Managementul Resurselor Umane

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 13 fișiere: pdf
Pagini : 234 în total
Cuvinte : 67115
Mărime: 4.90MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Radu

Cuprins

INTRODUCERE 5

Unitatea de învăţare 1 8

Introducere în managementul resurselor umane 9

1.1. Conceptul de resurse umane 9

1.2. Etape în evoluţia şi definirea managementului resurselor umane 14

1.3. Principalele activităţi ale managementului resurselor umane 16

1.4. Factorii care influenţează managementul resurselor umane 18

1.5. Teme de referate 19

1.6. Evaluare 19

1.7. În concluzie 21

1.8. Bibliografie 22

Unitatea de învăţare 2 23

Analiza şi proiectarea postului 24

2.1. Definirea, componentele şi variabilele postului 24

2.2. Crearea şi dezvoltarea postului 27

2.3. Principalele obiective urmărite prin analiza posturilor 30

2.4. Tipuri de analiză a posturilor - metode şi tehnici utilizate 34

2.5. Proiectarea posturilor şi modelele utilizate 35

2.6. Teme de referate 43

2.7. Evaluare 43

2.8. În concluzie 44

2.9. Bibliografie 45

Unitatea de învăţare 3 47

Recrutarea şi selecţia resurselor umane 48

3.1. Necesitatea activităţii de recrutare profesională 48

3.2. Recrutarea profesională 50

3.3. Strategii şi politici de recrutare 53

3.4. Medii de recrutare 56

3.5. Selecţia resurselor umane 62

3.6. Etapele selecţiei profesionale 64

3.7. Tipuri şi metode de selecţie 65

3.8. Încadrarea în muncă şi orientarea profesională 68

3.9. Studiu privind acţiunea de recrutare 70

3.10. Teme de referate 81

3.11. Evaluare 81

3.12. În concluzie 83

3.13. Bibliografie 84

2

Unitatea de învăţare 4 85

Contractul individual şi contractul colectiv de muncă 86

4.1. Contractul individual de muncă – definiţie şi conţinut 86

4.2. Drepturile şi obligaţile părţilor contractante 89

4.3. Suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă 91

4.4. Contractul colectiv de muncă 96

4.5. Raporturile de muncă şi discriminarea 100

4.6. Teme de referate 102

4.7. Evaluare 103

4.8. În concluzie 104

4.9. Bibliografie 105

Unitatea de învăţare 5 106

Resursele umane, factor de progres al organizaţiei 107

5.1. Integrarea profesională 107

5.2. Resursele umane şi productivitatea muncii 110

5.3. Flexibilitatea programului de lucru 114

5.4. Asigurarea sănătăţii personalului 116

5.5. Formarea profesională a salariaţilor 121

5.6. Teme de referate 127

5.7. Evaluare 127

5.8. În concluzie 129

5.9. Bibliografie 130

Unitatea de învăţare 6 131

Evaluarea performanţelor 132

6.1. Motivaţia şi performanţa resurselor umane 132

6.2. Procesul de evaluare. Criterii de evaluare 135

6.3.Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale

funcţionarilor publici 141

6.4. Metode de măsurare a performanţelor 149

6.5. Modalităţi de diminuare a erorilor în evaluare 160

6.6. Teme de referate 162

6.7. Evaluare 162

6.8. În concluzie 163

6.9. Bibliografie 164

Unitatea de învăţare 7 166

Managementul carierei 167

7.1. Managementul carierei: concept şi obiective 167

7.2. Planificarea carierei 172

7.3. Planificarea carierei organizaţionale 175

7.4. Planificarea carierei individuale 179

7.5. Cariera şi viaţa de familie 184

7.6. Teme de referate 186

7.7. Evaluare 186

7.8. În concluzie 187

7.9. Bibliografie 188

3

Unitatea de învăţare 8 189

Managementul recompenselor 190

8.1. Cadrul conceptual 190

8.2. Consideraţii privind politica salarială 195

8.3. Principiile generale ale sistemului de salarizare 200

8.4. Evaluarea postului, a producţiei şi a ritmului de muncă 203

8.5. Teme de referate 205

8.6. Evaluare 205

8.7. În concluzie 207

8.8. Bibliografie 208

Unitatea de învăţare 9 209

Grile recapitulative 210

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 232

Extras din document

1.1. Conceptul de resurse umane

La începutul epocii moderne, clasicii ştiinţei economice – A. Smith şi D. Ricardo au argumentat convingător că nici o societate nu poate exista şi funcţiona înafara muncii creatoare a oamenilor în sfera producţiei materiale şi spirituale. Evoluţia internă a societăţii evidenţiază cu pregnanţă că patrimoniul avuţiei naţionale a fiecărei societăţi depinde de cantitatea şi de calitatea muncii sociale, de gradul de organizare şi eficienţă a tuturor formelor de activitate umană.

Dezvoltarea societăţii contemporane în ansamblul ei depinde în parte de mulţimea organizaţiilor care apar, se dezvoltă şi contribuie prin activitatea desfăşurată la realizarea avuţiei naţionale. Rezultă că nici o organizaţie nu poate funcţiona fără contribuţia esenţială şi creativă a oamenilor.

Aşa cum apreciază economiştii, munca reprezintă factorul determinant şi activ al producţiei fără de care existenţa celorlalţi factori ar fi inutilă. Muncă înseamnă oameni, resurse umane fizice şi intelectuale antrenate în orice tip de activitate. Timp necesar: 110 minute După parcurgerea unităţii veţi fi în măsură să răspundeţi la întrebările: • Ce este managementul resurselor umane? • Care sunt etapele de dezvoltare a M.R.U.? • Care sunt principalele abordări ale managementului resurselor umane? • Care sunt factorii de influenţă ai managementului resurselor umane?

Fără prezenţa oamenilor care ştiu ce, cât, cum şi pentru cine să producă1, ar fi imposibil ca organizaţiile să-şi atingă scopurile lor.

Totodată, resursele umane se comportă diferit în procesul de producţie, fiecare individ având propriile sale nevoi, interese şi dorinţe mai mult sau mai puţin stringente. În vederea satisfacerii acestor necesităţi oameni acţionează şi reacţionează diferit, îşi pun întrebări şi caută soluţii. De aceea, a conduce oamenii reprezintă cea mai dificilă activitate în organizaţie, incomparabilă cu soluţionarea oricărei sarcini de serviciu care nu implică

1 GHEORGHE CREŢOIU, VIOREL CORNESCU, ION BUCUR, „Economie”, ed a II-a Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2008

9

studierea aspectelor morale şi legale ale comportamentului uman. De aceea o greşeală frecventă a managerilor2, în special a celor din departamentul de resurse umane, constă în faptul că iau hotărâri individuale în privinţa gestionării sau antrenării resurselor de muncă. Percepţia unui singur om este subiectivă şi nu poate atinge toată paleta de personalităţi distincte pe care o conduce şi coordonează. Oricât s-ar încerca stabilirea celui mai adecvat răspuns în funcţie de stilul de muncă şi viaţă în organizaţie, întotdeauna se poate greşi. Resursele umane constituie un potenţial extraordinar pentru organizaţie, în măsura în care managerii ştiu cum să le motiveze şi antreneze în activitate, înţeleg să diminueze negativismul şi inerţia specifică necunoaşterii, înlocuindu-le cu dorinţa de a învăţa şi capacitatea de adaptare. De aceea considerăm că termenul de resurse umane poate fi înţeles într-un context de ordin tehnic-economic precum şi şi social-istoric. În sens tehnico-economic analizăm resursa umană ca un cumul de aptitudini fizice şi intelectuale pe care acesta are capacitatea de a le utiliza în procesele de realizare a bunurilor necesare satisfacerii necesităţilor de consum. Din punct de vedere social-istoric omul este o entitate dinamică, generând noi nevoi de consum şi răspunzând la acestea cu noi comportamente specifice. . Valorile economico-sociale sunt dinamice, generând noi nevoi şi comportamente specifice. De aceea, oameni trebuie înţeleşi în multitudinea trebuinţelor care îi caracterizează şi trebuie îndrumaţi spre obţinerea acelor performanţe profesionale care îi pot pune în adevărata lor valoare, conferindu-le respectul de sine dar şi respectul semenilor.

În aceste condiţii, definirea noţiunii de resuse umane înseamnă a pleca de la realitatea că acestea sunt şi vor rămâne, sub aspect economic şi pe termen lung, investiţia cea mai de preţ a oricărei organizaţii deoarece:

a) resursele umane produc şi reproduc factorii obiectivi de producţie;

b) resursele umane creează şi stimulează mijloacele de producţie;

c) resursele umane transformă obiectivele muncii în bunuri materiale şi servicii;

d) resursele umane reprezintă unicul factor ce creează valori noi în societate;

e) resursele umane influenţează eficacitatea utilizării resurselor materiale şi financiare3.

Preview document

Managementul Resurselor Umane - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane - Pagina 40
Managementul Resurselor Umane - Pagina 41
Managementul Resurselor Umane - Pagina 42
Managementul Resurselor Umane - Pagina 43
Managementul Resurselor Umane - Pagina 44
Managementul Resurselor Umane - Pagina 45
Managementul Resurselor Umane - Pagina 46
Managementul Resurselor Umane - Pagina 47
Managementul Resurselor Umane - Pagina 48
Managementul Resurselor Umane - Pagina 49
Managementul Resurselor Umane - Pagina 50
Managementul Resurselor Umane - Pagina 51
Managementul Resurselor Umane - Pagina 52
Managementul Resurselor Umane - Pagina 53
Managementul Resurselor Umane - Pagina 54
Managementul Resurselor Umane - Pagina 55
Managementul Resurselor Umane - Pagina 56
Managementul Resurselor Umane - Pagina 57
Managementul Resurselor Umane - Pagina 58
Managementul Resurselor Umane - Pagina 59
Managementul Resurselor Umane - Pagina 60
Managementul Resurselor Umane - Pagina 61
Managementul Resurselor Umane - Pagina 62
Managementul Resurselor Umane - Pagina 63
Managementul Resurselor Umane - Pagina 64
Managementul Resurselor Umane - Pagina 65
Managementul Resurselor Umane - Pagina 66
Managementul Resurselor Umane - Pagina 67
Managementul Resurselor Umane - Pagina 68
Managementul Resurselor Umane - Pagina 69
Managementul Resurselor Umane - Pagina 70
Managementul Resurselor Umane - Pagina 71
Managementul Resurselor Umane - Pagina 72
Managementul Resurselor Umane - Pagina 73
Managementul Resurselor Umane - Pagina 74
Managementul Resurselor Umane - Pagina 75
Managementul Resurselor Umane - Pagina 76
Managementul Resurselor Umane - Pagina 77
Managementul Resurselor Umane - Pagina 78
Managementul Resurselor Umane - Pagina 79
Managementul Resurselor Umane - Pagina 80
Managementul Resurselor Umane - Pagina 81
Managementul Resurselor Umane - Pagina 82
Managementul Resurselor Umane - Pagina 83
Managementul Resurselor Umane - Pagina 84
Managementul Resurselor Umane - Pagina 85
Managementul Resurselor Umane - Pagina 86
Managementul Resurselor Umane - Pagina 87
Managementul Resurselor Umane - Pagina 88
Managementul Resurselor Umane - Pagina 89
Managementul Resurselor Umane - Pagina 90
Managementul Resurselor Umane - Pagina 91
Managementul Resurselor Umane - Pagina 92
Managementul Resurselor Umane - Pagina 93
Managementul Resurselor Umane - Pagina 94
Managementul Resurselor Umane - Pagina 95
Managementul Resurselor Umane - Pagina 96
Managementul Resurselor Umane - Pagina 97
Managementul Resurselor Umane - Pagina 98
Managementul Resurselor Umane - Pagina 99
Managementul Resurselor Umane - Pagina 100
Managementul Resurselor Umane - Pagina 101
Managementul Resurselor Umane - Pagina 102
Managementul Resurselor Umane - Pagina 103
Managementul Resurselor Umane - Pagina 104
Managementul Resurselor Umane - Pagina 105
Managementul Resurselor Umane - Pagina 106
Managementul Resurselor Umane - Pagina 107
Managementul Resurselor Umane - Pagina 108
Managementul Resurselor Umane - Pagina 109
Managementul Resurselor Umane - Pagina 110
Managementul Resurselor Umane - Pagina 111
Managementul Resurselor Umane - Pagina 112
Managementul Resurselor Umane - Pagina 113
Managementul Resurselor Umane - Pagina 114
Managementul Resurselor Umane - Pagina 115
Managementul Resurselor Umane - Pagina 116
Managementul Resurselor Umane - Pagina 117
Managementul Resurselor Umane - Pagina 118
Managementul Resurselor Umane - Pagina 119
Managementul Resurselor Umane - Pagina 120
Managementul Resurselor Umane - Pagina 121
Managementul Resurselor Umane - Pagina 122
Managementul Resurselor Umane - Pagina 123
Managementul Resurselor Umane - Pagina 124
Managementul Resurselor Umane - Pagina 125
Managementul Resurselor Umane - Pagina 126
Managementul Resurselor Umane - Pagina 127
Managementul Resurselor Umane - Pagina 128
Managementul Resurselor Umane - Pagina 129
Managementul Resurselor Umane - Pagina 130
Managementul Resurselor Umane - Pagina 131
Managementul Resurselor Umane - Pagina 132
Managementul Resurselor Umane - Pagina 133
Managementul Resurselor Umane - Pagina 134
Managementul Resurselor Umane - Pagina 135
Managementul Resurselor Umane - Pagina 136
Managementul Resurselor Umane - Pagina 137
Managementul Resurselor Umane - Pagina 138
Managementul Resurselor Umane - Pagina 139
Managementul Resurselor Umane - Pagina 140
Managementul Resurselor Umane - Pagina 141
Managementul Resurselor Umane - Pagina 142
Managementul Resurselor Umane - Pagina 143
Managementul Resurselor Umane - Pagina 144
Managementul Resurselor Umane - Pagina 145
Managementul Resurselor Umane - Pagina 146
Managementul Resurselor Umane - Pagina 147
Managementul Resurselor Umane - Pagina 148
Managementul Resurselor Umane - Pagina 149
Managementul Resurselor Umane - Pagina 150
Managementul Resurselor Umane - Pagina 151
Managementul Resurselor Umane - Pagina 152
Managementul Resurselor Umane - Pagina 153
Managementul Resurselor Umane - Pagina 154
Managementul Resurselor Umane - Pagina 155
Managementul Resurselor Umane - Pagina 156
Managementul Resurselor Umane - Pagina 157
Managementul Resurselor Umane - Pagina 158
Managementul Resurselor Umane - Pagina 159
Managementul Resurselor Umane - Pagina 160
Managementul Resurselor Umane - Pagina 161
Managementul Resurselor Umane - Pagina 162
Managementul Resurselor Umane - Pagina 163
Managementul Resurselor Umane - Pagina 164
Managementul Resurselor Umane - Pagina 165
Managementul Resurselor Umane - Pagina 166
Managementul Resurselor Umane - Pagina 167
Managementul Resurselor Umane - Pagina 168
Managementul Resurselor Umane - Pagina 169
Managementul Resurselor Umane - Pagina 170
Managementul Resurselor Umane - Pagina 171
Managementul Resurselor Umane - Pagina 172
Managementul Resurselor Umane - Pagina 173
Managementul Resurselor Umane - Pagina 174
Managementul Resurselor Umane - Pagina 175
Managementul Resurselor Umane - Pagina 176
Managementul Resurselor Umane - Pagina 177
Managementul Resurselor Umane - Pagina 178
Managementul Resurselor Umane - Pagina 179
Managementul Resurselor Umane - Pagina 180
Managementul Resurselor Umane - Pagina 181
Managementul Resurselor Umane - Pagina 182
Managementul Resurselor Umane - Pagina 183
Managementul Resurselor Umane - Pagina 184
Managementul Resurselor Umane - Pagina 185
Managementul Resurselor Umane - Pagina 186
Managementul Resurselor Umane - Pagina 187
Managementul Resurselor Umane - Pagina 188
Managementul Resurselor Umane - Pagina 189
Managementul Resurselor Umane - Pagina 190
Managementul Resurselor Umane - Pagina 191
Managementul Resurselor Umane - Pagina 192
Managementul Resurselor Umane - Pagina 193
Managementul Resurselor Umane - Pagina 194
Managementul Resurselor Umane - Pagina 195
Managementul Resurselor Umane - Pagina 196
Managementul Resurselor Umane - Pagina 197
Managementul Resurselor Umane - Pagina 198
Managementul Resurselor Umane - Pagina 199
Managementul Resurselor Umane - Pagina 200
Managementul Resurselor Umane - Pagina 201
Managementul Resurselor Umane - Pagina 202
Managementul Resurselor Umane - Pagina 203
Managementul Resurselor Umane - Pagina 204
Managementul Resurselor Umane - Pagina 205
Managementul Resurselor Umane - Pagina 206
Managementul Resurselor Umane - Pagina 207
Managementul Resurselor Umane - Pagina 208
Managementul Resurselor Umane - Pagina 209
Managementul Resurselor Umane - Pagina 210
Managementul Resurselor Umane - Pagina 211
Managementul Resurselor Umane - Pagina 212
Managementul Resurselor Umane - Pagina 213
Managementul Resurselor Umane - Pagina 214
Managementul Resurselor Umane - Pagina 215
Managementul Resurselor Umane - Pagina 216
Managementul Resurselor Umane - Pagina 217
Managementul Resurselor Umane - Pagina 218
Managementul Resurselor Umane - Pagina 219
Managementul Resurselor Umane - Pagina 220
Managementul Resurselor Umane - Pagina 221
Managementul Resurselor Umane - Pagina 222
Managementul Resurselor Umane - Pagina 223
Managementul Resurselor Umane - Pagina 224
Managementul Resurselor Umane - Pagina 225
Managementul Resurselor Umane - Pagina 226
Managementul Resurselor Umane - Pagina 227
Managementul Resurselor Umane - Pagina 228
Managementul Resurselor Umane - Pagina 229
Managementul Resurselor Umane - Pagina 230
Managementul Resurselor Umane - Pagina 231
Managementul Resurselor Umane - Pagina 232
Managementul Resurselor Umane - Pagina 233
Managementul Resurselor Umane - Pagina 234

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie generala.pdf
 • Coperta.pdf
 • Cuprins.pdf
 • INTRODUCERE.pdf
 • Unitatea 2-MRU.pdf
 • Unitatea 3 -MRU.pdf
 • Unitatea 4-MRU.pdf
 • Unitatea 5-MRU.pdf
 • Unitatea 6-MRU.pdf
 • Unitatea 7-MRU.pdf
 • Unitatea 8-MRU.pdf
 • Unitatea 9-MRU.pdf
 • Unitatea1-MRU.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul resurselor umane la SC Apa Nova SA

INTRODUCERE Este evident ca, în conditiile economiei de piata, exercitiul managerial prezinta o copmlexitate deosebita, problemele decizionale...

Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞI PERFORMANŢELE MANAGERIALE 1.1. Management – manageri Managementul, abordat concomitent ca teorie şi...

Managementul Recompenselor

CAP.1. PREZENTAREA FIRMEI În realizarea studiului am pornit de la firma: Sc. StarNet Srl. ce constituie un furnizor de soluţii de comunicaţii si...

Planificarea și Dezvoltarea Carierei

INTRODUCERE Preocupările faţă de problematica alegerii şi dezvoltării carierei au apărut cu mult timp în urmă, sub forma orientării şi...

Ocuparea Factorului de Muncă în Județul Constanța și Efectele Crizei Actuale asupra Acestuia

CAP. 1 GRUPAREA FORTEI DE MUNCĂ 1.1 Munca – factor de producţie Factorii de producţie reprezintă resursele disponibile, atrase şi utilizate in...

Fluxul de resurse umane

INTRODUCERE Fără îndoială, angajații joacă un rol vital într-o companie sau afacere. Nu numai că o afacere va fi în imposibilitatea de a se...

Managementul Resurselor Umane - Managementul Carierei

Managementul Carierei Managementul modern pune în centrul preocuparilor sale omul ca principal factor al succesului organizației. Din acest motiv,...

Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA

CAPITOLUL I PERFORMANTA, CONDITIE OBLIGATORIE A SUCCESULUI MANAGERIAL 1.1. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE PERFORMANTEI PROFESIONALE 1.1.1....

Te-ar putea interesa și

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul resurselor umane - Primăria Orașului Năvodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Asigurarea calităţii a fost identificată ca o necesitate, mai întâi în economie, şi apoi , adevenit o preocupare şi pentru alte...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul mangementului resurselor umane e bine precizat în contextul Managementului General. Astfel, în literatura de specialitate,...

Ai nevoie de altceva?