Managementul Investitiilor

Imagine preview
(9/10 din 17 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Investitiilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 7 fisiere pdf de 150 de pagini (in total).

Profesor: Blidaru Gheorghe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I 7
BAZELE TEORETICE ALE EFICIENŢEI INVESTIŢIILOR 7
1.1 Investiţiile – suportul material al retehnologizării agenţilor economici şi creşterii eficienţei 7
1.2 Procesul investiţional 11
1.3 Definirea conceptului de investiţii 17
1.4 Structura şi clasificarea investiţiilor 22
1.5 Sursele de finanţare a investiţiilor şi politica financiară a agenţilor economici 26
1.5.1 Resurse interne de finanţare a investiţiilor 28
1.5.2 Leasing-ul, o nouă formă de finanţare a investiţiilor 31
1.5.3 Credite externe angajate pentru finanţarea investiţiilor 33
1.6 Conceptul de eficienţa investiţiilor 39
1.7 Optimul şi eficienţa proiectelor de investiţii 44
1.8 Principiile şi criteriile de eficienţă folosite în calculul şi analiza proiectelor de investiţii 45
CAPITOLUL II CUANTIFICAREA ŞI ANALIZA INFLUENŢEI MULTIPLICATOARE A
FACTORULUI TIMP ASUPRA INVESTIŢIILOR ÎN PERIOADA EDIFICĂRII
PROIECTULUI 48
2.1 Cuantificarea influenţei factorului timp asupra investiţiilor în perioada de edificare a
proiectului 49
2.2 Influenţa factorului timp asupra principalelor momente de analiză a eficienţei investiţiilor în faza
de exploatare a proiectului 54
CAPITOLUL III SISTEMUL INDICATORILOR STATICI – GENERALI ŞI
SPECIFICI – FOLOSIŢI LA FUNDAMENTAREA EFICIENŢEI PROIECTELOR
DE INVESTIŢII 58
3.1 Analiza eficienţei proiectelor de investiţii pe baza indicatorilor generali de eficienţă 59
3.2 Indicatorii specifici de evaluare a eficienţei investiţiilor pentru unele ramuri şi domenii de
activitate 67
3.2.1 Necesitatea folosirii indicatorilor specifici în calculul eficienţei investiţiilor alocate în anumite
ramuri ale economiei naţionale 67
3.2.2 Indicatorii specifici folosiţi în calculul eficienţei investiţiilor din unele ramuri
industriale 67
CAPITOLUL IV ANALIZA DINAMICĂ A EFICIENŢEI PROIECTELOR DE
INVESTIŢII PRIN METODA ACTUALIZĂRII 80
4.1 Necesitatea folosirii actualizării în calculele de eficienţă 80
4.2 Actualizarea – metodă de cuantificare a influenţei factorului timp asupra eficienţei
investiţiilor 80
4.3 Relaţiile de calcul al indicatorilor actualizaţi 85
CAPITOLUL V FUNDAMENTAREA EFICIENŢEI PROIECTELOR DE
INVESTIŢIIPRIN METODOLOGIA BĂNCII INTERNAŢIONALE PENTRU
RECONSTRUCŢIE ŞI DZVOLTARE 100
5.1 Prezentarea generală a Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 102
5.2 Abordarea generală a conceptului de proiect 104
5.3 Interpretarea analizei economice şi financiare în evaluarea unui proiect de investiţii 109
5.4 Indicatorii de calcul al eficienţei proiectelor de investiţii finanţate de Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare 125
5.5 Rata de rentabilitate a fondurilor proprii 130
5.6 Analiza de senzitivitate 130
5.7 Prezentarea rezultatelor analizei pe baza indicatorilor actualizaţi 141
5.8 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 142
CAPITOLUL VI EVALUAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN VEDEREA
PRIVATIZĂRII, VÂNZĂRII, COTĂRII LA BURSĂ 145
6.1 Necesitatea evaluării organizaţiilor la anumite intervale de timp 145
6.2 Conceptul de evaluare şi teoria valorii 147
7.3 Conceptele metodologice ale evaluării organizaţiilor 150
7.4 Metodologia de evaluare a organizaţiilor 151
64.1 Încheierea contractului de evaluare 152
6.4.2 Informare pentru cunoaşterea preliminară a organizaţiei 152
6.4.3 Diagnosticarea organizaţiei 153
6.4.4 Sinteza diagnosticului general de evaluare 161
6.5 Evaluarea organizaţiei cu ajutorul metodelor alese 162
6.5.1 Metode bazate pe valoarea patrimonială 163
6.5.2 Metode bazate pe valoarea de randament a organizaţiei 166
6.6 Metode care folosesc valoarea bursieră 171
6.7 Metode combinate de evaluare 173
BIBLIOGRAFIE 175

Extras din document

CAPITOLUL I

BAZELE TEORETICE ALE EFICIENŢEI INVESTIŢIILOR

1.1 Investiţiile – suportul material al retehnologizării

agenţilor economici şi creşterii eficienţei

În prezent circa 71% din comerţul nostru exterior se

desfăşoară cu ţările Europei, în special cu cele din Uniunea

Europeană. Pătrunderea pe această piaţă se realizează, însă, în

condiţiile unei concurenţe pentru care nu suntem pregătiţi, deoarece

gradul de înzestrare tehnică şi performanţele manageriale din

întreprinderile noastre sunt cu mult sub nivelul partenerilor din

aceste ţări. Nivelul scăzut al dotării tehnice îşi are rădăcinile în

politica economică a anilor ‘80 când eforturile pentru asimilarea

progresului tehnico-economic au fost diminuate drastic din cauza

lipsei de valută. După 1990, lipsa acută de resurse investiţionale şi

politica economică necorespunzătoare promovată de guvernanţi au

făcut ca starea tehnică a întreprinderilor să se deterioreze şi mai mult.

Ca urmare, promovarea progresului tehnico-economic este o condiţie

vitală pentru evoluţia economiei noastre şi una dintre cele mai

importante căi de creştere a competitivităţii şi de stopare a scurgerii

venitului naţional peste graniţă în cadrul unor schimburi

neechivalente.

Retehnologizarea, bazată pe mecanizarea complexă şi

automatizarea proceselor de fabricaţie poate asigura creşterea

substanţială a calităţii produselor prin îmbunătăţirea performanţelor

de mentenabilitate şi fiabilitate, diminuarea consumurilor specifice

sporirea productivităţii muncii, asimilarea unor produse rentabile

etc. Dar aceste avantaje potenţiale se valorifică plenar numai dacă se

asigură corelarea criteriilor tehnice cu cele economice în

fundamentarea deciziilor de producere, achiziţionare şi folosire a

elementelor tehnicii noi, prin prisma evoluţiilor specifice tranziţiei la

economia de piaţă.

Retehnologizarea presupune un efort investiţional deosebit şi

o conlucrare loială cu parteneri străini competitivi şi interesaţi în

colaborarea cu unităţi româneşti. Retehnologizarea se poate realiza

pe calea importului, prin achiziţionarea de utilaje moderne,

cumpărarea de licenţe şi brevete, prin contracte de engineering cu

parteneri din ţările dezvoltate sau prin conceperea şi asimilarea în

întreprinderi a noilor tehnologii. Opţiunea pentru una dintre aceste

căi, dimensionarea şi îmbinarea lor trebuie să aibă în vedere resursele

firmei, capacitatea sa de a produce şi asimila noul, mentalitatea

personalului şi cultura specifică organizaţiei. Între acestea, problema

fundamentală este asigurarea valutei, indispensabilă cumpărării de

utilaje şi know-how din ţările dezvoltate.

Corelaţia dintre investiţii şi modernizare este fundamentală

pentru orice activitate economică, indiferent de ramura în care se

desfăşoară. În fond, dotarea cu utilaje şi instalaţii cu parametrii

tehnico-economici ridicaţi este o problema care interesează în egală

măsură dezvoltarea pe baze eficiente a secţiilor şi atelierelor de

producţie, a societăţii comerciale în ansamblul, a fiecărei ramuri

economice şi, în final, a întregii economii naţionale. Scopul urmărit

prin activitatea de modernizare este întotdeauna creşterea eficienţei

economice în sectorul în care s-a realizat, a economiei naţionale în

ansamblu şi o mai bună folosire a factorilor de producţie.

Fisiere in arhiva (7):

 • Managementul Investitiilor
  • 00COPERTA.pdf
  • 01CAPITOLUL I.pdf
  • 02CAPITOLELE23.pdf
  • 03CAPITOLUL IV.pdf
  • 04CAPITOLUL V.pdf
  • 05CAPITOLUL VI.pdf
  • 06bibliografie.pdf

Alte informatii

Curs complet de managementul investitiei. Tragoviste, Universitatea Valahia