Managementul Proiectelor

Imagine preview
(7/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Proiectelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 84 de pagini .

Profesor: V. Negoescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

MANAGEMENTUL PROIECTELOR. CONOTAŢII CONCEPTUALE 3
1. Definirea proiectului 3
2. Stakeholder-ii proiectului 4
3. Managementul proiectelor. Concept 4
4. Ciclul de viaţă al proiectului 5
5. Sistemul de management prin proiecte 5
6. Modelul managementului prin proiecte 7
CAPITOLUL 2
PLANIFICAREA PROIECTULUI 11
1. Planificarea proiectului şi cerinţele consumatorilor 11
2. Agenda proiectului 11
3. Avizarea şi modificarea planului proiectului 12
4. Planificarea eficientă a proiectului 13
5. Stabilirea misiunii, viziunii şi obiectivelor proiectului 13
5.1 Stabilirea misiunii 14
5.2 Viziunea proiectului 15
5.3 Stabilirea obiectivelor 15
6. Stabilirea strategiei proiectului 16
7. Planificarea implementării proiectului 18
CAPITOLUL 3
ELABORAREA ŞI SELECŢIA PROPUNERII DE PROIECT 21
1.Elaborarea propunerii de proiect 21
1.1 Importanţa şi rolul propunerii de proiect 21
1.2 Forma de prezentare a propunerii de proiect 22
1.3 Estimări ale implicaţiilor financiare ale proiectului 23
1.4 Verificarea calităţii propunerii de proiect 23
2. Selecţia 24
2.1 Importanţa alegerii propunerii de proiect 24
2.2 Incertitudinea şi riscul în alegerea proiectului 24
2.3 Adoptarea deciziei de selecţie a proiectului 26
2.3.1 Tehnici nenumerice de selecţie 26
2.3.2 Tehnici numerice de selecţie 27
3. Elaborarea bugetului proiectului 28
3.1 Costul proiectului 28
3.2 Estimarea costurilor 28
3.3 Folosirea informaţiilor disponibile 29
3.4 Costurile adiţionale 30
3.5 Conturarea bugetului 31
CAPITOLUL 4
ORGANIZAREA PROIECTULUI 32
1. Conceptul de organizare a proiectului 32
2. Caracteristicile organizării proiectului 33
3. Forme de organizare a proiectului 33
3.1 Forma de organizare integrată a proiectului 33
3.2 Forma de organizare independentă a proiectului 34
3.3 Forma de organizare matricială a proiectului 34
4. Stabilirea modului de organizare a proiectului (analiza informaţiilor
privind organizarea proiectului) 35
5. Procedurile, manualul şi specificaţiile proiectului 36
6. Rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei de proiect 37
7. Urmărirea costurilor şi schimbărilor proiectului 37
CAPITOLUL 5
MANAGERUL ŞI ECHIPA DE PROIECT 39
1. Managerul de proiect 39
2. Echipa de proiect 40
3. Carta echipei de proiect 42
4. Evoluţia echipei de proiect 43
5. Componenţa şi coeziunea echipei de proiect 44
6. Selecţia managerului şi a echipei de proiect 45
6.1 Selecţia managerului şi a echipei de proiect 45
6.2 Selectarea echipei de proiect 47
7. Organizarea echipei de proiect 48
CAPITOLUL 6
CONTROLUL ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 50
1. Procedura controlului şi evaluarea proiectului 50
1.1 Tipuri de analize ale unui proiect 50
1.2 Evaluarea proiectului 51
1.3 Controlul proiectului 51
1.4 Caracteristicile unui sistem de control al proiectului 53
2. Măsurarea performanţelor 54
2.1 Realizarea sistemului de măsurare 54
2.2 Tipuri de sisteme de măsurare 55
2.3 Sistemul de raportare a situaţiei proiectului 55
CAPITOLUL 7
FINALIZAREA PROIECTULUI
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL PROIECTELOR. CONOTAŢII CONCEPTUALE

1. Definirea proiectului

2. Stakeholder-ii proiectului

3. Managementul proiectelor. Concept

4. Ciclul de viaţă al proiectului

5. Sistemul de management prin proiecte

6. Modelul managementului prin proiecte

1. DEFINIREA PROIECTULUI

Autorul american, Tom Peters, a precizat că de regulă în cadrul marilor firme, aproximativ 50% din activitate se desfăşoară sub forma activităţii de proiecte. Managementul proiectelor a devenit o disciplină importantă şi un domeniu de studiu al managementului.

Istoria proiectelor este milenară (piramida lui Keops, Marele Zid Chinezesc, Templele Maiaşe, sunt câteva exemple din istoria proiectelor).

Cum definim un proiect?

• DEX- proiectul este un plan, o intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza sau de a face un lucru.

• James Lewis – proiectul este un set de activităţi caracterizat prin:

- termene de începere şi finalizare clar specificate

- o gamă de activităţi ce urmează a fi derulate

- un buget

- un nivel de performanţă aşteptat

• un proiect este un ansamblu de acţiuni intercorelate care se derulează într-o perioadă de timp clar definită şi delimitată, acţiuni orientate spre îndeplinirea unor obiective cu caracter unic şi totodată precis.

În concluzie, putem considera proiectul un instrument de management pentru a atinge anumite obiective dorite sau pentru a produce bunuri sau presta servicii.

De exemplu, putem utiliza proiectul pentru a implementa un nou sistem de management, pentru a modifica sistemul de gestiune al clienţilor, pentru a restructura organizaţia. Numeroase proiecte pot fi utilizate în viaţa personală.

Un proiect se referă la realizarea mai multor activităţi intercorelate. Desfăşurarea unei singure activităţi independente nu poate fi considerată proiect. Întâlnim persoane care spun că derulează mai multe proiecte deodată, însă ele derulează mai multe activităţi.

Pentru a evidenţia diferenţele între activităţi şi proiecte exemplificăm :

exemple de proiecte: - dezvoltarea unui nou produs sau serviciu

- construirea unui drum, pod, şosele

- elaborarea unui software

- implementarea unui nou proces de fabricaţie

- dezvoltarea unor programe de marketing

exemple de acţiuni: - desfăşurarea normală a procesului de fabricaţie

- transportul şi distribuţia mărfurilor

- înregistrarea şi evidenţierea facturilor

2. STAKEDOLDER-II PROIECTULUI

Înainte de a demara un proiect trebuie să cunoaştem care sunt stakeholder-ii lui. Stakeholder-ul este acea persoană care are un anumit interes faţă de un proiect. Includem: clienţii, furnizorii, sponsorii, managerii, cetăţenii (în cadrul celor de interes public).

Clienţii: - utilizatorul rezultatelor proiectului

- persoana care comandă şi finanţează execuţia proiectului (construcţia de locuinţe)

- persoana care cumpără produsul de serie obţinut prin lansarea în fabricaţie a modelului rezultat în cadrul unui proiect.

Sponsorul: - cel care comandă realizarea proiectului (poate fi chiar clientul)

- în multe cazuri este o terţă persoană

- trebuie să se asigure că bugetul de proiect este corespunzător şi că programul de execuţie este realist, iar echipa de proiect are resursele necesare pentru a obţine rezultatele scontate.

Managerul :- persoana care răspunde de respectarea termenului de execuţie specificat, de respectarea bugetului alocat, de finalizarea acţiunilor prevăzute, atingerea obiectivelor proiectului.

3. MANAGEMENTUL PROIECTELOR. CONCEPT

Managementul proiectelor implică trei funcţii importante spre atingerea obiectivelor de proiect:

- planificarea

- organizarea şi executarea

- controlul

Orice proiect trebuie să:

P - conducă la atingerea performanţei dorite

C- proiectul trebuie să se desfăşoare cu respectarea costurilor, adică a limitelor bugetului prevăzut

T- să se încadreze în termenul prevăzut

S- să se desfăşoare în limita sferei de activităţi prevăzute

În general costul (C) unui proiect creşte liniar cu P, T şi S.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Proiectelor.doc

Alte informatii

Este cursul utilizat la Masteratul Managementul Proiectelor de Afaceri unde sunt prezentate conceptul de proiect, elaborarea proiectelor etc.