Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 12710
Mărime: 51.01KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL 1

CORELAŢIA MANAGEMENT FINANCIAR-MANAGEMENT LOGISTIC ÎN UNITATEA MILITARĂ ÎN TIMP DE PACE

Actualmente, planificarea şi programarea cheltuielilor funcţionale ale unei unitãţi militare, ca organizaţie nonprofit, sunt apanajul compartimentului financiar-contabil şi ale tuturor compartimentelor de aprovizionare-înzestrare din structura logisticii militare. De modul cum sunt solicitate şi aprobate fondurile necesare, pe articolele şi alineatele clasificaţiei economice a cheltuielilor, depinde desfãşurarea în condiţii de eficienţã a procesului pregãtirii pentru luptã. Obiectivele acestui proces sunt legate nemijlocit în primul rând de parametrii de performanţã ai aprovizionãrii şi utilizarii resurselor materiale procurate pe baza existenţei în cuantumul necesar a celor financiare.

Secretul concretizãrii unei planificãri financiare adecvate depinde, într-o mãsurã hotãrâtoare, de analiza minuţioasã a scopurilor fiecãrei funcţiuni din organica unei unitãţi militare, astfel încât personalul militar şi civil şi suportul material aferent sã asigure, la un moment dat, posibilitãţile maxime (intelectuale şi logistice) pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

Datoritã situaţiei economice actuale, criza generala de lichiditãţi are un impact nedorit şi asupra suficienţei finanţãrii cheltuielilor structurilor militare bugetare. În aceste condiţii se impune o corelare permanentã a managementului logistic cu cel financiar atât în privinţa determinãrii şi solicitãrii periodice a fondurilor, cât şi pentru cheltuirea oportunã şi economicoasã a acestora. Finalitatea oricarei cheltuieli implicã consumul sau utilizarea bunurilor şi serviciilor achiziţionate în condiţii bugetare restrictive.

Toate obiectivele specifice planificãrii financiare şi materiale necesita adoptarea unui comportament managerial adecvat din partea fiecarui factor responsabil, care trebuie sã aibã în permanenţã capacitatea de a lua iniţiative şi a-şi asuma responsabilitãţi în cheltuirea mijloacelor bãneşti la dispoziţie.

Restructurãrile de naturã conceptualã şi organizatoricã produse în sistemul logistic militar au determinat ca asigurarea financiarã sã reprezinte una din componentele importante ale logisticii. Rãspunderea pentru organizarea activitãţii de asigurare financiarã revine şefilor compartimentelor financiar-contabile.

Dacã sub aspect conceptual, organele de conducere financiarã fac parte din forţele de logisticã ale oricãrei structuri militare, realmente şefii compartimentelor de specialitate se subordoneazã nemijlocit comandanţilor unitãţilor respective. Ca specialişti, ofiţerii financiari au ca atribuţii fundamentale, stabilirea, cererea, obţinerea, utilizarea şi justificarea resursei financiare destinate unitãţilor militare bugetare, în vederea stabilirii gradului de suport logistic planificat de cãtre şeful logisticii cu şefii compartimentelor de aprovizionare-înzestrare subordonaţi.

Managementul logisticii unitãţii militare bugetare la pace reprezintã procesul complex prin care se urmãreşte realizarea misiunilor acesteia utilizând la modul cel mai eficient, potenţialul financiar, uman şi material la dispoziţie. Managementul financiar se subordoneazã, din punct de vedere conceptual, celui logistic şi reprezintã arta şi ştiinţa de a planifica, obţine şi utiliza resursele financiare şi de a conduce personalul specializat pentru desfãşurarea activitãţilor financiare şi contabile din unitatea militarã respectivã.

Procesul de management financiar se explicã prin acţiunea subsistemului conducãtor asupra subsistemului condus pentru îndeplinirea misiunilor compartimentului financiar-contabil al unitãţii, corelate cu cele ale compartimentului logistic. Procesul presupune urmãtoarele etape:

• Faza previzionalã se caracterizeazã prin preponderenţa previziunii pentru anticiparea de modalitãţi, metode, soluţii organizatorice, motivaţionale şi de evaluare superioare corespunzãtor evoluţiei predeterminate a sistemului financiar pe de o parte şi a celui logistic pe de altã parte;

• Faza de operaţionalizare este determinatã de fundamentarea şi realizarea deciziei, organizãrii şi coordonãrii personalului implicat în realizarea cotidianã a obiectivelor cuprinse în prognozele şi planurile cu activitãţile financiare şi logistice;

• Faza de comensurare şi interpretare a rezultatelor se caracterizeazã prin preponderenţa exercitãrii funcţiei de control-evaluare pe baza obiectivelor şi criteriilor stabilite în prima fazã.

Pe baza celor evidenţiate anterior rezultã funcţiile generale, dar cu conţinut specific pentru managementul financiar şi pentru cel logistic: previziunea, organizarea, comanda (decizia), coordonarea şi control-evaluarea.

Dintre funcţiile menţionate, prezentãm în general, voi prezenta în general câteva aspecte despre previziune, pentru a putea dezvolta în continuare unele aspecte ale planificãrii financiare.

Preview document

Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 1
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 2
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 3
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 4
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 5
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 6
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 7
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 8
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 9
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 10
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 11
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 12
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 13
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 14
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 15
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 16
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 17
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 18
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 19
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 20
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 21
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 22
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 23
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 24
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 25
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 26
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 27
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 28
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 29
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 30
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 31
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 32
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 33
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 34
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 35
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 36
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 37
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 38
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 39
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 40
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 41
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 42
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 43
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 44
Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Managementul Logistic in Cadrul Unei Unitati Militare pe Timp de Pace.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Logistic

Sistemul logistic joacă un rol important în satisfacerea cerinţelor clienţilor şi în realizarea profitului societăţii. Sistemul logistic se referă...

Gestionarea Resurselor Umane in Organizatia Militara

INTRODUCERE Analiza stării personalului armatei noastre evidenţiază existenţa a cel puţin două realităţi: în primul rând, absenţa managementului...

Delimitări ale Managementului Lanțului de aprovizionare-livrare în Domeniul Militar

1. DOMENII ALE MANAGEMENTULUI LANŢULUI DE APROVIZIONARE -LIVRARE Competitivitatea şi performanţa unei organizaţii sunt dependente de apartenenţa...

Marketing Industrial

Cursul 1. Marketingul industrial - definire, caracteristici, funcții 1.1. Esenţa marketingului Conceptul de marketing Termenul de „marketing”...

Management Financiar

Capitolul I CONŢINUTUL, FUNCŢIILE ŞI MECANISMELE FINANŢELOR ÎNTREPRINDERII . 1. Conceptul privind finanţele întreprinderii 1.1. Definirea...

Managementul investițiilor

Curs 1. Managementul investitiilor Delimitari generale privind investitiile Conceptul de investitie Orice plasament de capital pe termen lung in...

Definirea Logisticii

1 1. Logistica 1.1 Logistica – termenul Există mai multe păreri cu privire la apariţia termenului logistică pe mapamond. Prima ar fi că acest...

Introducere în SAP ERP

Introducere în SAP ERP Evoluția conceptului de logistică De-a lungul timpului au aparut numeroase tentative de definire a notiunii de logistica....

Te-ar putea interesa și

Revoluția în Afacerile Militare în Epoca Comtemporană

INTRODUCERE Ultimele decenii ale secolului XX şi începutul secolului XXI s-au caracterizat, în domeniul militar, printr-o serie de transformări...

Abordari ale Marketingului in Retea. Gradul de Aplicabilitate la Structurile Logistice ale Armatei

INTRODUCERE Ne propunem în lucrarea de fata sa abordam un subiect sau mai bine spus un adevarat fenomen data fiind amploarea capatata în ultima...

Ai nevoie de altceva?