Managementul Proiectelor

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Proiectelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 87 de pagini .

Profesor: CARMEN CHASOVSCHI

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 4
SCOPUL CURSULUI 4
METODE DE EVALUARE 5
Capitolul 1. Managementul proiectelor – un nou mod de dezvoltare a afacerilor 6
Capitolul 2. Managementul de proiect 13
2.1. Scopul şi necesitatea planificării în managementul firmei 13
2.2. Principii ale managementului de proiect 16
Capitolul 3. Tehnici utilizate în conceperea proiectelor 21
3.1. Analiza SWOT 21
3.2. Diagrama GANTT 22
3.3. Diagrama PERT 23
3.4. Metoda cadrului logic (LFA) 27
Capitolul 4. Etape ale managementului proiectelor 33
4.1. Conceperea, formularea ideii de proiect 33
4.2. Planificarea - redactarea propunerii de proiect 34
4.3. Declanşarea proiectului - formarea echipei 35
4.4. Derularea proiectului - faza de execuţie 36
4.5. Monitorizarea/controlul proiectului 38
4.6. Închiderea proiectului şi acceptarea oficială a rezultatelor acestuia 40
4.7. Aplicaţii software folosite la managementul de proiect 40
4.8. Greşeli frecvente în întocmirea proiectelor 44
Capitolul 5. Managementul ciclului de proiect – PCM ca metoda specifica de planificare participativa 52
5.1. PCM / GOPP – planificarea proiectelor orientată spre obiective 53
5.2 Etapele / fazele PCM 54
5.2.1 Programarea 54
5.2.2 Formularea 55
5.2.3 Finanţarea 56
5.2.4 Implementarea 56
5.2.5 Evaluarea 57
5.3 Principiile cheie ale PCM 57
5.4 Faza de analiză a PCM.58
5.4.1 Analiza factorilor interesaţi.59
5.4.2 Analiza problemelor 59
5.4.3 Analiza obiectivelor 62
5.4.4 Analiza strategiilor 64
Capitolul 6. Ghid pentru elaborarea Matricei Cadru Logice a proiectului 68
6.1 Avantajele Matricei Logice 68
6.2 Limitările Matricei Logice 70
6.3 Utilizatorii Matricii Logice 71
GHID DE CONSTRUCŢIE PAS CU PAS A MATRICEI LOGICE 72
BIBLIOGRAFIE 89

Extras din document

INTRODUCERE

„Proiect” a devenit unul dintre cele mai utilizate cuvinte ale vocabularului de afaceri în general şi ale vocabularului actual al limbii române. Acest lucru se întâmplă deoarece ne confruntăm cu o explozie reală de proiecte la nivelul economiei mondiale. Tendinţa există – poate chiar mai pregnant – şi la nivelul Uniunii Europene.

Proiectele de orice tip, mari sau mici, de anvergură sau la scară mai redusă reprezintă modalitatea prin care organizaţiile supravieţuiesc în mediul economic actual. Şi în România, această tendinţă devine dominantă, mai ales în contextul creat de integrarea în Uniunea Europeană.

SCOPUL CURSULUI

Studenţii dobândesc prin intermediul acestui curs cunoştinţe privind cele mai adecvate modalităţi de atragere a resurselor financiare, îmbunătăţindu-şi astfel capacitatea de evaluare si gestionare a afacerilor.

Pornind de la necesitatea dezvoltării capacitatii interne de absorbţie a fondurilor nerambursabile, companiile trebuie sa se adapteze exigentelor concurentei pe piaţa, dovedind flexibilitate in orientarea către export si in alegerea unor modalitati potrivite de marketing, ceea ce presupune, in timp, o specializare mai accentuata si o creştere a calitatii produselor si serviciilor oferite.

Identificarea si dezvoltarea unor proiecte fezabile, planificarea si alocarea eficienta a resurselor, coordonarea riguroasa a acestora, implementarea proiectului conform graficului de activitati propus sunt tot atatea etape si conditii pentru succesul unei companii in contextul procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana şi de post-aderare.

Cursul explica in mod exhaustiv, principiile managementului de proiect, modalitatile de stabilire a obiectivelor si bugetului, respectiv de alegere a echipei de proiect, ciclul de viata a proiectului, tehnicile de comunicare interna si management al riscului, toate aceste notiuni fiind exemplificate pe larg în capitolele cursului.

METODE DE EVALUARE: Evaluare finala va consta în estimarea cunoştiinţelor teoretice. Nota va fi compusă din 70% rezultatul estimarii teoretice, 30% nota pentru lucrarea practica.

Capitolul 1. Managementul proiectelor – un nou mod de dezvoltare a afacerilor

Necesitatea de a avea specialişti în managementul proiectelor nu este de nimeni contestată, dimpotrivă, este de multe ori prezentată, la nivel oficial, drept o prioritate naţională. În aceeaşi măsură, nimeni nu mai pune la îndoială faptul că una dintre cheile integrării în UE este oferită de modul în care ţara noastră reuşeşte să acceseze fondurile – substanţiale – de pre-aderare, prin câştigarea şi derularea cu succes a proiectelor. Proiectele au devenit atât de complicate, de diversificate şi de complexe, încât s-a creat şi o anumită teamă în jurul lor, un tip de percepţie potrivit căreia derularea unui proiect reprezintă o performanţă aproape ieşită din comun, care poate fi realizată doar de un număr restrâns de „iniţiaţi”. Ca şi în cazul altor domenii, teama provine de multe ori din neştiinţă.

Principiile managementului proiectelor sunt simple, dar uneori proiectul presupune câteva zeci sau chiar sute de activităţi, iar aceste activităţi sunt dependente unele de altele – unele se desfăşoară în paralel, altele sunt interdependente, se intercondiţionează, în sensul că începutul lor depinde de încheierea (cu succes) a altora, atunci când resursele, de o varietate deosebită, trebuie alocate în momente de timp diferite, în cantităţi diferite, când finanţarea provine din mai multe surse, când banii de la o anumită sursă vin în tranşe, când există mai mulţi parteneri cu diverse grade de implicare în proiect, când echipa de proiect este asamblată din diferite departamente ale organizaţiei, când o parte din activităţi este subcontractată către terţi, managementul proiectelor începe să devină o activitate cât se poate de complexă şi de riguroasă, în nici un caz uşoară sau care poate fi abordată superficial. În acest context, merită subliniată ideea că managementul proiectelor a devenit domeniu atât de dinamic, cu o evoluţie atât de trepidantă, încât experienţa dobândită în proiectele de ieri este depăşită repede şi cu greu poate fi exploatată în proiectele de azi.

Noutatea modului de a gândi provine din faptul că proiectul poate fi văzut ca o succesiune de activităţi care produc rezultate măsurabile/cuantificabile. Această succesiune se creează, se proiectează pornind de la sfârşit, adică de la modalitatea în care sursa de finanţare a proiectului defineşte rezultatul final. Managementul proiectelor reprezintă un mod de a acţiona pe baza unui plan riguros, pentru a atinge unele obiective formulate cât mai limpede posibil, într-o perioadă limitată de timp şi cu resurse limitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Proiectelor.doc

Alte informatii

Curs pentru învăţământ la distanţă Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică