Managementul Productiei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Managementul Productiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pptx de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

Sistemul de producţie: componentele şi caracteristica acestora
Întreprinderea de producţie - obiect al managementului producţiei
Obiectul de studiu şi istoria dezvoltării ştiinţei despre producere

Extras din document

Sustemul de producţie este componenta de bază a unei întreprinderi, contribuie la desfăşurarea proceselor economice şi sociale, pe de o parte, iar pe de alta –contribuie la dezvoltarea celorlalte sisteme ale întreprinderii.

Producţia este activitatea în care oamenii cu ajutorul mijloacelor de producţie, exploatează şi modicfică elementele din natură în vederea realizării de bunuri materiale destinate necesităţilor de consum.

Structura unui sistem de producţie este formată dintr-un ansamblu de elemente care vor acţiona astfel încât să fie asigurată funcţuinea principală de producţie – trancformarea materie prime în produs finit.

Structura sistemului de producţie poate fi reperezentată în felul următor:

Subsistemul de fabricaţie ca sistem constă din 4 subsisteme de rang mai inferior:

Subsitemul efector: are ca funcţie modificarea proprietăţilor obiectului muncii în baza combinării fluxurilor de materiale şi a celui de informaţie prin intermediul fluxurilor de energie. Se numeste sistemul de preluctare şi are caracteristici specifice fiecărui proces tehnologic. Este elemenul determinant al sistemului de fabricaţie

Subsistemul logistic: realizează operaţii de transfer poziţional (transport) şi de transfer în timp (depozitare). Importanţa acestui subsistem rezidă din faptul că cca. În unele ramuri 60-85% din durata totală a unui ciclu de fabricaţie revine operaţiilor de tip logistic (manipulare, transport, depozitare).

Subsistemul de comandă: transformarea şi distribuţia fluxurilor informaţionale în asa mod ca să se realizeze o interacţiune coordonată a tuturor subsitemelor.

Subsistemul de contol: are drept funcţie determinarea calităţii produsului finit, a abaterilor de la parameri stabiliţi şi de a comunica aceste informaţii sistemului efector.

Construirea sistemelor de producţie caracteristice mileniului trei presupun modificări profunde, care vor afecta atât baza tehnică dar şi metodele şi tehnicile de conducere, organizare şi asigurare a calităţii.

Întreprinderile vor avea nevoie de capacităţi inovaţionale avansate.

Va spori foarte mult rolul personalului muncitor care va avea de făcut faţă problemelor complet noi de perfecţionare continuă a procesului de producţie şi a produselor fabricate.

Subiectul 2. Întreprinderea de producţie - obiect al managementului producţiei

Noţiunea de întreprindere are la origine cuvântul francez “entreprise”, care în terminologia anglo-saxona se utilizează cu acelaşi sens. De multe ori se utilizează cu acelaşi sens si noţiunea de agent (unitate) economic sau firma.

Ca unitate economica, întreprinderea are rolul de a administra cu eficientă maximă resursele de care dispune în vederea realizării obiectivelor stabilite de managementul individual sau de grup si de proprietari.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Productiei.pptx

Bibliografie

A. Cotelnic, Managementul unităţilor economice, ASEM, 1998
F. Badea, Managementul producţiei, Bucuresti, ASE, 2002
Тэйлор Ф. Принципы научного менеджмента, Москва, Контроллинг, 1991
Управление- это наука и искусство, Файоль, Эммерсон, Тэйлор, Форд, Москва, 1992
Форд Г. Моя жизнь, мои достижения, Москва, финансы и статистика, 1989