Managementul Mediului

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 123 de pagini (in total).

Profesor: Tiuzbaian George

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

CAPITOLUL I –Conceptul de management. Evoluţia teoriei managementului.
A. Conceptul de management.
1.1. Diferite înţelesuri ale conceptului de management.
1.2. O definiţie a managementului .
1.3. Procesul de management .
B. Evoluţia teoriei managementului.
1.4. Abordarea clasică.
1.5. Abordarea comportistă .
1.6. Abordarea cantitativă (prin ştiinţa managementului).
1.7. Încercări de integrare a celor trei abordări fundamentale ale managementului .
CAPITOLUL II –Firma şi mediul ambiant.
2.1. Conceptul de firmă .
2.2. Tipologia firmelor .
2.3. Mediul ambiant al firmelor .
CAPITOLUL III – Funcţia de previziune .
3.1. Nevoia de previziune.
3.2. Elementele previziunii .
3.2.1. Stabilirea obiectivelor.
3.2.2. Elaborarea direcţiilor de acţiune.
3.2.3. Prognozarea vânzărilor.
3.2.4. Resursele.
3.2.5. Elaborarea bugetelor.
3.2.6. Implementarea planurilor.
CAPITOLUL IV –Opţiuni strategice majore.
4.1. Specializarea în producţie .
4.2. Diversificarea producţiei.
4.3. Cooperarea în producţie .
4.4. Retehnologizarea .
4.5. Informatizarea activităţilor .
4.6. Reproiectarea sistemului de management.
CAPITOLUL V – Funcţia de organizare .
5.1. Structura organizatorică. Documente de prezentare a structurii organizatorice.
5.2. Decizii care determină structura organizatorică .
5.2.1. Proiectarea posturilor.
5.2.2. Compartimentarea.
5.2.3. Norma de conducere.
5.2.4. Delegarea de autoritate.
5.3. Caracteristicile structurii organizatorice .
CAPITOLUL VI – Competenţe, roluri şi performanţe manageriale .
6.1. Introducere.
6.2. Managerii în sistemul de management.
6.3. Competenţele managerilor.
6.4. Roluri manageriale.
6.5. Mediul extern al organizaţiilor şi răspunsurile manageriale.
6.6. Necesitatea măsurării performanţelor.
CAPITOLUL VII – Comunicarea în organizaţii.
7.1. Introducere.
7.2. Cadru conceptual pentru înţelegerea comunicării.
7.3. Canalele formale de comunicare organizaţională.
7.4. Canalele informale de comunicare organizaţională.
7.5. Comunicaţiile interpersonale.
7.6. Stilurile de management şi stilurile interpersonale.
7.7. Comunicarea interpersonală nonverbală.
7.8. Cauzele eşecului în comunicare.
7.9. Căi de îmbunătăţire a comunicării.
CAPITOLUL VIII – Sistemul decizional.
8.1. Introducere.
8.2. Tipuri de decizii.
8.3. Procesul decizional.
8.4. Stările naturii şi evaluarea strategiilor.
8.5. Alte considerente privind alegerea şi implementarea soluţiei alese.
8.6. Factori care influenţează decidenţii.
8.7. Deciziile de grup.
CAPITOLUL IX – Sisteme informaţionale de management.
9.1. Introducere.
9.2. Nevoia de a dispune de un sistem suport decizional.
9.3. Sistemul informaţional de management şi sistemul suport decizional.
9.4. Asigurarea informaţiilor adecvate pentru decizii adecvate.
9.5. Proiectarea unui sistem suport decizional.
9.6. Organizarea unui sistem suport decizional.
9.7. Informaţia ca resursă organizaţională .
TESTE.
BIBLIOGRAFIE .

Extras din document

CAPITOLUL 1

Conceptul de management. Evoluţia teoriei managementului

A. Conceptul de management

Toţi trăim sub influenţa managementului. Fiecare dintre noi este influenţat de acţiunile unui manager aproape în fiecare zi pentru că intrăm în contact cu organizaţii. Toate organizaţiile sunt orientate şi ghidate de deciziile unuia sau a mai multor indivizi care conduc organizaţia respectivă.

1.1. Diferite înţelesuri ale conceptului de management

În Dicţionarul Explicativ al limbii române managementul este:

• activitatea şi arta de a conduce;

• ansamblul activităţilor de organizare şi de conducere în scopul adoptării deciziilor optime în proiectarea şi reglarea proceselor microeconomice;

• ştiinţa organizării şi conducerii firmei, întreprinderii.

1.1.1. Managementul ca proces

Definindul ca proces spunem că managementul implică anumite funcţii şi activităţi pe care managerii trebuie să le efectueze şi să le facă performante.

1.1.2. Managementul ca disciplină

Ca disciplină managementul este un volum de cunoştinţe acumulate ce poate fi învăţat de către un viitor manager.

1.1.3. Organizaţie

Ca organizaţie managerii sunt acele persoane care iau decizii şi conduc, aceştia fiind aparatul de management dintr-o organizaţie.

1.1.3. Carieră

Putem spune că pentru unele persoane care îndeplinesc mai mult timp funcţii de conducere, managementul este o profesie.

1.2. O definiţie a managementului

În acest curs vom înţelege prin management şi manageri acei oameni care fac carieră de manageri, studiază disciplina de management pentru a practica procesul de management. În consecinţă vom pune accentul pe management ca proces.

Managementul este definit ca procesul întreprins de una sau mai multe persoane pentru a coordona activitatea altor persoane în vederea atingerii unor rezultate ce nu pot fi realizate de către persoanele avute în vedere anterior, dacă ar acţiona singure.

1.3. Procesul de management

Managementul este procesul care integrează într-un tot unitar mai multe funcţii. Pentru o mai uşoară înţelegere acest tot unitar este divizat în câteva funcţii ale managementului. În viziunea anglo-saxonă funcţiile managementului sunt :

- previziunea;

- organizarea;

- conducerea oamenilor;

- controlul.

Şcoala franceză propune funcţiile:

- previziunea;

- organizarea;

- comanda (antrenare-motivare);

- coordonarea;

- controlul.

1.3.1. Previziunea

În funcţia de previziune se prognozează rezultatul care se va atinge de organizaţii, iar ca şi activitate este cheia de boltă a managementului. Activităţile de previziune stabilesc obiectele organizaţiei precum şi strategiile adecvate pentru atingerea acestor obiective.

1.3.2. Organizarea

Organizarea specifică modul în care organizaţia va atinge obiectivele specificate. Pentru a realiza obiectivele prevăzute, o organizaţie trebuie să fie astfel concepută şi dezvoltată încât să fie capabilă să le realizeze. Scopul funcţiei de organizare este acela de a crea structuri, sarcini de muncă şi relaţii de autoritate care să servească acestui scop. Organizarea transformă planurile în acţiuni.

1.3.3. Conducerea oamenilor

Managerii trebuie să conducă sau să ‘mişte’ organizaţia în direcţia realizării obiectivelor. Funcţia de conducere a oamenilor pune accentul pe folosirea comportamentului oamenilor din organizaţie. Un bun manager trebuie să ştie să utilizeze comportamentul uman pentru a atinge obiectele planificate. Un bun lider trebuie să fie capabil să înţeleagă sarcinile ce revin dar să aibă şi abilitatea de a comunica şi de a-i motiva pe oamenii din subordine.

1.3.4. Controlul

Controlul este necesar pentru a fi siguri că rezultatele obţinute sunt conforme cu cele prevăzute. Controlul reclamă trei elemente :

- stabilirea standardelor si normelor de performanţă;

- informaţii care să indice diferenţa dintre performantele reale şi cele stabilite de norme;

- acţiuni de corectare a performanţelor care nu corespund standardelor.

Este puţin probabil ca învăţând doar din cărţi să poţi deveni un bun manager. Totuşi pot fi învăţate anumite principii, reguli, pot fi desprinse anumite atitudini şi se poate obţine o anumită pricepere cu ajutorul cărţilor, care sa fie apoi aplicată alături de experienţa personală. Nu există un bun manager numai în practică. Cunoştinţele de management cumulate cu experienţa practică pot duce la apariţia unui manager eficient.

Fisiere in arhiva (2):

  • curs manag mediului partea 2.doc
  • CURS managementul mediului partea 1.DOC

Alte informatii

curs la managementul mediului