlnire având ca scop discutarea evoluţiilor spre secolul XXI. S-a afirmat aici că evoluţiile majore din sec. XXI vor fi determinate de doi factori: educaţia, şi inovaţia, materializată în noile tehnologii (între care cu prioritate INTERNET; de altfel Clinton a afirmat că până anul viitor, va avea grije ca toate şcolile din SUA să fie racordate la INTERNET).

Informaţie de presă

Lumea în care trăim se mişcă din ce în ce mai repede. Afirmaţia nu este de fapt o noutate, lucrurile se petrec probabil la fel de când se scrie istorie. Atâta doar că, acum, se mişcă ameţitor de repede. Dincolo de acceleraţia, cu care ne-am mai învăţat şi pe care începem să o acceptăm ca "normală", a apărut însă un fapt nou: Intre anii '60 şi '90 ai secolului nostru a avut loc o adevărată revoluţie industrială.

Noua revoluţie, a treia pe care o cunoaşte omenirea, ar putea fi caracterizată prin:

- apariţia unor ramuri industriale dominante noi;

- o schimbare în accentele activităţii de management, orientată acum în primul

rând pe buna gestionare a resurselor tehnologice şi pe activitatea de inovare;

dezvoltarea unor sisteme tehnologice care permit realizarea de produse personalizate,

destinate să satisfacă gusturile din ce în ce mai diverse ale unor grupuri tot mai mici

de oameni.

Efectul schimbărilor de mai sus se materializează în:

- o reducere drastică a costurilor de fabricaţie în cazul a numeroase produse;

- o ameliorare radicală a performanţelor proceselor de fabricaţie;

- o schimbare a naturii produselor, care conţin componente provenind din ramuri industriale dintre cele mai diferite;

- scurtarea considerabilă, practic eliminarea perioadei între descoperirea de către cercetători a unui nou fenomen fizic/chimic/biologic şi aplicarea lui în industrie, pentru noi produse sau noi procese de fabricaţie. Tot o dată şi timpul de viaţă al produselor se scurtează din ce în ce mai mult.

- apariţia unor constrângeri mult mai puternice în activitatea de management, materializate într-o mondializare a concurenţei şi obligaţia de a lua în consideraţie, ca un factor determinant, a interacţiunilor cu mediul înconjurător şi a cerinţelor de protecţie a acestuia.

In ceea ce ne priveşte, noi românii am perceput schimbările mai degrabă din cărţi (cele mai cunoscute fiind cele ale lui Alvin Töffler), izolarea relativă în care ne aflam împiedicându-le să se manifeste din plin până în 1989. Cu atât mai puternic a fost şocul, mai ales la nivelul întreprinderilor, când s-a constatat că o instalaţie,

considerată foarte bună, este total depăşită (mai degrabă moral decât fizic), că

produsele pe care încă le oferim par, pe piaţa internaţională, în cel mai bun caz,

prăfuite.

Aşa cum vom arăta în cele ce urmează, singura cale de a ajunge lumea din urmă constă în a avea curajul să schimbăm cât mai mult, cât mai repede, mai mult şi mai repede decât ceilalţi, care şi ei schimbă de acum permanent.

Vom prezenta, foarte pe scurt, elementele de noutate enumerate mai sus.

1.1. Noile ramuri industriale dominante ale economiei mondiale

Fiecare epocă a trăit sprijinindu-se pe anumite ramuri industriale, care au oferit materiile prime şi tehnologiile de prelucrare pentru întreg sistemul economic.

Prezentăm, în fig. 1.1.-1, tehnologiile dominante înainte şi în cursul revoluţiei

industriale pe care o trăim iar în fig. 1.1.-2 modul în care au evoluat operaţiile din fluxurile tehnologice.

Fig 1.1.-1.

Domeniile tehnologice dominante în perioada anilor '60 (A) şi '90 (B)

ai secolului XX.

In urmă cu 30 de ani nu exista un sector de producţie de soft pentru firme şi marele public. In 1998 sectorul reprezintă în SUA 1,6 milioane locuri de muncă, din care 600.000 s-au creat în ultimii 5 ani. De reţinut ca azi industria automobilului ocupă 960.000 de oameni iar cea aero-spaţială alţi 750.000 (deci cele două cele mai mari industrii "clasice " au acum tot atâtea locuri de muncă cât cea de soft). O evoluţie similara a avut industria de mass-media, care ocupă acum 1,69 milioane oameni. Ea s-a dezvoltat pe seama exploziei posturilor de TV, a noilor suporturi (CD, banda video, etc.). In plus, locurile de muncă oferite de aceste două ramuri care se află acum în top oferă locuri de muncă calificată şi înalt calificată. Mai trebuie subliniat aici şi faptul că industria de hard, care stă la baza lor (microprocesoare, fibră optică. etc.), nu reprezintă în total decât câteva sute de mii de locuri de muncă, cu o creştere slabă a

numărului de angajaţi (dar cu o creştere explozivă a productivităţii

muncii).

Pe ansamblul SUA, între 1993 şi 1998, s-au creat 9 milioane noi locuri de muncă, din care 6 în sectoarele noi şi 3 în cele ale comerţului şi serviciilor şi s-au pierdut 2 milioane în domeniile industriale tradiţionale.

In ceea ce priveşte numărul de locuri de muncă în EU, în perioada 1990 - 2000, se constată următoarele :

- In domeniul industriilor de înaltă tehnologie (aerospaţiale, computere, electronică şi telecomunicaţii, produse farmaceutice, instrumente ştiinţifice, motoare, echipamente de transport, chimie fină) creşterea a fost de 1,7 % faţă de 0,9 % pe ansamblul industriei.

- In domeniul serviciilor bazate pe cunoaştere( poştă şi telecomunicaţii, soft, media, internet) creşterea a fost de 6,3 % faţă de 3 pe ansamblul sreviciilor. Industriile de înaltă tehnologie şi serviciile bazate pe cunoaştere reprezintă 20 % din totalul forţei de muncă angajate.

Preview document

Managementul inovării - Pagina 1
Managementul inovării - Pagina 2
Managementul inovării - Pagina 3
Managementul inovării - Pagina 4
Managementul inovării - Pagina 5
Managementul inovării - Pagina 6
Managementul inovării - Pagina 7
Managementul inovării - Pagina 8
Managementul inovării - Pagina 9
Managementul inovării - Pagina 10
Managementul inovării - Pagina 11
Managementul inovării - Pagina 12
Managementul inovării - Pagina 13
Managementul inovării - Pagina 14
Managementul inovării - Pagina 15
Managementul inovării - Pagina 16
Managementul inovării - Pagina 17
Managementul inovării - Pagina 18
Managementul inovării - Pagina 19
Managementul inovării - Pagina 20
Managementul inovării - Pagina 21
Managementul inovării - Pagina 22
Managementul inovării - Pagina 23
Managementul inovării - Pagina 24
Managementul inovării - Pagina 25
Managementul inovării - Pagina 26
Managementul inovării - Pagina 27
Managementul inovării - Pagina 28
Managementul inovării - Pagina 29
Managementul inovării - Pagina 30
Managementul inovării - Pagina 31
Managementul inovării - Pagina 32
Managementul inovării - Pagina 33
Managementul inovării - Pagina 34
Managementul inovării - Pagina 35
Managementul inovării - Pagina 36
Managementul inovării - Pagina 37
Managementul inovării - Pagina 38
Managementul inovării - Pagina 39
Managementul inovării - Pagina 40
Managementul inovării - Pagina 41
Managementul inovării - Pagina 42
Managementul inovării - Pagina 43
Managementul inovării - Pagina 44
Managementul inovării - Pagina 45
Managementul inovării - Pagina 46
Managementul inovării - Pagina 47
Managementul inovării - Pagina 48
Managementul inovării - Pagina 49
Managementul inovării - Pagina 50
Managementul inovării - Pagina 51
Managementul inovării - Pagina 52
Managementul inovării - Pagina 53
Managementul inovării - Pagina 54
Managementul inovării - Pagina 55
Managementul inovării - Pagina 56
Managementul inovării - Pagina 57
Managementul inovării - Pagina 58
Managementul inovării - Pagina 59
Managementul inovării - Pagina 60
Managementul inovării - Pagina 61
Managementul inovării - Pagina 62
Managementul inovării - Pagina 63
Managementul inovării - Pagina 64
Managementul inovării - Pagina 65
Managementul inovării - Pagina 66
Managementul inovării - Pagina 67
Managementul inovării - Pagina 68
Managementul inovării - Pagina 69
Managementul inovării - Pagina 70
Managementul inovării - Pagina 71
Managementul inovării - Pagina 72
Managementul inovării - Pagina 73
Managementul inovării - Pagina 74
Managementul inovării - Pagina 75
Managementul inovării - Pagina 76
Managementul inovării - Pagina 77
Managementul inovării - Pagina 78
Managementul inovării - Pagina 79
Managementul inovării - Pagina 80
Managementul inovării - Pagina 81
Managementul inovării - Pagina 82
Managementul inovării - Pagina 83
Managementul inovării - Pagina 84
Managementul inovării - Pagina 85
Managementul inovării - Pagina 86
Managementul inovării - Pagina 87
Managementul inovării - Pagina 88
Managementul inovării - Pagina 89
Managementul inovării - Pagina 90
Managementul inovării - Pagina 91
Managementul inovării - Pagina 92
Managementul inovării - Pagina 93
Managementul inovării - Pagina 94
Managementul inovării - Pagina 95
Managementul inovării - Pagina 96
Managementul inovării - Pagina 97
Managementul inovării - Pagina 98
Managementul inovării - Pagina 99
Managementul inovării - Pagina 100
Managementul inovării - Pagina 101
Managementul inovării - Pagina 102
Managementul inovării - Pagina 103
Managementul inovării - Pagina 104
Managementul inovării - Pagina 105
Managementul inovării - Pagina 106
Managementul inovării - Pagina 107
Managementul inovării - Pagina 108
Managementul inovării - Pagina 109
Managementul inovării - Pagina 110
Managementul inovării - Pagina 111
Managementul inovării - Pagina 112
Managementul inovării - Pagina 113
Managementul inovării - Pagina 114
Managementul inovării - Pagina 115
Managementul inovării - Pagina 116
Managementul inovării - Pagina 117
Managementul inovării - Pagina 118
Managementul inovării - Pagina 119
Managementul inovării - Pagina 120
Managementul inovării - Pagina 121
Managementul inovării - Pagina 122
Managementul inovării - Pagina 123
Managementul inovării - Pagina 124
Managementul inovării - Pagina 125
Managementul inovării - Pagina 126
Managementul inovării - Pagina 127
Managementul inovării - Pagina 128
Managementul inovării - Pagina 129
Managementul inovării - Pagina 130
Managementul inovării - Pagina 131
Managementul inovării - Pagina 132
Managementul inovării - Pagina 133
Managementul inovării - Pagina 134
Managementul inovării - Pagina 135
Managementul inovării - Pagina 136
Managementul inovării - Pagina 137
Managementul inovării - Pagina 138
Managementul inovării - Pagina 139
Managementul inovării - Pagina 140
Managementul inovării - Pagina 141
Managementul inovării - Pagina 142
Managementul inovării - Pagina 143
Managementul inovării - Pagina 144
Managementul inovării - Pagina 145
Managementul inovării - Pagina 146
Managementul inovării - Pagina 147
Managementul inovării - Pagina 148
Managementul inovării - Pagina 149
Managementul inovării - Pagina 150
Managementul inovării - Pagina 151
Managementul inovării - Pagina 152
Managementul inovării - Pagina 153
Managementul inovării - Pagina 154
Managementul inovării - Pagina 155
Managementul inovării - Pagina 156
Managementul inovării - Pagina 157
Managementul inovării - Pagina 158
Managementul inovării - Pagina 159
Managementul inovării - Pagina 160
Managementul inovării - Pagina 161
Managementul inovării - Pagina 162
Managementul inovării - Pagina 163
Managementul inovării - Pagina 164

Conținut arhivă zip

 • Managementul Inovarii
  • cap.2.doc
  • cap.3.doc
  • cap.4.doc
  • cap.5.doc
  • Managementul Inovarii.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Schimbării și Innoirii

CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL MODERN 1.1. INTRODUCERE Managerul iniţiază acţiuni, fundamentează decizii, dă dispozitiuni/ordine , influenţănd în...

Managementul Schimbării într-o Instituție Publică

INTRODUCERE Schimbarea reprezintă o permanenta a vieţii noastre, regăsindu-o în evoluţia tuturor stărilor si structurilor. Accelerarea ritmului si...

Managementul și stimularea creativității și inovării

CAPITOLUL 1 Noţiuni şi cunoştinţe de bază ale managementului Trăim în era inovației și creativității, iar societatea de astăzi este una a...

Managementul Schimbării

„Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară este bogată sau săracă" (Richard Farmer) „Într-o lume în schimbare,...

Managementul inovării

CURSUL 1 MANAGEMENTUL INOVĂRII NOTIUNI INTRODUCTIVE Necesitatea inovării Suntem în mileniul trei, mileniul dezvoltării inteligenței intuitive....

Managementul Schimbării

MANAGEMENTUL SCHIMBARII 1. INTRODUCERE Acest subpunct se va ocupa cu trecerea în revista a urmatoarelor opt teme, urmând ca acestea sa fie...

Fundamentele Managementului Organizational

1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul, ca ştiinţă, s-a cristalizat relativ recent, prin eforturile depuse de un mare număr de...

Managementul Cercetarii si Dezvoltarii

1. Metode de analiză logică Pornind de la afirmaţia lui Hegel, potrivit căruia ,,orice ştiinţă este logică aplicată”, studierea şi utilizarea...

Te-ar putea interesa și

Managementul inovării SC Muller Dairy Ro SRL

Capitolul I Noţiuni introductive privind Managementul Inovării În anul 1941, economistul englez Schumpeter propune prima definiţie, în domeniul...

Managementul inovării în cadrul companiei Heineken România SA

CAPITOLUL I: Notiuni generale privind managementul inovarii 1.1. Creativitate şi inovare Unii definesc creativitatea ca o generare de noi idei şi...

Managementul Inovării

Se poate face totul în limita potentialului propriu cunoscut" A-ti da seama de amploarea potentialului este o problema eminamente practica, care...

Managementul inovării la SC Arabesque SRL

1.GENERALITATI MANAGEMENTUL INOVARII Într-un sens larg inovarea înseamnă introducerea noului, iar activităţile desfăşurate în acest scop sunt...

Managementul inovării - Jacobs

CAPITOLUL I Notiuni introductive privind Managementul Inovarii Atitudinea creatoare presupune ca mai intai sa ai capacitatea de a fi nedumerit...

Metode și tehnici utilizate în managementul inovării și transferului tehnologic

1. Introducere și importanța managementului inovării cu referiri la domeniul automotive 1.1. Importanța managementului inovării în organizația...

Managementul Inovării - Zara

Capitolul 1: Generalități Creativitate și inovare Unii definesc creativitatea ca o generare de noi idei și inovarea ca o transpunere a ideilor în...

Importanța Creativității în Managementul Inovării

CREATIVITATEA SI INOVAREA IN MANAGEMENT Societatea actuală este caracterizată de existenţa unei noi revolutii ştiintifico-tehnice care duce la...

Ai nevoie de altceva?