Managementul portofoliului de active financiare IFR

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 45996
Mărime: 1.68MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Antoniade Ciprian Alexandru
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Ecologica, Bucuresti
Specializare: Finanțe și Bănci

Cuprins

Introducere . 6

a. Date privind titularul de disciplină .. 6

b. Date despre disciplină ... 6

c. Obiectivele disciplinei 6

d. Competențe acumulate după parcurgerea cursului ... 7

e. Resurse și mijloace de lucru .. 7

f. Structura cursului ... 7

g. Cerințe preliminare 8

h. Durata medie de studiu individual .. 8

i. Evaluarea ... 9

Capitolul 1. ... 10

MANAGEMENTUL PORTOFOLIULUI . 10

1.1. Introducere .. 10

1.2. Conținut ... 10

1.2.1. Concepte privind portofoliul .. 10

1.2.2. Managementul portofoliului de valori mobiliare 11

1.2.3. Formarea portofoliului .. 13

1.2.4. Principii și reguli desprinse din practică ... 14

1.2.5. Comportamentul investitorilor ... 18

1.2.6. Eficiența pieței financiare . 20

1.3. Rezumat .. 22

1.4. Test de autoevaluare a cunoștințelor .. 22

1.5. Bibliografie recomandată 22

Capitolul 2. ... 24

INSTRUMENTE FINANCIARE. VALORILE MOBILIARE . 24

2.1. Introducere .. 24

2.2. Conținut ... 24

2.2.1. Elemente introductive ... 24

2.2.2. Valorile mobiliare primare 25

2.2.3. Valorile mobiliare derivate 25

2.2.5. Valorile mobiliare sintetice ... 26

2.3. Rezumat .. 27

2.4. Test de autoevaluare a cunoștințelor .. 27

3

2.5. Bibliografie recomandată 27

Capitolul 3. ... 29

VALORILE MOBILIARE CU VENIT VARIABIL 29

3.1. Introducere .. 29

3.2. Conținut ... 29

3.2.1. Acțiunile ... 29

3.2.2. Drepturile de subscriere, de atribuire și warantele ... 34

3.2.3. Majorarea de capital prin emisiunea de acțiuni 35

Aportul în numerar .. 35

Încorporarea rezervelor .. 37

3.2.4. Evaluarea acțiunilor .. 38

Valoarea unei acțiuni .. 38

Evaluarea pe baza dividendelor . 40

Evaluarea pe baza profitului și a indicatorului PER 43

3.2.5. Aplicații . 45

3.3. Rezumat .. 48

3.4. Test de autoevaluare a cunoștințelor .. 49

4.5. Bibliografie recomandată 49

Capitolul 4. ... 51

VALORILE MOBILIARE CU VENIT FIX ... 51

4.1. Introducere .. 51

4.2. Conținut ... 51

4.2.1. Obligațiunile . 51

4.2.2. Elemente tehnice . 55

4.2.3. Durata și sensibilitatea obligațiunilor 57

4.2.4. Durata „D” și sensibilitatea obligațiunilor .. 57

4.2.5. Aplicații . 59

4.3. Rezumat .. 63

4.4. Test de autoevaluare a cunoștințelor .. 63

4.5. Bibliografie recomandată 63

4.6. Teme de control .. 64

Capitolul 5. ... 65

RENTABILITATEA ȘI RISCUL VALORILOR MOBILIARE .. 65

5.1. Introducere .. 65

5.2. Conținut ... 65

5.2.1. Rentabilitatea ... 65

4

5.2.2. Riscul ... 67

5.2.3. Relația dintre rentabilitatea titlurilor individuale și rentabilitatea pieței .. 67

5.2.4. Determinarea coeficientului β și a covarianței .. 68

5.2.5. Aplicații . 69

5.3. Rezumat .. 71

5.4. Test de autoevaluare a cunoștințelor .. 71

5.5. Bibliografie recomandată 71

Capitolul 6. ... 73

EVALUAREA PIEȚEI DE CAPITAL PRIN INDICII BURSIERI . 73

6.1. Introducere .. 73

6.2. Conținut ... 73

6.2.1. Considerente teoretice generale .. 73

6.2.2. Clasificarea indicilor bursieri 74

6.2.3. Formarea și calculul indicilor bursieri ... 78

6.2.4. Aplicații . 82

6.3. Rezumat .. 84

6.4. Test de autoevaluare a cunoștințelor .. 84

6.5. Bibliografie recomandată 85

Capitolul 7. ... 86

MODELE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL PORTOFOLIULUI . 86

7.1. Introducere .. 86

7.2. Conținut ... 86

7.2.1. Modele și variabile instrumentale . 86

7.2.2. Modelul „fair game” .. 89

7.2.3. Modelul „martingale” 93

7.2.4. Modelul Markowitz ... 95

7.2.5. Modelul CAPM ... 103

7.2.6. Modelul CAPM propus de Sharpe, Lintner și Mossin . 104

7.2.7. CAPM în condițiile existenței titlurilor fără risc pe piața de capital . 108

7.2.8. CAPM în condițiile inexistenței titlurilor fără risc . 112

7.2.9. Modele unifactoriale și multifactoriale 115

7.2.10. Modelul APT . 121

7.2.11. Comparație între Modelul APT și modelul CAPM . 124

7.2.12. Măsura Valoare la Risc 126

7.2.13. Reprezentări parametrice. Alegerea parametrilor și poziția curentă 129

5

7.3. Rezumat 136

7.4. Test de autoevaluare a cunoștințelor 137

7.5. Bibliografie recomandată .. 137

Capitolul 8. . 138

APLICAȚII PRIVIND RENTABILITATEA ȘI RISCUL PORTOFOLIILOR DE TITLURI .. 138

8.1. Introducere 138

8.2. Conținut . 138

8.2.1. Calculul rentabilității ... 138

8.2.2. Determinarea riscului . 139

8.2.3. Interpretarea coeficientului de corelație . 139

8.2.4. Cazul portofoliului format din două titluri 140

Rentabilitatea ... 140

Riscul 140

8.2.4. Portofoliul cu Varianță Minimă Absolută - PVMA ... 141

Dreapta fundamentală a pieței de capital (CML) .. 141

8.2.6. Modelul CAPM (Capital Assets Pricing Model) și dreapta SML . 142

8.2.7. Aplicații ... 144

8.3. Rezumat 146

8.4. Test de autoevaluare a cunoștințelor 146

8.5. Bibliografie recomandată .. 146

8.6. Teme de control 147

Răspunsuri la testele de autoevaluare a cunoștințelor .. 148

Extras din document

Introducere

Cursul este destinat, în principal, studenților Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Ecologice din București - învățământ cu frecvență redusă (IFR), dar poate constitui un util material de studiu și pentru studenții la învățământ cu frecvență (IF).

Acest curs are ca principal obiectiv completarea cunoștințelor studenților privind piața de capital cu principiile, tehnicile și modelele de administrare a portofoliilor de valori mobiliare. Se prezintă evaluarea valorilor mobiliare, formarea portofoliilor și metodele de management a acestora.

Elaborarea cursului s-a fundamentat pe dezvoltarea fenomenelor economiei de piață în România, fenomene ce determină un anumit comportament al investitorilor și emitenților de valori mobiliare în contextul funcționării bursei de valori și, mai ales al extinderii și diversificării tranzacțiilor bursiere.

Capitolul

1

MANAGEMENTUL PORTOFOLIULUI

1.1. Introducere

În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate cunoștințele generale referitoare la principalele concepte și definiții privind portofoliul, managementul portofoliului de valori mobiliare. Vor fi analizate și elementele referitoare la formarea portofoliului, comportamentul investitorilor și eficiența pieței financiare.

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 4 ore.

1.2. Conținut

Investitorii participanți pe piața de capital urmăresc diferite obiective în funcție de interesele privind profitul și riscul aferent investiției. Astfel, se poate urmări un profit mai mare, dar cu un risc ridicat sau un risc redus în schimbul unei rentabilități mai mici.

Plasarea tuturor banilor într-un singur titlu poate aduce atât profituri foarte mari, dar în același timp și riscuri mari față de situația în care valoarea acestor titluri scade. În cazul reducerii valorii pe piață a unui titlu în care sunt plasate toate disponibilitățile unui investitor, acestea își asumă un risc maxim pe termen lung. S-a observat statistic că speculațiile cu titluri pot aduce venituri mari pe termen scurt, după care capitalul trebuie reorientat către alt titlu, deoarece pe termen lung creșterile spectaculoase ale cursului sunt diminuate de scăderile inerente.

1.2.1. Concepte privind portofoliul

Portofoliu - deținerea de către o singură persoană fizică sau juridică a unor valori mobiliare de la doi sau mai mulți emitenți.

Din punct de vedere al plasamentului se poate afirma că portofoliul poate fi activ sau inactiv. Un portofoliu inactiv înseamnă doar deținerea de titluri la mai mulți emitenți, iar portofoliu activ reprezintă deținerea mai multor valori mobiliare cu scopul de a îmbunătății performanța plasamentului pe piața de capital.

11

Un portofoliu are rolul de a diversifica plasamentul pentru reducerea riscului. Din achiziția de titluri de la brusă pot rezulta următoarele situații:

- profit mare, risc mare;

- profit mare, risc mic;

- profit mic, risc mare;

- profit mic, risc mic.

Portofoliu optim - este portofoliul format pentru obținerea celei mai bune performanțe a unui indicator, urmărit de investitor, păstrând nivelul celorlalți indicatori.

Prin formarea unui portofoliu optim se urmărește:

- rentabilitate dată la risc minim - unde se preferă o anumită rentabilitate și se caută un risc minim;

- risc dat și rentabilitate maximă - reprezentați de cei ce nu vor să depășească un anumit nivel al riscului și doresc o rentabilitate maximă.

1.2.2. Managementul portofoliului de valori mobiliare

Într-o definiție simplă, un portofoliu constituie o grupare de active.

Managementul de portofoliu1 constă în alcătuirea unor astfel de grupări de active, astfel încât evoluția prețurilor de pe piață ale acestora să asigure atingerea obiectivelor de rentabilitate definite de investitor, cu respectarea restricțiilor în termeni de risc, determinate de alocarea activelor.

În teorie există mai multe abordări privind clasificarea gestiunii portofoliului, una dintre acestea consideră gestiunea ca fiind statică sau dinamică.

Managementul static (en. buy and hold) - se fixează la momentul inițial structura portofoliului și se menține neschimbată pe parcursul întregii perioade de gestiune. Majoritatea modelelor clasice din teoria financiară a portofoliului, abordează această problematică în contextul gestiunii statice.

Managementul dinamic autofinanțat (en. self-financed portofolio) - nu se efectuează nici un aport suplimentar de capital și nu se retrag fonduri în perioada de gestiune. Astfel, există posibilitatea ca structura portofoliului să se modifice în timp, în funcție de apariția unor noi informații disponibile.

Preview document

Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 1
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 2
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 3
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 4
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 5
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 6
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 7
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 8
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 9
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 10
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 11
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 12
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 13
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 14
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 15
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 16
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 17
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 18
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 19
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 20
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 21
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 22
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 23
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 24
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 25
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 26
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 27
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 28
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 29
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 30
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 31
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 32
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 33
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 34
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 35
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 36
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 37
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 38
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 39
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 40
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 41
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 42
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 43
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 44
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 45
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 46
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 47
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 48
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 49
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 50
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 51
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 52
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 53
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 54
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 55
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 56
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 57
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 58
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 59
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 60
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 61
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 62
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 63
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 64
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 65
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 66
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 67
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 68
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 69
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 70
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 71
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 72
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 73
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 74
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 75
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 76
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 77
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 78
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 79
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 80
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 81
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 82
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 83
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 84
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 85
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 86
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 87
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 88
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 89
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 90
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 91
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 92
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 93
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 94
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 95
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 96
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 97
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 98
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 99
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 100
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 101
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 102
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 103
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 104
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 105
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 106
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 107
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 108
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 109
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 110
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 111
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 112
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 113
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 114
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 115
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 116
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 117
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 118
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 119
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 120
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 121
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 122
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 123
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 124
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 125
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 126
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 127
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 128
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 129
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 130
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 131
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 132
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 133
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 134
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 135
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 136
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 137
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 138
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 139
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 140
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 141
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 142
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 143
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 144
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 145
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 146
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 147
Managementul portofoliului de active financiare IFR - Pagina 148

Conținut arhivă zip

  • Managementul portofoliului de active financiare IFR.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz privin evoluția principalilor indicatori economico-financiari la SC Gastronom SA

PREZENTAREA INDICATORILOR DE BILANT 2015-2016 Pentru calculul indicatorilor financiari la societatea comerciala S.C GASTRONOM S.A am preluat...

Management Financiar

CAPITOLUL 1 FINANŢELE ÎNTREPRINDERII. OBIECTUL ŞI SARCINILE GESTIUNII FINANCIARE Obiectul gestiunii financiare a întreprinderii 2. Sarcinile...

Moneda în cadrul finanțelor internaționale

CUVINTE CHEIE relații valutar-financiare internaționale; fluxurile financiare internaționale; centrele financiare internaționale; elementele...

Teme portofoliu

Teme Portofoliu 1. Ce înseamna a avea propria afacere? În România există această impresie că, dacă ai afacerea ta, faci munți de bani și ești...

Managementul Riscurilor Financiare

INTRODUCERE Secretul succesului în secolul XXI este fundamentat pe următoarele patru direcţii strategice : -o abordare holistică a afacerii -o...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Orice activitate modernă este privită ca un proiect modern, cu un caracter complex , care impune o viziune nouă începând cu analiza...

Tehnici de negociere și mediere

Capitolul 1. Elemente generale de negociere și mediere Totul în viață este o negociere. Această tehnică stă la baza interacțiunilor pe care le...

Managementul Riscului pe Piețele Financiare

1.1 RISCURILE EXISTENTE Orange County, Barings, Metallgesellschaft, Shoma Shell, Daiwa O parte din cele mai mari entităţi financiare ale lumii...

Ai nevoie de altceva?