Managementul Organizatiei

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Organizatiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 89 de pagini .

Profesor: Sica Stanciu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

Introducere
Capitolul I
Obiectul de studiu al managementului
1.1. Managementul - activitate practică.
1.2. Managementul – ştiinţă economică
1.3. Managementul - sinteza între ştiinţă, practică şi artă
1.4. Principiile managementului modern
1.5. Întrebări de verificare a cunoştinţelor
Capitolul II
Procesul de management
2.1. Conţinutul procesului de management
2.2. Funcţia de previziune
2.3. Funcţia de organizare
2.4. Funcţia de coordonare
2.5. Funcţia de antrenare
2.6. Funcţia de evaluare şi control
2.7. Întrebări de verificare a cunoştinţelor
Capitolul III
Organizaţia în teoria şi practica managerială
3.1. Organizaţia – cadrul social al activităţii de management
3.2. Întreprinderea – organizaţie economică
3.3. Organizaţia non-profit
3.4. Mediul de afaceri
3.4.1. Micromediul
3.4.2. Macromediul
3.5. Întrebări de verificare a cunoştinţelor
Capitolul IV
Managementul resurselor umane
4.1 Obiectivele managementului resurselor umane
4.2 Gestionarea resurselor umane
4.3. Întrebări de verificare a cunoştinţelor
Capitolul V
Organizarea managerială
5.1. Sistemul de management al organizaţiei
5.2. Organizarea procesuală
5.3. Organizarea structurală
5.3.1. Elementele structurii organizatorice
5.3.2. Documentele de formalizare a structurii organizatorice
5.4. Întrebări de verificare a cunoştinţelor
Capitolul VI
Sistemul informaţional
6.1. Rolul sistemului informaţional
6.2. Componentele de bază ale sistemului informaţional.
6.3. Întrebări de verificare a cunoştinţelor.
Capitolul VII
Sistemul decizional
7.1. Conţinutul sistemului decizional.
7.2. Decizia şi factorii primari ai acesteia
7.3. Tipologia deciziilor
7.4. Procesul decizional
7.5. Întrebări de verificare a cunoştinţelor
Capitolul VIII
Sistemul metodelor şi tehnicilor de conducere
8.1. Conţinutul sistemului metodelor şi tehnicilor de conducere
8.2. Tipologia metodelor de conducere.
8.3. Metoda conducerii pe bază de obiective.
8.4. Metodele de stimulare a activităţii.
8.5. Întrebări de verificare a cunoştinţelor.
Capitolul IX
Managerii şi stilul de conducere
9.1. Conceptul de manager.
9.2. Stilul de conducere.
9.3. Întrebări de verificare a cunoştinţelor.
Capitolul X
Comunicarea organizaţională
10.1. Conţinutul şi semnificaţia comunicării organizaţionale
10.2. Bazele comunicării organizaţionale
10.3. Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale
10.4. Întrebări de verificare a cunoştinţelor
Capitolul XI
Cultura managerială
11.1. Conţinutul şi caracteristicile culturii manageriale
11.2. Tipurile de culturi manageriale şi evoluţia lor
11.3. Întrebări de verificare a cunoştinţelor
Capitolul XII
Managementul strategic.
12.1. Raportul politică - strategie - tactică
12.2. Strategia de dezvoltare a firmei – management strategic
12.3. Tipologia strategiei organizaţiei
12.4. Factori ce determină strategia de dezvoltare a firmei
12.5. Întrebări de verificare a cunoştinţelor
Răspunsuri grile
Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

A. Obiectivele cursului

Omul prin natura lui este o fiinţă socială. În epoca modernă, progresul tehnico-ştiinţific a adus la o strictă specializare a muncii omului, ceea ce-l obligă să-şi desfăşoare activitatea în colectiv, să coopereze cu alţii pentru realizarea bunurilor şi serviciilor necesare satisfacerii nevoilor lui materiale şi spirituale. Activitatea în colectivităţi umane organizate presupune îndrumare, dirijare, coordonare, organizare şi control din partea conducătorului, denumit generic manager, pentru a putea obţine rezultate maxime cu cheltuieli minime. În cadrul colectivului, fiecare individ ocupă un anumit loc, joacă un rol, are un statut social bine definit şi ca urmare el trebuie să aibă un comportament corespunzător, care să-i fie favorabil atât lui, cât şi colectivului. Astfel spus, ca membrul al unui colectiv în general, al unui colectiv în care se creează bunuri sau servicii pentru piaţă în mod special, fiecare om este dependent de activitatea şi comportamentul celorlalţi. De aceea, este foarte important, ca fiecare să cunoască, să înţeleagă şi să se comporte în aşa fel încât interesele lui individuale să se îmbine armonios cu cele ale grupului şi cu cele generale. Pentru aceasta, oamenii au nevoie de cunoştinţe şi deprinderi care să-i înveţe să se comporte normal, raţional, atât în calitate de conducători, iar ştiinţa managementului îi ajută în acest sens în mod eficient.

Acest suport de curs se adresează studenţilor de la învăţământul la distanţă şi îşi propune să explice aspectele esenţiale ale activităţii de conducere, să le ofere studenţilor posibilitatea de a înţelege, şi însuşi conceptele de bază, principiile, metodele şi tehnicile de conducere, pe care apoi să le poată aplica în activitatea ce o desfăşoară în societate.

Experienţa ne arată, că fiecare dintre noi ne aflăm toată viaţa în postura de condus şi ca urmare este important ce atitudine avem, pentru evoluţia noastră în viitor, iar pe de altă parte, mai devreme sau mai târziu, fiecare aspirăm să devenim conducător şi pentru asta trebuie să ne pregătim. Un bun conducător trebuie să dispună de o serie de calităţi, aptitudini şi deprinderi, multe dintre ele dobândite prin instrucţie şi educaţie de-a lungul anilor. Chiar şi aptitudinile cu care ne naştem trebuie să fie dezvoltate, şlefuite, dublate de cunoştinţe inclusiv în domenii adiacente, complementare conducerii. Dorinţa omului de a deveni conducător este firească, deoarece statutul de „manager” la orice nivel, înseamnă pe de-o parte recunoaşterea profesională, un statut social superior faţă de ceilalţi membri ai colectivului, iar pe de altă parte,, înseamnă venituri suplimentare prin care se pot satisface în condiţii mai bune aspiraţiile, dorinţele, necesităţile materiale şi spirituale, care în fapt reprezintă sensul vieţii noastre.

Prezenta lucrare a fost realizată în conformitate cu locul pe care disciplina de „Management general” o ocupă în planul de învăţământ al facultăţii, ca disciplină de bază alături de Economie, Contabilitate, Informatică etc. Ea a fost concepută pe două părţi:

- prima îşi propune să explice conceptele fundamentale ale managementului contemporan, care este privit ca ştiinţă, artă, şi activitate practică, ce se desfăşoară în cadrul unor organizaţii participante la schimburi într-un mediu de afaceri concurenţial.

- partea a doua prezintă sistemul de management al unei organizaţii economice, cu subsistemele lui: organizatoric, informaţional, decizional şi metodologic; rolul managerului în elaborarea şi aplicarea strategiei de dezvoltare a organizaţiei.

Considerăm că pe baza acestui material studenţii vor putea:

- să înţeleagă noţiunile de bază, fondul principal de cunoştinţe care constituie conţinutul managementului modern;

- să deprindă o serie de concluzii teoretico-metodologice aplicabile mai des organizaţiilor economice;

- să exemplifice cunoştinţele teoretice cu aplicaţii practice referitoare la componentele de bază ale managementului sub forma studiilor de caz.

Subliniem faptul că suportul de curs trebuie considerat doar un ghid în pregătirea studenţilor, iar la baza pregătirii trebuie să se afle studiul individual al bibliografiei recomandate precum şi elaborarea studiilor de caz, care îi pun pe studenţi în postura de manageri ai unei organizaţii, unde au de rezolvat probleme concrete, pornind de la cunoştinţele teoretice însuşite.

B. Evaluarea

Nivelul de pregătire al studenţilor se apreciază în felul următor:

• evaluare potenţială, prin lucrări de control programate de la începutul semestrului

• evaluare finală, prin examen scris la sfârşitul semestrului

Notarea se face de la 1 la 10.

Nota finală are următoarea structură:

- răspunsurile la examen 70%

- activităţile în cadrul întâlnirilor tutoriale (referate, participări la dezbateri etc.) 10%

- teste pe parcursul semestrului 10%

- teme de control 10%

Promovează cu minim 5 studentul care obţine această notă la examenul final.

Grila de evaluare este formată din:

a. 2 subiecte teoretice

b. 6 grile

c. studiul de caz elaborat ca temă de casă ce se depune odată cu lucrarea scrisă.

Bibliografia obligatorie

V. CORNESCU, I. MIHĂILESCU, S. STANCIU – Managementul general, Ed. Actami, Bucureşti 2001.

V. CORNESCU (COORD.) – Management - studii de caz, Ed. Actami, Bucureşti 2002

Biblografie facultativă

E. BURDUŞ, G. CĂRPRĂNESCU - Fundamentele managementului organizaţiei, Ed. Economică, Bucureşti 1999.

D.A. CONSTANTINESCU, A. M. UNGUREANU, L. TARARA – Management general, Colecţia Naţională, Bucureşti 2000.

G. HOFSTEDE – Managementul structurilor multiculturale, Ed. Economică, Bucureşti 1999.

JOHNS GARRY – Comportamentul organizaţional, Ed. Economică, Bucureşti 1999.

O. NICOLESCU, I. VERBONCU – Management, Ed. Economică Bucureşti, 2000.

I. OBIECTUL DE STUDIU AL MANAGEMENTULUI

Managementul contemporan trebuie privit ca un concept complex cu semnificaţie multiplă: activitate practică, ştiinţă, artă, creator al unei noi profesii-manager.

Termenul actual de management provine din englezescul „to manage” care înseamnă a administra, a conduce, a struni, dar etimologic, îşi are originea în latinescul „manus” (mână ) şi exprimă acţiunea de mânuire, manevrare, pilotare, deci conducere. În această accepţie, noţiunea de management şi derivatul manager, au fost utilizate, se pare, mai întâi în domeniul sportului, în cel militar, politic, jurnalistic, al administraţiei publice, şi s-a impus în sfera economică în perioada postbelică, ca urmare a apariţiei lucrării lui James Burnham „The Managerial Revolution” în 1941 la New York, care a produs o adevărată revoluţie în teorie şi practica de conducere a organizaţiei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Organizatiei.doc