Managementul Proiectelor

Curs
7.2/10 (8 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 26044
Mărime: 104.64KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: V. Negoescu
Este cursul utilizat la Masteratul Managementul Proiectelor de Afaceri unde sunt prezentate conceptul de proiect, elaborarea proiectelor etc.

Cuprins

MANAGEMENTUL PROIECTELOR. CONOTAŢII CONCEPTUALE 3

1. Definirea proiectului 3

2. Stakeholder-ii proiectului 4

3. Managementul proiectelor. Concept 4

4. Ciclul de viaţă al proiectului 5

5. Sistemul de management prin proiecte 5

6. Modelul managementului prin proiecte 7

CAPITOLUL 2

PLANIFICAREA PROIECTULUI 11

1. Planificarea proiectului şi cerinţele consumatorilor 11

2. Agenda proiectului 11

3. Avizarea şi modificarea planului proiectului 12

4. Planificarea eficientă a proiectului 13

5. Stabilirea misiunii, viziunii şi obiectivelor proiectului 13

5.1 Stabilirea misiunii 14

5.2 Viziunea proiectului 15

5.3 Stabilirea obiectivelor 15

6. Stabilirea strategiei proiectului 16

7. Planificarea implementării proiectului 18

CAPITOLUL 3

ELABORAREA ŞI SELECŢIA PROPUNERII DE PROIECT 21

1.Elaborarea propunerii de proiect 21

1.1 Importanţa şi rolul propunerii de proiect 21

1.2 Forma de prezentare a propunerii de proiect 22

1.3 Estimări ale implicaţiilor financiare ale proiectului 23

1.4 Verificarea calităţii propunerii de proiect 23

2. Selecţia 24

2.1 Importanţa alegerii propunerii de proiect 24

2.2 Incertitudinea şi riscul în alegerea proiectului 24

2.3 Adoptarea deciziei de selecţie a proiectului 26

2.3.1 Tehnici nenumerice de selecţie 26

2.3.2 Tehnici numerice de selecţie 27

3. Elaborarea bugetului proiectului 28

3.1 Costul proiectului 28

3.2 Estimarea costurilor 28

3.3 Folosirea informaţiilor disponibile 29

3.4 Costurile adiţionale 30

3.5 Conturarea bugetului 31

CAPITOLUL 4

ORGANIZAREA PROIECTULUI 32

1. Conceptul de organizare a proiectului 32

2. Caracteristicile organizării proiectului 33

3. Forme de organizare a proiectului 33

3.1 Forma de organizare integrată a proiectului 33

3.2 Forma de organizare independentă a proiectului 34

3.3 Forma de organizare matricială a proiectului 34

4. Stabilirea modului de organizare a proiectului (analiza informaţiilor

privind organizarea proiectului) 35

5. Procedurile, manualul şi specificaţiile proiectului 36

6. Rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei de proiect 37

7. Urmărirea costurilor şi schimbărilor proiectului 37

CAPITOLUL 5

MANAGERUL ŞI ECHIPA DE PROIECT 39

1. Managerul de proiect 39

2. Echipa de proiect 40

3. Carta echipei de proiect 42

4. Evoluţia echipei de proiect 43

5. Componenţa şi coeziunea echipei de proiect 44

6. Selecţia managerului şi a echipei de proiect 45

6.1 Selecţia managerului şi a echipei de proiect 45

6.2 Selectarea echipei de proiect 47

7. Organizarea echipei de proiect 48

CAPITOLUL 6

CONTROLUL ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 50

1. Procedura controlului şi evaluarea proiectului 50

1.1 Tipuri de analize ale unui proiect 50

1.2 Evaluarea proiectului 51

1.3 Controlul proiectului 51

1.4 Caracteristicile unui sistem de control al proiectului 53

2. Măsurarea performanţelor 54

2.1 Realizarea sistemului de măsurare 54

2.2 Tipuri de sisteme de măsurare 55

2.3 Sistemul de raportare a situaţiei proiectului 55

CAPITOLUL 7

FINALIZAREA PROIECTULUI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL PROIECTELOR. CONOTAŢII CONCEPTUALE

1. Definirea proiectului

2. Stakeholder-ii proiectului

3. Managementul proiectelor. Concept

4. Ciclul de viaţă al proiectului

5. Sistemul de management prin proiecte

6. Modelul managementului prin proiecte

1. DEFINIREA PROIECTULUI

Autorul american, Tom Peters, a precizat că de regulă în cadrul marilor firme, aproximativ 50% din activitate se desfăşoară sub forma activităţii de proiecte. Managementul proiectelor a devenit o disciplină importantă şi un domeniu de studiu al managementului.

Istoria proiectelor este milenară (piramida lui Keops, Marele Zid Chinezesc, Templele Maiaşe, sunt câteva exemple din istoria proiectelor).

Cum definim un proiect?

• DEX- proiectul este un plan, o intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza sau de a face un lucru.

• James Lewis – proiectul este un set de activităţi caracterizat prin:

- termene de începere şi finalizare clar specificate

- o gamă de activităţi ce urmează a fi derulate

- un buget

- un nivel de performanţă aşteptat

• un proiect este un ansamblu de acţiuni intercorelate care se derulează într-o perioadă de timp clar definită şi delimitată, acţiuni orientate spre îndeplinirea unor obiective cu caracter unic şi totodată precis.

În concluzie, putem considera proiectul un instrument de management pentru a atinge anumite obiective dorite sau pentru a produce bunuri sau presta servicii.

De exemplu, putem utiliza proiectul pentru a implementa un nou sistem de management, pentru a modifica sistemul de gestiune al clienţilor, pentru a restructura organizaţia. Numeroase proiecte pot fi utilizate în viaţa personală.

Un proiect se referă la realizarea mai multor activităţi intercorelate. Desfăşurarea unei singure activităţi independente nu poate fi considerată proiect. Întâlnim persoane care spun că derulează mai multe proiecte deodată, însă ele derulează mai multe activităţi.

Pentru a evidenţia diferenţele între activităţi şi proiecte exemplificăm :

exemple de proiecte: - dezvoltarea unui nou produs sau serviciu

- construirea unui drum, pod, şosele

- elaborarea unui software

- implementarea unui nou proces de fabricaţie

- dezvoltarea unor programe de marketing

exemple de acţiuni: - desfăşurarea normală a procesului de fabricaţie

- transportul şi distribuţia mărfurilor

- înregistrarea şi evidenţierea facturilor

2. STAKEDOLDER-II PROIECTULUI

Înainte de a demara un proiect trebuie să cunoaştem care sunt stakeholder-ii lui. Stakeholder-ul este acea persoană care are un anumit interes faţă de un proiect. Includem: clienţii, furnizorii, sponsorii, managerii, cetăţenii (în cadrul celor de interes public).

Clienţii: - utilizatorul rezultatelor proiectului

- persoana care comandă şi finanţează execuţia proiectului (construcţia de locuinţe)

- persoana care cumpără produsul de serie obţinut prin lansarea în fabricaţie a modelului rezultat în cadrul unui proiect.

Sponsorul: - cel care comandă realizarea proiectului (poate fi chiar clientul)

- în multe cazuri este o terţă persoană

- trebuie să se asigure că bugetul de proiect este corespunzător şi că programul de execuţie este realist, iar echipa de proiect are resursele necesare pentru a obţine rezultatele scontate.

Managerul :- persoana care răspunde de respectarea termenului de execuţie specificat, de respectarea bugetului alocat, de finalizarea acţiunilor prevăzute, atingerea obiectivelor proiectului.

3. MANAGEMENTUL PROIECTELOR. CONCEPT

Managementul proiectelor implică trei funcţii importante spre atingerea obiectivelor de proiect:

- planificarea

- organizarea şi executarea

- controlul

Orice proiect trebuie să:

P - conducă la atingerea performanţei dorite

C- proiectul trebuie să se desfăşoare cu respectarea costurilor, adică a limitelor bugetului prevăzut

T- să se încadreze în termenul prevăzut

S- să se desfăşoare în limita sferei de activităţi prevăzute

În general costul (C) unui proiect creşte liniar cu P, T şi S.

Preview document

Managementul Proiectelor - Pagina 1
Managementul Proiectelor - Pagina 2
Managementul Proiectelor - Pagina 3
Managementul Proiectelor - Pagina 4
Managementul Proiectelor - Pagina 5
Managementul Proiectelor - Pagina 6
Managementul Proiectelor - Pagina 7
Managementul Proiectelor - Pagina 8
Managementul Proiectelor - Pagina 9
Managementul Proiectelor - Pagina 10
Managementul Proiectelor - Pagina 11
Managementul Proiectelor - Pagina 12
Managementul Proiectelor - Pagina 13
Managementul Proiectelor - Pagina 14
Managementul Proiectelor - Pagina 15
Managementul Proiectelor - Pagina 16
Managementul Proiectelor - Pagina 17
Managementul Proiectelor - Pagina 18
Managementul Proiectelor - Pagina 19
Managementul Proiectelor - Pagina 20
Managementul Proiectelor - Pagina 21
Managementul Proiectelor - Pagina 22
Managementul Proiectelor - Pagina 23
Managementul Proiectelor - Pagina 24
Managementul Proiectelor - Pagina 25
Managementul Proiectelor - Pagina 26
Managementul Proiectelor - Pagina 27
Managementul Proiectelor - Pagina 28
Managementul Proiectelor - Pagina 29
Managementul Proiectelor - Pagina 30
Managementul Proiectelor - Pagina 31
Managementul Proiectelor - Pagina 32
Managementul Proiectelor - Pagina 33
Managementul Proiectelor - Pagina 34
Managementul Proiectelor - Pagina 35
Managementul Proiectelor - Pagina 36
Managementul Proiectelor - Pagina 37
Managementul Proiectelor - Pagina 38
Managementul Proiectelor - Pagina 39
Managementul Proiectelor - Pagina 40
Managementul Proiectelor - Pagina 41
Managementul Proiectelor - Pagina 42
Managementul Proiectelor - Pagina 43
Managementul Proiectelor - Pagina 44
Managementul Proiectelor - Pagina 45
Managementul Proiectelor - Pagina 46
Managementul Proiectelor - Pagina 47
Managementul Proiectelor - Pagina 48
Managementul Proiectelor - Pagina 49
Managementul Proiectelor - Pagina 50
Managementul Proiectelor - Pagina 51
Managementul Proiectelor - Pagina 52
Managementul Proiectelor - Pagina 53
Managementul Proiectelor - Pagina 54
Managementul Proiectelor - Pagina 55
Managementul Proiectelor - Pagina 56
Managementul Proiectelor - Pagina 57
Managementul Proiectelor - Pagina 58
Managementul Proiectelor - Pagina 59
Managementul Proiectelor - Pagina 60
Managementul Proiectelor - Pagina 61
Managementul Proiectelor - Pagina 62
Managementul Proiectelor - Pagina 63
Managementul Proiectelor - Pagina 64
Managementul Proiectelor - Pagina 65
Managementul Proiectelor - Pagina 66
Managementul Proiectelor - Pagina 67
Managementul Proiectelor - Pagina 68
Managementul Proiectelor - Pagina 69
Managementul Proiectelor - Pagina 70
Managementul Proiectelor - Pagina 71
Managementul Proiectelor - Pagina 72
Managementul Proiectelor - Pagina 73
Managementul Proiectelor - Pagina 74
Managementul Proiectelor - Pagina 75
Managementul Proiectelor - Pagina 76
Managementul Proiectelor - Pagina 77
Managementul Proiectelor - Pagina 78
Managementul Proiectelor - Pagina 79
Managementul Proiectelor - Pagina 80
Managementul Proiectelor - Pagina 81
Managementul Proiectelor - Pagina 82
Managementul Proiectelor - Pagina 83
Managementul Proiectelor - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Managementul Proiectelor.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 27 țări. Aderarea se face...

Managementul proiectelor. construcția unei piscine

I.INTRODUCERE Managementul proiectelor poate fi perceput ca şi o ştiinţă, ca şi o artă sau ca o tehnică prin care se realizează un anumit scop....

Metode, Tehnici și Instrumente de Management

INTRODUCERE Acest proiect conţine informaţii cu privire la metodele, tehnicile şi instrumentele de management, iar în partea a doua este prezentat...

Managerul de proiect și echipa de proiect. Managementul echipelor. Managementul resurselor umane și leadership-ul

Managerul de proiect şi echipa de proiect. Managementul echipelor. Managementul resurselor umane şi leadership-ul. Cap. 1 Managerul de proiect...

Managementul Proiectelor

1. PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI 1.1 OBIECTUL PROIECTULUI(denumire ,prezentare) Obiectul proiectului consta in eleborarea unui plan de...

Managementul Proiectelor - SC Ergostyle SRL

A.Iniţiere şi definire 1. Scrisoare de invitaţie la selecţia de proiecte în cadrul organizaţiei(memo) Invitaţie la Concurs de selecţie de...

Calitățile managerului de proiect esențiale în structurarea și realizarea unui proiect

„Succesul se măsoară nu prin ceea ce a realizat cineva, ci prin obstacolele pe care a trebuit să le depășească.” Capitolul 1. Managerul...

Plan de afaceri - Fabrica de peleți

Sinteza planului de afaceri În cadrul energiilor alternative ani la rând s-a pus accentul pe energia eoliană și energia solară, demarându-se în...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Afirmaţia că viitorul aparţine organizaţiilor orientate pe proiecte nu constituie o exagerare. Flexibilitatea şi...

Management Sanitar

Capitolul 1 ASPECTE PRIVIND CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia conceptului de management Folosit iniţial în ţările anglo-saxone, conceptul...

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf Pe baza experienţei dobândite prin realizarea...

Managementul Proiectelor

I. Ciclul de viata al proiectului 1. Programarea • Se stabilesc liniile directoare si principiile de cooperare a UE cu o anumita tara. • Se...

Managementul Proiectelor în Activitățile financiar-contabile

Introducere Cadrul de lucru este un teren de 100 x 80 m patrati pe care proprietarul vrea o piscina de10x10 m pe proprietatea sa. Scopul consta...

Ai nevoie de altceva?