Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5402
Mărime: 35.18KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I. MANAGEMENTUL PREVIZIONAL AL RESURSELOR UMANE

1. Ce este managementul previzional şi de ce este necesar

În orice tip de organizaţie care există şi funcţionează în mediul economic actual, MRU se articulează pe elementele oferite de managementul previzional.

Managementul previzional al resurselor umane constă în conceperea, punerea în aplicare şi urmărirea politicilor şi planurilor de acţiune care vizează reducerea, în mod anticipat, a diferenţelor dintre resursele umane necesare unei organizaţii (sub raportul efectivelor şi al competenţelor) şi disponibilităţile ei la un moment dat.

Termenul de management previzional al resurselor umane are un caracter generic, fiind utilizat pentru a desemna mai multe tipuri de activităţi. Astfel:

- vorbim în general de managementul previzional al efectivelor- atunci când considerăm structura locurilor de muncă şi a calificărilor ca fiind fixă şi avem o preocupare preponderent cantitativă de ajustare a numărului de salariaţi.

- vorbim de managementul previzional al locurilor de muncă sau de managementul competenţelor- atunci când structura locurilor de muncă şi a calificărilor evoluează pe termen scurt, în funcţie de proiectele organizaţiei.

Necesitatea managementului previzional al resurselor umane este extrem de actuală. Analiza situaţiei existente în numeroase organizaţii permite formularea următoarelor concluzii:

- pe măsură ce constrângerile economice au impus managementul previzional al locurilor de muncă, organizaţiile au dobândit în general o bună stăpânire a aspectelor cantitative, cel puţin pe termen scurt. Rareori însă, ele au reuşit să depăşească acest stadiu şi au manifestat o capacitate redusă de anticipare;

- atunci când în managementul resuselor umane intervin restricţii limitative, ele generează fenomene negative. Astfel, exemplul cel mai semnificativ priveşte pensionările sistematice la o vârstă mai redusă, fapt ce afectează atât salariaţii cât şi capitalul de competenţe pe care ei îl reprezintă. De cele mai multe ori, ataşamentul exclusiv faţă de ideea reducerii efectivelor dăunează unei bune gestiuni a competenţelor şi a calificărilor. Astfel, asistăm la:

- pierderea anumitor deprinderi profesionale speciale sau transmiterea lor insuficientă;

- demotivarea segmentelor de vârstă care se apropie de un sfârşit anticipat de carieră;

- constituirea unui “nucleu dur” de salariaţi de care depinde efectiv reuşita unor operaţii cheie.

- în organizaţii au loc mutaţii rapide care afectează conţinutul muncii şi competenţele cerute salariaţilor. Aceste mutaţii produc decalaje dificil de recuperat în absenţa unei concepţii anticipative în gestiunea locului de muncă şi a resurselor umane. Dintre factorii care determină aceste mutaţii, putem reţine:

- factori exteriori organizaţiei: pieţe puternic concurenţiale, produse sau procedee de fabricaţie noi, evoluţia mentalităţilor şi a aspiraţiilor salariaţilor şi,

- factori interiori organizaţiei, legaţi de căutarea unei mai bune competitivităţi, de gestiunea schimbărilor organizaţionale, etc.

Conţinutul muncii şi competenţele salariaţilor sunt, în acelaşi timp, cauză şi consecinţă a evoluţiilor care au loc:

- sunt cauză, atunci când ele contribuie la o organizare mai rapidă şi mai diversificată a muncii şi la unele alegeri strategice specifice, în raport cu anumite pieţe;

- sunt consecinţă, atunci când este vorba de o adaptare a competenţelor în raport cu noile nevoi.

- salariaţii existenţi în organizaţie la un moment dat constituie, pe un orizont mediu de timp, baza efectivelor şi a competenţelor disponibile.

Preview document

Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 1
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 2
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 3
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 4
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 5
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 6
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 7
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 8
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 9
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 10
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 11
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 12
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 13
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 14
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 15
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 16
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 17
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 18
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 19
Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Managementul Previzional al Resurselor Umane si Analiza Posturilor.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Posturilor - SC APSA Baia-Mare

INTRODUCERE Lucrarea este structurata în patru capitole, cuprinzând descrierea postului, metode si tehnici de analiza a postului, chestionare...

Standardele ISO 9000 aplicate la Regia Autonomă de Termoficare Craiova

INTRODUCERE În ultimul timp se constată o tendinţă de expansiune şi monopolizare a comerţului internaţional, care se va amplifica o dată cu...

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

INTRODUCERE Noţiunea de accident, în general, desemnează un eveniment neaşteptat, care apare brusc, este imprevizibil şi întrerupe desfăşurarea...

Evaluarea performanțelor factorului uman

Introducere Succesul în orice domeniu de activitate social-economică poate fi asigurat numai prin folosirea raţională şi eficientă a resurselor...

Managementul Resurselor Umane

1. MRU - inseamnă acţiunile şi deciziile care determină natura şi conţinutul realţiilor între organizaţie şi angajaţii săi, precum şi cele care...

Definirea, Istoricul si Activitatile de Baza ale MRU

I.1. Ce este managementul resurselor umane ? Managementul resurselor umane (M.R.U.) reprezintă un domeniu relativ nou, atât din punct de vedere...

Managementul Resurselor Umane - Curs 2

Curs 2 Capitolul III – Strategii si politici în domeniul resurselor umane STRATEGII POLITICI - ansamblul obiectivelor pe termen lung (>5 ani)...

Managementul Economic și Managementul Resurselor Umane ale Proiectelor de CDI

3.1. Managementul economic în proiectele de CDI Managementul economic al proiectelor de CDI se referă atât la conducerea din punct de vedere...

Te-ar putea interesa și

Lucrare Practica - Studiu de Caz - Managementul Resurselor Umane

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞI PERFORMANŢELE MANAGERIALE 1.1. Management – manageri Managementul, abordat concomitent ca teorie şi...

Relatia dintre Logistica si Resursele Umane

I – Continutul si importanta functiunii de resurse umane pentru activitatea unei organizatii 1. Resursele umane - introducere 1.1. Rolul...

Strategii de Afaceri

Introducere În mod traditional administratia intreprinderilor a fost prea putin preocupata de aspectele strategice ale activitatii sale. În...

Analiza Eficientei Utilizarii Potentialului Uman

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE – ABORDARE TEORETICO-METODOLOGICĂ 1.1. Previziunea necesarului de resurse umane 1.1.1. Previziunea...

Procesul de recrutare al personalului

In prezent, în condiţiile economiei de piaţă actuale, când globalizarea şi interdependenţa economiilor statelor lumii au atins cote semnificative,...

Funcțiunea de Personal în Cadrul Organizației Industriale

Dupa ce, o perioada indelungata de timp, organizatiile economice nu au fost preocupate de altceva decât de obtinerea de profit si, ca urmare,...

Managementul Relatiilor cu Clientii

Provocarile si conþinutul Managementului resurselor umane 1 Provocãrile MRU Timp îndelungat, întreprinderea nu a avut decât o finalitate...

Managementul Resurselor Umane

1. CONCEPŢII DESPRE M.R.U. În definirea şi delimitarea obiectului şi funcţiilor M.R.U. se dispută, mai mult sau mai puţin argumentat, o largă...

Ai nevoie de altceva?