Managementul Internațional

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 41757
Mărime: 169.37KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr. Constantin Sasu
Univ. « A.I. Cuza » Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Extras din document

INTRODUCERE

Afacerile internaţionale nu reprezintă un fenomen nou. Ele au existat de mii de ani. Totuşi, volumul tranzacţiilor internaţionale a luat o amploare fără precedent în ultimele decenii. Apariţia noilor ţări industrializate din Asia de Sud-Est (Hong Kong, Coreea, Taiwan şi Singapore), creşterea puterii economice a unor ţări mai puţin dezvoltate precum India, a unor ţări din Orientul Mijlociu, Africa şi America Centrală şi de Sud, tranziţia spre economia de piaţă a ţărilor din Europa de Est a făcut ca participarea acestor ţări în afacerilor internaţională să crească în mod simţitor.

Aceste noi fenomene pot fi grupate în trei tendinţe: creşterea ponderii investiţiilor internaţionale, creşterea volumului activităţilor de comerţ exterior şi recunoaşterea crescândă a importanţei managementului internaţional.

Creşterea ponderii investiţiile internaţionale. În ultimele trei decenii ţările industrializate au făcut investiţii internaţionale în toată lumea. Cea mai mare parte a acestor investiţii s-au înregistrat în triada SUA – Japonia - Uniunea Europeană. Totuşi, o mare parte din investiţii s-au realizat în Asia de Sud-Est şi ţările în curs de dezvoltare.

Creşterea volumului activităţilor de comerţ exterior. Firmele din lumea întreagă şi-au mărit volumul activităţilor de comerţ exterior. De exemplu, firmele elveţiene Nestle si Sandoz vând fiecare la export peste 90% din producţie.

Recunoaşterea crescândă a importanţei managementului internaţional. Creşterea volumului afacerilor internaţionale a impus necesitatea apariţiei managementului internaţional. Managerii de pretutindeni sunt implicaţi în acţiuni internaţionale fără precedent. În trecut mulţi dintre manageri au încercat să conducă acţiunile internaţionale prin simple adaptări ale stilurilor de management existente. Curând însă a devenit evident că această abordare nu este eficientă. Managerii internaţionali de succes au recunoscut că există diferenţe semnificative între diferitele regiuni ale lumii şi pentru a conduce eficient este necesară înţelegerea culturilor implicate. Prin urmare, ei au înţeles că este necesară o “gândire internaţională” pentru a conduce cu succes afacerile transfrontiere. Cercetările au arătat că managerii internaţionali care au fost cei mai capabili să gândească internaţional au fost aceia care s-au bazat pe intuiţie, au observat şi ascultat cu atenţia, au încercat să se adapteze la situaţiile sociale din jurul lor şi au urmat cursul oamenilor şi evenimentelor. Cei care a fost mai puţin capabili să gândească internaţional au tins să analizeze lucrurile raţional, au căutat modele de comportament care ar putea fi utilizate la formularea explicaţiilor generale şi s-au dovedit a fi mai retraşi social. Pe scurt, managerii internaţionali eficienţi sunt flexibili şi încearcă mai degrabă să evalueze fiecare situaţie după propriile merite decât să caute reguli generale sau orientări care ar putea fi folosite pentru a face faţa situaţiei.

Este evident că practicile manageriale eficiente dintr-o ţară sunt adesea ineficiente atunci când sunt transferate peste graniţă. Transferabilitatea teoriilor de management, un principiu fundamental al managementului şi universalitatea principiilor de management, care stipulează că managerii realizează aceleaşi funcţii, indiferent de locul lor în structura organizaţiei sau a tipului întreprinderii în care sunt angajaţi tind să depăşească efectele multiplicative ale diferenţelor culturale, organizaţionale, situaţionale şi individuale cu care se confruntă managementul. În plus, deşi industrializarea tinde să promoveze similarităţile în comportamentul managerial, culturile diferite tind să încurajeze diversitatea. În acest fel studiul managementului internaţional trebuie să sublinieze că sunt implicate două forţe: industrializarea şi cultura. Industrializarea acţionează pentru convergenţă, cultura pentru divergenţă.

Trebuie remarcat că în unele situaţii stilurile de management eficiente sunt similare în diferite culturi, iar în altele sunt diferite. Această ultimă situaţie se întâmplă atunci când valorile culturale - limba, religia - formele de guvernare şi atitudinile faţă de muncă sunt în mare parte comune. Prin urmare, este necesară studierea acestor elemente şi impactul lor asupra managementului internaţional.

CAPITOLUL I

IMPACTUL CULTURII ASUPRA MANAGEMENTULUI INTERNAŢIONAL

1.1 Definiţia şi caracteristicile culturii. Impactul acesteia asupra managementului internaţional

Cultura reprezintă totalitatea valorilor materiale şi spirituale dobândite de un popor şi transmise din generaţie în generaţie. Ea are următoarele caracteristici:

1. Este învăţată. Cultura este dobândită prin învăţare şi experienţă Ea nu este moştenită sau transmisă biologic.

2. Este împărtăşită. Oamenii aparţinând aceluiaşi grup, organizaţii sau societăţi împărtăşesc cultura. Ea nu este specifică unei singure persoane.

3. Este transmisă din generaţie în generaţie. Cultura este acumulată în timp şi transmisă din generaţie în generaţie.

4. Este simbolică. Cultura se bazează pe capacitatea umană de a simboliza sau de a folosi unele lucruri pentru a le reprezenta pe altele.

5. Este adaptivă. Cultura se bazează pe capacitatea umană de a se schimba şi adapta.

Deoarece în lume există diferenţe culturale înţelegerea impactului culturii asupra comportamentului este deosebit de importantă pentru studiul managementului internaţional. Cultura poate influenţa atitudinea managerială, ideologia managerială şi chiar relaţia dintre întreprinderi şi guvern. Poate că cel mai important lucru este influenţa culturii asupra modului cum gândesc şi se comportă oamenii.

În termeni generali, impactul culturii asupra managementului internaţional este reflectat de credinţele şi comportamentul oamenilor. Iată câteva dintre modalităţile în care cultura şi societatea pot influenţa direct abordările manageriale:

- Luarea centralizată/descentralizată a deciziilor. În unele culturi toate deciziile importante sunt luate la nivelul managerilor superiori; în altele, aceste decizii se iau şi de către managerii de la nivel mediu şi inferior.

- Siguranţă/risc. În unele societăţi managerii sunt aversivi faţă de risc şi au mari dificultăţi în luarea deciziilor în condiţii de incertitudine. În alte societăţi este încurajată luarea deciziilor în condiţii de risc, iar deciziile în condiţii de incertitudine sunt o obişnunţă.

- Răsplata individuală/colectivă. În unele ţări persoanele care desfăşoară o activitate remarcabilă primesc o recompensă individuală. În altele, normele culturale solicită recompense de grup.

- Proceduri formale/informale. În unele societăţi majoritatea lucrurilor sunt realizate informal. În alte societăţi sunt instituite proceduri formale respectate în mod strict.

- Loialitate organizaţională ridicată/scăzută. În unele societăţi oamenii se identifică într-o foarte mare măsură cu organizaţiile sau patronul lor, în timp ce în altele oamenii se identifică cu grupurilor lor ocupaţionale.

- Cooperare/concurenţă. Unele societăţi încurajează cooperarea între oamenii, în timp ce altele încurajează competiţia dintre aceştia.

- Stabilitate/inovare. Cultura anumitor ţări încurajează stabilitatea şi rezistenţa la schimbare; altele ţări pun mare accent pe inovare şi schimbare.

Preview document

Managementul Internațional - Pagina 1
Managementul Internațional - Pagina 2
Managementul Internațional - Pagina 3
Managementul Internațional - Pagina 4
Managementul Internațional - Pagina 5
Managementul Internațional - Pagina 6
Managementul Internațional - Pagina 7
Managementul Internațional - Pagina 8
Managementul Internațional - Pagina 9
Managementul Internațional - Pagina 10
Managementul Internațional - Pagina 11
Managementul Internațional - Pagina 12
Managementul Internațional - Pagina 13
Managementul Internațional - Pagina 14
Managementul Internațional - Pagina 15
Managementul Internațional - Pagina 16
Managementul Internațional - Pagina 17
Managementul Internațional - Pagina 18
Managementul Internațional - Pagina 19
Managementul Internațional - Pagina 20
Managementul Internațional - Pagina 21
Managementul Internațional - Pagina 22
Managementul Internațional - Pagina 23
Managementul Internațional - Pagina 24
Managementul Internațional - Pagina 25
Managementul Internațional - Pagina 26
Managementul Internațional - Pagina 27
Managementul Internațional - Pagina 28
Managementul Internațional - Pagina 29
Managementul Internațional - Pagina 30
Managementul Internațional - Pagina 31
Managementul Internațional - Pagina 32
Managementul Internațional - Pagina 33
Managementul Internațional - Pagina 34
Managementul Internațional - Pagina 35
Managementul Internațional - Pagina 36
Managementul Internațional - Pagina 37
Managementul Internațional - Pagina 38
Managementul Internațional - Pagina 39
Managementul Internațional - Pagina 40
Managementul Internațional - Pagina 41
Managementul Internațional - Pagina 42
Managementul Internațional - Pagina 43
Managementul Internațional - Pagina 44
Managementul Internațional - Pagina 45
Managementul Internațional - Pagina 46
Managementul Internațional - Pagina 47
Managementul Internațional - Pagina 48
Managementul Internațional - Pagina 49
Managementul Internațional - Pagina 50
Managementul Internațional - Pagina 51
Managementul Internațional - Pagina 52
Managementul Internațional - Pagina 53
Managementul Internațional - Pagina 54
Managementul Internațional - Pagina 55
Managementul Internațional - Pagina 56
Managementul Internațional - Pagina 57
Managementul Internațional - Pagina 58
Managementul Internațional - Pagina 59
Managementul Internațional - Pagina 60
Managementul Internațional - Pagina 61
Managementul Internațional - Pagina 62
Managementul Internațional - Pagina 63
Managementul Internațional - Pagina 64
Managementul Internațional - Pagina 65
Managementul Internațional - Pagina 66
Managementul Internațional - Pagina 67
Managementul Internațional - Pagina 68
Managementul Internațional - Pagina 69
Managementul Internațional - Pagina 70
Managementul Internațional - Pagina 71
Managementul Internațional - Pagina 72
Managementul Internațional - Pagina 73
Managementul Internațional - Pagina 74
Managementul Internațional - Pagina 75
Managementul Internațional - Pagina 76
Managementul Internațional - Pagina 77
Managementul Internațional - Pagina 78
Managementul Internațional - Pagina 79
Managementul Internațional - Pagina 80
Managementul Internațional - Pagina 81
Managementul Internațional - Pagina 82
Managementul Internațional - Pagina 83
Managementul Internațional - Pagina 84
Managementul Internațional - Pagina 85
Managementul Internațional - Pagina 86
Managementul Internațional - Pagina 87
Managementul Internațional - Pagina 88
Managementul Internațional - Pagina 89
Managementul Internațional - Pagina 90
Managementul Internațional - Pagina 91
Managementul Internațional - Pagina 92
Managementul Internațional - Pagina 93
Managementul Internațional - Pagina 94
Managementul Internațional - Pagina 95
Managementul Internațional - Pagina 96
Managementul Internațional - Pagina 97
Managementul Internațional - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Managementul International .doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Internațional

CAPITOLUL I Nivelul de cultură 1.1 Raţionamente diferite dar probleme comune Lumea este plină de confruntări între oameni, grupuri şi naţiuni...

Managementul țărilor islamice

1. Contextul cultural-istoric islamic 1.1 Valori culturale islamice Atunci când în Occident (Europa, Statele Unite ale Americii) se vorbeşte...

Cultura Organizationala - Concept si Dimensiunile Specificitatii si Diferentierii Culturale

1.Semnificaţia conceptului de cultură organizaţională sau „corporate culture” Cultura organizationala este un concept dificil de definit,...

Fundamentele economice ale investițiilor

1.1. Definitii si acceptiuni 1.1.1. Proiect și program de investitii Proiect de investitii - anticiparea documentata a realizarii unui...

Managementul Agenției de Publicitate

1. Noţiuni de management 1.1.Conceptul de management Domeniul managementului s-a cristalizat relativ recent şi s-a asociat, treptat, cu domenii...

Managementul Financiar al Proiectelor

Cuvinte cheie analiză financiară, echilibru financiar, mase financiare, bilanţ, active fixe, imobilizări, active circulante, capitaluri, datorii,...

Simulari si Jocuri de Management

TEMA NR. 1. MODELAREA ŞI SIMULAREA ÎN MANAGEMENT Cuprins: 1.1. Noţiuni introductive 1.2. Conceptul de model 1.3. Tipuri de modele 1.4....

Managementul Relatiei cu Clientul

In loc de introducere: “Masina de marketing” si evaluarea relatiei dintre marketing si tehnologia informatiei “Am cheltuit ultimii 30 de ani...

Te-ar putea interesa și

Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL

INTRODUCERE Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Managementul Internațional

Managementul international reprezinta un management intercul-tural din cel putin doua puncte de vedere: mai întâi pentru ca se refera la raporturi...

Managementul internațional

MANAGEMENT INTERNATIONAL Managementul international reprezinta un management intercul-tural din cel putin doua puncte de vedere: mai intai pentru...

Management internațional - Laos

I. Prezentarea ţării Laos sau Republica Populară Democrată Lao se află în Asia de Sud-Est, fără ieşire la mare. Acest stat se învecinează cu...

Uganda

Cap I. Prezentarea ţării Uganda sau oficial Republica Uganda, este o ţară în estul Africii care se învecinează la est cu Kenya, la nord cu...

Management internațional - Indonezia

Cap. 1 Prezentarea pe scurt a tării Detalii: Indonezia vine din grecescul indos si neos care semnifică "Marile Pământuri (insule) la est de...

Management Internațional - Singapore

Capitolul 1. Prezentarea tarii Republica Singapore Republica Singapore este singurul oraș-stat din lume care este așezat pe o insulă, cu o...

Sisteme informaționale de management internațional

CAP 1. INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL INTERNATIONAL Managementul international reprezinta un management intercultural din cel putin doua puncte de...

Ai nevoie de altceva?