Managementul Organizatiilor. Comunicare Organizationala

Imagine preview
(7/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Organizatiilor. Comunicare Organizationala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 93 de pagini .

Profesor: Dumitru Iacob

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

CADRUL GENERAL AL CURSULUI

În lumea moderna, în lumea de azi, problemele de organizare s-au globalizat, s-au universalizat. Traim într-o lume organizata, organizatiile având rolul de a structura si de a face cu putinta activitatile sociale fundamentale, cele productiv-economice, politico-sociale, cultural-educationale si – nu în ultimul rând – activitatile de comunicare sociala.

În acest context, însusirea de catre studenti a conceptelor de baza ale managementului organizatiilor este de reala oportunitate. Temele cursului au în vedere, cu deosebire, definirea “sistemului” si a “organizatiei”, analiza evolutiei teoriei si managementului organizatiei, prezentarea organizatiilor cu un nivel înalt de ierarhizare, a modului de functionare a organizatiilor si “sarcinile” conducatorului (ale “liderului” si “managerului”), cât si procesele prin care sunt definite “adaptarea”, “sanatatea” si “cultura” organizatiilor, relatiile dintre organizatii si mediul exterior acestora.

Înainte de toate însa, utilitatea studierii managementului organizatiilor rezulta din chiar specificul de profunzime al comunicarii si relatiilor publice. În esenta, comunicarea sociala este comunicare organizationala. Strategiile si fluxurile de comunicare din interiorul organizatiilor si dintre acestea si mediul extern sunt vitale pentru existenta si forta de performanta a oricarei organizatii. Într-o lume aflata în schimbare rapida si profunda, adaptarea organizatiilor la turbulenta schimbarii se realizeaza, înainte de orice, prin comunicare.

Structura cursului

Tema 1. Introducere în teoria si managementul organizatiilor.

Tema 2. Evolutii în teoria si managementul organizatiilor.

Tema 3. Dinamica proceselor sociale si viitorul organizatiilor.

Tema 4. Functionarea si functiile organizatiilor.

Tema 5. Conducerea organizatiei.

Tema 6. Liderul organizatiei (conducatorul)

Tema 7. Schimbarea în organizatii.

Tema 8. Adaptarea si sanatatea organizatiilor.

Tema 9. Cultura organizationala.

Tema 10. Comunicarea organizationala.

APLICATII (propuneri)

TEMA 1. INTRODUCERE ÎN TEORIA SI MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR

1. Enumerati cel putin trei avantaje/dezavantaje ale perspectivei sistemice în analiza organizatiilor.

2. Identificati , dupa clasificarea lui Katz si Kahn, subsistemele componente pentru organizatia în care va desfasurati activitatea (sau daca nu este cazul, pentru un alt caz concret de organizatie) precum si scopul organizational.

3. Încadrati organizatia pe care ati ales-o ca exemplu dupa cele patru modalitati de clasificare care v-au fost propuse (clasificarea dupa gradul de structurare, dupa scopul general, dupa beneficiari si dupa tipuri de confruntari ).

TEMA 2. EVOLUTII ÎN TEORIA SI MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR.

1. Daca adoptati perspectiva lui Max Weber, în care din cele tipuri „pure” s-ar înscrie organizatia din care faceti parte? Argumentati.

2. Pentru acelasi exemplu de organizatie, stabiliti ( într-un eseu de una-doua pagini), principala directie adoptata de catre management:

– principiile managementul stiintific

-- teoria relatiilor umane

-- teoria resurselor umane

-- o politica de dezvoltare organizationala

precum si masura în care adoptarea unei alte directii ar avea un efect pozitiv asupra productivitatii.

TEMA 3. DINAMICA PROCESELOR SOCIALE SI VIITORUL ORGANIZATIILOR.

1. Încercati sa stabiliti, paralel cu ceea ce s-a prezentat la aceasta tema, patru trasaturi caracteristice ale organizatiilor viitorului în cazul societatii românesti.

2. Spre care din cele cinci structuri identificate de Mintzberg tinde organizatia din care faceti parte? Justificati raspunsul.

TEMA 4. FUNCTIONAREA SI FUNCTIILE ORGANIZATIILOR.

1. Pentru organizatia în care va desfasurati în mod preponderent activitatea, identificati cel putin trei functii laterale (sau secundare).

2. În acelasi caz de organizatie, caracterizati succint conditiile de functionare având în vedere cele doua aspecte:

a. modul în care se mentine structura optima a organizatiei,

( echilibrul între structura formala si informala );

b. modul în care se gestioneaza granitele organizatiei ( fluxul

de intrari – iesiri, feed-back-ul, adaptarea la mediu)

3. Ce credeti despre eficacitatea si eficienta obtinute în organizatiile

românesti contemporane? Avansati ipoteze despre cauzele situatiei pe

care ati observat-o.

TEMA 5. CONDUCEREA ORGANIZATIEI

1. Stabiliti avantajele si dezavantajele centralizarii/descentralizarii

organizationale având în vedere elementele de cultura si mentalitate

specifice ale spatiului românesc.

2. În organizatia din care faceti parte, cu ce tip de autoritate sunteti

investit? Caracterizati în câteva propozitii modul în care ceilalti

membri ai organizatiei privesc problema responsabilitatii.

3. Pe exemplul de organizatie adoptat, cum se constituie echilibrul între motivatorii extrinseci si cei intrinseci? Trasati o strategie de mentinere/atingere a unui echilibru optim.

4. În aceeasi organizatie, cum se masoara performanta (criterii

obiective/subiective) ? Care este continutul (cresteri/reduceri,

gratificatii, facilitati sociale), si distribuirea (fixa/variabila,

confidentiala/publica ) remuneratiei ? Comentati aspectele pe care

le-ati descris din punctul de vedere al motivatiei.

5. Imaginati-va ca sunteti manager. Din cele cinci variante de actiuni prezentate în finalul subpunctului 5.5 (competitia etc.), alcatuiti strategia optima de motivare pentru organizatia din care faceti parte.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Organizatiilor. Comunicare Organizationala.doc