Managementul Proiectelor

Imagine preview
(8/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Proiectelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, pdf de 83 de pagini (in total).

Profesor: Ing.ec. Petru Cor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE pag. 1
CAPITOLUL I
1. STRATEGII DE PROIECTARE pag. 3
1 Iniţierea proiectelor pag. 3
1.1. Necesitatea întocmirii proiectelor pag. 3
1.2 Stabilirea obiectivelor proiectului pag. 4
1.3 Identificarea proiectelor potenţiale pag. 5
1.4 Analiza proiectelor pag. 6
1.5 Informaţii privind elaborarea proiectului pag. 6
1.6 Consultarea părţilor interesate pag. 6
1.7 Indicatorii şi factorii de succes şi insucces în cadrul
proiectelor pag. 7
1.8 Programe ale Uniunii Europene desfăşurate în România pag. 9
1.9 Programe comunitare pag.11
CAPITOLUL II
MANGEMENTUL PROIECTULUI pag.15
2.1 Proiectul pag.15
2.1.1 Conceptul de proiect pag.15
2.1.2 Ciclul de viaţă al proiectului pag.16
2.1.3 Elementele componente al ciclului de viaţă a
proiectului pag.17
2.1.4 Studii de caz privind ciclul de viaţă al
proiectului pag.18
2.1.5 Elaborarea propunerilor de proiect pag.19
2.2 Managementul proiectelor pag.25
2.2.1 Caracteristici generale pag.25
2.2.2 Studiul de fezabilitate pag.27
2.3 Planul de afaceri pag.31
2.3.1. Elementele planului de afaceri pag.31
2.3.2 Analiza economico – financiară pag.35
2.3.3 Achiziţia şi prelucrarea datelor pag.44
CAPITOLUL III
MANAGEMENTUL PRIN PROIECT pag.46
3.1 Caracteristici principale pag.46
3.2 Organizarea managementului prin proiect pag.47
3.3 Etapele managementului prin proiect pag.49
3.4 Avantajele utilizării managementului prin proiect pag.50
3.5 Dezavantajele utilizării managementului prin proiect pag.50
3.6 Evaluarea şi autoevaluarea proiectului pag.51
3.6.1 Elemente de principiu privind autoevaluarea
propunerilor de proiect pag.51
3.6.2 Elemente de principiu privind evaluarea propunerilor
de proiect pag.53
3.6.3 Evaluarea şi selectarea propunerilor de proiect pag.55
3.7 Realizarea , controlul şi monitorizarea proiectelor pag.59
3.7.1 Controlul şi monitorizarea proiectului pag.59
3.7.2 Finalizarea proiectului pag.68
3.7.3 Implementarea tehnologică a rezultatelor proiectului
de cercetare pag.71
3.7.4 Beneficii aduse participanţilor societăţii pag.73
3.7.5 Avantajele produsului obţinut în cadrul proiectului pag. 76
3.7.5.1 Impactul social şi ecologic pag.76
3.7.6 Propuneri de noi proiecte pe baza proiectului individual pag.77
BIBLIOGRAFIE pag.80

Extras din document

INTRODUCERE

Orice activitate modernă este privită ca un proiect modern, cu un caracter

complex , care impune o viziune nouă începând cu analiza necesităţilor proiectului

şi terminând cu reutilizarea eficientă a rezultatelor proiectului Presiunile sistemului

globalizat economic şi politic concurenţial al lumii industrializate, competitivitatea

dintre producători , un respect mai mare pentru valoarea, respectiv bunăstarea celor

care formează forţa de muncă a proiectului şi implicit pentru costul acestei forţe de

muncă au dus la dezvoltarea de noi tehnici de management de proiect. Primul care

furnizează ceea ce clientul doreşte este câştigător şi va supravieţui în cadrul acestui

sistem concurenţial. Soluţia este realizarea de proiecte performante cu un

management de proiect performant.

O afacere performantă înseamnă o investiţie într-un proiect performant, cu

activităţi previzibile şi planificate. În acest caz, investiţia trebuie făcută cu parteneri

care au activităţi previzibile pe o piaţa previzibilă, cu evaluarea şi minimizarea

riscurilor.

Principala caracteristică definitorie a unui proiect este noutatea sa. Un proiect

este un pas în necunoscut, pândit de riscuri şi incertitudini. Nu există două proiecte

perfect identice şi chiar un proiect care se repetă va fi de fiecare dată diferit într-unul

sau mai multe din aspectele sale comerciale , administrative, sociale , politice sau

fizice.

În toate domeniile anumite proiecte s-au dovedit a fi eşecuri grave şi

costisitoare. De aici a apărut necesitatea de a înţelege cum pot fi ameliorate

cunoştinţele şi practica atunci când este vorba de conceperea sau dezvoltarea unui

proiect.

Managementul proiectului are drept obiectiv realizarea unui produs / serviciu

care să corespundă necesităţilor întrucât nu se poate produce orice pentru a vinde ,

nu se vinde decât ceea ce clientul / utilizatorul doreşte Necesităţile fiind definite de

utilizatori, este indispensabil de a fi înţelese de realizatorul sau furnizorul produsului/

serviciului, care trebuie să ţină cont , totodată şi de impactul pe car îl va avea

produsul / serviciul asupra colectivităţii. Această lege este valabilă pentru toate

tipurile de proiecte, oricare ar fi domeniul lor de aplicare. Pentru a atinge acest

obiectiv, partenerii realizatori ai proiectului, care constituie un consorţiu de proiect,

furnizori ai produsului / serviciului , trebuie să gestioneze toţi parametrii tehnici,

economici, sociali, politici, culturali de care depinde realizarea proiectului, precum şi

relaţiile dintre aceştia. Se are în vedere impactul asupra acţiunilor viitoare , mai ales

proceselor de producţie şi de utilizare a produsului / serviciului Accentul trebuie pus

pe noţiunea de serviciu aşteptat de utilizator , produsul nefiind decât suportul

acestuia. Astfel, satisfacţia este măsurată mai mult sub raportul serviciului oferit

decât asupra produsului realizat în cadrul proiectului.

Pentru ca noţiunea de calitate totală în cadrul proiectului să-şi păstreze sensul

adevărat, trebuie avut în vedere importanţa relaţiilor client - utilizator, furnizor - client,

furnizor - colectivitate , client - colectivitate şi obligatoriu relaţia partener - partener în

cadrul proiectului. Nerespectarea acestor relaţii duce la falimentul proiectului şi al

structurii organizatorice din care fac parte partenerii proiectului.

Managerul de proiect trebuie să aibă drept caracteristici definitorii competenţa

profesională şi managerială, capacitatea de a lucra în echipă, pragmatismul ,

claritate şi simplitatea în acţiuni, respectul faţă de client şi parteneri. un manager

performant este cel care face rost cel mai rapid de cea mai bună informaţie şi o

utilizează în cel mai bun mod pentru realizarea obiectivelor proiectului.

Înainte de a începe managementul unui proiect trebuie identificat foarte clar

obiectivul acestuia. Nu există proiecte fără obiectiv. mijlocul prin care este fixat

obiectivul este specificaţia Aceasta este definită ca expresie cuantificabilă a

caracteristicilor la care trebuie să răspundă produsul / serviciul, fiind traducerea în

limbajul specialistului a necesităţilor calitative şi cantitative furnizate de utilizator. În

sens strict, specificaţia este un document care prescrie , în termeni tehnici, exigenţele

pe care produsul realizat trebuie să le satisfacă.. Specificaţia arată o solicitare

actuală a unui client sau poate fi o previziune pentru potenţiali clienţi, cuprinzând

desene, modele, planuri, instrucţiuni ori o documentaţie scrisă care descrie obiectivul

proiectului

Prezenta lucrare, care are un scop declarat aplicativ, se adresează

specialiştilor din domeniul proiectelor naţionale / internaţionale şi celor care vor să

propună sau să desfăşoare proiecte, căutând să satisfacă cerinţele absolut

obligatorii unui om modern în cadrul unei ţări moderne , cu o economie şi politică

capabile să facă faţă concurenţei tot mai dure la nivel globalizat

Cei care vor lua în considerare tematica abordată şi o vor aplica, vor avea cele

mai mari şanse să facă parte dintre câştigătorii competiţiei economico

Fisiere in arhiva (2):

  • Managementul Proiectelor.doc
  • Managementul Proiectelor.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ